Het Greenlist™-programma van SC Johnson begint met gegevens: Een uittreksel van ons Duurzaamheidsrapport 2017

Het Greenlist™-programma van SC Johnson is gebaseerd op een nauwgezette, constante inspanning om de allerbeste gegevens te verzamelen. 
Bronnen voor de wetenschappelijke van SC Johnson zijn o.a. het Europees Chemicaliënagentschap en de Amerikaanse National Institutes of Health. 
Het Greenlist™-programma is gebaseerd op een nauwgezette, constante inspanning om de allerbeste gegevens te verzamelen over ingrediënten en hun mogelijke impact op de menselijke gezondheid en het milieu. Dit omvat het beoordelen van leveranciersinformatie en het invullen van latenties met publiekelijk beschikbare, nauwgezette wetenschappelijke gegevens.

Ieder ingrediënt wordt beoordeeld tegen elk van de criteria van onze evaluatie in vier stappen. Beoordeling van het gevaar wordt uitgevoerd door een extern panel van experts dat een objectieve wetenschappelijke evaluatie levert van ieder ingrediënt.

Hier wordt allemaal rekening mee gehouden als we nieuwe producten ontwikkelen of bestaande verbeteren. Daarnaast maken we constant updates omdat er steeds nieuwe wetenschap beschikbaar komt.
SC Johnson’s ingrediëntkeuze is gebaseerd op onpartijdige wetenschappelijke evaluatie en gegevensverzameling
Ieder onderdeel van het Greenlist™-programma is gebaseerd op de allerbeste wetenschappelijke gegevens.

Leveranciersinformatie

Leveranciersinformatie is informatie dat wordt aangeleverd door leveranciers op onze questionnaire over grondstoffen en/of veiligheidsinformatieblad. We controleren deze gegevens tegen die van andere leveranciers.

Openbaar beschikbare gegevens

Een andere informatiebron is openbaar beschikbare informatie van bronnen zoals hieronder:

  • ECHA – informatie van het Europese Chemicaliënagentschap over chemicaliën
  • TOXNET – de database van het Amerikaanse National Institutes of Health over toxicologie, gevaarlijke chemicaliën, milieu, gezondheid en het vrijkomen van giftige stoffen
  • eChemPortal – gegevens over eigenschappen van chemische stoffen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
  • CA Prop 65 – de lijst met chemicaliën van California Proposition 65 waarvan bekend is dat ze kanker, geboorte-afwijkingen en andere reproductieve gevaren veroorzaken
  • INCHEM – de site van International Programme on Chemical Safety voor chemische veiligheidsinformatie voor intergouvernementale organisatie
  • ToxCast/EDSP 21 – het programma voor het screenen op hormoonontregeling van het Amerikaanse Environmental Protection Agency

Onze beoordeling van de gegevens houdt rekening met:

  • Zwaarte van het bewijsmateriaal gebaseerd op beschikbare gegevens
  • Betrouwbaarheid en toepasbaarheid van beschikbare gegevens (bijv. de Klimisch score)
  • Voorspellende ramingen, dit zijn schattingen gebaseerd op fysisch-chemische eigenschappen, geanalyseerd uit surrogaatmateriaal en/of structuur-activiteitsmodellen

Om de volgende stap van het Greenlist™-programma van SC Johnson te begrijpen, leest u hoe we de standaarden instellen voor veilig.
Duurzaamheidsrapport 2017
Al meer dan 25 jaar leiden we onze industrie in transparantie door de milieu-inspanningen en -impact van SC Johnson publiekelijk te rapporteren. Laten we eens naar onze laatste resultaten kijken.
Bekijk het rapport

GreenlistHet Greenlist™-programma van SC Johnson is een intercollegiaal getoetst programma: Een uittreksel van ons Duurzaamheidsrapport 2017

GreenlistHet Greenlist™-programma van SC Johnson stelt de standaarden in voor veilig: Een uittreksel van ons Duurzaamheidsrapport 2017

GreenlistHet Greenlist™-programma van SC Johnson verklaard: Een uittreksel van ons Duurzaamheidsrapport 2017

TransparantieVertrouwen door een traditie van transparantie: Vragen en antwoorden over het duurzaamheidsrapport 2017 van SC Johnson

Fisk JohnsonGeïnformeerde keuzes: Een brief van de voorzitter en CEO van SC Johnson over ons duurzaamheidsrapport 2017

IngrediëntenAlles is chemie: Waarom SC Johnson de negatieve percepties over synthetische chemicaliën aanpakt

Volgende

Volgende

Volgende