Kończąc z plastikowymi odpadami: Firma SC Johnson zobowiązała się do zwiększania skali ponownego wykorzystywania plastiku oraz zatrzymania zanieczyszczenia plastikiem 

SC Johnson jest, wraz z Fundacją Ellen MacArthur, inicjującym sygnatariuszem Globalnego zobowiązania wobec nowej ekonomii plastiku.
„Mierzymy nasze sukcesy nie poprzez raport finansowy z kolejnego kwartału, lecz poprzez świat, jaki pozostawiamy dla następnego pokolenia”. — SC Johnson
Mamy nadzieję, że słyszałeś o długoterminowych zobowiązaniach podjętych przez SC Johnson, aby czynić to, co jest dobre dla naszej planety. Od naszego innowacyjnego programu wyboru składników produktów, po nasze stałe wysiłki aby zminimalizować nasz wpływ na środowisko, poważnie traktujemy obowiązek pozostawienia przyszłym pokoleniom lepszego świata. 

Jednak tu nie chodzi tylko o to, w jaki sposób pracujemy — chodzi także o to, co wytwarzamy. W 2018 r. podjęliśmy kolejny krok w kierunku zapewnienia odpowiedzialności naszych produktów, dołączając do przełomowej koalicji firm i rządów w celu poradzenia sobie z rosnącym kryzysem globalnego zanieczyszczenia plastikiem.

Nasz prezes i dyrektor generalny, Fisk Johnson, był jednym z zaledwie kilku dyrektorów generalnych, którzy podpisali Globalne zobowiązanie wobec nowej ekonomii plastiku, kierowane przez Fundację Ellen MacArthur, we współpracy z Programem Ochrony Środowiska ONZ, ustalające wspólną wizję dla firm, aby pomagać w tworzeniu gospodarki cyklicznej dla plastiku. 
 
Wraz z Fundacją Ellen MacArthur i innymi globalnymi organizacjami, przyjmujemy ambitne zobowiązanie do podejmowania wspólnych działań w celu utworzenia nowej ekonomii plastiku, aby zapobiec przekształcaniu plastiku w odpady.
Fisk Johnson, prezes i dyrektor generalny SC Johnson
Fisk dołączył do Dame Ellen MacArthur i Erika Solheima, dyrektora wykonawczego Programu Ochrony Środowiska ONZ, aby zainaugurować Globalne zobowiązanie podczas konferencji „Nasz Ocean 2018" na Bali w Indonezji, w październiku 2018 r. Zostało ono już podpisane przez ponad 250 organizacji. 

Globalne zobowiązanie ma na celu reagowanie na przyczyny źródłowe zanieczyszczeń plastikiem oraz stworzenie nowych zasad dla zanieczyszczeń plastikiem. Jego wstępnymi celami są eliminacja problematycznych lub niepotrzebnych plastikowych opakowań oraz przechodzenie od jednorazowych do wielorazowych modeli opakowań; innowacje w celu zapewniania, by do 2025 r. 100% plastikowych opakowań można było łatwo wykorzystać, poddać recyklingowi lub kompostowaniu; oraz cyrkulacja wyprodukowanego plastiku poprzez znaczne zwiększenie ilości plastiku ponownie wykorzystywanego lub poddawanego recyklingowi oraz z którego tworzone są nowe opakowania i produkty.
Dame Ellen MacArthur, inaugurująca  Globalne zaangażowanie wobec nowej ekonomii plastiku podczas konferencji
Dame MacArthur powiedziała o programie: „Globalne zobowiązanie wobec nowej ekonomii plastiku wyznacza granice dla firm, rządów i innych podmiotów na świecie, które mają wspólną jasną wizję tego, czego potrzebujemy, by utworzyć cykliczną gospodarkę dla plastiku. To zaledwie jeden krok na pełnej wyzwań drodze, jednak może on przynieść ogromne korzyści dla społeczeństwa, gospodarki oraz środowiska”.

W SC Johnson cieszymy się, że jesteśmy na czele tego programu i możemy kontynuować realizację już wykonanych zadań w zakresie ponownego wykorzystywania, recyklingu oraz plastiku. Oto spojrzenie na nasze dotychczasowe wysiłki...
Marki SC Johnson, takie jak Windex®, Scrubbing Bubbles®, OFF!® oraz Mr Muscle®, mają specjalistyczne zasoby poświęcone opakowaniom produktów. Przez lata systematycznie ocenialiśmy nasze opakowania, by wyeliminować to, co niekonieczne oraz korzystać z alternatyw podlegających recyklingowi, gdy to możliwe.

W latach 2011-2016 usunęliśmy 8,5 miliona kilogramów materiałów z naszych opakowań. W 2017 r. odjęliśmy dodatkowy 1 milion kilogramów konkretnie z naszych plastikowych opakowań. Przykładem jest nasz Odświeżacz powietrza w stanie stałym Glade®. Ponowny projekt produktu wprowadził nową ramkę plastikową, która jest o 16% lżejsza, lepiej działa, a do jej produkcji wykorzystuje się rocznie 520 ton metrycznych plastiku mniej. 
 
W naszej działalności SC Johnson Professional utworzyliśmy wykorzystywaną ponownie butelkę ze sprayem, z podlegającymi recyklingowi wkładami, które umieszcza się bezpośrednio w dozowniku. Każdy wkład koncentratu zastępuje średnio 16 jednorazowych butelek.

To tylko dwa przykłady pracy, jaką wykonujemy w celu minimalizacji odpadów.
GÓRA : Odświeżacz powietrza w stanie stałym Glade® wykorzystuje teraz 16% mniej plastiku. 
DNO : Profesjonalne wkłady TruShot™ SC Johnson zastępują średnio 16 jednorazowych butelek. 
Innym obszarem, w jakim dokonujemy już postępów w SC Johnson, jest projektowanie naszych produktów do ponownego wykorzystania. Nasze butelki ze sprayami do czyszczenia domu dla konsumentów mogą wytrzymać 10 000 rozpyleń, co oznacza, że można je ponownie napełnić i wykorzystać średnio 13 razy. Profesjonalne dozowniki mydła SC Johnson mają za zadanie wytrwać siedem lat, po tysiącach ponownych napełnień.

A 100% torebek i pojemników marki Ziploc® można wykorzystać ponownie. Niestety, konsumenci mogą nie wykorzystywać torebek ponownie w takim zakresie, do jakiego zostały zaprojektowane. A więc w przyszłości marka będzie prowadzić zwiększone promocje na temat ich ponownego wykorzystywania.
Mierzymy nasze sukcesy nie poprzez raport finansowy z kolejnego kwartału, lecz poprzez świat, jaki pozostawiamy dla następnego pokolenia.
Fisk Johnson, prezes i dyrektor generalny SC Johnson
Prawdziwe pozbycie się odpadów plastiku będzie wymagało jeszcze więcej innowacji. Dlatego też pracujemy także nad napędzaniem transformacyjnej zmiany w całej naszej branży. 

Istnieją pewne materiały, takie jak folia plastikowa tworząca torebki Ziploc®, których obecnie nie poddaje się recyklingowi tak łatwo, jak innych materiałów. I nie w tym rzecz, że nie podlegają one recyklingowi — podlegają! - Jest tak, ponieważ branża nie dostrzegła wystarczającej ilości zastosowań dla materiałów podlegających recyklingowi, aby inwestować w procesy wymagane do recyklingu.

Staramy się to zmienić. Poświęciliśmy setki godzin z ekspertami w zakresie branży recyklingu, aby lepiej poznać bariery recyklingu oraz znaleźć rozwiązania, by je pokonać.

Największą wymówką, by nie prowadzić recyklingu folii plastikowej jest stwierdzenie, że nie ma końcowego rynku folii plastikowej po recyklingu. Jednakże w 2018 r. podważyliśmy tę tezę, wprowadzając worki na śmieci Ziploc® z folii po recyklingu. To pierwsze worki na śmieci wykonane w 100% z folii plastikowej po recyklingu po konsumentach, w tym z torebek Ziploc® zbieranych w centrum recyklingu w USA. 

To dowód na to, że folie po recyklingu można wykorzystać do wytwarzania cennych nowych przedmiotów, zamiast kierować je na wysypisko. Wykorzystujemy ten dowód, by podawać argumenty na rzecz domowego recyklingu folii plastikowej w społecznościach USA.
GÓRA : Skoncentrowane wkłady umożliwiają ponowne wykorzystanie butelek na płyn czyszczący w sprayu do domu.
DNO : Worki na śmieci Ziploc® stanowią argument wobec wartości recyklingu folii plastikowej.
Innym sposobem, w jaki mamy nadzieję zmienić postrzeganie, są nasze skoncentrowane wkłady do produktów czyszczących do domu. Od lat sprzedajemy wkłady i skoncentrowane wkłady na wielu rynkach, w tym, od 2011 r., pilotażowe skoncentrowane wkłady do produktów czyszczących do domu w USA. Jednak akceptacja nie przyszła łatwo.

W przeszłości wielu klientów z rynków rozwiniętych, jak np. w USA, unikało pracy związanej z napełnianiem środków czyszczących i wolało kupić nowy. Jednak przy rosnącym podkreślaniu odpadów plastikowych mamy nadzieję, iż akceptacja zaczyna się zwiększać. 

Planujemy kontynuować inwestowanie w produkty napełniane, ponieważ mogą one wnieść znaczny wkład w zmniejszanie odpadów pochodzących z produktów jednorazowych.
Skupiamy się także na plastiku w oceanach, stanowiącym problematyczną formę zanieczyszczeń, szkodzącą ekosystemom na całym świecie. Eksperci sądzą, że każdego roku do światowych oceanów trafia przynajmniej 8 milionów ton metrycznych plastiku. 

W 2018 r. ogłosiliśmy partnerstwo z Plastic Bank, aby ufundować osiem nowych centrów recyklingu w Indonezji. Zbieracze odpadów mogą tam wymienić odpady plastikowe na pieniądze, towary lub usługi. Zbieracze korzystają z tego projektu o wpływie społecznym, a plastik podlega recyklingowi i jest wykorzystywany ponownie jako Social Plastic®. 

Nasza wstępna inwestycja skupia się na radzeniu sobie z plastikiem oceanicznym w Indonezji, która ma najwyższe światowe poziomy morskiej różnorodności biologicznej, a zarazem najwyższe poziomy zanieczyszczenia plastikiem. Celem tego kraju jest 70% redukcja lokalnych odpadów morskich do 2025 r. Z wielką radością pomagamy mu w tym.
W SC Johnson nie możemy się doczekać dnia, gdy zanieczyszczenia plastikiem już nie będzie, a gospodarka cykliczna będzie zarządzała większością światowych odpadów. Jednak do tego czasu będziemy ciężko pracować nad odegraniem swojej roli w tworzeniu rozwiązań. 

Nasz przewodniczący i dyrektor generalny, Fisk Johnson, podpisując Globalne zobowiązanie wobec nowej ekonomii plastików, powiedział: „Mierzymy nasze sukcesy nie poprzez raport finansowy z kolejnego kwartału, lecz poprzez świat, jaki pozostawiamy dla następnego pokolenia. Wraz z Fundacją Ellen MacArthur i innymi globalnymi organizacjami, przyjmujemy ambitne zobowiązanie do podejmowania zjednoczonych działań w celu utworzenia nowej ekonomii plastiku, pomagającej w zapobieganiu, by plastik stawał się odpadami”.
Prezes i dyrektor generalny SC Johnson, Fisk Johnson (po lewej) rozmawia z Dame Ellen MacArthur oraz Roberto Ampuero Espinozą, Ministrem Spraw Zagranicznych Chile, przy podpisywaniu Globalnego zobowiązania wobec nowej ekonomii plastiku.

Oto działania, jakie podejmuje firma SC Johnson, zgodne z zasadami Globalnego zobowiązania:

  • Sprawienie, by do 2025 r. 100% plastikowych opakowań SC Johnson podlegało recyklingowi, było ponownie wykorzystywane lub ulegało kompostowaniu. Obecnie 90% naszych plastikowych opakowań ma za zadanie podlegać recyklingowi, być ponownie wykorzystywane lub podlegać kompostowaniu. 
  • Potrojenie ilości zawartości plastiku w recyklingu po konsumentach (PRC) w opakowaniach SC Johnson do 2025 r. Zwiększymy wykorzystywanie plastiku PRC w opakowaniach z 10 milionów kg do ponad 30 milionów kg. W ramach tego zwiększymy procent plastiku PRC, jaki wykorzystujemy w butelkach w Ameryce Północnej i Europie z obecnych 20% do 40% do 2025 r.
  • Poszerzenie liczby opcji w zakresie skoncentrowanych wkładów do produktów SC Johnson do 2025 r. Od 2011 r. produkujemy wkłady ze skoncentrowanym płynem dla naszych produktów w butelkach z aerozolem do czyszczenia domu sprzedawanych w USA. Każda butelka do dozowania aerozolu ma za zadanie zapewnić 10 000 rozpyleń, więc można ją ponownie napełnić i wykorzystać średnio 13 razy, za każdym razem unikając jednorazowej alternatywy. Nadal będziemy poszerzać naszą gamę opcji w zakresie skoncentrowanych wkładów, umożliwiając konsumentom ponowne wykorzystywanie opakowań oraz redukcję odpadów.
  • Kontynuacja usuwania nadmiernego plastiku tam, gdzie to możliwe. SC Johnson niezłomnie koncentruje się na usuwaniu niepotrzebnych opakowań z naszych produktów. W latach 2011-2017 usunęliśmy 9,5 miliona kilogramów materiałów z naszych opakowań.
  • Bycie mistrzem domowego recyklingu folii plastikowej. Firma SC Johnson będzie kontynuowała wysiłki, by urzeczywistnić w USA recykling domowy folii plastikowej, takiej jak torebki marki Ziploc®. SC Johnson promuje również ponowne wykorzystywanie torebek marki Ziploc®, które mają za zadanie być wielokrotnie wykorzystywane.
  • Współpraca z branżą oraz innymi organizacjami w celu wspierania modeli cyklicznej gospodarki plastiku. Współpracujemy z branżą oraz z organizacjami pozarządowymi, by dalej wspierać cykliczną gospodarkę plastiku i nie kierować plastiku na wysypiska oraz do środowiska.

Więcej na temat Globalnego zobowiązania wobec nowej ekonomii plastiku znajdziesz tutaj.

PlastikPlastik w oceanach: SC Johnson reaguje na zanieczyszczenie plastikiem w Indonezji, jednocześnie pomagając rodzinom

RecyklingRecykling toreb Ziploc®: Przybliżanie społecznościom recyklingu domowego folii plastikowej

Komunikat prasowySC Johnson to Launch First-Ever 100% Recycled Ocean Plastic Bottle in a Major Home Cleaning Brand

Ochrona środowiskaGlobalne partnerstwo z Plastic Bank pozwala rozwiązać problem zanieczyszczenia oceanu oraz ubóstwa

Komunikat prasowySC Johnson Applauds Cleanup Efforts to Combat the Plastic Waste Crisis

Komunikat prasowyA Wave of Tweets Turns the Tide to Stop Ocean Plastic

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej