SC Johnson Europlant

Energia odnawialna zasila SC Johnson, wykorzystując wiatr, słońce, odpady żywnościowe oraz śmieci

Powiew czystej energii: dzięki energii wiatrowej trzy fabryki SC Johnson są obecnie w 100% zasilane odnawialną energią wiatrową.
Od 2004 roku SC Johnson częściowo zasila swoją największą fabrykę z wykorzystaniem niecodziennego źródła energii: śmieci.

Zużycie energii na całym świecie stale rośnie. Do roku 2040 może ono wzrosnąć nawet o 50%. Dlatego już w 2001 r. firma SC Johnson rozpoczęła prace związane z poszukiwaniem nowych źródeł energii odnawialnej. Zdawaliśmy sobie sprawę, że alternatywne źródła energii będą dla nas cenną inwestycją, która pomoże chronić naszą planetę i zmniejszyć nasz wpływ na środowisko, a także spowoduje redukcję kosztów.

Dziś, po 15 latach, na całym świecie prowadzimy 10 inicjatyw w zakresie energii odnawialnej, obejmującej  energię wiatrową, słoneczną, pozyskiwanie energii z odpadów z łupin palmowych, łusek ryżowych, a nawet ze śmieci. Dziś jedna trzecia naszego globalnego zużycia energii pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Energia wiatrowa jest największą inwestycją SC Johnson w zakresie energii odnawialnej. W roku 2019 trzy nasze zakłady produkcyjne są w 100% zasilane energią wiatrową – w Bay City w Michigan, w Mijdrecht w Holandii oraz w Gorzowie. Dwa inne obiekty, w Stanach Zjednoczonych oraz Meksyku, pozyskują część swojej energii z wiatru.

W 2009 roku uruchomiliśmy pierwszą firmową turbinę wiatrową w Mijdrecht, gdzie znajduje się Europlant, nasz największy zakład produkcyjny w Europie. Ta 80-metrowa turbina generuje około połowę energii potrzebnej do zasilania tego zakładu o powierzchni 28 hektarów, a pozostałą energię stanowi nabywana z innych źródeł energia wiatrowa.

Huig Maaskant’s “The Boomerang” powered by wind energy.
Zdjęcie: Marilène-Dubois.
Fabryka Europlant firmy SC Johnson w Mijdrecht w Holandii.

Zarówno Bay City, miejsce produkcji naszych torebek marki Ziploc® oraz Gorzów, gdzie produkowane są cieszące się zaufaniem globalne marki, takie jak Glade® czy Raid®, otrzymują 100% swojej energii wiatrowej z pobliskich farm wiatrowych.

A jeśli chodzi o śmieci — wcale nie żartowaliśmy. W Waxdale, naszym największym zakładzie produkcyjnym na świecie, system kogeneracji wykorzystuje gaz wysypiskowy z pobliskiego publicznego wysypiska do produkowania części energii elektrycznej na potrzeby tego obiektu. Drugi system kogeneracji wykorzystuje gaz ziemny o czystym spalaniu. Oba systemy zaspokajają około 85% potrzeb energetycznych Waxdale.

Innym źródłem energii w Waxdale są dwie 126-metrowe turbiny wiatrowe, które uruchomiliśmy w 2012 roku. Wytwarzają one obecnie około 8 milionów kilowatogodzin prądu rocznie – co wystarcza do zasilania 700 domów​ – oraz dostarczają Waxdale 10–15% energii. 

Zakłady SC Johnson w miastach Medan i Surabaja w Indonezji wykorzystują odpady żywnościowe jako źródło paliwa, aby podgrzewać wodę podczas produkcji. W Medanie wykorzystywane są odpady łupin palmowych, w Surabaji zaś – odpady łusek ryżu.

Energia wiatrowa stanowi dużą część naszych działań w zakresie energii odnawialnej, jednak korzystamy również z innych technologii. 

W roku 2012 uruchomiliśmy program produkcji biopaliw z odpadów łusek ryżu w Surabaji (Indonezja). Są one wykorzystywane jako źródło paliwa do ogrzewania wody używanej podczas produkcji spirali odstraszających komary. Te inicjatywy w zakresie produkcji biopaliw w Indonezji zmniejszyły roczną emisję gazów cieplarnianych o ponad 7000 ton dzięki obniżeniu zużycia paliwa kopalnego.

Ponadto programy pozyskiwania energii słonecznej w Chinach, Indonezji, Indiach i Meksyku zapewniają energię do ogrzewania wody na potrzeby działalności firmy, w tym wyrobu produktów w aerozolu i procesów kontroli jakości.

Nasze wspólne projekty z zakresu energii odnawialnej w 2018 r. umożliwiły firmie SC Johnson redukcję emisji gazów cieplarnianych w naszych fabrykach na całym świecie o 62% względem wartości wyjściowej z 2000 r. Ponadto przyjęliśmy stanowczy cel na rok 2020, aby zredukować bezwzględną emisję gazów cieplarnianych w USA o 15%, bazując na wartości wyjściowej z 2015 r., która wynosi 105 353 tony CO2e. W 2018 r. udało nam się znacząco przekroczyć cel redukcji o 15%. Nasze łączne emisje gazów cieplarnianych w 2018 r. zostały zredukowane o 29,4% do 74 384 ton (zakres 1: 50 043 ton ekwiwalentu CO2 oraz zakres 2: 24 341 ton ekwiwalentu CO2), co stanowi więcej niż dwukrotność założonego celu.

Nasze starania na rzecz energii odnawialnej nie kończą się, jednak zawsze z wielką chęcią przyjmujemy wyrazy uznania za postępy, które dotychczas poczyniliśmy. W 2018 r. otrzymaliśmy Nagrodę przywództwa klimatycznego za doskonałość w ustalaniu celów dot. zarządzania emisją gazów cieplarnianych. To już czwarta nasza Nagroda przywództwa klimatycznego za zarządzanie emisją gazów cieplarnianych. 

Energia odnawialnaEnergia wiatrowa zasila największy zakład produkcyjny SC Johnson

Energia odnawialnaInicjatywy SC Johnson w zakresie energii odnawialnej na całym świecie

Ochrona środowiskaKroki milowe SC Johnson w zakresie przywództwa środowiskowego

Architektura„Bumerang” fabryki Europlant firmy SC Johnson: inspirująca architektura zawsze wraca

FirmaArkusz informacyjny: Zakład Waxdale firmy SC Johnson

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej