Pracownicy SC Johnson udzielają się społecznie w ramach wolontariatu

Filantropia korporacyjna, wolontariat pracowniczy: SC Johnson pomaga w polepszaniu życia lokalnych społeczności

Wolontariatowi i wsparciu korporacyjnemu firmy SC Johnson przyświeca jedna podstawowa zasada – poprawiać jakość życia rodzin.
Od 1937 roku firma SC Johnson przekazuje pięć procent zysków przed opodatkowaniem organizacjom charytatywnym.
H. F. Johnson Jr, należący do trzeciego pokolenia zarządzających SC Johnson, mówił, że dla utrzymania zdrowego środowiska w firmie konieczne jest stworzenie zdrowego środowiska w lokalnej społeczności. Innymi słowy, dzięki przywództwu wspólnotowemu nie tylko pomaga się swojej społeczności, ale również poprawia się działalność firmy. 
 
W roku 1976 zawarliśmy tę ideę wraz z innymi najważniejszymi zasadami w kodeksie „W to wierzymy”, którym nasza firma kieruje się po dziś dzień. 
Od 1937 roku firma SC Johnson przekazuje każdego roku 5% zysków przed opodatkowaniem dla organizacji charytatywnych, pomagając w podnoszeniu warunków życia rodzin.
To przekonanie realizujemy w SC Johnson na niezliczone sposoby: od darowizn wspierających edukację, przez walkę z chorobami przenoszonymi przez owady, po programy pomagające najbardziej potrzebującym członkom naszych społeczności na całym świecie.
 
Od 1937 firma każdego roku przeznacza 5% swojego zysku przed opodatkowaniem na cele charytatywne. Skupiamy się na pomaganiu w obszarach rozwoju społeczności i rozwoju ekonomicznego, pomocy społecznej, zdrowia i dobrobytu, edukacji, programów zrównoważonego rozwoju i programów ekologicznych oraz sztuki, kultury i nauk humanistycznych.
 
Ponadto każdego roku przekazujemy bezpłatnie tysiące produktów, np. dostarczając środki przeciw owadom i środki czyszczące społecznościom dotkniętym klęskami żywiołowymi.
W roku 1959 firma utworzyła fundusz charytatywny SC Johnson Fund. Został on później przemianowany na SC Johnson Giving. Fundusz ma za zadanie wspierać organizacje non-profit i programy mające pozytywny wpływ na społeczności, w których działamy, a także na cały świat.
 
Na przestrzeni lat SC Johnson i SC Johnson Giving przekazały miliony dolarów organizacjom, które sprawiają, że świat staje się lepszym miejscem do życia dla rodzin. Oto kilka przykładów z ostatnich lat:

Nasz celGranty SC Johnson: Jak ubiegać się o darowiznę dla firmy w Kanadzie

FilantropiaGranty i przekazywane przez firmę SC Johnson produkty pomagają poprawić życie w naszych społecznościach

FilantropiaFilantropia SC Johnson oraz SCJ Giving, Inc.

Nasze przekonaniaNasze wartości: „W to wierzymy”: Wartości naszej firmy od pięciu pokoleń wyznaczają kierunki działania SC Johnson

Społeczność

Rodzina JohnsonówGene Johnson: Sumienie firmy SC Johnson, rzecznik edukacji dzieci

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej