Rozwijanie umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych: SC Johnson wspiera edukację i rozwój ekonomiczny poprzez rozbudowę szkół technicznych

Wspierając Gateway Technical College, firma SC Johnson wzmacnia naukę przedmiotów STEM, a w konsekwencji rozwój gospodarczy. 
Metalurgia. Automatyczne systemy produkcyjne. Robotyka przemysłowa. Studenci mogą spróbować swych sił w tych dziedzinach w centrum iMET firmy SC Johnson.
Jako firma produkcyjna bardzo angażujemy się w rozwój edukacji w zakresie nauk ścisłych (STEM), która rozwija wspaniałe umiejętności techniczne. Dlatego też na przestrzeni lat przekazaliśmy datki o łącznej wartości ponad 3,5 miliona USD szkole Gateway Technical College
Darowizny firmy SC Johnson na cele charytatywne pomagają w lepszym przygotowaniu uczniów w centrum iMet
Prezes i dyrektor generalny SC Johnson, Fisk Johnson, wygłosił podczas ceremonii otwarcia centrum iMET przemówienie, podkreślając ogromną wagę edukacji dla lokalnej gospodarki.
Wierzymy, że wspieranie edukacji w zakresie nauk ścisłych  za pomocą filantropii korporacyjnej pomoże nie tylko naszej społeczności, ale również naszej przyszłości. Nasz sukces zależy od innowacyjności naukowców, inżynierów i innych wykwalifikowanych osób.
 
Dlatego właśnie tak ogromną radość sprawiło nam wspólne świętowanie otwarcia w lutym 2013 roku centrum Integrated Manufacturing and Engineering Technology (iMET) firmy SC Johnson w Gateway Technical College. 
 
Rozbudowane centrum iMET stało się pierwszym w regionie „elastycznym” centrum szkoleń dotyczących produkcji. Zostało stworzone w celu zachowania statusu lokalnej siły roboczej jako najlepszego personelu w dziedzinie tworzenia umiejętności w zakresie produkcji. 
 
Uczniowie mogą zdobywać w nim umiejętności, takie jak wzornictwo przemysłowe i szybkie prototypowanie przez praktyczne doświadczenia z zaawansowaną technologią produkcyjną. W centrum iMET można zdobyć wiedzę w zakresie wielu dziedzin: zaawansowanej obróbki CNC, wytwarzania metali, konserwacji przemysłowej, robotyki i spawania.
Dzięki Gateway lokalna siła robocza jest umacniania dobrze przygotowanymi absolwentami, a ogólna jakość życia i sytuacja ekonomiczna w okolicy ulega poprawie.

Fisk Johnson, prezes i dyrektor generalny SC Johnson

Firma SC Johnson przekazała 1,7 mln dolarów w ramach programu Gateway na rozbudowę i oprogramowanie centrum iMET Center, w tym związany z kwestiami produkcyjnymi program „szkoleń terenowych”. 

Fisk Johnson, nasz prezes zarządu i dyrektor generalny, przemawiał na generalnym otwarciu i zaznaczył, że: „Jesteśmy dumni, mogąc wspierać organizacje, takie jak Gateway, które wykonują tak świetną robotę w naszej społeczności. Dzięki programom oraz szkoleniom praktycznym Gateway lokalna siła robocza jest uzupełniana dobrze przygotowanymi absolwentami, a ogólna jakość życia i sytuacja ekonomiczna w okolicy ulega poprawie.

FilantropiaFilantropia SC Johnson oraz SCJ Giving, Inc.

Nasz celGranty SC Johnson: Jak ubiegać się o darowiznę dla firmy w Kanadzie

FilantropiaGranty i przekazywane przez firmę SC Johnson produkty pomagają poprawić życie w naszych społecznościach

Nasze przekonaniaNasze wartości: „W to wierzymy”: Wartości naszej firmy od pięciu pokoleń wyznaczają kierunki działania SC Johnson

NagrodySC Johnson Europe najlepszym wielonarodowym miejscem pracy

NagrodySC Johnson Polska Najlepszym miejscem pracy w roku 2017

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej