Activism corporativ: Forumul bunurilor de consum, Carta pentru curățenie durabilă

La SC Johnson noi credem în a fi lideri în cadrul industriei noastre și în a participa la acțiune pentru a crea o lume mai bună. Un exemplu în acest sens este calitatea noastră de membru în Forumul Bunurilor de Consum, alta fiind participarea noastră la Carta pentru curățenie durabilă a Institutului American de curățenie.

Forumul bunurilor de consum

Forumul Bunurilor de Consum este o rețea globală de directori executivi și lideri de vârf din peste 400 de comercianți cu amănuntul, producători, furnizori de servicii și alte părți interesate. Viziunea Forumului este „Vieți mai bune prin afaceri mai bune”, iar noi suntem mândri să facem parte din ea. Președintele și Directorul nostru general executiv, Fisk Johnson, este membru al Consiliului Director al Forumului bunurilor de consum.

Dintre activitățile SC Johnson în calitate de membru al Forumului menționăm:

Participăm la Programul Global de Conformitate Socială, o platformă din întreaga industrie care reunește principalii comercianți cu amănuntul, mărcile și părțile interesate să colaboreze în vederea armonizării peisajului standardelor de conformitate, sprijinind în același timp eforturile de consolidare a capacităților la nivelul furnizorilor. SC Johnson contribuie la activitatea de lucru cu privire la modelele de referință pentru implementarea modulului de mediu.

Scopul acestei lucrări este de a dezvolta abordări comune în ceea ce privește monitorizarea conformității cu mediul și consolidarea capacităților. Pentru a face acest lucru, construim modele replicabile și scalabile pentru implementarea cerințelor și metodologiei de mediu furnizate de GSCP pentru a administra performanța și impactul  fabricilor (Modului de mediu GSCP).  În colaborare cu alte companii și părți interesate noi lucrăm pentru a crea un set de instrumente cuprinzător pentru ca furnizorii să obțină responsabilitate față de mediu, de la conformitate la conducere.

Pentru informații suplimentare despre acest flux de lucru, vizitați http://gscpnet.com/capacity-building/env-sustainability-models.html

De asemenea, contribuim la Proiectul global privind ambalarea  și la Protocolul global cu privire la durabilitatea ambalajelor 2.0, care a fost lansat în septembrie 2011.

De asemenea, ne-am angajat la Rezoluția cu privire la despădurire a Forumului, care are ca obiectiv mobilizarea resurselor pentru a contribui la oprirea completă a despăduririi până în 2020. Consiliul Forumului a adoptat rezoluția cu privire la despădurire în noiembrie 2010. Ca utilizator al unor cantități relativ mici de ulei de palmier și derivatele sale, SC Johnson se angajează să ajute la atingerea acestui obiectiv. Angajamentele noastre legate de aprovizionarea responsabilă pentru hârtie, celuloză, ambalaje și ulei de palmier pot fi găsite aici.

Puteți găsi informații suplimentare despre Forumul bunurilor de consum aici.

Carta pentru o curățenie durabilă

SC Johnson este membru fondator al Cartei pentru o curățenie durabilă a Institutului american pentru curățenie (ACI) , o inițiativă voluntară a industriei de produse de curățare pentru a promova și a demonstra o îmbunătățire continuă a profilului de durabilitate al industriei. 

Prin intermediul Cartei, SC Johnson s-a angajat să susțină Principiile de durabilitate ale ACI, participă la Programul de măsurare a durabilității al ACI și implementarea unui set de Proceduri și activități esențiale pentru durabilitate axate pe cele mai bune practici în domenii cum ar fi selecția materiilor prime, gestionarea resurselor, siguranța și fabricația produselor, proiectarea ambalajelor, sănătatea și siguranța la locul de muncă și raportarea privind durabilitatea.

Carta ACI pentru curățenie durabilă oferă un cadru pentru evaluare, analiză și îmbunătățire continuă în performanța durabilității în etapele majore ale ciclului de viață al produsului.

Obțineți informații suplimentare despre ACI aici

Mediul înconjurătorPolitica de siguranță a furnizării produsului, sănătate și mediu înconjurător a SC Johnson Global

Conservarea pădurilorConservarea biodiversității: SC Johnson susține Asociația Caatinga din Brazilia pentru protejarea pădurilor și ecosferei

Mediul înconjurătorReperele SC Johnson în leadership-ul responsabil față de mediu

Conservarea pădurilorSC Johnson, Conservation International Exceed Goal in Largest Acre-for-Acre Match Campaign to Protect Amazon Rainforest

IngredienteTotul este chimie: Motivul pentru care SC Johnson abordează percepțiile negative despre substanțele chimice sintetice

IngredientePromovarea siguranței produselor chimice și de uz casnic: SC Johnson contribuie la implementarea reformei TSCA din Statele Unite

În continuare

În continuare

În continuare