SC Johnson Supports STEM Education

SC Johnson สนับสนุนเงินทุนให้กับ STEM ซึ่งก็คือโครงการอ่านออกเขียนได้และนักนวัตกรรมแห่งอนาคต

SC Johnson หวังพึ่งมันสมองอัจฉริยะของอนาคตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง เพราะเหตุนี้เราจึงลงทุนในการศึกษา STEM
"การรู้หนังสือวางรากฐานไปสู่อนาคตที่ประสบความสำเร็จของเยาวชนของชุมชนเราและรุ่นต่อ ๆ ไป" —ฟิสก์ จอห์นสัน
เมื่อเป้าหมายของคุณคือการทำให้โลกใบนี้เป็นสถานที่ที่น่าอยู่มากขึ้นด้วยสินค้าที่ทำให้ชีวิตสะอาด มีสุขภาพที่ดีกว่าเดิม วิทยาศาสตร์จึงถือเป็นรากฐานของธุรกิจของคุณ ที่ SC Johnson นักเคมี วิศวกร ช่างเทคนิค นักพิษวิทยา นักวิทยาศาสตร์สารสนเทศ วิศวกรระบบ นักออกแบบโปรแกรม นักบัญชี นักวิเคราะห์ และผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ ร่วมมือกันทุกวันในการทำให้ธุรกิจของเรามีชีวิตขึ้นมา  
 
ดังนั้น เราเชื่อว่าสาขาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์–ที่เรียกว่า STEM นั้น– เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทเราและต่อชุมชนที่เราทำงานด้วย และยังไม่รวมถึงรายได้ที่สูงกว่าของงาน STEM โอกาสที่มีมากกว่าที่ STEM ในแต่ละปีและผู้เชี่ยวชาญของ STEM จะต้องรับหน้าที่แก้ไขปัญหาที่ท้าทายที่สุดในโลก
 
สาขาเหล่านี้ขับเคลื่อนนวัตกรรมขั้นสูงไม่เพียงแต่ที่ SC Johnson เท่านั้น แต่ทั่วโลกจะได้รับผลประโยชน์เช่นกัน และเพราะเหตุนี้เราจึงลงทุนในเรื่องของการศึกษาและเปิดความคิดด้วยการศึกษามานานกว่าทศวรรษ โดยเฉพาะในชุมชนบ้านเกิดของสำนักงานใหญ่ของเรา
ในปี ค.ศ. 1979 เราเปิดตัวโปรแกรมการศึกษาเรียกว่า Kaleidoscope Education Series (KES) ในที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของเราที่เมืองราซีน รัฐวิสคอนซิน โปรแกรมนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และตั้งเป้าที่จะสนับสนุนหลักสูตรการสอนของโรงเรียน ด้วยหลักสูตรที่เพิ่มเข้ามาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และการละคร ในปีแรก Kaleidoscope มี 13 โปรแกรมและเปิดรับสมัครนักเรียนและครูประมาณ 9,000 คน 
 
ทุกวันนี้ โปรแกรมนี้มีนักเรียนมากกว่า 25,000 คนต่อปีในแถบตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐวิสคอนซิน เราได้ขยายหลักสูตรการสอนและความทุ่มเทของเรา แม้กระทั่งการให้บริการรถรับส่งนักเรียนไปที่วิทยาเขตเพื่อไม่ให้การเดินทางเป็นอุปสรรค โดยรวมแล้ว มีนักเรียนในท้องถิ่นมากกว่า 650,000 คนเข้ามาเปิดโลกทัศน์และเพิ่มความรู้ของพวกเขาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
การอ่านเป็นการเปิดโลกกว้างของเด็ก ๆ และวางรากฐานสำหรับความสำเร็จด้านการศึกษาในอนาคต

ฟิสก์ จอห์นสัน ประธานและซีอีโอของ SC Johnson

การเล็งเห็นถึงการรู้หนังสือเป็นรากฐานของความสำเร็จด้านการศึกษาของคนทุกคน โดยในปี ค.ศ. 2011 เราได้เปิดตัวโปรแกรมหนึ่งขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการอ่านและการส่งเสริมการรู้หนังสือ รวมทั้งในชุมชนสำนักงานใหญ่ของเราด้วยเช่นกัน 
 
เเราท้านักเรียนระดับประถมศึกษาในท้องถิ่นให้อ่านหนังสือหนึ่งล้านเล่ม ในช่วงหนึ่งปีการศึกษา– ซึ่งเฉลี่ยแล้วคิดเป็นหนังสือ 100 เล่มต่อนักเรียนหนึ่งคน นักเรียนทุกคนรับคำท้า และยังสามารถอ่านหนังสือได้มากถึง 180 เล่มต่อนักเรียนหนึ่งคน หรือ 1.8 ล้านเล่มโดยรวม ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศถึงสี่เท่า 
 
นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. 2011 และอีกครั้งในปี ค.ศ. 2017 เราได้ให้เงินทุนแก่โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับเมืองราซีน เป็นการช่วยให้หนังสือในห้องสมุดถึงมือนักอ่านที่อยู่ไกล เสริมสร้างความสัมพันธ์ของเรากับชุมชนโดยรอบและส่งเสริมการอ่านหนังสือ
ห้องสมุดเคลื่อนที่สาธารณะของราซีน
SC Johnson ให้เงินทุนกับโครงการ "ห้องสมุดเคลื่อนที่" ของราซีนสองครั้ง ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงตำราในห้องสมุดได้มากขึ้น
ในปี ค.ศ. 2017 บริษัท SC Johnson ประกาศว่าจะบริจาคเงินจำนวน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนการบูรณะห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์แบบผสมผสานที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-พาร์คไซด์ ในเคโนชา รัฐวิสคอนซิน ที่อยู่ใกล้กับเมืองที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของเรา
 
เงินบริจาคเป็นการร่วมมือกันระหว่าง SC Johnson และมูลนิธิชุมชนราซีน เงินบริจาคเป็นการสนับสนุนโครงการริเริ่มวิทยาศาสตร์ผสมผสานและการเรียนรู้เชิงประยุกต์ของพาร์คไซด์ และจะช่วยเพิ่มโอกาสต่าง ๆ ให้กับนักเรียนในมหาวิทยาลัย เช่น ทุนวิจัย การสำรวจวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมการพัฒนา 
 
ประธานและซีอีโอของเรา ฟิสก์ จอห์นสัน กล่าวตอนประกาศข่าวดังกล่าวว่า “เราตื่นเต้นที่ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ผสมผสานของ SC Johnson แห่งใหม่จะช่วยสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ในอนาคตให้มีความพร้อมต่อการทำงานในสายอาชีพดังกล่าว และจะสนับสนุนความต้องการด้านแรงงานในภูมิภาคในอนาคต” 
 
การปรับปรุงอาคารประกอบไปด้วยการออกแบบห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ และการติดตั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ใช้ในสถาบันวิจัยและอาคารทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะขยายห้องทดลองให้มีพื้นที่เพิ่มในการทำการวิจัยขั้นสูงและการวิจัยอิสระ 
บนสุด : SC Johnson ช่วยให้วิทยาลัยเทคนิค Gateway สร้างอาคารเสริมขนาด 18,000 ตารางฟุตรวมไปถึงห้องปฏิบัติการประดิษฐกรรมแห่งแรกของวิทยาลัย
ด้านล่าง : วิทยาลัยให้การฝึกอบรมด้านการเชื่อม งานแปรรูปเหล็ก ระบบการผลิตอัตโนมัติ และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
การบริจาคที่ห้องปฏิบัติการประดิษฐกรรมที่วิทยาลัยเทคนิค Gateway
ในแง่ของการเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและทักษะวิศวกรรม มีข้อเท็จจริงเพียงหนึ่งเดียว: ประสบการณ์ทางตรงเป็นสิ่งสำคัญ 
 
เพราะเหตุนี้ SC Johnson จึงร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคนิค Gateway มานานกว่า 20 ปี โดยให้บริการหลักสูตรวิชาชีพการศึกษามากกว่า 65 หลักสูตรในด้านสุขภาพ ธุรกิจ การผลิต วิศวกรรม และการบริการ’
 
นอกเหนือไปจากการสนับสนุนทางการเงินสำหรับหลักสูตร Gateway ที่เพิ่มศักยภาพทางเทคนิคในชุมชนที่อยู่รอบ ๆ อาคารผลิตทั่วโลกที่ใหญ่ที่สุดของเราแล้ว เรายังให้การสนับสนุนจำนวน 1.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยขยายศูนย์ Gateway's iMET Center ศูนย์แห่งนี้ตั้งขึ้นเพื่อฝึกอบรมแรงงานด้านการผลิตโดยเฉพาะ และหลักสูตรการฝึกอบรมประกอบไปด้วยการฝึกทักษะเชิงปฏิบัติสำหรับวิชาชีพในด้านต่าง ๆ เช่น อิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรม 
 
นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. 2016 บริษัท SC Johnson พร้อมประธานและซีอีโอของเรา ฟิสก์ จอหน์สัน ออกมาประกาศว่าได้บริจาคเงินจำนวน 700,000 ดอลลาร์สหรัฐให้กับ Gateway เพื่อสนับสนุนโครงการ Gateway Promise ที่ช่วยเติมเต็มช่องว่างระหว่างทุนสนับสนุนทางการเงินที่ให้กับนักเรียนและค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียนใน Gateway ทุนนี้เปิดโอกาสทางการศึกษาที่ปกติแล้วนักเรียนรายได้น้อยเข้าไม่ถึง
วิทยาศาสตร์ (Science), เทคโนโลยี (Technology), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics)
การสนับสนุนการศึกษาเป็นกิจกรรมการกุศลที่สำคัญเป็นอันดับหนึ่งสำหรับ SC Johnson ทั่วโลก
ถึงแม้ว่าชุมชนบริเวณสำนักงานใหญ่ซึ่งเป็นบ้านของแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดของเรา จะได้รับการสนับสนุนทางการศึกษาอย่างเต็มที่ SC Johnson ก็ยังได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาทั่วโลกด้วยเช่นกัน ความจริงแล้ว การสนับสนุนทางการศึกษาถือเป็นร้อยละ 13 ของกิจกรรมบริจาคเพื่อการกุศลทั่วโลกในปี ค.ศ. 2016/17
 
SC Johnson แสดงตัวอย่างมาตลอด 20 ปี ด้วยการสนับสนุนกองทุน Teenage Environmental Education Fund ในเซี่ยงไฮ้ ที่สอนหลักปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับเยาวชนจีน ในสหราชอาณาจักร การสนับสนุนกองทุน The Princes Trust  ได้ช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับกลุ่มเยาวชนเข้าสู่ชีวิตการทำงาน การฝึกอบรม หรือการศึกษา SC Johnson ในเยอรมนีได้สนับสนุนองค์กร NeanderLAB ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้พื้นที่การทดลองแก่นักเรียนจาก 24 โรงเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนหันมาสนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้น
 
ที่กล่าวมาเป็นเพียงไม่กี่ตัวอย่าง ไม่ว่าเราจะดำเนินธุรกิจที่ไหนบนโลก SC Johnson ตั้งเป้าที่จะพัฒนาการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา สำหรับเรา การดำเนินการนี้เป็นสิ่งถูกต้องที่ควรทำ เหล่านักคิด STEM ของอนาคตจะทำให้ชีวิตของทุกคนดีขึ้น –และเราต้องการช่วยให้พวกเขาไปถึงจุดนั้น 

การกุศลการกุศลของ SC Johnson และ SCJ Giving, Inc.

สุขภาพSC Johnson Supports Families in Rwanda with Greater Access to Health Care, Mosquito Disease Prevention

วัตถุประสงค์ของเรากองทุน SC Johnson: ขั้นตอนการสมัครขอรับเงินทุนจากบริษัทในแคนาดา

การกุศลการบริจาคเงินทุนและผลิตภัณฑ์ของ SC Johnson ช่วยให้ชุมชนของเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ความเชื่อของเราThis We Believe (เราเชื่อมั่นในสิ่งนี้): ค่านิยมของบริษัทของเราเป็นแนวทางให้กับ SC Johnson มากว่าห้ายุค

ครอบครัวจอห์นสันจีน จอห์นสัน: เครื่องเตือนสติให้กับ SC Johnson ผู้นำในการมอบการศึกษาให้กับเด็ก ๆ

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป