การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์กลายเป็นจริงได้ด้วยการสนับสนุน NeanderLAB ในเยอรมนีของ SC Johnson 

SC Johnson ในเยอรมันสนับสนุนระบบการเรียนรู้ STEM ด้วยการจัดหาห้องปฏิบัติการเพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 

SC Johnson สนับสนุน NeanderLAB ผ่านการบริจาคของบริษัทเพื่อให้เด็ก ๆ มีโอกาสได้เป็น "นักวิทยาศาสตร์หนึ่งวัน"

หากเด็ก ๆ ให้ความสนใจในวิทยาศาสตร์ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการมอบโอกาสในแง่ของการเรียนรู้และการค้นพบด้วยการปฏิบัติจริงที่สามารถเติมเชื้อเพลิงการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต รวมทั้งอาชีพในอนาคต
 
ในเยอรมนี SC Johnson ช่วยเติมเต็มความต้องการดังกล่าวด้วยการให้การสนับสนุนแก่ NeanderLAB ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดหาห้องปฏิบัติการสำหรับเด็ก ๆ จากโรงเรียนใน 24 เขต เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจในวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น
 
นักเรียนศึกษาในห้องปฏิบัติการในเยอรมนี
SC Johnson Germany บริจาคเงินทุนที่ช่วยสนับสนุนการเรียนในห้องปฏิบัติการให้กับเด็ก ๆ ที่สนใจในวิทยาศาสตร์
NeanderLAB เน้นไปที่หลักสูตรสำหรับเด็ก ๆ ระหว่าง ป. 6 ถึง ม. 4 และหวังว่าจะมีการขยายเพิ่มเติม ในระหว่างการเดินทางไปเยี่ยมชม เด็ก ๆ จะมีโอกาส “เป็นนักวิทยาศาสตร์หนึ่งวัน” โดยที่จะได้สัมผัสกับประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการ และมีส่วนร่วมในหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างความสนใจที่ยั่งยืนในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

การกุศลการกุศลของ SC Johnson และ SCJ Giving, Inc.

วัตถุประสงค์ของเรากองทุน SC Johnson: ขั้นตอนการสมัครขอรับเงินทุนจากบริษัทในแคนาดา

การกุศลการบริจาคเงินทุนและผลิตภัณฑ์ของ SC Johnson ช่วยให้ชุมชนของเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ความเชื่อของเราThis We Believe (เราเชื่อมั่นในสิ่งนี้): ค่านิยมของบริษัทของเราเป็นแนวทางให้กับ SC Johnson มากว่าห้ายุค

สุขภาพSC Johnson Supports Families in Rwanda with Greater Access to Health Care, Mosquito Disease Prevention

สุขภาพการทำสงครามกับยุงและแมลงอื่น ๆ ในบ้าน: การคุ้มครอง ป้องกันและการศึกษา

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป