หลักการที่เป็นแนวทางสำหรับธุรกิจของ SC Johnson เน้นไปที่การได้รับค่าความนิยมของผู้คนรอบตัวเรา

This We Believe (เราเชื่อมั่นในสิ่งนี้): ค่านิยมของบริษัทของเราเป็นแนวทางให้กับ SC Johnson มานานกว่า 5 ยุค 

ถ้อยแถลง This We Believe (เราเชื่อมั่นในสิ่งนี้) ซึ่งเป็นค่านิยมของบริษัท SC Johnson เป็นหลักการที่มีความชัดเจนของบริษัทมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1976
“ค่าความนิยมของผู้คนคือสิ่งเดียวที่ยั่งยืนไม่ว่าในธุรกิจใดก็ตาม เป็นแก่นแท้เพียงหนึ่งเดียว ส่วนที่เหลือเป็นเพียงเงาเท่านั้น” – เฮอร์เบิร์ต เอฟ. จอห์นสัน ซีเนียร์
ค่าความนิยมจะไม่มีการลดลง–ในครอบครัว ธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1886 SC Johnson ได้ยึดมั่นตามแนวทางในพันธกิจที่จะรักษาค่าความนิยมที่เราได้รับจากผู้คนรอบตัวเรา การที่เราดำเนินการอย่างเหมาะสมต่อพนักงานของเรา ผู้บริโภค สาธารณะ ชุมชน และโลกของเรา และปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพนั้นมีความสำคัญ สิ่งเหล่านี้คือค่านิยมและหลักการของเรา
 
ความเชื่อหลักของเราได้รับการสรุปเป็นครั้งแรกโดย เฮอร์เบิร์ต เอฟ. จอห์นสัน ซีเนียร์ ผู้นำรุ่นที่สองของบริษัทครอบครัวของเราแห่งนี้ในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อพนักงานในปี ค.ศ. 1927
ค่าความนิยมของผู้คนคือสิ่งเดียวที่ยั่งยืนไม่ว่าในธุรกิจใดก็ตาม เป็นแก่นแท้เพียงหนึ่งเดียว ส่วนที่เหลือเป็นเพียงเงาเท่านั้น
เฮอร์เบิร์ต เอฟ. จอห์นสัน ซีเนียร์ ผู้นำบริษัทรุ่นที่สอง
ในปี ค.ศ. 1976 ​แซม จอห์นสัน ผู้นำครอบครัวรุ่นที่ 4 ของเราได้กำหนดหลักการของเราในเอกสารชื่อ This We Believe (เราเชื่อมั่นในสิ่งนี้) เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างยาวนานก่อนที่บริษัทจะมีคำแถลงเกี่ยวกับค่านิยมหรือแม้กระทั่งหลักปฏิบัติ มีน้อยคนที่จะคำนึงถึงหัวข้ออย่างเช่น สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ความหลากหลาย หรือความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร แต่แซมเชื่อว่าหลักการนั้นทรงพลังมาก และควรจัดทำให้เป็นระเบียบแบบแผนและประกาศให้มีผลใช้งาน 
 
นับตั้งแต่นั้นมา This We Believe (เราเชื่อมั่นในสิ่งนี้) จึงเป็นแนวทางสำหรับบริษัททั้งในช่วงเวลาที่ดีและมีความท้าทาย ฟิสก์ จอห์นสัน ประธานและซีอีโอของเราอธิบายในเรื่องนี้ว่า “This We Believe (เราเชื่อมั่นในสิ่งนี้) ถือเป็นกระดานเสียงสะท้อนซึ่งเราใช้ทดสอบแนวความคิดและการพิจารณาตัวเลือก และเป็นการกำหนดทิศทางที่ช่วยให้เราไม่ไขว้เขว การเป็นธุรกิจครอบครัวช่วยให้บริษัทสามารถรักษาแรงบันดาลใจเอาไว้ได้อย่างมั่นคง ในขณะที่องค์กรอื่น ๆ น้อยนักที่จะทำได้”
 
คำพูดดังกล่าวได้รับการแปลและแบ่งปันไปทั่วโลก และทุกคนในบริษัทมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหลักการของบริษัท 
This We Believe (เราเชื่อมั่นในสิ่งนี้)
This We Believe (เราเชื่อมั่นในสิ่งนี้) เป็นเข็มทิศของ SC Johnson เราได้ถูกชี้นำโดยหลักการพื้นฐานของเรามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1886 ซึ่งกล่าวถึงใน This We Believe (เราเชื่อมั่นในสิ่งนี้) ในปี ค.ศ. 1976 
อ่านเอกสารฉบับเต็มที่นี่
This We Believe (เราเชื่อมั่นในสิ่งนี้) กล่าวถึงความเชื่อของเราเกี่ยวกับผู้คนห้ากลุ่มที่เรามีความรับผิดชอบและต้องการความไว้วางใจ...
 
 • พนักงาน: เราเชื่อว่าความสามารถในการอยู่รอดขั้นพื้นฐานและความแข็งแกร่งของบริษัทของเราทั่วโลกล้วนขึ้นอยู่กับบุคลากรของเรา
 • ผู้บริโภคและผู้ใช้: เราเชื่อในการได้รับค่าความนิยมที่ยั่งยืนจากผู้บริโภคและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • ประชาชนทั่วไป: เราเชื่อในการเป็นผู้นำด้านความรับผิดชอบภายในเศรษฐกิจตลาดเสรี
 • เพื่อนบ้านและเจ้าบ้าน: เราเชื่อมั่นในการทุ่มเทให้กับความเป็นอยู่ที่ดีของประเทศ และชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ
 • ชุมชนโลก: เราเชื่อมั่นในการปรับปรุงความเข้าใจระหว่างประเทศ
 
This We Believe (เราเชื่อมั่นในสิ่งนี้) เตือนใจเราให้ดำเนินการอย่างซื่อสัตย์ เคารพผู้อื่น ตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบ และยังคงสร้างความเติบโตเพื่อให้เราสามารถทำสิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้นบนโลกนี้ต่อไป

ฟิสก์ จอห์นสัน ประธานและซีอีโอของ SC Johnson

ระดับความจริงใจของความเชื่อของเรากระตุ้นให้เราดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ตลอดเวลา เพื่อเคารพในศักดิ์ศรีของแต่ละคนในฐานะมนุษย์ เพื่อให้มีจิตสำนึกในเรื่องจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อใช้ความพยายามพิเศษในการใช้ทักษะและทรัพยากรของเราในที่ที่มีความจำเป็นที่สุด และเพื่อให้มีความเป็นเลิศในทุกสิ่งที่เราทำ
 
เราปกป้องความเชื่อเหล่านี้ด้วยการรักษาการดำเนินงานแบบเอกชนไว้ เราไม่ได้จดทะเบียนใน Wall Street เราต้องการที่จะทุ่มเทให้กับคุณมากกว่า เพราะคุณคือผู้ใช้และได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ของเรา เราเชื่อว่าเราสามารถสร้างผลกำไรและรักษาหลักการของเราอย่างแท้จริงเอาไว้ได้ ด้วยวิธีนี้ เราจึงทำให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกในวันนี้และเพื่อผู้คนอีกหลายรุ่นในอนาคต  
เราเชื่อว่าความสามารถในการอยู่รอดขั้นพื้นฐาน และความแข็งแกร่งของบริษัทของเราทั่วโลก ล้วนขึ้นอยู่กับบุคลากรของเรา และเรามุ่งมั่นที่จะ...
 
รักษาความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มพนักงานทั่วโลกบนพื้นฐานของการมีสำนึกของการมีส่วนร่วม การเคารพซึ่งกันและกัน และความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน โดย:
 
 • สร้างบรรยากาศที่พนักงานทุกคนสามารถแสดงความกังวลใจและความคิดเห็นของตนได้โดยอิสระ โดยมั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาอย่างยุติธรรม
 • ตอบสนองต่อคำแนะนำและแก้ไขปัญหาของพนักงานด้วยความเอาใจใส่
 • ส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างและเป็นการสื่อสารสองทางระหว่างฝ่ายบริหารกับพนักงาน
 • ให้โอกาสพนักงานเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
 • ส่งเสริมพนักงานในทุกระดับและทุกแผนกเพื่อให้ทำงานร่วมกันในฐานะทีมงาน
 • เคารพและให้เกียรติในสิทธิความเป็นส่วนตัวของพนักงานทุกคน* และปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพ
 
* SC Johnson พยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อเคารพความเป็นส่วนตัวของบุคคล แต่ระบบของบริษัท เช่น อีเมล อาจจะ ถูกตรวจสอบเพื่อบังคับใช้นโยบายและปกป้องข้อมูลทางธุรกิจที่เป็นความลับของบริษัท
รักษาความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มพนักงานทั่วโลกบนพื้นฐานของการมีสำนึกของการมีส่วนร่วม การเคารพซึ่งกันและกัน และความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน
บริหารจัดการธุรกิจของเราในลักษณะที่จะทำให้พนักงานประจำและพนักงานที่เกษียณอายุรู้สึกมั่นคง โดย:
 
 • ดำเนินนโยบายระยะยาวที่มีการวางแผนและมีการเติบโตอย่างเป็นระบบ
 • รักษาพนักงานประจำเอาไว้ (รักษาไว้ทั้งหมดหากเป็นไปได้) หากสถานการณ์ต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป
 • อย่างไรก็ตาม บางครั้งอาจไม่สามารถทำได้ โดยเฉพาะเมื่อมีการปฏิรูปครั้งใหญ่หรือปรับโครงสร้างองค์กร ซึ่งจำเป็นต่อการรักษาความสามารถในการแข่งขัน
 • จัดฝึกอบรมใหม่สำหรับพนักงานที่มีประวัติผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ และอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไป ในกรณีที่มีตำแหน่งงานอื่นเปิดรับ
รักษาประสิทธิภาพภายในองค์กรให้อยู่ในระดับสูงโดย:
 
 • กำหนดมาตรฐานผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีมาตรฐานสูง
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนเป็นไปตามระดับที่กำหนด โดยการยกย่องชมเชยอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี และยุติการว่าจ้างผู้ที่ยังคงมีผลการปฏิบัติงานต่ำกว่ามาตรฐานของบริษัท แม้ว่าผู้จัดการของพวกเขาได้ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ตาม
 
หลักการขององค์กรของ SC Johnson นั้นไร้ขอบเขตและมีผลกับบุคลากรของ SCJ ทุกคนทั่วโลก
ให้โอกาสการจ้างงานและการเลื่อนตำแหน่งอย่างเท่าเทียมกัน โดย:
 
 • ว่าจ้างและเลื่อนตำแหน่งพนักงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติ ผลการปฏิบัติงาน และประสบการณ์เป็นสำคัญ
จ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานในทุกระดับโดยการให้รางวัลตามผลการปฏิบัติงานของพวกเขาและยกย่องในการมีส่วนร่วมของพวกเขาต่อความสำเร็จของบริษัท โดย:
 
 • รักษาฐานเงินเดือนและโครงการสวัสดิการไว้ในระดับที่แข่งขันได้อย่างเต็มที่เมื่อเทียบกับบริษัทชั้นนำภายในตลาดเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
 • รักษานโยบายการแบ่งปันผลกำไรกับพนักงานที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติมายาวนานของเรา นอกเหนือจากเงินเดือนและโครงการสวัสดิการที่แข่งขันได้อย่างเต็มที่ของเรา
ปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานทุกคนในสภาพแวดล้อมการทำงานของ SCJ โดย:
 
 • จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะอาดและปลอดภัย
 • จัดให้มีการฝึกอบรมและบริการด้านอาชีวอนามัยที่เหมาะสม
 
พัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานของเรา โดย:
  
 • จัดให้มีโครงการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงานและโครงการพัฒนาทางวิชาชีพ
 • ช่วยให้พนักงานมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับโอกาสการทำงานในบริษัท ด้วยการเสนอโครงการให้การศึกษาและการพัฒนา
สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการแสดงความรู้ความสามารถของบุคคลและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดย:
 
 • ส่งเสริมวัฒนธรรมการให้เกียรติกันและไม่แบ่งแยก โดยไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติหรือการล่วงละเมิดใด ๆ เป็นอันขาด
 • ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการด้านสันทนาการสำหรับพนักงานและผู้ที่เกษียณอายุ
 • พัฒนาโครงการที่มีความหลากหลายในงาน
 • รักษาธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมายาวนานด้วยการเน้นที่การมีคุณภาพสูงและการออกแบบที่ดีในสำนักงานและโรงงานของเรา
Fortaleza Hall ของ SC Johnson ช่วยให้พนักงานมีพื้นที่ในการคิดค้นสิ่งใหม่และทำงานร่วมกัน
Fortaleza Hall ที่สำนักงานใหญ่ทั่วโลกของเราในเมืองราซีน รัฐวิสคอนซิน ช่วยให้พนักงานมีพื้นที่ในการพบปะกันและเข้าสังคม
ส่งเสริมความคิดริเริ่ม นวัตกรรม และสำนึกการเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มพนักงานทั้งหมด เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานที่ใช้ความรู้ความสามารถสูงขึ้น ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้บริษัททั่วโลกบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
เราเชื่อมั่นในการได้รับค่าความนิยมที่ยั่งยืนจากผู้บริโภคและผู้ใช้สินค้าและบริการของเรา และเรามุ่งมั่นที่จะ... 
 
จัดหาสินค้าและบริการที่มีประโยชน์ทั่วโลกโดย:
 
 • ติดตามความต้องการและความจำเป็นของผู้บริโภคและผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างใกล้ชิด
 • พัฒนาและรักษามาตรฐานคุณภาพไว้ในระดับสูง
 • พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่ได้รับการยกย่องจากผู้บริโภคและผู้ใช้ว่ามีคุณภาพโดยรวมเหนือกว่าคู่แข่งส่วนใหญ่อย่างมีนัยสำคัญ
 • รักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แนบแน่นและมีประสิทธิภาพกับคู่ค้าเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าและบริการของเรามีพร้อมให้บริการแก่ผู้บริโภคและผู้ใช้เสมอ
 • ทำการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดหาพื้นฐานเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมและมีคุณภาพดีเยี่ยม
พัฒนาและวางตลาดสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคและผู้ใช้
พัฒนาและวางตลาดสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคและผู้ใช้ โดย:
 
 • ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับทั้งหมด หรือดำเนินการมากกว่าระเบียบข้อบังคับหากมาตรฐานทั่วโลกของบริษัทอยู่ในระดับที่สูงกว่า
 • ให้แนวทางที่ชัดเจนและมากพอสำหรับการใช้งานอย่างปลอดภัย รวมทั้งมีข้อความเตือนและ/หรือสัญลักษณ์เตือนเรื่องความปลอดภัย
 • สร้างระบบป้องกัน หากเหมาะสม ในกรณีที่มีการนำสินค้าไปใช้ในทางที่ผิด
 • ค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีใหม่ ๆ สำหรับสินค้าที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น
รักษาและพัฒนาโครงการด้านการศึกษาและบริการที่ครอบคลุมสำหรับผู้บริโภคและผู้ใช้ โดย:
 
 • เผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้บริโภคและผู้ใช้เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้สินค้าและบริการของเราอย่างถูกต้อง
 • ตอบคำถาม ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนและความต้องการด้านการบริการทั้งหมดของผู้บริโภคและผู้ใช้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และยุติธรรม
 
เราเชื่อมั่นในการเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบในระบบเศรษฐกิจตลาดเสรี และเรามุ่งมั่นที่จะ…
 
ดำเนินการให้มั่นใจถึงความสามารถในการอยู่รอดในอนาคตของบริษัทของเราทั่วโลก โดย:
 
 • ได้มาซึ่งผลกำไรอย่างเพียงพอเพื่อดำเนินการลงทุนใหม่ ๆ ที่จะสร้างความเติบโตและความก้าวหน้าตามที่ได้วางแผนไว้
 • รักษาองค์กรทั่วโลกที่เต็มไปด้วยพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ มีแรงจูงใจ และมุ่งมั่นทุ่มเทให้คงอยู่
 • ขอคำปรึกษาและดุลยพินิจที่เป็นกลางจากคณะกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระ
ดำเนินธุรกิจของเราอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม โดย:
 
 • ไม่เข้าร่วมในการดำเนินธุรกิจที่ไม่ยุติธรรม
 • ปฏิบัติต่อซัพพลายเออร์และลูกค้าอย่างยุติธรรมและมีความรับผิดชอบ โดยเป็นไปตามแนวปฏิบัติทางการค้าที่เหมาะสม
 • จัดทำบรรจุภัณฑ์และติดป้ายฉลากสินค้าของเราเพื่อให้ผู้บริโภคและผู้ใช้สามารถใช้วิจารณญาณที่เหมาะสมในการตัดสินใจจากข้อมูลที่ได้รับ
 • ทำการโฆษณาโดยมีมาตรฐานที่เข้มงวดในเรื่องความซื่อสัตย์และการมีรสนิยมที่ดี
 • ไม่มีส่วนร่วมในการให้สินบน
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของเราแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อให้พวกเขามีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับบริษัทของเราทั่วโลก
แบ่งปันผลกำไรของบริษัทให้แก่ผู้ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัท โดย:
 
 • ให้รางวัลตอบแทนแก่พนักงานโดยผ่านโครงการแบ่งปันผลกำไร
 • จัดสรรส่วนแบ่งผลกำไรเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ
 • พัฒนาสินค้าและบริการที่ดีขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคและผู้ใช้
 • ให้ผลตอบแทนสำหรับเงินลงทุนในจำนวนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของเราแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อช่วยให้พวกเขามีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับบริษัทของเราทั่วโลก
เราเชื่อมั่นในการทุ่มเทให้กับความเป็นอยู่ที่ดีของประเทศและชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ และเรามุ่งมั่นที่จะ…
 
มีส่วนร่วมในความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจของทุกประเทศและทุกชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ โดย:
 
 • ดำเนินการให้มั่นใจว่าการลงทุนใหม่ ๆ ของเราสอดคล้องเป็นอันดีกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและชุมชนท้องถิ่นนั้น
 • ส่งเสริมการใช้ซัพพลายเออร์และบริการในท้องถิ่นหากมีความเหมาะสมในเชิงกลยุทธ์
ทีมงานของ SC Johnson Indochina
สมาชิกทีม SC Johnson Indochina
ทีมงานผลิตของ SC Johnson Canada
ทีมงานผลิตของ SC Johnson ในแคนาดา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมของทุกประเทศและทุกชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ โดย:
 
 • จัดให้มีโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทักษะ
 • กำหนดและดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพจากทั่วโลกเพื่อให้มาดำรงตำแหน่งผู้นำ
 • มีส่วนร่วมในโครงการทางสังคม วัฒนธรรม และการศึกษาที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต
มีส่วนร่วมในความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจของทุกประเทศและทุกชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ
เป็นพลเมืองบรรษัทที่ดี โดย:
 
 • ยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละประเทศที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกฎหมายป้องกันการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
 
เราเชื่อมั่นในการปรับปรุงความเข้าใจระหว่างประเทศ และเรามุ่งมั่นที่จะ…
 
กระทำการอย่างมีความรับผิดชอบในแนวปฏิบัติด้านการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ โดย:
 
 • รักษาผลกำไรที่จำเป็นต่อการลงทุนใหม่ในบริษัทท้องถิ่น และจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ
 • ทำให้ค่าสิทธิ การให้ใบอนุญาตดำเนินงาน และข้อตกลงการบริการมีความยุติธรรมและสมเหตุสมผล และไม่ส่งผลให้มีการโอนผลกำไรที่ปกปิดไว้
 • จำกัดการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศให้เป็นไปตามข้อกำหนดของธุรกิจทั่วไปและเพื่อปกป้องสินทรัพย์ของเรา
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวความคิดและเทคนิคต่าง ๆ โดย:
 
 • ส่งเสริมการเผยแพร่เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้แก่บริษัทท้องถิ่นและผู้ได้รับใบอนุญาตภายในเวลาอันรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ปกป้องสิทธิในความเป็นเจ้าของและเงินลงทุนในเทคโนโลยีดังกล่าวของเรา
 • จัดให้มีการประชุมระดับภูมิภาคและทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูล
 • ให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือโดยเฉพาะในแง่ความรู้ทางเทคนิคและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะทั่วทั้งองค์กร
 • ใช้แนวทางที่สมดุลระหว่างการโอนย้ายพนักงานไปทำงานใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และการกำหนดให้พนักงานทำงานใดงานหนึ่งให้นานพอที่จะมีส่วนร่วมในทางที่ดีต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในกิจกรรมที่ไม่ใช่กิจกรรมทางการเมืองในระดับประเทศและระดับสากล โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะปรับปรุงสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก

บริษัทSC Johnson เป็นบริษัทครอบครัว

ครอบครัวจอห์นสันแซม จอห์นสันเปลี่ยนแปลง SC Johnson ด้วยวิสัยทัศน์และหลักการของเขา

ครอบครัวจอห์นสันเฮอร์เบิร์ต เอฟ. จอห์นสัน ซีเนียร์เป็นผู้นำในรุ่นที่สองแต่ก็ไม่ได้เป็นรองใคร

ความเชื่อของเราคำกล่าวเรื่องค่านิยมของบริษัทที่เปลี่ยน SC Johnson ไปตลอดกาล: "ส่วนที่เหลือเป็นเพียงเงาเท่านั้น"

ชุมชนอาสาสมัครชุมชนช่วยสานต่อมรดกด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมของ SC Johnson กันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ความเชื่อของเราคำแถลงของ SC Johnson ว่าด้วยการใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป