เอกสารข้อเท็จจริง: SC Johnson และภารกิจป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะ

SC Johnson เป็นผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์ควบคุมแมลงหรือสัตว์รบกวนในบ้านทั่วโลกและมีพันธกิจที่จะปกป้องทุกครอบครัวจากยุง
นักวิทยาศาสตร์ของ SC Johnson มีความเชี่ยวชาญด้านการควบคุมแมลงหรือสัตว์รบกวนมานานกว่า 60 ปี บริษัทคิดค้นสินค้ายี่ห้อ Raid® และ OFF!® เมื่อปี ค.ศ. 1950
ครอบครัวจำนวนมากเสี่ยงที่จะติดโรคที่มียุงเป็นพาหะ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย โรคชิคุนกุนยา และโรคไข้ซิกา ในฐานะผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์ควบคุมแมลงหรือสัตว์รบกวนในบ้านระดับโลก SC Johnson มีพันธกิจที่จะปกป้องทุกครอบครัวและให้ความรู้พวกเขาเรื่องวิธีป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะ

สินค้าปกป้องทุกครอบครัว

หลังจากเป็นผู้คิดค้น Raid® ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงในครัวเรือนเมื่อปี ค.ศ. 1955 ต่อมา SC Johnson ได้กลายมาเป็นผู้ทำการตลาดสินค้าที่ใช้สูตรเคมีไล่แมลงดีท (DEET) รายใหญ่รายแรก โดยสินค้าดังกล่าวใช้ชื่อว่า OFF!® ในปี ค.ศ. 1957 ปัจจุบัน เราผลิตสินค้าออกมาอย่างหลากหลายที่ใช้ในการกำจัด ควบคุม และป้องกันแมลงในครัวเรือน เช่น แมลงสาบ มด ตะขาบ แมงมุง และอีกมาก เรามีสินค้าไล่แมลงสูตร DEET และ Picaridin สำหรับใช้ทาบนผิวหนังและในพื้นที่ต่างๆ จำหน่ายอยู่ทั่วโลก

สินค้าประเภทกำจัดแมลงของเราประกอบไปด้วย Raid®, OFF!®, Baygon®, Autan®, Allout® และ Ridsect®

ให้ความรู้เพื่อตระหนักรู้

SC Johnson มีแนวทางสำคัญในการป้องกันโรคด้วยการให้ความรู้ครัวเรือนต่าง ๆ ให้หลีกเลี่ยงแมลงที่เป็นพาหะนำโรค โดยเฉพาะโรคมาลาเรียและโรคไข้เลือดออกที่แพร่กระจายผ่านยุงในภูมิอากาศเขตร้อน เราใช้กิจกรรมภายในร้านค้า ทำงานเป็นภาคีกับรัฐบาลท้องถิ่น นำสินค้ามาให้ทดลองใช้ และอื่น ๆ อีกมาก เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับต้นตอของโรคเหล่านี้ และเหตุผลสำคัญยิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงยุงกัด 

อีกทั้งยังมีเว็บไซต์ที่ให้ความรู้เรื่องยุง ที่นำเสนอเคล็ดลับและข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ และวิดีโอวิชาการสำหรับครอบครัวที่เป็นกังวลเรื่องยุงและโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ

ให้การสนับสนุนการวิจัยและโมเดลธุรกิจ

SC Johnson ทำงานร่วมกับมูลนิธิบิลล์และเมลินดา เกตส์ นานหลายปี โดยให้การสนับสนุนการวิจัยปฏิกิริยาของยากันยุงต่อการป้องกันยุงที่เป็นพาหะโรคมาลาเรีย โครงการริเริ่มอื่น ๆ มีทั้งที่ส่งนักวิทยาศาสตร์ไปค้นคว้าวิจัยด้วยตัวเองที่ประเทศกานา เปรู เมียนมาร์ และอินโดนีเซียเพื่อหาวิธีการปรับปรุงสินค้าหรือพัฒนาสินค้าตัวใหม่ที่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับครอบครัวยิ่งขึ้น

พร้อมกันนั้น เราลงทุนในโครงการที่ให้ครอบครัวที่มีความสุ่มเสี่ยงสามารถเข้าถึงยากันยุงได้มากยิ่งขึ้น เช่น โครงการล่าสุดที่เราร่วมมือกับบริษัทโคคา-โคลา ที่ทำให้ยากันยุงเข้าถึงพื้นที่ชนบทของประเทศรวันดามากขึ้น

โครงการที่ผ่านมาได้รวมถึงโครงการ Healthy Children, Healthy Homes™ เมื่อช่วงต้นทศวรรษ 2000 ที่เน้นการเพิ่มความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันโรคมาลาเรียในแอฟริกาใต้ ประชากรจำนวนหลายล้านคนในแอฟริกาใต้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการด้านการศึกษาโรคมาลาเรียที่มีชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อนนี้ ที่ร่วมมือกับกระทรวงสุขภาพแห่งชาติของแอฟริกาใต้ สภาวิจัยการแพทย์ และองค์กรอาร์ทีไออินเทอร์เนชันแนล ในเวลาต่อมากรมอนามัยฝ่ายภูมิภาคเข้ามาบริหารโครงการนี้อย่างเต็มตัว

กิจกรรมการกุศลเพื่อสนับสนุนครอบครัว

ท้ายที่สุด SC Johnson มีประวัติที่ยาวนานในเรื่องการบริจาคเงินทุนและผลิตภัณฑ์เพื่อต่อสู้กับโรคที่มียุงเป็นพาหะ เช่น เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016 เราบริจาคเงินจำนวน 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นอย่างต่ำเพื่อแจกจ่ายสินค้าและให้การสนับสนุนครอบครัวทั้งหลาย ในการต่อสู้กับโรคที่มียุงเป็นพาหะ เช่น ไข้เลือดออก และโรคไข้ซิกา

ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2017 เราได้ดำเนินการครบถ้วนตามที่ได้ให้คำมั่นไว้ ในระหว่าง 16 เดือนดังกล่าว เราได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ขับไล่และกำจัดแมลงกว่า 4.8 ล้านหน่วยให้กับองค์การนอกภาครัฐ (NGO) และพันธมิตรที่ไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อทำการแจกจ่าย ควบคู่ไปกับการบริจาคเงินทุนเพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านโลจิสติกส์ การแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ และวัสดุการศึกษา

สุขภาพการทำสงครามกับยุงและแมลงอื่น ๆ ในบ้าน: การคุ้มครอง ป้องกันและการศึกษา

สุขภาพSC Johnson สนับสนุนครอบครัวในรวันดาด้วยการเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคที่มาจากยุงได้ดีขึ้น

สุขภาพวิทยาศาสตร์ด้านเเมลง: ช่วยครอบครัวให้มีสุขภาพแข็งแรงโดยต่อสู้กับโรคที่เกิดจากยุง

สุขภาพSC Johnson to Support Development of 40 New Health Posts in Rural Rwanda

การกุศลSC Johnson ได้บริจาคเงินจำนวน 15 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือครอบครัวมากมายในช่วงที่โรคที่มียุงเป็นพาหะแพร่ระบาด

ความรับผิดชอบต่อสังคมกิจการเพื่อสังคมที่ฐานของพีระมิด: กรณีศึกษาจาก SC Johnson

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป