เอกสารข้อเท็จจริง: ความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกที่ SC Johnson

เป็นเวลากว่า 25 ปี ที่ SC Johnson ได้ยอมรับและสนับสนุนความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกในบริษัทของเราอย่างเป็นทางการ
SC Johnson ห้ามไม่ให้มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา อัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ อายุ ความสามารถหรือปัจจัยอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน
ที่ SC Johnson เราเชื่อว่าการปลูกฝังความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกเป็นพื้นฐานสำหรับการสรรหา การรักษาและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทรัพยากรมนุษย์ที่ดีที่สุด เรายึดถือเรื่องความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกเป็นเรื่องสำคัญในวันนี้และในอนาคต

ความมุ่งมั่นในระยะยาวเรื่องความเคารพ

เราได้ริเริ่มเรื่องความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกครั้งแรกในปี ค.ศ. 1992 เมื่อเราก่อตั้งสำนักงานความหลากหลาย (Office of Diversity) ขึ้นเพื่อตระหนักถึงและสนับสนุนภูมิหลังที่เป็นเอกลักษณ์ พรสวรรค์และความสามารถพิเศษของบุคคลากรที่ SC Johnson

ความมุ่งมั่นเริ่มต้นที่ด้านบน

ฟิส จอห์นสัน ประธานและซีอีโอของเราอธิบายว่า “เราเป็นธุรกิจระดับโลก ทำงานกับผู้คนจากทุกวัฒนธรรม เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา อัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ อายุ และความสามารถ ผู้บริโภคของเราก็มีความหลากหลายเช่นเดียวกับคนทั้งโลก และบุคลากรของ SC Johnson ก็เช่นกัน เราตระหนักถึงความหลากหลายของประสบการณ์ของมนุษย์ และเราทำงานเพื่อให้การยกย่องในเรื่องนี้”

เรากำหนดความหมายของ “ความหลากหลาย” ว่าอย่างไร

ความหลากหลายคือความแตกต่างที่มีคุณค่าในแต่ละคนที่ทำให้ SC Johnson มีความเข้าใจที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับคนแต่ละคน เกี่ยวกับผู้บริโภคของเราและโลกรอบตัวเรา ความแตกต่างเหล่านี้มีตั้งแต่ความแตกต่างที่ชัดเจนเช่น เพศ อายุและชาติพันธุ์ไปจนถึงความแตกต่างที่เห็นได้น้อยลงเช่น นิสัยส่วนบุคคล ภูมิหลังทางการศึกษา ศาสนาและสถานที่ทำงาน

เรากำหนดความหมายของ “การไม่แบ่งแยก” ว่าอย่างไร

การไม่แบ่งแยกคือการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ทุกความคิดเห็นมีค่าและที่ ๆ ความสามารถได้รับการยอมรับ ปลูกฝังและตอบแทน เราเชื่อมั่นในการปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพและนโยบายของ SC Johnson กำหนดให้ทุกคนในบริษัท SC Johnson ทั่วโลกได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ยุติธรรมและเป็นธรรม บริษัทต่อต้านการเลือกปฏิบัติหรือการล่วงละเมิดอย่างเด็ดขาด

SC Johnson ห้ามไม่ให้มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา อัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ อายุ ความสามารถหรือปัจจัยอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน ในทั่วโลก นโยบายการจ้างงานของบริษัทกำหนดให้ SC Johnson มอบโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกันสำหรับพนักงานและผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับงาน เช่น ประสิทธิภาพในการทำงาน การฝึกอบรม ประสบการณ์หรือปัจจัยที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ซึ่งอาจใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการเลือกจ้างงาน 

วัฒนธรรมการสนับสนุน

สภาธุรกิจหกแห่งของ SC Johnson ที่ผลักดันโดยพนักงานในสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนและโอกาสในการสร้างเครือข่าย เช่น การให้คำปรึกษา การช่วยเหลือชุมชน การพัฒนาอาชีพ และการส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ซึ่งได้แก่:

  • The Abilities First Business Council
  • The Business Council of Asian Professionals
  • Ignite สนับสนุนพนักงานเกย์ เลสเบี้ยน ไบเซ็คชวล และคนข้ามเพศ
  • Inspira สนับสนุนพนักงานเชื้อสายฮิสแปนิก
  • The African-American Business Council
  • The Women’s Business Council
  • The Council of Young Professionals
 

การยอมรับและรางวัลล่าสุด

  • SC Johnson ได้รับคะแนนเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์‬จากการสำรวจและรายงานดัชนีความเท่าเทียมในองค์กรประจำปี 2018 (2018 Corporate Equality Index) เป็นปีที่ 13 ที่เราได้คะแนนเต็มและครั้งที่ 16 ที่เราติดอันดับในมูลนิธิโครงการสิทธิมนุษยชน
  • ในปี ค.ศ. 2017 SC Johnson ติดอันดับ 100 บริษัทที่ดีที่สุดในนิตยสาร Working Mother เป็นปีที่ 29 ที่เราติดอันดับและ SC Johnson เป็นบริษัทจากรัฐวิสคอนซินบริษัทเดียวที่ได้รับการยกย่อง
  • ในปี ค.ศ. 2017 SC Johnson ได้ติดอันดับผู้ว่าจ้างที่ดีที่สุดประจำปี ค.ศ. 2017 ของนิตยสาร HISPANIC Network Magazineเสนอชื่อโดย DiversityComm, Inc.

ร่วมงานกับเราSC Johnson เป็นสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม

ร่วมงานกับเราที่ SC Johnson วัฒนธรรมความเคารพ ความภาคภูมิใจ และการไม่แบ่งแยกหมายความว่าคุณสามารถ Go Further With Our Family™

ความหลากหลายวัฒนธรรมแห่งความเคารพ: สารจาก ฟิสก์ จอห์นสัน เกี่ยวกับการไม่แบ่งแยกและความหลากหลาย

ความหลากหลายความหลากหลายของซัพพลายเออร์ที่ SC Johnson เริ่มต้นด้วยการเชื่อมโยงกับซัพพลายเออร์ที่มีคุณสมบัติครบ

ความเชื่อของเราThis We Believe (เราเชื่อมั่นในสิ่งนี้): ค่านิยมของบริษัทของเราเป็นแนวทางให้กับ SC Johnson มากว่าห้ายุค

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป