เอกสารข้อเท็จจริง: ความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกที่ SC Johnson

เป็นเวลากว่า 25 ปี ที่ SC Johnson ได้ยอมรับและสนับสนุนความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกในบริษัทของเราอย่างเป็นทางการ
SC Johnson ห้ามไม่ให้มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา อัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ อายุ ความสามารถหรือปัจจัยอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน
ที่ SC Johnson เราเชื่อว่าการปลูกฝังความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกเป็นพื้นฐานสำหรับการสรรหา การรักษาและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทรัพยากรมนุษย์ที่ดีที่สุด เรายึดถือเรื่องความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกเป็นเรื่องสำคัญในวันนี้และในอนาคต

ความมุ่งมั่นในระยะยาวเรื่องความเคารพ

เราได้ริเริ่มเรื่องความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกครั้งแรกในปี ค.ศ. 1992 เมื่อเราก่อตั้งสำนักงานความหลากหลาย (Office of Diversity) ขึ้นเพื่อตระหนักถึงและสนับสนุนภูมิหลังที่เป็นเอกลักษณ์ พรสวรรค์และความสามารถพิเศษของบุคคลากรที่ SC Johnson

ความมุ่งมั่นเริ่มต้นที่ด้านบน

ฟิส จอห์นสัน ประธานและซีอีโอของเราอธิบายว่า “เราเป็นธุรกิจระดับโลก ทำงานกับผู้คนจากทุกวัฒนธรรม เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา อัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ อายุ และความสามารถ ผู้บริโภคของเราก็มีความหลากหลายเช่นเดียวกับคนทั้งโลก และบุคลากรของ SC Johnson ก็เช่นกัน เราตระหนักถึงความหลากหลายของประสบการณ์ของมนุษย์ และเราทำงานเพื่อให้การยกย่องในเรื่องนี้”

เรากำหนดความหมายของ “ความหลากหลาย” ว่าอย่างไร

ความหลากหลายคือความแตกต่างที่มีคุณค่าในแต่ละคนที่ทำให้ SC Johnson มีความเข้าใจที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับคนแต่ละคน เกี่ยวกับผู้บริโภคของเราและโลกรอบตัวเรา ความแตกต่างเหล่านี้มีตั้งแต่ความแตกต่างที่ชัดเจนเช่น เพศ อายุและชาติพันธุ์ไปจนถึงความแตกต่างที่เห็นได้น้อยลงเช่น นิสัยส่วนบุคคล ภูมิหลังทางการศึกษา ศาสนาและสถานที่ทำงาน

เรากำหนดความหมายของ “การไม่แบ่งแยก” ว่าอย่างไร

การไม่แบ่งแยกคือการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ทุกความคิดเห็นมีค่าและที่ ๆ ความสามารถได้รับการยอมรับ ปลูกฝังและตอบแทน เราเชื่อมั่นในการปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพและนโยบายของ SC Johnson กำหนดให้ทุกคนในบริษัท SC Johnson ทั่วโลกได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ยุติธรรมและเป็นธรรม บริษัทต่อต้านการเลือกปฏิบัติหรือการล่วงละเมิดอย่างเด็ดขาด

SC Johnson ห้ามไม่ให้มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา อัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ อายุ ความสามารถหรือปัจจัยอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน ในทั่วโลก นโยบายการจ้างงานของบริษัทกำหนดให้ SC Johnson มอบโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกันสำหรับพนักงานและผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับงาน เช่น ประสิทธิภาพในการทำงาน การฝึกอบรม ประสบการณ์หรือปัจจัยที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ซึ่งอาจใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการเลือกจ้างงาน 

วัฒนธรรมการสนับสนุน

สภาธุรกิจหกแห่งของ SC Johnson ที่ผลักดันโดยพนักงานในสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนและโอกาสในการสร้างเครือข่าย เช่น การให้คำปรึกษา การช่วยเหลือชุมชน การพัฒนาอาชีพ และการส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ซึ่งได้แก่:

  • The Abilities First Business Council
  • The Business Council of Asian Professionals
  • Ignite สนับสนุนพนักงานเกย์ เลสเบี้ยน ไบเซ็คชวล และคนข้ามเพศ
  • Inspira สนับสนุนพนักงานเชื้อสายฮิสแปนิก
  • The African-American Business Council
  • The Women’s Business Council
  • The Council of Young Professionals
 

การยอมรับและรางวัลล่าสุด

  • SC Johnson ได้รับคะแนนเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์‬จากการสำรวจและรายงานดัชนีความเท่าเทียมในองค์กรประจำปี 2018 (2018 Corporate Equality Index) เป็นปีที่ 13 ที่เราได้คะแนนเต็มและครั้งที่ 16 ที่เราติดอันดับในมูลนิธิโครงการสิทธิมนุษยชน
  • ในปี ค.ศ. 2017 SC Johnson ติดอันดับ 100 บริษัทที่ดีที่สุดในนิตยสาร Working Mother เป็นปีที่ 29 ที่เราติดอันดับและ SC Johnson เป็นบริษัทจากรัฐวิสคอนซินบริษัทเดียวที่ได้รับการยกย่อง
  • ในปี ค.ศ. 2017 SC Johnson ได้ติดอันดับผู้ว่าจ้างที่ดีที่สุดประจำปี ค.ศ. 2017 ของนิตยสาร HISPANIC Network Magazineเสนอชื่อโดย DiversityComm, Inc.

ความหลากหลายความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกที่ SC Johnson

ร่วมงานกับเราSC Johnson เป็นสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม

ร่วมงานกับเราที่ SC Johnson วัฒนธรรมความเคารพ ความภาคภูมิใจ และการไม่แบ่งแยกหมายความว่าคุณสามารถ Go Further With Our Family™

ความหลากหลายวัฒนธรรมแห่งความเคารพ: สารจาก ฟิสก์ จอห์นสัน เกี่ยวกับการไม่แบ่งแยกและความหลากหลาย

ความหลากหลายความหลากหลายของซัพพลายเออร์ที่ SC Johnson เริ่มต้นด้วยการเชื่อมโยงกับซัพพลายเออร์ที่มีคุณสมบัติครบ

ความเชื่อของเราThis We Believe (เราเชื่อมั่นในสิ่งนี้): ค่านิยมของบริษัทของเราเป็นแนวทางให้กับ SC Johnson มากว่าห้ายุค

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป