เอกสารข้อเท็จจริง: ความโปร่งใส่ของส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ของ SC Johnson

นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 SC Johnson แบ่งปันข้อมูลส่วนผสมในผลิตภัณฑ์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เว็บไซต์ WhatsInsideSCJohnson.com เปิดเผยรายชื่อส่วนผสมที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ของ SC Johnson มากกว่า 8,700 รายการที่วางจำหน่ายทั่วโลก

SC Johnson ให้ความสำคัญกับความโปร่งใสของส่วนผสมตลอดเกือบสิบปีที่ผ่านมา เราเชื่อในเรื่องการเลือกที่จะแสดงความโปร่งใสของส่วนผสม เพื่อให้ครอบครัวจำนวนมากเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา

เราเปิดตัวเว็บไซต์รายชื่อส่วนผสมในสหรัฐเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2009 ปัจจุบัน เว็บไซต์ WhatsInsideSCJohnson.com จะให้ข้อมูลส่วนผสมแก่ผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ข้อมูลของเรารองรับ 35 ภาษา

ต่อไปนี้เป็นเป้าหมายความโปร่งใสแต่ละระยะที่เราบรรลุผลสำเร็จ

 • ค.ศ. 2009: เริ่มแบ่งปันส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงสีย้อมที่ใช้ และเปิดตัวเว็บไซต์ WhatsInsideSCJohnson.com 
 • ค.ศ. 2011: เพิ่มคำนิยามส่วนผสมให้ละเอียดขึ้นในเว็บไซต์เปิดเผยส่วนผสมของเราเพื่ออธิบายจุดประสงค์ของส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ของเรา
 • ค.ศ. 2012: เปิดเผยจานสีน้ำหอมของ SC Johnson ซึ่งเป็นรายชื่อสารเคมีน้ำหอมที่ยอมรับได้ของเรา
 • ค.ศ. 2013: เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียนในโปรแกรมความโปร่งใสของผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส่วนผสมเหล่านั้น
 • ค.ศ. 2014: มีการเปิดเผย รายชื่อข้อจำกัดของส่วนผสมของเรา – ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าวัสดุที่ “ไม่อนุญาต”
 • ค.ศ. 2015: เริ่มต้นเปิดเผยรายชื่อส่วนผสมของน้ำหอมตามประเภทผลิตภัณฑ์ โดยเปิดเผยมากกว่า 99.9% ในผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่
 • ค.ศ. 2016: เปิดตัวชุดผลิตภัณฑ์แรกของเราที่มีความโปร่งใส 100% ในเรื่องส่วนประกอบน้ำหอม
 • ค.ศ. 2016: เผยแพร่โปรแกรมความโปร่งใสของผลิตภัณฑ์ของเราใน 30 ประเทศในยุโรป และเพิ่มความโปร่งใสในผลิตภัณฑ์ 3,000 รายการและให้บริการข้อมูลที่รองรับ 20 ภาษา
 • ค.ศ. 2017: เปิดตัว รายชื่อสารก่อภูมิแพ้ผิวหนัง และเปิดเผยรายชื่อสารก่อภูมิแพ้ในผลิตภัณฑ์บางรายการในเว็บไซต์ของเรา
 • ค.ศ. 2017: เผยแพร่โปรแกรมความโปร่งใสของผลิตภัณฑ์ของเราใน 20 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก และเพิ่มความโปร่งใสในผลิตภัณฑ์ 5,300 รายการและให้บริการข้อมูลที่รองรับ 34 ภาษา
 • ค.ศ. 2018: เพิ่มความโปร่งใสในเรื่องน้ำหอมมากขึ้นด้วยการแบ่งส่วนผสมลดเหลือ 0.01% ในสูตรผลิตภัณฑ์ในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์แบรนด์ต่าง ๆ ของเรา 

ส่วนผสมทุกอย่างล้วนเป็นสารเคมี: ทำไม SC Johnson จึงต้องแก้ไขปัญหาการรับรู้เชิงลบเกี่ยวกับสารเคมีสังเคราะห์

ความโปร่งใสไม่มีความลับ: SC Johnson เปิดตัวความโปร่งใส่ 100% สำหรับส่วนผสมของน้ำหอม

ผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์ความโปร่งใส 100%: คอลเลคชั่น Glade® Fresh Citrus Blossoms แสดงรายชื่อส่วนผสมทั้งหมด

Greenlist (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี)คำอธิบายโปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ของ SC Johnson: ข้อมูลที่คัดตอนจากรายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนประจำปี 2017 ของเรา

ความโปร่งใสพันธกิจด้านความโปร่งใสขององค์กร: SC Johnson แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสมของน้ำหอมให้คุณทราบได้มากกว่า

ส่วนผสมความโปร่งใสของผลิตภัณฑ์ของเราทั่วโลก: SC Johnson เปิดเผยรายชื่อส่วนผสมซึ่งจะช่วยให้คุณตัดสินใจเพื่อครอบครัวของคุณได้อย่างเหมาะสม

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป