เอกสารข้อเท็จจริง: SC Johnson ใช้พลังงานหมุนเวียน

SC Johnson ใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนมานานกว่าสิบปี ซึ่งรวมไปถึงพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และเชื้อเพลิงชีวภาพในทุกวันนี้ 
โรงผลิตสามแห่งของบริษัทที่ใช้พลังงานลม 100% ได้แก่ โรงงานในสหรัฐอเมริกา โปแลนด์ และเนเธอร์แลนด์

ตั้งแต้ต้นปี ค.ศ. 2000 SC Johnson พยายามเพิ่มแหล่งทรัพยากรใหม่ ๆ เข้ามาในการใช้พลังงานแบบผสมของเรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจต่อเนื่องของเราในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน โรงงานของ SC Johnson สามแห่งใช้พลังงานลม 100% เรามีโครงการริเริ่มด้านพลังงานหมุนเวียนอยู่ทั่วโลก และมีการใช้พลังลม แสงอาทิตย์ เศษเปลือกปาล์ม เปลือกข้าว และขยะเป็นแหล่งพลังงาน

15 ปีที่ผ่านมา SC Johnson ใช้แหล่งที่มาของพลังงานหมุนเวียนรอบโลกเพื่อใช้ในโรงงานผลิตของเรา 34% ของพลังงานที่เราใช้ทั่วโลกในปี ค.ศ. 2018/19 มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน ในปี ค.ศ. 2018/19 SC Johnson สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 62%  เมื่อเทียบกับปริมาณที่ลดได้เมื่อปี ค.ศ. 2000 (ตามดัชนีการผลิต)

ต่อไปนี้เป็นโครงการริเริ่มด้านพลังงานสะอาดทั่วโลกของเรา…

เชื้อเพลิงชีวภาพ

สุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 โครงการริเริ่มด้านเชื้อเพลิงชีวภาพที่โรงผลิตของเราในเมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย ใช้แกลบเป็นแหล่งเชื้อเพลิงในการต้มน้ำเพื่อการผลิต วิธีนี้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 7,000 ตันเมตริกต่อปี

ระบบผลิตพลังงานรวม 

SC Johnson ใช้ระบบผลิตพลังงานรวมสองระบบที่ Waxdale โรงผลิตระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดของเรา ระบบกังหันผลิตพลังงานได้ 85% ของปริมาณที่โรงงาน Waxdale ต้องการ โดยใช้ก๊าซมีเทนจากขยะซึ่งได้มาจากแหล่งฝังกลบสาธารณะที่อยู่ใกล้เคียงและก๊าซธรรมชาติที่เผาไหม้หมดจด นอกจากนั้นมาจากพลังงานจากลม

พลังงานแสงอาทิตย์

เซี่ยงไฮ้และฉางโจว ประเทศจีน, ปูโล กาดุง ประเทศอินโดนีเซีย, และบัดดี ประเทศอินเดีย, โตลูกา ประเทศเม็กซิโก และมาเนาส์ ประเทศบราซิล
ที่โรงงานผลิตของ SC Johnson ในประเทศจีน อินโดนีเซีย และอินเดีย โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยให้มีน้ำร้อนสำหรับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรวมถึงการผลิตกระป๋องสเปรย์และกระบวนการควบคุมคุณภาพ โรงงานผลิตของเราในโตลูกา ประเทศเม็กซิโกใช้น้ำอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแทนที่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) สำหรับโรงอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับพนักงาน ในมาเนาส์ ประเทศบราซิล โรงงานผลิตของเราซื้อพลังงานหมุนเวียน 100% จากสาธารณูปโภคท้องถิ่นเพื่อใช้ในโรงงาน

พลังงานลม 

เบย์ซิตี้ รัฐมิชิแกน
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 SC Johnson ได้ซื้อพลังงานลมจากทุ่งกังหันลมบริเวณใกล้เคียง เพื่อใช้ผลิตไฟในโรงงานผลิตของบริษัทในเมืองเบย์ซิตี้ รัฐมิชิแกน ที่เป็นแหล่งผลิตถุงยี่ห้อ Ziploc® ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2017 โรงงานแห่งนี้ใช้ไฟฟ้าที่มาจากพลังงานลมเพียงแหล่งเดียว 100% 

ไมเดรชท์ ประเทศเนเธอร์แลนด์
บริษัทเริ่มก่อสร้างกังหันลมในประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อปี ค.ศ. 2009 เพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าให้กับโรงผลิต Europlant ของเรา กังหันลมผลิตพลังงานให้กับโรงงาน Europlant ได้ 50% เมื่อปี ค.ศ. 2015 โรงผลิตแห่งนี้กลายเป็นโรงผลิตแห่งแรกของบริษัทที่ใช้พลังงานทั้งหมด 100% จากแหล่งพลังงานหมุนเวียน และส่วนที่เหลือมาจากการซื้อพลังงานลม

ราซีน รัฐวิสคอนซิน
เมื่อปี ค.ศ. 2010 ทาง SC Johnson เริ่มทดสอบกังหันลมขนาดเล็กชื่อ SWIFT จำนวนสามตัวที่สำนักงานใหญ่ของเราในเมืองราซีน รัฐวิสคอนซิน เป้าหมายคือการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการตระหนักรู้ถึงโครงการกังหันลมที่ใช้ในเมือง ในปี ค.ศ. 2019 เราได้ประกาศแผนที่จะใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพเพื่อใช้ในสำนักงานใหญ่ของเรา ระบบ GeoExchange – ซึ่งใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพสูง แต่ไม่ถือว่าเป็นพลังงานหมุนเวียน – ที่คาดว่าจะลดการใช้พลังงานลงได้ประมาณ 42 เปอร์เซ็นต์ 

เมานต์เพลเซนต์ รัฐวิสคอนซิน
หลังจากสิ้นสุดโครงการก่อสร้างกังหันลมขนาด 415 ฟุต จำนวนสองตัวในปี ค.ศ. 2012 ที่ Waxdale ซึ่งเป็นโรงผลิตระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดของเรา โดยในตอนนี้แหล่งผลิตดังกล่าวเฉลี่ยแล้วผลิตไฟฟ้าที่ใช้เองได้ 100% กังหันลมสองตัวผลิตไฟฟ้าประมาณ 8 ล้านชั่วโมงกิโลวัตต์ต่อปี ขณะที่กังหันลมระบบผลิตพลังงานรวมสองตัวใช้ผลิตไฟฟ้าที่จำเป็นอื่น ๆ ในโรงงานที่ Waxdale

โตลูกา ประเทศเม็กซิโก
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 SC Johnson เริ่มซื้อพลังงานลมที่โรงผลิตของเราในเมืองโตลูกา ประเทศเม็กซิโก ปัจจุบัน วิธีนี้ทำให้ 33% ของไฟฟ้าของโรงผลิตมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน 

กอร์โซว์ ประเทศโปแลนด์
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 SC Johnson เริ่มซื้อพลังงานลมให้กับโรงผลิตของเราในเมืองกอร์โซว์ ประเทศโปแลนด์ เป็นโรงผลิตแห่งที่สองของเราที่ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานลม 100% 

สิ่งแวดล้อมSC Johnson ก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม

พลังงานหมุนเวียนSC Johnson ใช้พลังงานหมุนเวียนจากทั้งลม แสงอาทิตย์ เศษอาหาร และขยะ

พลังงานหมุนเวียนพลังงานลมให้พลังงานกับแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดของ SC Johnson

บริษัทเอกสารข้อเท็จจริง: โรงงานผลิตแวกซ์เดลของ SC Johnson

สถาปัตยกรรม"บูมเมอแรง" ของ SC Johnson Europlant: สถาปัตยกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป