เอกสารข้อเท็จจริง: SC Johnson ก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม 

กว่าสี่ทศวรรษที่ผ่านมา SC Johnson ได้ดำเนินการเพื่อสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านการดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมา
SC Johnson ได้รับการยกย่องหลายครั้งในด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงได้รับรางวัล World Environment Center Gold Medal สองครั้ง 

SC Johnson เป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมมานานนับทศวรรษ ซึ่งรวมถึงความเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ การใช้พลังงานหมุนเวียนและความโปร่งใส ต่อไปนี้เป็นเป้าหมายที่สำคัญของเราตั้งแต่อดีตในการทำสิ่งที่ถูกต้อง

 • ค.ศ. 1975: SC Johnson ช่วยลดปริมาณสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs) จากผลิตภัณฑ์สเปรย์ของเราเพื่อปกป้องชั้นโอโซน การดำเนินการนี้เกิดขึ้นสามปีก่อนหน้าที่สหรัฐอเมริกาจะออกข้อบังคับและนานกว่าหนึ่งทศวรรษก่อนพิธีสารมอนทรีออลในปี ค.ศ. 1987
 • ค.ศ. 1979: เราให้การสนับสนุนกับสารคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเรื่อง Living Planet เพื่อให้ผู้ชมรู้จักโลกจากมุมมองด้านบนและกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 • ค.ศ. 1990: SC Johnson เป็นผู้ริเริ่มการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของสาธารณชนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของรายงาน GfK Ropers Green Gauge
 • ทศวรรษที่ 1990: เรานำพันธมิตรระดับรากหญ้าแห่งชาติในสหรัฐอเมริกาเพื่อส่งเสริมการรีไซเคิลกระป๋องสเปรย์ ปัจจุบัน มีชุมชนจำนวน 5,600 แห่งสามารถรีไซเคิลกระป๋องสเปรย์ที่จุดแยกขยะตามขอบถนน 
 • ค.ศ. 1991: การเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนฉบับแรกของเราทำให้ SC Johnson เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตสินค้าสำหรับผู้บริโภคในแบบแพ็กเกจรายแรกที่รายงานเกี่ยวกับโครงการและนโยบายของตนเองอย่างเปิดเผยและกว้างขวาง ดูรายงานล่าสุดของเรา
 • ค.ศ. 1994: SC Johnson ได้รับรางวัล World Environment Center Gold Medal สำหรับความสำเร็จขององค์กรระหว่างประเทศในการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • ค.ศ. 1998: เราช่วยสร้างสมาคม Caatinga เพื่อศึกษาและปกป้องพื้นที่ Caatinga ของบราซิล ซึ่งเป็นที่ตั้งของความหลากหลายทางชีวภาพที่โดดเด่น
 • ในปี ค.ศ. 2001 SC Johnson ปรับใช้โปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) เป็นครั้งแรกเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง โดยการเลือกส่วนผสมที่ช่วยปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น
 • ค.ศ. 2002: เรากลายเป็นผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายแรกที่เข้าร่วมโปรแกรม U.S EPAs Climate Leaders ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือโดยสมัครใจเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ในปี ค.ศ. 2006 เราเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้เข้าร่วมรายแรกที่สามารถบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกได้
 • ค.ศ. 2003: SC Johnson ได้ริเริ่มโครงการใหม่ในการใช้กังหันระบบโคเจนเนอเรชันแห่งแรก เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับโรงงานผลิตที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท โดยใช้ก๊าซมีเทนจากที่ฝังกลบสาธารณะที่อยู่ใกล้ ๆ
 • ค.ศ. 2003: EPA ของสหรัฐฯ มอบรางวัล Lifetime Atmospheric Achievement Award เป็นครั้งแรกให้กับ SC Johnson
 • ค.ศ. 2004: SC Johnson กำจัด PVC และ PVDC ออกจากผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับการปล่อยสารพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมเมื่อวัสดุที่มีคลอรีนเข้าสู่เตาเผาขยะของเทศบาล 
 • ค.ศ. 2004: เราติดตั้งกังหันระบบโคเจนเนอเรชันแห่งที่สองที่ Waxdale โดยใช้ก๊าซธรรมชาติที่เผาไหม้หมดจดเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ด้วยกังหันระบบโคเจนเนอเรชันแห่งแรกของเรา ทำให้เราสามารถผลิตพลังงานได้ถึง 85% ของความต้องการพลังงานของ Waxdale
 • ค.ศ. 2006: จากโปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ของเราและความมุ่งมั่นในการเลือกส่วนผสมที่มีความรับผิดชอบ SC Johnson ได้รับรางวัล Ron Brown Award และรางวัล Presidential Green Chemistry Challenge Award 
 • ค.ศ. 2008: เราได้รับรางวัล U.S. EPA Safer Detergents Stewardship Initiative (SDSI) สำหรับการกำจัดสารโนนิลฟีนอล อีธอกซีเลต (nonylphenol ethoxylate) ทั้งหมดออกจากผลิตภัณฑ์ของเรา
 • ค.ศ. 2009: SC Johnson เป็นผู้นำด้านความโปร่งใสของส่วนผสมในอุตสาหกรรมของเราโดยเปิดตัวเว็บไซต์เพื่อแสดงส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ในสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงสีย้อม ทุกวันนี้ เว็บไซต์จะให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ดูเอกสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความโปร่งใสของส่วนผสมของเรา 
 • ค.ศ. 2011: เราเปิดตัว Windex® Mini ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เข้มข้นเพื่อช่วยผลักดันการพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแบบเติมซ้ำที่เข้มข้นและมีศักยภาพในการลดขยะเข้าสู่ที่ฝังกลบ ในปี ค.ศ. 2012 เราขยายโครงการผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เข้มข้นของเราด้วยการเพิ่มแบรนด์ต่าง ๆ และบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่ง่ายต่อการรีไซเคิล 
 • ค.ศ. 2012: สหประชาชาติและมูลนิธิเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมยกย่อง SC Johnson ในฐานะผู้นำโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
 • ค.ศ. 2012: SC Johnson สามารถสร้างกังหันลมขนาด 415 ฟุตได้ที่โรงงานผลิตที่ใหญ่ที่สุดของเรา ซึ่งช่วยให้โรงงานของเราสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้โดยเฉลี่ยประมาณ 100 เปอร์เซ็นต์
 • ค.ศ. 2013: เราเปิดตัว Ziploc® แบรนด์ของถุงที่สามารถย่อยสลายได้ (เฉพาะทางออนไลน์) เพื่อกระตุ้นการใช้ปุ๋ยหมักเชิงพาณิชย์เพื่อลดขยะฝังกลบ ถุงของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อการทำปุ๋ยหมักพาณิชย์ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าการหมักปุ๋ยในสนามหลังบ้าน 
 • ค.ศ. 2014: เราได้รับรางวัล SmartWay® Excellence Award จาก U.S. EPA เป็นปีที่สามติดต่อกัน
 • ค.ศ. 2015: SC Johnson ได้รับรางวัล World Environment Center Gold Medal เป็นครั้งที่สอง สำหรับความสำเร็จขององค์กรระหว่างประเทศในการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • ค.ศ. 2016: หลังจากหลายปีที่มีการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปทางเคมีในสหรัฐอเมริกา SC Johnson รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการกล่าวถึงโดยประธานาธิบดีบารัค โอบามาของสหรัฐอเมริกา ในขณะที่เขาลงนามในกฎหมายใหม่เพื่อยกมาตรฐานทุกบริษัท
 • ค.ศ. 2016: เราได้รับรางวัล 2016 Western Hemisphere Corporate Citizenship Award จากหอการค้าอเมริกันในลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (AACCLA) สำหรับ“โครงการ SCJ Recycles” ของเรา ในประเทศอาร์เจนตินา ชิลี และอุรุกวัย
 • ค.ศ. 2017: SC Johnson ประสบความสำเร็จในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก GHG อีกครั้งโดยโรงงานผลิตแห่งที่สามของเราใช้พลังงานลมเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์
 • ค.ศ. 2017: เราเป็นพันธมิตรกับ Conservation International ในการดำเนินภารกิจ โปรแกรมเอเคอร์ต่อเอเคอร์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา เพื่ออนุรักษ์ป่าอเมซอน
 • ค.ศ. 2017: ปัจจุบัน ไซต์งานของ SC Johnsonสิบเจ็ดแห่งไม่มีของเสียจากการผลิตที่ส่งไปที่ฝังกลบ และไซต์งาน 14 แห่งในจำนวนดังกล่าวไม่มีของเสียส่งไปที่ฝังกลบเลย
 • ค.ศ. 2018: ความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการลดรอยเท้านิเวศน์ของเราได้รับการยกย่องในปี ค.ศ. 2018 ด้วยรางวัล Climate Leadership Award for Excellence in Greenhouse Gas Management Goal Setting ซึ่งเป็นรางวัล Climate Leadership Award for GHG management ที่สี่ของเรา
 • ค.ศ. 2019: SC Johnson เปิดตัวขวดผลิตภัณฑ์แรกที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลที่เป็นขยะพลาสติกในทะเล 100% จากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านรายใหญ่
 • ค.ศ. 2019: SC Johnson ขยายน้ำยาเติมสูตรเข้มข้นไปสู่อีคอมเมิร์ซและตลาดอื่น ๆ เพื่อรองรับการนำขวดกลับมาใช้ซ้ำและลดขยะ
 • ค.ศ. 2019: 100% ของโรงงาน SC Johnson ไม่ส่งของเสียจากการผลิตไปยังที่ฝังกลบ

พลังงานหมุนเวียนโครงการริเริ่มด้านพลังงานหมุนเวียนทั่วโลก

การอนุรักษ์ป่าการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ: SC Johnson สนับสนุนสมาคมคาทิงกาในบราซิลเพื่อปกป้องป่าและนิเวศมณฑล

การอนุรักษ์ป่าSC Johnson, Conservation International Exceed Goal in Largest Acre-for-Acre Match Campaign to Protect Amazon Rainforest

สิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ป่า: SC Johnson ยังคงรณรงค์หยุดการตัดไม้ทำลายป่า

ส่วนผสมGalaxolide คือตัวอย่างของการใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการตัดสินใจผลิตส่วนผสมของ SC Johnson

ส่วนผสมโปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ของ SC Johnson คือ การเลือกส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่ปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งกว่า

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป