เอกสารข้อเท็จจริง: การกุศลของ SC Johnson และ SCJ Giving, Inc.

เป็นเวลากว่า 80 ปี: SC Johnson มอบผลกำไรร้อยละ 5 ก่อนหักภาษีแก่องค์กรการกุศลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1937 
การกุศลขององค์กร SC Johnson มุ่งเป้าไปที่การพัฒนา การบริการสังคม สุขภาพ ความยั่งยืน และความต้องการอื่น ๆ ของชุมชน
ที่ SC Johnson การกุศลและการสนับสนุนชุมชนเป็นความมุ่งมั่นที่เราทำมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเรา ความมุ่งมั่นนี้ได้ก่อตัวขึ้นอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1937 เมื่อบริษัทเริ่มให้ผลกำไรจำนวนร้อยละ 5 ก่อนหักภาษีแก่องค์กรการกุศลในแต่ละปี ในปี ค.ศ. 1959 ได้มีการก่อตั้งกองทุนเพื่อการกุศล SC Johnson Giving, Inc. ขึ้นเพื่อสนับสนุนชุมชนที่เราทำงานและโลกใบนี้

 ความมุ่งมั่นหลักของ SC Johnson  ด้านการให้ขององค์กร คือการที่องค์กรให้บริการหรือมีผลโดยตรงต่อชุมชนที่เราดำเนินงานอยู่ หัวข้อที่เราสนใจมีดังต่อไปนี้ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน - เป็นโครงการที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ รวมไปถึงการสร้างพื้นฐาน การสร้างศักยภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจ การสร้างความปลอดภัย ให้การเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม และการฝึกอาชีพให้กับชุมชน

การบริการสังคม - คือโครงการที่ให้การสนับสนุนแก่ผู้ที่มีรายได้น้อย/มีความเสี่ยง หรือการสนับสนุนครอบครัวต่าง ๆ ให้ดำเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเองได้ผ่านโครงการ อาทิเช่น การบริการสำหรับครอบครัว ผู้พิการ หรือผู้สูงอายุ โครงการป้องกันภัยพิบัติ โครงการให้ที่พักพิงชั่วคราว และการสนับสนุนสำหรับผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยากไร้

การมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี - เป็นโครงการที่ช่วยให้ความรู้และต่อสู้กับโรคที่มียุงเป็นพาหะ หรือส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะ รวมไปถึงกระตุ้นให้เกิดการเข้าถึงทางการแพทย์ที่ทั่วถึงแก่สาธารณะ

การศึกษา - คือโครงการที่ช่วยเน้นย้ำให้เกิดความสำเร็จทางการศึกษาของนักเรียนนักศึกษา ด้วยการมุ่งเน้นไปที่ความสมบูรณ์และความก้าวหน้าทางการศึกษาต่าง ๆ เช่น โรงเรียนสำหรับการศึกษาวัยเด็กตอนต้น, ระดับอนุบาลถึงมัธยมปลาย, ระดับมหาวิทยาลัย, ระดับเทคนิค และอาชีวศึกษา

โครงการด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม - เป็นโครงการที่กระตุ้นให้เกิดความยั่งยืนผ่านการดูแลด้านระบบนิเวศน์, การลดมลภาวะ, การอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ, การเสริมความงดงามด้านสิ่งแวดล้อม, พลังงานหมุนเวียน และการอนุรักษ์สัตว์ป่าของชุมชน

การบริจาคผลิตภัณฑ์ในสหรัฐฯ

SC Johnson และ SC Johnson Giving, Inc. ได้บริจาคเงินจำนวนหลายล้านดอลลาร์สหรัฐแก่องค์กรที่ช่วยทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นสำหรับครอบครัว ตัวอย่างเมื่อไม่นานมานี้รวมไปถึง:

ให้การสนับสนุนทางการเงินและผลิตภัณฑ์มูลค่า 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่มีความเสี่ยงในการต่อสู่กับยุงที่อาจเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสซิกา โดยในเบื้องต้นเป็นการช่วยเหลือในสหรัฐอเมริกา คาร์ริบเบียน และอเมริกาใต้

มอบเงินจำนวน 125,000 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่แคมเปญเอเคอร์-ต่อ-เอเคอร์ช่วยองค์กร Conservation International และพันธมิตร ในการปลูกต้นไม้ประมาณ 3 ล้านต้นในแถบอเมซอน

มอบเงินจำนวน 6.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับราซีนเคาน์ตี้ ซึ่งเป็นชุมชนของสำนักงานใหญ่ของเรา เพื่อก่อสร้างสวนน้ำสาธารณะเพื่อเป็นสถานพักผ่อนหย่อนใจและใช้สำหรับฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำให้กับสมาชิกชุมชน  

มอบเงินจำนวน 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากฟิสก์ จอห์นสัน และ SC Johnson ให้แก่มหาวิทยาลัยคอร์เนลเพื่อสนับสนุน SC Johnson College of Business – ซึ่งเป็นของขวัญที่ใหญ่ที่สุดที่มอบแก่วิทยาเขต Ithaca

มอบเงินจำนวน 11 ล้านเปโซให้แก่ Dibujando un Mañana foundation ในเม็กซิโกเพื่อช่วยเหลือเด็กหญิงชาวเม็กซิกันให้พ้นจากความยากจน การใช้ชีวิตที่เร่ร่อนและการถูกละเลย

มอบเงินจำนวน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์อเมริกันสมิธโซเนียน (Smithsonian’s National Museum of American History) ในกรุงวอชิงตันดีซีเพื่อสนับสนุนนิทรรศการองค์กรอเมริกันและศูนย์การประชุมที่ล้ำสมัย

มอบเงินจำนวน 3.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ Gateway Technical College เพื่อสนับสนุนศูนย์เทคโนโลยีการผลิตและวิศวกรรมแบบครบวงจรของ SC Johnson และ โครงการ STEM

การกุศลSC Johnson ช่วยให้เด็ก ๆ ได้เรียนว่ายน้ำ โดยให้ทุนสร้างสระว่ายน้ำสำหรับชุมชนบ้านเกิด

สุขภาพSC Johnson to Support Development of 40 New Health Posts in Rural Rwanda

การศึกษาประสบการณ์ทางวิทยาศาตร์: ห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร์ Mr Muscle สนับสนุนการศึกษา STEM ในแอฟริกาใต้

การศึกษาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์กลายเป็นจริงได้ด้วยการสนับสนุน NeanderLAB ในเยอรมนีของ SC Johnson

การศึกษาไม่คิดค่าเล่าเรียน: SC Johnson และซีอีโอสนับสนุนวิทยาลัยชุมชนและอาชีพด้วยการมอบเงินทุนให้กับ Gateway Promise

การศึกษาการแข่งขันอ่านหนังสือของ SC Johnson นำไปสู่การอ่านหนังสือกว่า 1.8 ล้านเล่มในปีการศึกษาเดียว

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป