ในฐานะที่เป็นบริษัทเอกชน SC Johnson ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการเปิดเผย SEC ภายใต้กฎหมายดอดด์-แฟรงค์
 
ส่วนหนึ่งของพันธกิจการของเราในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการดำรงสิทธิมนุษยชนคือรับรองว่าผลิตภัณฑ์ของเราไม่มี “แร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง” – โลหะ (แทนทาลัม, ดีบุก, ทังสเตน หรือทองคำ) ที่มีแหล่งที่มาจากและมีส่วนก่อให้เกิดความขัดแย้งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC) และประเทศรอบข้าง
 
เราต้องการให้ผู้จัดหาส่วนประกอบที่มีโลหะเหล่านี้จัดหาโลหะที่มาจากแหล่งที่มาที่ไม่มีความขัดแย้งเท่านั้นและแจ้งข้อกำหนดนี้ให้ทุกส่วนในห่วงโซ่อุปทานทราบเพื่อรับรองว่ามีการจัดหาอย่างถูกต้อง
 
ผู้จัดหาสินค้าต้องยืนยันกับ SC Johnson ว่าโลหะเหล่านี้“ปราศจากข้อขัดแย้ง”

ความเชื่อของเราคำแถลงของ SC Johnson ว่าด้วยการใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์

บริษัทSC Johnson เป็นบริษัทครอบครัว

ความเชื่อของเราThis We Believe (เราเชื่อมั่นในสิ่งนี้): ค่านิยมของบริษัทของเราเป็นแนวทางให้กับ SC Johnson มากว่าห้ายุค

ครอบครัวจอห์นสันแซม จอห์นสันเปลี่ยนแปลง SC Johnson ด้วยวิสัยทัศน์และหลักการของเขา

ครอบครัวจอห์นสันเฮอร์เบิร์ต เอฟ. จอห์นสัน ซีเนียร์เป็นผู้นำในรุ่นที่สองแต่ก็ไม่ได้เป็นรองใคร

ความเชื่อของเราคำกล่าวเรื่องค่านิยมของบริษัทที่เปลี่ยน SC Johnson ไปตลอดกาล: "ส่วนที่เหลือเป็นเพียงเงาเท่านั้น"

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป