การเคลื่อนไหวขององค์กร: กลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเพื่อการบริโภค (The Consumer Goods Forum) กฎบัตรสำหรับการทำความสะอาดอย่างยั่งยืน

ที่ SC Johnson เราเชื่อในการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของเราและมีส่วนร่วมในการทำให้โลกดีขึ้น ตัวอย่างหนึ่งคือสมาชิกของเราในกลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเพื่อการบริโภค อีกตัวอย่างคือการมีส่วนร่วมในกฎบัตรของสถาบันการทำความสะอาดแห่งอเมริกา (American Cleaning Institute) เพื่อความสะอาดที่ยั่งยืน

กลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเพื่อการบริโภค

กลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเพื่อการบริโภค (The Consumer Goods Forum) คือเครือข่ายทั่วโลกของซีอีโอและผู้นำระดับสูงจากร้านค้าปลีก ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ กว่า 400 แห่ง วิสัยทัศน์ของกลุ่มฯ คือ “ธุรกิจล้ำนำชีวิตดี” และเราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มฯ ฟิสก์ จอห์นสัน ประธานและซีอีโอของเรา เป็นสมาชิกของคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเพื่อการบริโภค

กิจกรรมของ SC Johnson ในฐานะสมาชิกของกลุ่มฯ คือ:

เรามีส่วนร่วมในโปรแกรมปฏิบัติตามกฎระเบียบสังคมทั่วโลก (Global Social Compliance Programme) แพลตฟอร์มที่เชิญร้านค้าปลีก แบรนด์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมกันสร้างมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างกลมกลืนขณะสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในระดับผู้จัดหาสินค้า SC Johnson สนับสนุนการดำเนินงานโมเดลอ้างอิงในการปฏิบัติใช้มาตรฐานทางสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายของงานนี้คือการหาแนวทางร่วมในการติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและการสร้างศักยภาพ เรากำลังสร้างโมเดลจำลองและปรับขนาดได้เพื่อปฏิบัติใช้ข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติทางสิ่งแวดล้อมที่ GSCP เป็นผู้จัดทำเพื่อบริหารประสิทธิผลและผลกระทบของโรงงาน (มาตรฐานสิ่งแวดล้อม GSCP)  เราทำงานร่วมกับบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายอื่นเพื่อสร้างเครื่องมือเบ็ดเสร็จให้ผู้จัดหาสินค้าใช้ในการบริหารสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือความเป็นผู้นำ

กรุณาไปที่ http://gscpnet.com/capacity-building/env-sustainability-models.html เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมของงานนี้

เรามีส่วนร่วมในโครงการบรรจุภัณฑ์ทั่วโลก และเกณฑ์วิธีทั่วโลกด้านความยั่งยืนของการบรรจุภัณฑ์ 2.0 ที่เปิดตัวเมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 2011

และเราปฏิบัติตามมติด้านการตัดไม้ทำลายป่าของกลุ่มฯ ที่ต้องการขับเคลื่อนทรัพยากรเพื่อให้สิ้นสุดการตัดไม้ทำลายป่าภายในปี ค.ศ. 2020 คณะกรรมการกลุ่มฯ ผ่านมติการตัดไม้ทำลายป่าเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2010 SC Johnson มุ่งมั่นที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายนี้ในฐานะผู้ใช้น้ำมันปาล์มและอนุพันธ์ในปริมาณที่เล็กน้อย อ่านพันธกิจของเราที่เกี่ยวข้องกับการจัดหากระดาษ เนื้อไม้ การบรรจุภัณฑ์ และน้ำมันปาล์มได้ ที่นี่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเพื่อการบริโภคได้ที่นี่

กฎบัตรสำหรับการทำความสะอาดอย่างยั่งยืน

SC Johnson เป็นสมาชิกของ สถาบันการทำความสะอาดแห่งอเมริกา (American Cleaning Institute: ACI) กฎบัตรสำหรับการทำความสะอาดอย่างยั่งยืน เป็นโครงการริเริ่มอาสาสมัครด้านอุตสาหกรรมสินค้าทำความสะอาดที่มีหน้าที่ส่งเสริมและหาแนวทางพัฒนาความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง 

ด้วยกฎบัตรนี้ SC Johnson ได้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ ACI เพื่อความยั่งยืน มีส่วนร่วมในโปรแกรมเมทริกซ์ความยั่งยืนของ ACI และปฏิบัติใช้ขั้นตอนปฏิบัติและกิจกรรมความยั่งยืนที่สำคัญ ที่เน้นไปที่หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในกระบวนการต่าง ๆ เช่น การคัดเลือกวัตถุดิบ การบริหารทรัพยากร ความปลอดภัยและการผลิตผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ สุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน และการรายงานเกี่ยวกับความยั่งยืน

กฎบัตร ACI เพื่อความสะอาดที่ยั่งยืนระบุกรอบงานในการประเมิน พิจารณา และปรับงานความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องทุกช่วงสำคัญของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ACI ที่นี่ 

สิ่งแวดล้อมนโยบายความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมในการจัดหาผลิตภัณฑ์ทั่วโลกของ SC Johnson

การอนุรักษ์ป่าการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ: SC Johnson สนับสนุนสมาคมคาทิงกาในบราซิลเพื่อปกป้องป่าและนิเวศมณฑล

สิ่งแวดล้อมSC Johnson ก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์ป่าSC Johnson, Conservation International Exceed Goal in Largest Acre-for-Acre Match Campaign to Protect Amazon Rainforest

ส่วนผสมทุกอย่างล้วนเป็นสารเคมี: ทำไม SC Johnson จึงต้องแก้ไขปัญหาการรับรู้เชิงลบเกี่ยวกับสารเคมีสังเคราะห์

ส่วนผสมการสนับสนุนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีและครัวเรือน: SC Johnson ช่วยผลักดันการปฏิรูป TSCA ในสหรัฐอเมริกา

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป