มุมมองของ SC Johnson เรื่องสารพาทาเลต (Phthalates) 

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 SC Johnson ได้ขอให้ผู้จัดหาสินค้ายกเลิกการใช้สารพาทาเลตในน้ำหอมที่จัดหาให้สำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา อ่านเหตุผลที่เรากล้าตัดสินใจเช่นนี้ด้านล่าง

สารพาทาเลตคืออะไร

สารพาทาเลตเป็นกลุ่มสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น สารระเหยและสารอื่น ๆ ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์อย่างพลาสติกมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการโต้เถียงกันเรื่องสารพาทาเลตบางชนิด และลุกลามหนักจนทำให้เกิดความสับสนและข้อกังวลเรื่องกลุ่มของสารเคมีทั้งหมด ถึงแม้สารบางชนิดผ่านการรับรองว่าปลอดภัย แต่การโต้เถียงกันนั้นก่อความกังวลต่อสารพาทาเลตทุกชนิด สารพาทาเลตดีอีพีเป็นสารที่ใช้ในการผลิตน้ำหอมและช่วยรักษากลิ่นหอมให้ยาวนานยิ่งขึ้น สารนี้เป็นสารพาทาเลตชนิดเดียวที่ใช้สำหรับน้ำหอมในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านและผลิตภัณฑ์ปรับอากาศของ SC Johnson สารชนิดนี้ผ่านการวิจัยโดยละเอียดและรับรองความปลอดภัยนานหลายปีโดยสถาบันวิจัยต่าง ๆ

มีสารในน้ำหอมมากเท่าไร

ไม่จำเป็นต้องใช้สารพาทาเลตเพื่อผลิตน้ำหอม – SC Johnson กำลังผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมใหม่และให้กลิ่นหอมโดยไม่ต้องใส่สารพาทาเลต ก่อนตัดสินใจเช่นนี้ น้ำหอมของ SC Johnson ประกอบไปด้วยสารดีอีพีปริมาณเพียงเล็กน้อย ปกติแล้วมีน้ำหอมผสมอยู่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป มีการเพิ่มสารพาทาเลตลงในน้ำหอมจำนวนไม่กี่เปอร์เซ็นต์ ด้วยเหตุนี้ ถ้ามีการใช้สารพาทาเลตในน้ำหอม สารดังกล่าวจะมีปริมาณเล็กน้อยเมื่อเทียบกับองค์ประกอบทั้งหมดของผลิตภัณฑ์

เพราะอะไร SC Johnson จึงตัดสินใจลดการใช้สารพาทาเลต

เหตุผลสำคัญคือการสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ของ SC Johnson ถึงแม้ว่าการใช้สารดีอีพีจะมีความปลอดภัย ผู้บริโภคเริ่มเป็นกังวลเรื่องสารชนิดอื่นในกลุ่มสารพาทาเลต SC Johnson จึงทำงานร่วมกับผู้จัดหาสินค้าเพื่อเริ่มลดการใช้สารดีอีพีในกลิ่นหอมของ SC Johnson ขั้นตอนนี้พิสูจน์ให้เห็นชัดขึ้นถึงพันธกิจของ SC Johnson ที่จะทำให้มากกว่าที่กฎหมายกำหนดในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างอื่นได้แก่การสมัครใจยกเลิกการใช้สารซีเอฟซีเมื่อปี ค.ศ. 1975 – สามปีก่อนที่จะมีคำสั่งจากรัฐบาลสหรัฐฯ – และการหยุดใช้พีวีซีในการบรรจุภัณฑ์ในปี ค.ศ. 2002

จะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อใด

ผู้จัดหาสินค้าของ SC Johnson หยุดใช้สารดีอีพีในน้ำหอมที่พวกเขาจัดหาให้ผลิตภัณฑ์และส่วนผสมใหม่ของ SC Johnson ตั้งแต่ฤดูร้อนปี ค.ศ. 2008 บริษัทกำหนดให้ผู้จัดหาสินค้าลดการใช้สารดีอีพีในการผสมสูตรน้ำหอมของ SC Johnson ทั้งหมดในอีกสองปีข้างหน้า และคาดการณ์ว่าจะไม่มีการใช้สารพาทาเลตโดยสิ้นเชิงภายในกรอบเวลาของแผนฉบับนี้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ SC Johnson ผลิตภัณฑ์ และส่วนผสมที่เว็บไซต์ข้อมูลส่วนผสมใหม่ของเรา: www.whatsinsidescjohnson.com