การสนับสนุนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีและครัวเรือน: SC Johnson ช่วยผลักดันการปฏิรูป TSCA ในสหรัฐอเมริกา

SC Johnson ให้การสนับสนุนพระราชบัญญัติลอว์เทนเบิร์กเพื่อยกระดับสหัฐอเมริกาให้เป็นผู้นำโลกด้านการจัดการและนโยบายสารเคมี
"การปรับให้ TSCA มีความทันสมัยเป็นการยกระดับมาตรฐานให้กับบริษัททั้งหมดและสร้างความมั่นใจให้กับสาธารณะ" - ฟิสก์ จอห์นสัน
คุณต้องการรู้ว่าสินค้าที่คุณใช้ในครัวเรือนมีมาตรการความปลอดภัยหรือไม่ และเราต้องการช่วยคุณในเรื่องนี้ เพราะเหตุนี้ นอกจากเราจะทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าและมาตรฐานของเราที่ SC Johnson เรายังให้การสนับสนุนการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับทางสารเคมีและความโปร่งใส
 
เป็นความมุ่งมั่นที่ครอบครัวของเราทำให้กับคุณ: เราจะต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้อง
ในสหรัฐอเมริกา กฎหมายควบคุมสารเคมี หรือเรียกทั่วไปว่า TSCA  ไม่ได้รับการปรับแก้อย่างเพียงพอตั้งแต่มีการตรากฎหมายดังกล่าวในปี ค.ศ. 1976 จนกระทั่งปี ค.ศ. 2016 เป็นช่องว่างที่ยาวนานถึง 40 ปี ซึ่งทำให้ทั้งครอบครัวและธุรกิจจำนวนมากได้รับความเสี่ยง 
 
ช่วงปี ค.ศ. 2010 เราทำงานกับผู้บัญญัติกฎหมายของทั้งสองฝ่ายเพื่อพัฒนากฎหมาย TSCA และระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยทางสารเคมีที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เป้าหมายคือการรวบรวมการสนับสนุนจากภาครัฐและอุตสาหกรรมในวงกว้าง และยกระดับสหัฐอเมริกาให้เป็นผู้นำโลกด้านการจัดการและนโยบายสารเคมี
การปรับให้ TSCA มีความทันสมัยเป็นการยกระดับมาตรฐานให้กับบริษัททั้งหมดและสร้างความมั่นใจให้กับสาธารณะว่าสินค้าที่พวกเขาใช้ในครัวเรือนมีความปลอดภัยอย่างที่ควร

ฟิสก์ จอห์นสัน ประธานและซีอีโอของ SC Johnson

ปี ค.ศ. 2011 Kelly Semrau รองประธานฝ่ายอาวุโส–ฝ่ายกิจการ การสื่อสาร และความยั่งยืนขององค์กรทั่วโลกสำหรับ SC Johnson ให้การในนามของบริษัทต่อหน้าคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมและโยธาธิการของวุฒิสภาสหรัฐเรื่องความจำเป็นในการปรับกฎระเบียบด้านสารเคมีของสหรัฐอเมริกาให้เป็นปัจจุบัน
 
เราจึงทำงานเพื่อช่วยสร้างการสนับสนุนระหว่างสองฝ่ายสำหรับการออกกฎหมายใหม่ นัดประชุมกับผู้บัญญัติกฎหมายและเจ้าหน้าที่ของพวกเขาจำนวนมากที่มาจากภาครัฐทั้งสองฝ่าย การสนับสนุนครั้งนี้รับรองว่าวุฒิสภาสหรัฐส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกฏหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางด้านสารเคมีแห่งศตวรรษที่ 21 (Frank R. Lautenberg Chemical Safety for the 21st Century Act) 
 
นอกจากนี้ เรายังเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร กองทุนคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (Environmental Defense Fund) เพื่อแสดงการสนับสนุนของเราต่อการเสริมสร้างกฎระเบียบ TSCA เราเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญในการสาธิตให้เห็นว่าอุตสาหกรรมสารเคมีตามกระแสน้ำและชุมชนสิ่งแวดล้อมสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการสารเคมีภาครัฐร่วมกัน
 
การเปลี่ยนแปลงทางบทบัญญัติได้รับการอนุมัติโดยสภาในเดือนพฤษภาคมปี ค.ศ. 2016 และลงนามเป็นข้อกฎหมายโดยประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาบารัค โอบามาในเดือนมิถุนายน
ประธานาธิบดีโอบามาลงนามพระราชบัญญัติลอว์เทนเบิร์ก
ผู้บัญญัติกฎหมายและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจัดการของสหรัฐอเมริกาที่สำคัญเป็นพยานในการลงนามพระราชบัญญัติลอว์เทนเบิร์กของประธานาธิบดีโอบามา
ตอนหนึ่งของพระราชบัญญัติลอว์เทนเบิร์กถือเป็นเหตุการณ์ผกผันด้านความปลอดภัยของสินค้าในสหรัฐอเมริกา  
 
ฟิสก์ จอห์นสัน ประธานและซีอีโอของเรา กล่าว ณ ตอนนั้นว่า “บทบัญญัติฉบับนี้เป็นชัยชนะของครอบครัวจำนวนมากและผมตื่นเต้นที่จะได้เห็นบทบัญญัตินี้ผ่านการอนุมัติ "การปรับให้ TSCA มีความทันสมัยเป็นการยกระดับมาตรฐานให้กับบริษัททั้งหมด และสร้างความมั่นใจให้กับสาธารณะว่าสินค้าที่พวกเขาใช้ในครัวเรือนมีความปลอดภัยอย่างที่ควร”
 
ประธานาธิบดีบารัค โอบามาของสหรัฐเรียนเชิญบริษัทมาร่วมพิธีลงนามที่ทำเนียบขาวในเดือนมิถุนายน ในพิธีเขาได้กล่าวถึง SC Johnson ว่าเป็นองค์กรเดียวที่เป็นผู้นำในการปฏิรูปครั้งนี้
 
“ผมมีความมั่นใจอย่างเปี่ยมล้นว่าเราสามารถควบคุมสารเคมีพิษในทิศทางที่เป็นผลดีต่อครอบครัวของเราและดีต่อธุรกิจและเศรษฐกิจของเราในท้ายที่สุด เนื่องจากไม่มีใครที่จะสรรค์สร้างได้ดีไปกว่าคนในประเทศนี้และธุรกิจต่าง ๆ ของเรา”​ ประธานาธิบดีโอบามากล่าว
 
“ปัจจุบัน เรามีผู้นำทางอุตสาหกรรมจำนวนมากที่ผลักดันกฎหมายฉบับนี้อย่างแข็งขัน และผมต้องการให้เครดิตกับพวกเขา ตั้งแต่สภาเคมีอเมริกัน ไปจนถึง SC Johnson เนื่องจากพวกเขารู้ดีว่ากฎหมายฉบับนี้จะทำให้พวกเขามั่นใจได้ว่าพวกเขาต้องไม่หยุดที่จะนำหน้าทางนวัตกรรมและประสบความสำเร็จมากกว่าบริษัทอื่น ๆ ทั่วโลก”

ส่วนหนึ่งของการปฏิรูปกฎระเบียบ TSCA ในขั้นแรกก็คือ สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา (U.S. Environmental Protection Agency: EPA) จำเป็นต้องลำดับความสำคัญในการประเมินความปลอดภัยของสารเคมีทั้งหมดที่วางจำหน่าย ณ ปัจจุบัน 

การปฏิรูปที่สำคัญอื่น ๆ ที่มีต่อบทบัญญัติฉบับนี้ประกอบไปด้วย:

  • การกำหนดให้ EPA รายงานข้อกำหนดความปลอดภัยก่อนนำสารเคมีชนิดใหม่ไปจำหน่ายในท้องตลาด
  • การส่งเสริมความโปร่งใสในโครงการ TSCA มากยิ่งขึ้นด้วยการปฏิรูปวิธีที่จะเป็นการรักษาความปลอดภัยและเป็นการแบ่งปันข้อมูลธุรกิจที่เป็นความลับ
  • การส่งเสริมการใช้โครงการบริหารจัดการสารเคมีภาครัฐที่เป็นหนึ่งเดียวผ่านหน่วยงานรัฐด้านการออกบทบัญญัติที่เฉพาะกิจและมีเหตุมีผล
  • การให้ทรัพยากรที่เพียงพอกับ EPA ผ่านค่าธรรมเนียมอุตสาหกรรมเพื่อช่วยชดใช้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ TSCA ที่ปรับปรุงใหม่
 
เราใส่ใจเรื่องความปลอดภัยของสารเคมี เพราะเราใส่ใจเรื่องผู้คนที่นำสารเคมีเหล่านี้ไปใช้และผลกระทบที่สารเคมีมีต่อโลกใบนี้ เรายังคงให้การสนับสนุนบทบัญญัติต่าง ๆ ทั่วโลกที่จะช่วยคุ้มครองครอบครัวจำนวนมากและเพิ่มความมั่นใจให้กับพวกเขาในเรื่องความปลอดภัยทางสารเคมี

ส่วนผสมGalaxolide คือตัวอย่างของการใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการตัดสินใจผลิตส่วนผสมของ SC Johnson

ส่วนผสมโปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ของ SC Johnson คือ การเลือกส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่ปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งกว่า

ส่วนผสมทุกอย่างล้วนเป็นสารเคมี: ทำไม SC Johnson จึงต้องแก้ไขปัญหาการรับรู้เชิงลบเกี่ยวกับสารเคมีสังเคราะห์

Greenlist (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี)คำอธิบายโปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ของ SC Johnson: ข้อมูลที่คัดตอนจากรายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนประจำปี 2017 ของเรา

ความโปร่งใสไม่มีความลับ: SC Johnson เปิดตัวความโปร่งใส่ 100% สำหรับส่วนผสมของน้ำหอม

ผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์ความโปร่งใส 100%: คอลเลคชั่น Glade® Fresh Citrus Blossoms แสดงรายชื่อส่วนผสมทั้งหมด

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป