Galaxolide คือตัวอย่างของการใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการตัดสินใจผลิตส่วนผสมของ SC Johnson

หลังจากที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนทางเลือกใหม่ ๆ SC Johnson จึงได้เริ่มนำทางเลือกมาแทนที่ Galaxolide ในน้ำหอมของบริษัท
“เมื่อพูดถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเรา เราเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการตั้งสมมติฐาน เราให้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องนำทาง”
เมื่อพูดถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเรา เราเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการตั้งสมมติฐาน เราไม่ต้องการคาดเดาเกี่ยวกับสิ่งที่คุณใช้ในครอบครัวของคุณ เช่นเดียวกับที่เราไม่ต้องการคาดเดาเกี่ยวกับสิ่งที่เราใช้ เราเลือกที่จะทำการตัดสินใจบนพื้นฐานของการวิจัยที่ดีที่สุดที่มีในช่วงเวลานั้น เราให้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องนำทาง

วิธีนี้ถูกนำมาใช้เมื่อไม่นานมานี้ เมื่อ SC Johnson กลายเป็นประเด็นที่ถูกล้อในอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับ Galaxolide ซึ่งเป็นส่วนผสมของน้ำหอม และเป็นที่รู้จักกันในชื่อกลิ่นชะมดสังเคราะห์ (กลิ่นชะมดธรรมชาติไม่ได้ถูกนำมาใช้เป็นเวลาหลายปี เนื่องจากเป็นการนำมาจากต่อมของกวางตัวผู้) 

ถึงแม้ว่าจะขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เราก็ได้รับแรงกดดันไม่ให้ใช้ Galaxolide ในผลิตภัณฑ์น้ำหอมของเรา การศึกษาบางรายการแนะนำว่า สารดังกล่าวอาจจะสร้างปัญหาให้กับชีวิตของสัตว์น้ำ แต่ในจุดนี้ เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ทั่วโลกยังไม่ได้ตัดสินว่าสารดังกล่าวมีอันตรายหรือไม่หากใช้ในระดับความเข้มข้นที่ปลอดภัย 

หลังจากที่ทราบว่ามีความวิตกกังวลเกี่ยวกับ Galaxolide เราได้หันไปใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์อีกครั้ง เราเปิดรับแนวความคิดใหม่ ๆ เสมอ แต่เราจะไม่หุนหันพลันแล่น อันที่จริง ก่อนที่เราจะมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เราต้องมั่นใจว่าเราเข้าใจถึงความหมายโดยนัยของประเด็นดังกล่าวอย่างละเอียด

สิ่งใหม่ไม่จำเป็นจะต้องดีกว่า การประเมินทางเลือกใหม่ ๆ ต้องใช้เวลาและต้องมีการศึกษา และเราเคารพในกระบวนการนี้ ในกรณี Galaxolide เราได้ทำการวิจัย และพอใจที่ผลการศึกษาล่าสุดแสดงให้เห็นถึงทางเลือกสำหรับ Galaxolide ที่สอดคล้องกับมาตรฐานในระดับสูงของเรา ในตอนนี้เรามีข้อมูลสนับสนุน และดูเหมือนว่าเรากำลังอยู่ในทิศทางที่ดีกว่า

แต่เรื่องนี้ไม่ใช่สิ่งใหม่สำหรับเรา เรามีบันทึกการติดตามข้อมูลที่ยาวนานในการดำเนินการเกี่ยวกับส่วนผสมต่าง ๆ ถึงแม้ว่าจะมีนัยสำคัญในเชิงลบต่อธุรกิจก็ตาม เราได้แสดงให้เห็นในเรื่องนี้มาแล้วหลายครั้งหลายคราในฐานะผู้กำจัดสารเคมีที่สร้างปัญหาตั้งแต่เนิ่น ๆ และผ่านทางการเปิดเผยส่วนผสมมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีและเป็นการลงทุนจำนวนหลายล้านดอลลาร์


นอกจากนี้เรายังเคารพและสนับสนุนหน่วยงานกำกับดูแลในด้านวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับสารเคมีในผลิตภัณฑ์ มีนักวิทยาศาสตร์หลายพันคนที่ทำงานให้กับรัฐบาลทั่วโลก นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้มีครอบครัวที่ใส่ใจในเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย และอนาคตของตนเช่นเดียวกับเรา

เมื่อผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ตัดสินใจเกี่ยวกับสารเคมีที่สามารถใช้ในน้ำหอมได้ เช่นเดียวกับการตัดสินใจในเรื่อง Galaxolide เราให้ความเคารพในคำแนะนำของพวกเขา เราไม่คัดค้านวิทยาศาสตร์หรือสบประมาทส่วนผสมที่ได้รับการประเมินอย่างละเอียด เป็นเรื่องจริงที่วิทยาศาสตร์สามารถมีวิวัฒนาการได้ แต่เราเชื่อว่า ตำแหน่งที่ปลอดภัยที่สุดก็คือยืนอยู่ข้างข้อมูลและการวิจัยที่มีอยู่ในขณะนั้น 

ในกรณีของ Galaxolide องค์การจัดการสารเคมีแห่งสหภาพยุโรป (ECHA) และองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (EPA) ไม่ถือว่าสารดังกล่าวเป็นการสะสมทางชีววิทยาที่ไม่เปลี่ยนแปลงหรือสารเคมีที่เป็นพิษ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “PBT”

ในความเป็นจริง การศึกษาของ ECHA และ EPA ยืนยันว่า เมื่อประเมินในระยะยาว ระดับของ Galaxolide ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในตะกอนและฝุ่นจากครัวเรือน ทั้งสองสถาบันพบว่า สารดังกล่าวไม่สะสมและยังอยู่ในระดับเดิมที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
เมื่อพูดถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเรา เราเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการตั้งสมมติฐาน เราให้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องนำทาง
นั่นคือประเด็นที่สำคัญ – ระดับที่ปลอดภัย สารเคมีทุกชนิดมีโอกาสที่จะเป็นอันตรายได้ในระดับหนึ่ง น้ำจะเป็นพิษหากคุณดื่มมากเกินไป เกลือปรุงอาหารสามารถเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้หากคุณทานมากเกินไป สำหรับส่วนผสมใด ๆ การรู้ว่าต้องใช้ในปริมาณเท่าใดจึงจะปลอดภัยนั้นมีความสำคัญ และใช้ในระดับที่ต่ำกว่าระดับที่ปลอดภัยนั้น นั่นคือสิ่งที่เราทำในการกำหนดสูตรของเราทั้งหมด
 
สำหรับเรา การเลือกส่วนผสมเป็นเรื่องเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ในทางวิทยาศาสตร์และการใช้ขั้นตอนการประเมินมากกว่าการทำตามความนิยมโดยไม่มีหลักฐานสนับสนุน เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเข้าใจสัดส่วนที่ปลอดภัยของส่วนประกอบและยึดตามสัดส่วนดังกล่าวอย่างระมัดระวังและซื่อสัตย์
 
และเป็นเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ ที่ต้องใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลและทำการตัดสินใจอย่างรอบคอบ นั่นคือวิธีการตัดสินใจที่ทำให้เรารู้สึกดี และคุณก็สามารถทำได้เช่นกัน เรารู้ดีว่าคุณจะไม่คาดหวังอะไรที่ต่ำกว่านั้น

ส่วนผสมโปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ของ SC Johnson คือ การเลือกส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่ปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งกว่า

ส่วนผสมการสนับสนุนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีและครัวเรือน: SC Johnson ช่วยผลักดันการปฏิรูป TSCA ในสหรัฐอเมริกา

ส่วนผสมทุกอย่างล้วนเป็นสารเคมี: ทำไม SC Johnson จึงต้องแก้ไขปัญหาการรับรู้เชิงลบเกี่ยวกับสารเคมีสังเคราะห์

Greenlist (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี)โปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ของ SC Johnson เป็นโปรแกรมที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ: ข้อมูลที่คัดตอนจากรายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนประจำปี 2017 ของเรา

Greenlist (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี)โปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ของ SC Johnson เริ่มต้นด้วยข้อมูล: ข้อมูลที่คัดตอนจากรายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนประจำปี 2017 ของเรา

Greenlist (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี)คำอธิบายโปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ของ SC Johnson: ข้อมูลที่คัดตอนจากรายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนประจำปี 2017 ของเรา

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป