โปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ของ SC Johnson จะประเมินส่วนผสมของผลิตภัณฑ์

โปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ของ SC Johnson คือ การเลือกส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่ปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งกว่า

นับแต่ปี 2001 โปรแกรม Greenlist (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี)™ ได้ช่วย SC Johnson เลือกส่วนผสมที่ปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งกว่า
ส่วนผสมทุกตัวที่ SC Johnson ใช้ จะต้องผ่านการประเมินผลแบบสี่ขั้นตอนที่อ้างอิงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ที่ดูทั้งการก่อพิษและความเสี่ยง 
เมื่อคุณทำอะไรใหม่ ๆ ให้กับครอบครัว คุณย่อมต้องพิจารณาส่วนประกอบที่ใช้เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นตัวเลือกที่ดีซึ่งทุกคนในครอบครัวจะมีความสุข ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราก็ไม่แตกต่างกันเลยแม้แต่น้อย 

นับแต่ปี 2001 ที่เราใช้โปรแกรมการคัดเลือกส่วนผสม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ของ SC Johnson เป็นแนวทาง เพื่อช่วยปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง โดยการเลือกส่วนผสมที่ชวยปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งกว่า

มันไม่ได้มีราคาแพง และมีคุณภาพเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด แต่นี่คือความมุ่งมั่นของเราที่มอบให้คุณและทุก ๆ ครอบครัวซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา –เราจะเลือกสรรทางเลือกที่มีข้อมูลสนับสนุนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งนั่นหมายถึงการใช้เวลาและทรัพยากรในการตรวจสอบส่วนผสม และใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีประสิทธิภาพและปลอดภัยได้อย่างไร
ทุกส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ของ SC Johnson จะต้องผ่านการคัดกรองที่เข้มงวดของโปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) หัวใจสำคัญคือการประเมินผลแบบสี่ขั้นตอนที่อ้างอิงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ที่ดูทั้งการก่อพิษและความเสี่ยง มีการเก็บข้อมูลชั้นยอดเป็นพื้นฐานและมีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่องเป็นตัวขับเคลื่อน

เราใส่ใจเป็นอย่างยิ่งในการคัดเลือกส่วนผสม ที่ต้องผ่านแต่ละขั้นตอนในการประเมินแบบสี่ขั้นตอนของเรา มีเพียงไม่กี่กรณี ที่พบว่าส่วนผสมที่ดีที่สุดที่หาได้อาจจะไม่ผ่านการประเมินหนึ่งในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง อย่างเช่น ส่วนผสมที่เป็นตัวยาในยาฆ่าแมลง ในกรณีเช่นนั้น จะต้องผ่านการประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะพิจารณาระดับที่ปลอดภัยสำหรับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยเราต้องเพิ่มระดับของการเตือนขณะใช้งาน

การประเมินของเราจะดูเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: ปัญหาสุขภาพระยะยาวในมนุษย์ อย่างเช่น อาจก่อให้เกิดมะเร็ง หรือโรคด้านการสืบพันธุ์ แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ของเรายังรวมกฎหมาย California Proposition 65 และสำนักงานระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยมะเร็ง (International Agency for Research on Cancer monographs) ภายใต้กำกับขององค์การอนามัยโลก เราได้ใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากในขั้นตอนนี้ โดยที่ส่วนผสมส่วนใหญ่ของเราจะต้องผ่านขั้นตอนนี้ ในบรรดาส่วนน้อยที่ไม่ผ่าน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อย่างยาฆ่าแมลง ที่เราได้กำหนดตัวแปรด้านความปลอดภัยของส่วนผสมนับพันรายการให้ต่ำกว่าระดับต่ำสุดอันอาจจะก่ออันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนที่ 2: เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว หมายถึงความเป็นไปได้ที่จะไปปรากฏ สะสม และเป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม ที่เราเรียกกันว่าเป็น “PBT” แหล่งข้อมูลของเราในเรื่องนี้รวมถึง European Chemical Agency (ECHA), รายชื่อสารที่ก่อความกังวลระดับสูง (Substances of Very High Concern lis) ของ ECHA และ PBT Profiler รวมทั้งหลักเกณฑ์การประเมิน PBT ของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ (U.S. Environmental Protection Agency) เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 1 สิ่งใดก็ตามที่ชี้ให้เห็นว่าจะเป็น PBT จะทำให้ส่วนผสมนั้นไม่ผ่านการประเมินได้ และจะเริ่มขั้นตอนการประเมินการใช้อย่างปลอดภัยดังที่จะอธิบายด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 3: ความเสี่ยงอย่างเฉียบพลันที่มีต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
อย่างเช่น ความเป็นพิษต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และสัตว์น้ำ แทนที่จะตรวจสอบผลกระทบระยะยาวในขั้นตอนที่ 1 และ 2 ขั้นตอนนี้จะเฝ้าดูผลกระทบระยะสั้นที่อาจเกิดขึ้น อย่างเช่น ผื่นผิวหนัง หรือการปล่อยสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยง่าย (volatile organic compounds : VOCs) เข้าสู่อากาศ แหล่งข้อมูลของเราสำหรับขั้นนี้รวมถึงข้อเท็จจริงด้านความปลอดภัยที่จัดทำโดยซัพพลายเออร์, TOXNET ของสถาบันสุขภาพแห่งชาติหหรัฐฯ (U.S. National Institutes of Health) ตลอดจนคำแนะนำขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and Development) ความต้องการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเราเฉพาะด้านจะมีผลต่อการประเมินผลนี้ ยกตัวอย่างเช่น เราต้องการให้ยาฆ่าแมลงเป็นพิษต่อแมลงและปลอดภัยต่อมนุษย์ ดังนั้น สำหรับส่วนผสมบางอย่าง เมื่อนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์บางชนิด เราจะยินยอมให้เกิดผลในระดับที่แตกต่างกันไป

ขั้นตอนที่ 4: ผลกระทบอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ยกตัวอย่างเช่น ส่วนผสมนั้นจะทำให้เกิดปฏิกิริยาแพ้ในผิวหนังหรือไม่ก็ตาม โปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ถูกออกแบบมาเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทั้งในผลิตภัณฑ์และตัวโปรแกรมเอง ขั้นตอนสุดท้ายคือการพิจารณาขอบเขตซึ่งข้อมูลและวิธีการจะยังคงได้รับการพัฒนา และเราอาจต้องการพิจารณาหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะเพิ่มเข้าไปในอนาคต ในปัจจุบัน เรามุ่งเน้นที่สารก่อภูมิแพ้ผิวหนัง เราต้องการก้าวไปให้ไกลเกินกว่าแนวทางดั้งเดิมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาและนำเสนอความโปร่งใสที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเราจึงได้พัฒนาขั้นตอนที่อ้างอิงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และตรวจสอบจากภายนอก เพื่อระบุสารก่อภูมิแพ้ผิวหนังและความโปร่งใส ในขณะที่ส่วนผสมเหล่านี้จะถูกใช้งานในปริมาณที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหา แต่เรารู้สึกว่ากฎเกณฑ์ใหม่สำหรับ Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ที่เพิ่มเข้ามานั้นเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นสำหรับผู้บริโภค
 
วิทยาศาสตร์จะเปิดเผยให้ทราบถึงผลกระทบของส่วนผสมที่ใช้ได้อย่างชัดเจน จะทำอย่างไรเพื่อลดผลกระทบให้น้อยที่สุด และเมื่อใดที่ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดคือการไม่ใช้เลย
ฟิสก์ จอห์นสัน ประธานและซีอีโอของ SC Johnson
ส่วนประกอบซึ่งมีอยู่บนโลก – ที่รวมถึงออกซิเจนและน้ำ – อาจกลายเป็นพิษได้หากมีปริมาณที่สูงพอ และหากมีการสัมผัสในปริมาณที่ต่ำพอ ทุกสิ่งก็มีความปลอดภัย ดังนั้น ส่วนผสมทุกรายการในผลิตภัณฑ์ของ SC Johnson จะต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อตัดสินใจว่าต้องมีปริมาณมากน้อยเพียงใดจึงจะปลอดภัย แน่นอนว่าต้องมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรม แต่ที่ SC Johnson เราไปไกลยิ่งกว่า

เราเริ่มต้นจากการประเมินความเป็นอันตรายโดยใช้ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เราดำเนินการต่อเนื่อง นั่นคือการประเมินแบบสี่ขั้นตอน ตามที่อธิบายข้างต้น เมื่อใดก็ตามที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดอันตราย เราจะทำการประเมินส่วนผสมดังกล่าวนั้น เพื่อพิจารณาว่าควรนำมาใช้ที่ความเข้มข้นในระดับใด โดยไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์อันไม่พึงประสงค์ต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม นั่นคือระดับที่ปลอดภัย

ดังนั้น เราจึงประเมินผลเพิ่มเติมโดยมุ่งเน้นที่การสัมผัส เพื่อการนั้น เราจะดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะถูกนำไปใช้เพื่ออะไร รวมถึงการใช้งานเกินกว่าวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจ ยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดกระจกอาจถูกนำไปฉีดพ่นบนเคาน์เตอร์ครัวซึ่งใช้เป็นที่เตรียมอาหาร หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งกำหนดให้ใช้งานสัปดาห์ละครั้ง ในความเป็นจริงแล้ว ผู้ใช้บางรายซึ่งมีอาชีพทำความสะอาดอาจต้องใช้ทุกวัน

เราต้องพิจารณาการใช้งานที่อาจเกิดขึ้นในแบบกว้าง ๆ และคิดให้ล้ำไปกว่านั้น เพื่อที่จะคัดเลือกว่าส่วนผสมใดที่เราจะเลือกใช้ และในระดับใด
วิดีโอ
ธรรมชาติกับสารเคมี
ไม่ว่าจะเป็นสารสังเคราะห์หรือสารที่ได้จากธรรมชาติ สารเคมีบางชนิดก็มีความปลอดภัยมากกว่าสารตัวอื่น ๆ มาดูว่าเราทราบได้อย่างไร 
การประเมินส่วนผสมแบบสี่ขั้นตอน ซึ่งเป็นพื้นฐานของโปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ของเราใช้ข้อมูลจากซัพพลายเออร์และที่หาได้จากแหล่งสาธารณะ ตลอดจนข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ที่หนักแน่นมาประกอบ 

เรายังมีรายชื่อส่วนผสมที่ไม่ยินยอมให้นำมาใช้ ซึ่งเราเรียกว่า รายการ“ที่ไม่ได้รับอนุญาต” ในนั้นจะมีรายชื่อวัตถุดิบกว่า 200 รายการ แบ่งได้คร่าว ๆ เป็น 90 ประเภทของวัตถุดิบ และวัตถุดิบที่ให้กลิ่นหอมกว่า 2,400 รายการ 

วัตถุดิบเหล่านี้เข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด— และคู่แข่งของเรานำไปใช้งานบ่อยครั้ง แต่เพียงแค่ไม่ตรงตามมาตรฐานของ SC Johnson เท่านั้น

ส่วนผสมบางตัวถูกบรรจุเข้าไปในรายชื่ออย่างรวดเร็ว อย่างเช่น PVC รายการอื่นจำเป็นต้องมีการประเมินอย่างรอบคอบเพื่อพิจารณาความเสี่ยงและการสัมผัสตัวผลิตภัณฑ์ รายการที่ไม่ได้รับอนุญาตของเรานี้จะมีการทบทวนอยู่เป็นประจำ เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าตรงต่อข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ และนโยบายตลอดจนระเบียบข้อบังคับของรัฐที่เปลี่ยนแปลงไป 

ในขณะที่เราได้พยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช้วัตถุดิบตามรายการที่ไม่ได้รับอนุญาตกับผลิตภัณฑ์ของ SC Johnson บางครั้งก็มีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เช่นกัน ตามปกติก็จะเกิดจากการที่ไม่มีตัวเลือกอื่นที่ใช้ทดแทนได้ ที่จะให้ประสิทธิภาพเช่นเดียวกันหรือตรงตามข้อกำหนดในกระบวนการผลิต หรือทางเลือกอื่นอาจจะสูงเกินข้อกำหนดด้านต้นทุนมากเกินไป

ในกรณีที่พบได้น้อยมากนี้ อาจมีข้อยกเว้นให้ใช้งานวัตถุดิบดังกล่าวนั้นต่อไป แต่ข้อยกเว้นเหล่านี้เกิดขึ้นนาน ๆ ครั้งเท่านั้น และจะมีการทบทวนสูตรทุกสองปีโดยผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร
วิธีดำเนินการ Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ของ SC Johnson นั้นมีความเข้มงวด สม่ำเสมอ และอ้างอิงหลักการทางวิทยาศาสตร์อย่างหนักแน่น เป็นวิธีการที่ยืดหยุ่นและสร้างสรรค์ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่บริษัทในการปรับปรุงประวัติด้านความปลอดภัยของสูตรการผลิตต่อไป
อเล็กซานดรา แมร์เทนส์, Ph.D., ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกที่ตรวจสอบโปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี)
หลายปีที่ผ่านมา ขณะที่โปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ของ SC Johnson ได้เติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราได้แบ่งปันความรู้กับผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ โปรแกรมนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยข้อมูลนำเข้าที่เก็บรวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญ อย่างเช่น องค์กร Forum For the Future ของอังกฤษ และสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ (U.S. Environmental Protection Agency) และได้รับการตรวจสอบจากองค์กรอย่างเช่น องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลก (World Wildlife Fund)

และยังเป็นที่ยอมรับด้วยรางวัลที่ได้รับมากมาย ซึ่งรวมถึงรางวัล World Environment Center Gold Medal Award ปี 2015, รางวัล Safer by Design recognition ปี 2011, รางวัล Presidential Green Chemistry Award ปี 2006 และรางวัล Ron Brown Award for Corporate Leadership ปี 2006

จนถึงทุกวันนี้เรายังคงประเมินผลและมองหาโอกาสที่จะปรับปรุงอยู่เสมอ ในปี 2017 เราแบ่งปันรายละเอียดข้อมูลในโปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) กับบรรดาผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในด้านพิษวิทยาในมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการตรวจสอบอิสระ ผลตอบกลับยืนยันความถูกต้องของโปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ซึ่งได้ช่วยสนับสนุนเกณฑ์และข้อมูลที่เราใช้ และแนวทางที่มีวิทยาศาสตร์อ้างอิง เพื่อใช้เลือกสรรส่วนประกอบที่พิจารณาทั้งการก่อพิษและความเสี่ยง 

ยกตัวอย่างเช่น ดร. อเล็กซานดรา แมร์เท็นส์, Ph.D., นักพิษวิทยาที่ Consortium of Environmental Risk Management และนักวิจัยที่ Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health ได้ให้ความเห็นว่า 

วิธีดำเนินการ “Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ของ SC Johnson นั้นมีความเข้มงวด สม่ำเสมอ และอ้างอิงหลักการทางวิทยาศาสตร์อย่างหนักแน่น เป็นวิธีการที่ยืดหยุ่นและสร้างสรรค์ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่บริษัทในการปรับปรุงประวัติด้านความปลอดภัยของสูตรการผลิตต่อไป วิธีการศึกษานั้นประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างครบถ้วน สูตรที่ชัดเจนเพื่อการประเมินคุณภาพของข้อมูล และการวัดค่าความเป็นพิษภายในขอบเขตการสัมผัสที่กำหนดไว้ รวมถึงความเสี่ยง”

ผู้ตรวจสอบรายอื่นเรียกแนวทางของเราว่า การประเมินสมดุลการก่อพิษและความเสี่ยง “กดรีเฟรชเพื่อดู” 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ได้ใน รายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนของ SC Johnson ประจำปี 2017

ส่วนผสมทุกอย่างล้วนเป็นสารเคมี: ทำไม SC Johnson จึงต้องแก้ไขปัญหาการรับรู้เชิงลบเกี่ยวกับสารเคมีสังเคราะห์

Greenlist (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี)คำอธิบายโปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ของ SC Johnson: ข้อมูลที่คัดตอนจากรายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนประจำปี 2017 ของเรา

ส่วนผสมGalaxolide คือตัวอย่างของการใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการตัดสินใจผลิตส่วนผสมของ SC Johnson

ส่วนผสมการสนับสนุนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีและครัวเรือน: SC Johnson ช่วยผลักดันการปฏิรูป TSCA ในสหรัฐอเมริกา

สิ่งแวดล้อมการเคลื่อนไหวขององค์กร: กลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเพื่อการบริโภค (The Consumer Goods Forum) กฎบัตรสำหรับการทำความสะอาดอย่างยั่งยืน

ความโปร่งใสเส้นทางการพัฒนาความโปร่งใสของส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ของ SC Johnson

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป