SC Johnson ช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืน

การลดของเสีย: โครงการใช้การบรรทุกของรถบรรทุกให้เกิดประโยชน์สูงสุดช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้เชื้อเพลิงลง

การวางแผนสิ่งที่รถเราบรรทุกสำหรับการจัดส่งสินค้าที่ดีขึ้นช่วยให้เราสามารถลด GHG ลงได้ถึง 1,882 ตันในช่วง 12 เดือน
SC Johnson ผลักดันให้มีการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาตรฐานการใช้งานรถบรรทุก
คุณเคยเตรียมตัวสำหรับการเดินทางด้วยรถยนต์ของครอบครัวและพิจารณาว่าการบรรทุกจนเต็มคันรถนั้นทำให้เปลืองน้ำมันหรือไม่ ไม่ได้มีแค่คุณเพียงคนเดียว เมื่อไม่กี่ปีมานี้คำถามพื้นฐานเดียวกันนี้ได้นำเราไปสู่หลักการใหม่สำหรับวิธีการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์ของเรา

ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับความสมดุลของน้ำหนักและขนาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของรถบรรทุก เราได้เสร็จสิ้นโครงการใช้การบรรทุกของรถบรรทุกให้เกิดประโยชน์สูงสุดในปี 2007 สิ่งที่เราค้นพบได้เปลี่ยนวิธีการบรรจุหีบห่อของเราไปตลอดกาล และช่วยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในอุตสาหกรรมเช่นกัน

เมื่อย้อนกลับไปและใช้เวลาในการพิจารณาข้อมูล เราตระหนักดีว่าการบรรทุกจนเต็มคันรถด้วยผลิตภัณฑ์ Ziploc® ที่มีน้ำหนักเบานั้นทำให้มีน้ำหนักที่เบากว่าเป้าหมายการบรรทุกที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของรถบรรทุก ผลิตภัณฑ์ของเหลว เช่น น้ำยาเช็ดกระจก Windex® มีน้ำหนักมากจนถึงจำกัดน้ำหนักสูงสุดของรถพ่วงและยังทำให้เหลือพื้นที่เหลือว่างบนรถจำนวนมาก

ด้วยความรู้นี้ เราได้สร้างระบบที่รวมคำสั่งซื้อของลูกค้าไว้ในรถบรรทุกที่มีการกำหนดการบรรทุกอย่างเหมาะสม นอกจากนี้เรายังเริ่มใช้ "การบรรทุกทั้งวัน" มากขึ้นสำหรับรถบรรทุกขนาดเล็กที่เดินทางหลายเที่ยวในหนึ่งวัน โดยไม่จำเป็นต้องทำให้พื้นที่บรรทุกขนาดใหญ่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น การบรรทุกทั้งวันโดยปกติจะมีน้ำหนักเบากว่ากระบะรถบรรทุกมาตรฐานประมาณ 3,000 ปอนด์

ด้วยการนำเอาวิธีปฏิบัติเหล่านี้ไปใช้ ในระยะเวลา 12 เดือนเราได้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 1,882 ตัน หรือเทียบเท่ากับการปลดปล่อยคาร์บอนของครัวเรือนที่มีสมาชิกสองคนมากถึง 90 ครัวเรือน นอกจากนี้เรายังใช้รถบรรทุกน้อยลง 2,098 คันและลดการใช้เชื้อเพลิงลง 168,000 แกลลอน

ปัจจุบัน มาตรฐานการใช้การบรรทุกของรถบรรทุกให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างชาญฉลาดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิธีการในการดำเนินงานของเรา มาตรฐานดังกล่าวได้กลายเป็นนิสัย ที่ลดของเสียได้จำนวนมากตลอดหลายปีที่ผ่านมา  

สิ่งแวดล้อมการจัดการให้ไม่มีของเสีย: ปัจจุบันโรงงานของ SC Johnson ไม่มีของเสียจากการผลิตส่งไปยังที่ฝังกลบทั้ง 100%

สิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ป่า: SC Johnson ยังคงรณรงค์หยุดการตัดไม้ทำลายป่า

สิ่งแวดล้อมความร่วมมือระดับโลกกับธนาคารพลาสติกเพื่อต่อสู้กับมลพิษจากพลาสติกในทะเลและความยากจน

พลังงานหมุนเวียนSC Johnson ใช้พลังงานหมุนเวียนจากทั้งลม แสงอาทิตย์ เศษอาหาร และขยะ

พลังงานหมุนเวียนพลังงานลมให้พลังงานกับแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดของ SC Johnson

พลังงานหมุนเวียนโครงการริเริ่มด้านพลังงานหมุนเวียนทั่วโลก

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป