พลาสติกในทะเล: SC Johnson แก้ไขปัญหามลพิษจากพลาสติกในอินโดนีเซียพร้อมกับให้ความช่วยเหลือครอบครัว

SC Johnson ได้เปิดศูนย์พลาสติกรีไซเคิลแห่งใหม่เก้าแห่งในอินโดนีเซียเพื่อแก้ไขปัญหาพลาสติกในทะเล
ฟิสก์ จอห์นสันกล่าวว่า ภาคธุรกิจ รัฐบาล และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต้องร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษจากพลาสติก

ในปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ามีพลาสติกปริมาณอย่างต่ำ 8 ล้านเมตริกตันลอยอยู่ในทะเลทั่วโลกทุกปี สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) บอกว่าปริมาณดังกล่าวเทียบเท่ากับการทิ้งขยะที่เต็มรถบรรทุกขยะหนึ่งคันรถลงในทะเลทุกนาที ภายในปี ค.ศ. 2050 มีการคาดการณ์ว่าปริมาณดังกล่าวจะเพิ่มเป็นรถบรรทุกขยะสี่คันรถต่อนาที

ด้วยเหตุนี้ เราจึงทุ่มเทอย่างหนักเพื่อหาหนทางลดปริมาณขยะพลาสติกทั่วโลก ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เราได้ดำเนินการหลายขั้นตอน เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อรองรับการใช้ซ้ำ ออกแบบผลิตภัณฑ์จากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็น และเพิ่มการรีไซเคิลสำหรับขวดพลาสติกของเรา 

แต่เราเห็นถึงโอกาสที่มากกว่าแค่ผลิตภัณฑ์ เราต้องการช่วยในการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่โดยการแปรรูปอย่างสร้างสรรค์และคืนสู่สภาพที่ดีดังเดิม วิธีนี้เราจะสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและในขณะเดียวกันชุมชนที่ได้รับมลพิษจากพลาสติกเป็นจำนวนมากก็จะได้รับผลประโยชน์ไปพร้อมกัน

บนสุด : นิโยแมน ดาร์ตี้รวบรวมขยะพลาสติกในศูนย์รีไซเคิลแห่งใหม่ที่เปิดทำการโดย SC Johnson และธนาคารพลาสติกในบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
ด้านล่าง : ฟิสก์ จอห์นสัน ประธานและซีอีโอของเรา (คนที่สองจากซ้าย) พูดคุยกับนิโยแมน (ขวา) ณ วันเปิดศูนย์รีไซเคิล รวมไปถึงเดวิด แคตซ์จากธนาคารพลาสติก (ซ้าย) และวิสาขะนันดา ประทีปา (กลาง) 
นิโยแมน ดาร์ตี้รวบรวมขยะพลาสติกในศูนย์รีไซเคิลแห่งใหม่ที่เปิดทำการโดย SC Johnson และธนาคารพลาสติกในบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

ในปี ค.ศ. 2018 SC Johnson ได้เริ่มต้นความร่วมมือกับ ธนาคารพลาสติก หนึ่งในองค์กรชั้นนำด้านการลดพลาสติกในทะเล 

ภารกิจของธนาคารพลาสติกคือสร้างผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีระดับความยากจนและมลพิษทางพลาสติกสูง พวกเขาแลกเปลี่ยนพลาสติกที่คนในท้องถิ่นรวบรวมมาได้เป็นเงิน สิ่งของ หรือบริการต่าง ๆ พลาสติกที่รวบรวมมาได้จะนำไปแปรใช้ใหม่และจำหน่ายเป็น Social Plastic® ผู้รวบรวมพลาสติกจะได้รับของที่มีคุณค่าเป็นการแลกเปลี่ยน 

เรากับธนาคารพลาสติกร่วมกันเปิดศูนย์แปรใช้ใหม่ที่เปิดใหม่เก้าแห่งในประเทศอินโดนีเซีย แต่ละศูนย์เหล่านี้สามารถรวบรวมพลาสติกในปริมาณประมาณ 100 เมตริกตันต่อปี และสร้างโอกาสให้กับคนเก็บขยะในพื้นที่หลายร้อยคน นอกจากนี้ เรากำลังค้นหาวิธีในการขยายความร่วมมือกับพันธมิตรเช่นกัน

เราต้องการนำพลาสติกกลับคืนมาในปริมาณที่เท่ากับที่เราทิ้งให้กับโลกผ่านโครงการแปรใช้ใหม่และโครงการนำพลาสติกกลับคืนเชิงสร้างสรรค์ วิธีนี้จะทำให้เรากำจัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทำให้ชุมชนที่รับมลพิษจากพลาสติกเป็นจำนวนมากได้รับผลประโยชน์ไปพร้อมกัน
ฟิสก์ จอห์นสัน ประธานและซีอีโอของ SC Johnson

ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2018 ฟิสก์ จอห์นสัน ประธานและซีอีโอของ SC Johnson ได้เดินทางไปเยี่ยมอินโดนีเซียและดำน้ำที่แมนตาพอยต์กับองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติ (Conservation International, CI) คู่ค้าด้านสิ่งแวดล้อมที่ยาวนานของเรา เป็นเวลามากกว่า 15 ปีที่เราได้ ร่วมมือกับองค์กร CI เพื่ออนุรักษ์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 

ในฐานะนักดำน้ำมืออาชีพที่ผ่านทะเลมาแล้วทั่วโลก ฟิสก์ได้เห็นสภาพทะเลที่เสื่อมโทรมและต้องการเห็นวิกฤตทางทะเลกับตาตัวเอง แมนตาพอยต์ได้เป็นที่รู้จักในปี ค.ศ. 2018 หลังจากนักดำน้ำคนหนึ่งแชร์วิดีโอที่ปรากฏมลพิษจากพลาสติกในน้ำ 

ถึงแม้ฟิสก์ไม่ได้เห็นมลพิษในระดับเดียวกันกับนักดำน้ำคนนั้น แต่ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลก็ทำให้เกิดแรงบันดาลใจและเปิดเผยให้เห็นถึงผลกระทบที่ร้ายแรงจากมลพิษพลาสติก

“ภาคธุรกิจ รัฐบาล และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสำคัญนี้ เราต้องดำเนินการหยุดยั้งไม่ให้ปริมาณพลาสติกไหลออกสู่ทะเลมากขึ้น” ฟิสก์กล่าว 

“เราต้องการนำพลาสติกกลับคืนมาในปริมาณที่เท่ากับที่เราทิ้งเอาไว้บนโลกผ่านโครงการแปรใช้ใหม่และโครงการนำพลาสติกกลับคืนเชิงสร้างสรรค์ วิธีนี้จะทำให้เรากำจัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทำให้ชุมชนที่รับมลพิษจากพลาสติกเป็นจำนวนมากได้รับผลประโยชน์ไปพร้อมกัน”

อินโดนีเซียได้รับเลือกให้เป็นประเทศภาคีเพราะมีระดับความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลสูงสุดในโลก แต่กลับเผชิญปัญหามลพิษจากพลาสติกอย่างร้ายแรง อินโดนีเซียสัญญาว่าจะบริจาคเงิน 1 พันล้านดอลลาห์สหรัฐต่อปีเพื่อลดปริมาณพลาสติกและมลพิษอื่น ๆ ในน้ำ อินโดนีเซียตั้งเป้าที่จะลดขยะทางทะเลให้ได้ 70% ภายในปี ค.ศ. 2025 นอกจากนี้ อินโดนีเซียยังเป็นประเทศที่ SC Johnson ดำเนินธุรกิจมาหลายสิบปี

เหตุผลหนึ่งที่ความร่วมมือกับธนาคารพลาสติกมีความน่าดึงดูดคือโอกาสในการทำดีกับผู้คนและโลกใบนี้

SC Johnson ดำเนินโครงการต่าง ๆ มาอย่างยาวนานเพื่อบรรลุเป้าหมายทั้งสองประการนี้ เช่น การลงทุนระยะยาวเพื่อส่งเสริม การเกษตรและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในรวันดา และโครงการที่เปิดตัวในปี ค.ศ. 2016 เพื่อเพิ่มปริมาณกระป๋องสเปรย์แปรใช้ใหม่ในลาตินอเมริกาพร้อมกับปรับปรุงสภาพการทำงานให้กับคนงานที่โรงงานคัดแยกขยะ 

เราหวังว่าความร่วมมือครั้งใหม่นี้จะสร้างผลกระทบในทางบวกแบบเดียวกัน ประชากรอินโดนีเซียเกือบ 28 ล้านคนอยู่ต่ำกว่าเส้นแบ่งความยากจน หมายความว่าโครงการระดับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก 

ในปัจจุบัน ประชาชนชาวอินโดนีเซียจำนวนมากไม่พกเงินสดเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัย แต่โครงการธนาคารพลาสติกใช้ เทคโนโลยีบล็อกเชน หมายความว่าคนเก็บขยะสามารถเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ด้วยความเสี่ยงที่น้อยลง

นอกจากนี้ระบบรักษาความปลอดภัยทางการเงินที่เพิ่มขึ้น ธนาคารพลาสติกเชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะทำให้คนเก็บขยะเกิดความภาคภูมิใจ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน เราจะไม่พึงพอใจจนกว่าผลกระทบของเราจะทำให้เกิดขยะพลาสติกเป็นศูนย์ จนถึงตอนนี้ เรารู้สึกตื่นเต้นกับโครงการสร้างสรรค์อย่างความร่วมมือกับธนาคารพลาสติกที่ทำให้โลกนี้ดีขึ้นได้กับทุกคน 
วิดีโอ

ธนาคารพลาสติก

เราจะแก้ไขปัญหามลพิษจากพลาสติกในทะเลและสิ้นสุดความยากจนสัมบูรณ์ในเวลาเดียวกันได้หรือไม่

พลาสติกยุติการสร้างขยะพลาสติก: SC Johnson มีพันธกิจที่จะเพิ่มการนำพลาสติกมาใช้ซ้ำและหยุดมลพิษที่เกิดจากพลาสติก

การรีไซเคิลถุงรีไซเคิล Ziploc®: การช่วยให้ชุมชนสามารถรีไซเคิลฟิล์มพลาสติกที่บ้านได้

ข่าวประชาสัมพันธ์SC Johnson to Launch First-Ever 100% Recycled Ocean Plastic Bottle in a Major Home Cleaning Brand

สิ่งแวดล้อมความร่วมมือระดับโลกกับธนาคารพลาสติกเพื่อต่อสู้กับมลพิษจากพลาสติกในทะเลและความยากจน

ข่าวประชาสัมพันธ์SC Johnson Applauds Cleanup Efforts to Combat the Plastic Waste Crisis

ข่าวประชาสัมพันธ์A Wave of Tweets Turns the Tide to Stop Ocean Plastic

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป