พลาสติกในทะเล: SC Johnson แก้ไขปัญหามลพิษจากพลาสติกในอินโดนีเซียพร้อมกับให้ความช่วยเหลือครอบครัว

SC Johnson ได้เปิดศูนย์พลาสติกรีไซเคิลแห่งใหม่เก้าแห่งในอินโดนีเซียเพื่อแก้ไขปัญหาพลาสติกในทะเล
ฟิสก์ จอห์นสันกล่าวว่า ภาคธุรกิจ รัฐบาล และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต้องร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษจากพลาสติก

ในปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ามีพลาสติกปริมาณอย่างต่ำ 8 ล้านเมตริกตันลอยอยู่ในทะเลทั่วโลกทุกปี สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) บอกว่าปริมาณดังกล่าวเทียบเท่ากับการทิ้งขยะที่เต็มรถบรรทุกขยะหนึ่งคันรถลงในทะเลทุกนาที ภายในปี ค.ศ. 2050 มีการคาดการณ์ว่าปริมาณดังกล่าวจะเพิ่มเป็นรถบรรทุกขยะสี่คันรถต่อนาที

ด้วยเหตุนี้ เราจึงทุ่มเทอย่างหนักเพื่อหาหนทางลดปริมาณขยะพลาสติกทั่วโลก ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เราได้ดำเนินการหลายขั้นตอน เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อรองรับการใช้ซ้ำ ออกแบบผลิตภัณฑ์จากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็น และเพิ่มการรีไซเคิลสำหรับขวดพลาสติกของเรา 

แต่เราเห็นถึงโอกาสที่มากกว่าแค่ผลิตภัณฑ์ เราต้องการช่วยในการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่โดยการแปรรูปอย่างสร้างสรรค์และคืนสู่สภาพที่ดีดังเดิม วิธีนี้เราจะสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและในขณะเดียวกันชุมชนที่ได้รับมลพิษจากพลาสติกเป็นจำนวนมากก็จะได้รับผลประโยชน์ไปพร้อมกัน

บนสุด : นิโยแมน ดาร์ตี้รวบรวมขยะพลาสติกในศูนย์รีไซเคิลแห่งใหม่ที่เปิดทำการโดย SC Johnson และธนาคารพลาสติกในบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
ด้านล่าง : ฟิสก์ จอห์นสัน ประธานและซีอีโอของเรา (คนที่สองจากซ้าย) พูดคุยกับนิโยแมน (ขวา) ณ วันเปิดศูนย์รีไซเคิล รวมไปถึงเดวิด แคตซ์จากธนาคารพลาสติก (ซ้าย) และวิสาขะนันดา ประทีปา (กลาง) 
นิโยแมน ดาร์ตี้รวบรวมขยะพลาสติกในศูนย์รีไซเคิลแห่งใหม่ที่เปิดทำการโดย SC Johnson และธนาคารพลาสติกในบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

ในปี ค.ศ. 2018 SC Johnson ได้เริ่มต้นความร่วมมือกับ ธนาคารพลาสติก หนึ่งในองค์กรชั้นนำด้านการลดพลาสติกในทะเล 

ภารกิจของธนาคารพลาสติกคือสร้างผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีระดับความยากจนและมลพิษทางพลาสติกสูง พวกเขาแลกเปลี่ยนพลาสติกที่คนในท้องถิ่นรวบรวมมาได้เป็นเงิน สิ่งของ หรือบริการต่าง ๆ พลาสติกที่รวบรวมมาได้จะนำไปแปรใช้ใหม่และจำหน่ายเป็น Social Plastic® ผู้รวบรวมพลาสติกจะได้รับของที่มีคุณค่าเป็นการแลกเปลี่ยน 

เรากับธนาคารพลาสติกร่วมกันเปิดศูนย์แปรใช้ใหม่ที่เปิดใหม่เก้าแห่งในประเทศอินโดนีเซีย แต่ละศูนย์เหล่านี้สามารถรวบรวมพลาสติกในปริมาณประมาณ 100 เมตริกตันต่อปี และสร้างโอกาสให้กับคนเก็บขยะในพื้นที่หลายร้อยคน นอกจากนี้ เรากำลังค้นหาวิธีในการขยายความร่วมมือกับพันธมิตรเช่นกัน

เราต้องการนำพลาสติกกลับคืนมาในปริมาณที่เท่ากับที่เราทิ้งให้กับโลกผ่านโครงการแปรใช้ใหม่และโครงการนำพลาสติกกลับคืนเชิงสร้างสรรค์ วิธีนี้จะทำให้เรากำจัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทำให้ชุมชนที่รับมลพิษจากพลาสติกเป็นจำนวนมากได้รับผลประโยชน์ไปพร้อมกัน
ฟิสก์ จอห์นสัน ประธานและซีอีโอของ SC Johnson

ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2018 ฟิสก์ จอห์นสัน ประธานและซีอีโอของ SC Johnson ได้เดินทางไปเยี่ยมอินโดนีเซียและดำน้ำที่แมนตาพอยต์กับองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติ (Conservation International, CI) คู่ค้าด้านสิ่งแวดล้อมที่ยาวนานของเรา เป็นเวลามากกว่า 15 ปีที่เราได้ ร่วมมือกับองค์กร CI เพื่ออนุรักษ์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 

ในฐานะนักดำน้ำมืออาชีพที่ผ่านทะเลมาแล้วทั่วโลก ฟิสก์ได้เห็นสภาพทะเลที่เสื่อมโทรมและต้องการเห็นวิกฤตทางทะเลกับตาตัวเอง แมนตาพอยต์ได้เป็นที่รู้จักในปี ค.ศ. 2018 หลังจากนักดำน้ำคนหนึ่งแชร์วิดีโอที่ปรากฏมลพิษจากพลาสติกในน้ำ 

ถึงแม้ฟิสก์ไม่ได้เห็นมลพิษในระดับเดียวกันกับนักดำน้ำคนนั้น แต่ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลก็ทำให้เกิดแรงบันดาลใจและเปิดเผยให้เห็นถึงผลกระทบที่ร้ายแรงจากมลพิษพลาสติก

“ภาคธุรกิจ รัฐบาล และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสำคัญนี้ เราต้องดำเนินการหยุดยั้งไม่ให้ปริมาณพลาสติกไหลออกสู่ทะเลมากขึ้น” ฟิสก์กล่าว 

“เราต้องการนำพลาสติกกลับคืนมาในปริมาณที่เท่ากับที่เราทิ้งเอาไว้บนโลกผ่านโครงการแปรใช้ใหม่และโครงการนำพลาสติกกลับคืนเชิงสร้างสรรค์ วิธีนี้จะทำให้เรากำจัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทำให้ชุมชนที่รับมลพิษจากพลาสติกเป็นจำนวนมากได้รับผลประโยชน์ไปพร้อมกัน”

อินโดนีเซียได้รับเลือกให้เป็นประเทศภาคีเพราะมีระดับความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลสูงสุดในโลก แต่กลับเผชิญปัญหามลพิษจากพลาสติกอย่างร้ายแรง อินโดนีเซียสัญญาว่าจะบริจาคเงิน 1 พันล้านดอลลาห์สหรัฐต่อปีเพื่อลดปริมาณพลาสติกและมลพิษอื่น ๆ ในน้ำ อินโดนีเซียตั้งเป้าที่จะลดขยะทางทะเลให้ได้ 70% ภายในปี ค.ศ. 2025 นอกจากนี้ อินโดนีเซียยังเป็นประเทศที่ SC Johnson ดำเนินธุรกิจมาหลายสิบปี

เหตุผลหนึ่งที่ความร่วมมือกับธนาคารพลาสติกมีความน่าดึงดูดคือโอกาสในการทำดีกับผู้คนและโลกใบนี้

SC Johnson ดำเนินโครงการต่าง ๆ มาอย่างยาวนานเพื่อบรรลุเป้าหมายทั้งสองประการนี้ เช่น การลงทุนระยะยาวเพื่อส่งเสริม การเกษตรและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในรวันดา และโครงการที่เปิดตัวในปี ค.ศ. 2016 เพื่อเพิ่มปริมาณกระป๋องสเปรย์แปรใช้ใหม่ในลาตินอเมริกาพร้อมกับปรับปรุงสภาพการทำงานให้กับคนงานที่โรงงานคัดแยกขยะ 

เราหวังว่าความร่วมมือครั้งใหม่นี้จะสร้างผลกระทบในทางบวกแบบเดียวกัน ประชากรอินโดนีเซียเกือบ 28 ล้านคนอยู่ต่ำกว่าเส้นแบ่งความยากจน หมายความว่าโครงการระดับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก 

ในปัจจุบัน ประชาชนชาวอินโดนีเซียจำนวนมากไม่พกเงินสดเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัย แต่โครงการธนาคารพลาสติกใช้ เทคโนโลยีบล็อกเชน หมายความว่าคนเก็บขยะสามารถเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ด้วยความเสี่ยงที่น้อยลง

นอกจากนี้ระบบรักษาความปลอดภัยทางการเงินที่เพิ่มขึ้น ธนาคารพลาสติกเชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะทำให้คนเก็บขยะเกิดความภาคภูมิใจ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน เราจะไม่พึงพอใจจนกว่าผลกระทบของเราจะทำให้เกิดขยะพลาสติกเป็นศูนย์ จนถึงตอนนี้ เรารู้สึกตื่นเต้นกับโครงการสร้างสรรค์อย่างความร่วมมือกับธนาคารพลาสติกที่ทำให้โลกนี้ดีขึ้นได้กับทุกคน 
วิดีโอ

ธนาคารพลาสติก

เราจะแก้ไขปัญหามลพิษจากพลาสติกในทะเลและสิ้นสุดความยากจนสัมบูรณ์ในเวลาเดียวกันได้หรือไม่

พลาสติกยุติการสร้างขยะพลาสติก: SC Johnson มีพันธกิจที่จะเพิ่มการนำพลาสติกมาใช้ซ้ำและหยุดมลพิษที่เกิดจากพลาสติก

ข่าวประชาสัมพันธ์SC Johnson to Launch First-Ever 100% Recycled Ocean Plastic Bottle in a Major Home Cleaning Brand

ข่าวประชาสัมพันธ์SC Johnson Applauds Cleanup Efforts to Combat the Plastic Waste Crisis

ข่าวประชาสัมพันธ์A Wave of Tweets Turns the Tide to Stop Ocean Plastic

ข่าวประชาสัมพันธ์SC Johnson, Plastic Bank Take Action to Solve Ocean Plastic Pollution at GreenBiz 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์An Ocean of Tweets Can Do the Ocean Some Good

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป