การจัดการให้ไม่มีของเสีย: ปัจจุบันโรงงานของ SC Johnson ไม่มีของเสียจากการผลิตส่งไปยังที่ฝังกลบทั้ง 100%

SC Johnson บรรลุเป้าหมาย: โรงงานของ SC Johnson ไม่ส่งของเสียจากการผลิตไปยังที่ฝังกลบครบ 100%
บริษัทสามารถหยุดการส่งของเสียไปยังที่ฝังกลบได้อย่างไร เริ่มต้นโดยการสนับสนุนให้ทีมต่าง ๆ ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหา 
ธนาคารโลกคาดว่าจำนวนขยะที่เป็นของแข็งจากทั่วโลกจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในปี ค.ศ. 2021 จากจำนวน 1.3 พันล้านตันเป็นประมาณ 2.2 พันล้านตันต่อปี* นั่นคือมรดกที่เราไม่ต้องการสำหรับที่ฝังกลบในวันนี้หรือในอนาคตสำหรับคนรุ่นถัดไป
 
ในช่วงสิ้นปี 2018/19 เราทำตามความมุ่งมั่นของเราและโรงงานของเราทั้งหมด 100% ไม่มีการส่งของเสียจากการผลิตไปยังที่ฝังกลบ
เราได้ดำเนินการเพื่อลดปริมาณของเสียจากการผลิตที่โรงงานของ SC Johnson นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เราพยายามกำจัดขยะก่อนที่จะมีการทิ้ง และเพื่อกำหนดทิศทางของขยะใหม่สำหรับการใช้อย่างรับผิดชอบมากขึ้น
 
เป้าหมายของเราก็คือการลดของเสียจากการผลิตลง 70% ภายในปี ค.ศ. 2016 และเราบรรลุเป้าหมายดังกล่าวก่อนที่จะครบกำหนดล่วงหน้าถึง 3 ปี
การลดขยะไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องใช้การสังเกตและนวัตกรรม ซึ่งดำเนินการโดย“ทีมสีเขียว”ของเราทั่วโลก 
 
ทีมเหล่านี้จะช่วยติดตามและปรับปรุงแนวปฏิบัติของเราให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีที่จะช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยการแนะนำการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติในงานประจำวัน 
 
ข้อมูลต่อไปนี้เป็นเพียงแค่หนึ่งตัวอย่าง: โรงงานผลิตของเราในอินโดนีเซียได้รับวัตถุดิบในถังโลหะขนาดใหญ่ หลังจากที่วัตถุดิบถูกนำไปใช้ ถังเหล่านั้นจะถูกทุบและนำไปเผา ส่งผลให้มีขยะหลายพันปอนด์ในแต่ละปี 
 
ทีมงานในพื้นที่มองว่านี่คือโอกาสในการเปลี่ยนแปลงและได้จัดทำแผนขึ้นมา โดยแทนที่จะนำเอาถังไปเผาทำลาย เราได้ร่วมมือกับบริษัทรีไซเคิลในพื้นที่เพื่อตกแต่งถังใหม่ หลังจากนั้นถังจะสามารถนำมาใช้ในการรีไซเคิลและเป็นถังขยะในตลาดเปิดได้ 
โครงการการรีไซเคิลถังที่เป็นนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการนำถัง 7,500 ใบไปเผาทำลาย
ผมภูมิใจกับการทำงานหนักของบุคลากรของ SC Johnson ที่โรงงานผลิตของเราทั่วโลกที่ได้ดำเนินการเพื่อช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นต่อไป
ฟิสก์ จอห์นสัน ประธานและซีอีโอของ SC Johnson

ในปี ค.ศ. 2017 เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบียได้กลายเป็นหนึ่งในหกโรงงานผลิตของ SC Johnson ที่ประสบความสำเร็จในเรื่องสถานะไม่มีของเสียจากการผลิตส่งไปฝังกลบ 

ไซต์งานของเราในเมืองโทลูคา ประเทศเม็กซิโก เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เมืองรอสลิน ประเทศแอฟริกาใต้ เมืองเคียฟ ประเทศยูเครน และเมืองไนโรบี ประเทศเคนยา มีความก้าวหน้ามากขึ้นในปี ค.ศ. 2017 และบรรลุสถานะไม่มีของเสียส่งไปยังที่ฝังกลบ ซึ่งรวมไปถึงขยะจากโรงอาหารและอาคารสำนักงาน

เราบรรลุเป้าหมายการไม่ส่งของเสียไปยังที่ฝังกลบสำหรับปี ค.ศ. 2021 เมื่อสิ้นสุดปี ค.ศ. 2018/19 เมื่อปีที่ผ่านมา ห้าไซต์งานของ SC Johnson ไม่มีของเสียจากการผลิตที่ส่งไปยังที่ฝังกลบ ปัจจุบัน 25 ไซต์งานไม่มีของเสียจากการผลิตที่ส่งไปยังที่ฝังกลบ และ 21 ไซต์งานในจำนวนดังกล่าวไม่มีของเสียส่งไปยังที่ฝังกลบ

ไม่มียาแก้สารพัดโรค นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม Green Teams จึงสนับสนุนการค้นหาโซลูชันที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของแต่ละไซต์งาน โดยโซลูชั่นดังกล่าวจะต้องสามารถปรับเข้ากับสภาพแวดล้อมและต้องเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์ ณ ขณะนั้น 
 
บางไซต์งานทำการหมักเศษอาหารเพื่อใช้สำหรับการจัดสวน ส่วนที่ไซต์งานอื่น ๆ ได้นำน้ำเสียไปใช้เป็นปุ๋ยในสวนสาธารณะและพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติอื่น ๆ
 
ยกตัวอย่างเช่น ในเมืองไนโรบี ประเทศเคนยา ซึ่งโดยปกติแล้วผู้คนที่นั่นจะไม่คัดแยกขยะ เนื่องจากยังไม่มีการตื่นตัวในเรื่องของการรีไซเคิลและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการรีไซเคิล แต่บุคลากรของ SC Johnson ที่นั่นได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการจัดการขยะและวิธีแยกขยะของบริษัทอย่างเหมาะสม ทำให้ที่นั่นไม่มีของเสียที่ต้องฝังกลบในปัจจุบัน 
หลายครั้งที่บริษัทต่างๆ ให้นิยามคำว่า ไม่มีของเสียส่งไปยังที่ฝังกลบ แตกต่างกัน สำหรับเราแล้ว “ไม่มีหมายถึงไม่มี” และเรานิยามคำศัพท์นี้อย่างเข้มงวด ไซต์งานจะต้องรักษาระดับการไม่มีของเสียส่งไปฝังกลบเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะได้รับสถานะดังกล่าว 
 
บางบริษัทอาจจะอ้างว่า “ไม่มีของเสีย” พร้อมด้วยเครื่องหมายดอกจันทร์และเชิงอรรถ ที่บ่งชี้ว่าพวกเขาอาจจะอนุญาตให้มีของเสียที่ต้องนำไปฝังกลบได้ในเปอร์เซ็นที่ต่ำถึงแม้จะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ก็ตาม แต่เราไม่ทำ 
 
ซึ่งหมายความว่า การจัดการกับของเสียของเทศบาลเป็นเพียงการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ว่า ไม่มีของเสียเท่านั้น แต่ที่ SC Johnson ของเสียดังกล่าวจะถูกนำไปหมักเป็นก๊าซมีเทนแทน (เรามีข้อยกเว้นสำหรับขยะอันตรายจากการติดเชื้อโรค การแพทย์ หรือขยะอันตรายบางประเภท ซึ่งมีสัดส่วนเล็กน้อยในปริมาณของเสียในทั่วโลกของเรา เนื่องจากกฎหมายท้องถิ่นอาจจะกำหนดให้มีการกำจัดในแบบพิเศษ)
 
เราจริงจังในเรื่องนี้มาก สำหรับประโยชน์ต่อผู้คนและโลก เราจะเดินหน้าทำงานทุกๆ วันเพื่อใช้ทรัพยากรอย่างรอบคอบและอนุรักษ์ไว้สำหรับอนาคต อย่างน้อยนั่นก็คือสิ่งที่เราสามารถทำเพื่อลูกๆ ของคุณและของตัวเราเองได้
 

*ธนาคารโลก (2012) ของเสียคืออะไร – การทบทวนระดับโลกเกี่ยวกับการจัดการของเสียที่เป็นของแข็ง (ชุดการพัฒนาชุมชนเมือง: เอกสารความรู้) บทที่ 3

การรีไซเคิลถุงรีไซเคิล Ziploc®: การช่วยให้ชุมชนสามารถรีไซเคิลฟิล์มพลาสติกที่บ้านได้

ผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์ถุงพลาสติก Ziploc® ที่ย่อยสลายได้สนับสนุนการหมักปุ๋ยจากขยะของเทศบาล ซึ่งช่วยลดการฝังกลบขยะ

พลาสติกพลาสติกในทะเล: SC Johnson แก้ไขปัญหามลพิษจากพลาสติกในอินโดนีเซียพร้อมกับให้ความช่วยเหลือครอบครัว

การรีไซเคิลSCJ Recycles: เพิ่มอัตราการรีไซเคิลของลาตินอเมริกาด้วยนวัตกรรมและการให้การศึกษา

สิ่งแวดล้อมการลดของเสีย: โครงการใช้การบรรทุกของรถบรรทุกให้เกิดประโยชน์สูงสุดช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้เชื้อเพลิงลง

สิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ป่า: SC Johnson ยังคงรณรงค์หยุดการตัดไม้ทำลายป่า

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป