EKOCENTERS ช่วยป้องกันโรคมาลาเรียและโรคที่มาจากยุง

SC Johnson พัฒนาบทบาทผู้ประกอบการหญิงและต่อสู้กับโรคมาลาเรียในรวันดาด้วย EKOCENTERS 

SC Johnson มุ่งมั่นที่จะป้องกันโรคติดต่อโดยยุงเช่น โรคมาลาเรีย ชุมชน EKOCENTER เป็นแหล่งที่ให้การศึกษาและและสินค้าเพื่อช่วยเหลือ 
SC Johnson ผนึกกำลังกับบริษัท Coca-Cola, บริษัท Solarkiosk และองค์กร Society for Family Health ประเทศรวันดา
ประชากรมากกว่าสี่พันล้านคนจัดอยู่ในฐานพีระมิดเศรษฐกิจของโลก - เรียกว่า "ฐานของพีระมิด" หรือ “BOP” – และมีรายได้น้อยกว่า 1,500 ดอลลาร์ต่อปี ครอบครัวเหล่านี้ไม่มีโอกาสเข้าถึงสินค้าและบริการพื้นฐานและต้องเผชิญกับความท้าทายทุกวันแม้กระทั่งการหาน้ำสะอาด
 
ในฐานะบริษัทครอบครัว เราค้นพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงทำให้ใจสลาย และเราต้องการให้ความช่วยเหลือ SC Johnson ได้ให้การสนับสนุนชุมชนเหล่านี้มาเกือบยี่สิบปี และสนับสนุนการพัฒนาแผนธุรกิจยั่งยืนเพื่อยกระดับมาตรฐานการใช้ชีวิตและให้โอกาสไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 
ในปี ค.ศ. 2017 เราเปิดตัวโครงการนำร่องโครงการใหม่ในประเทศรวันดาที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการหญิงนำข้อมูลด้านการศึกษา ยากันยุงที่ราคาไม่แพง เพื่อสนับสนุนการป้องกันโรคมาลาเรีย และสินค้าและบริหารอื่น ๆ ให้กับครอบครัวที่มีโอกาสเข้าถึงเพียงน้อยนิด
การร่วมทีมกับบริษัท Coca-Cola, Solarkiosk และองค์กร Society for Family Health ประเทศรวันดา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ EKOCENTER ทำให้เรามีโอกาสนำน้ำสะอาด การสุขาภิบาล พลังงานจากแสงอาทิตย์และการสื่อสารไร้สายให้กับครอบครัว การป้องกันยุงกัดเป็นปัจจัยสำคัญเช่นกัน เพราะโรคมาลาเรียและโรคติดต่อโดยยุงเป็นความเสี่ยงทางสุขภาพรุนแรงสำหรับครอบครัว BOP
 
EKOCENTERS เป็นประสบการณ์ค้าปลีกตามแบบแผนที่ดำเนินการโดยผู้หญิงและให้บริการด้านการพาณิชย์สำหรับสินค้าพื้นฐานรวมไปถึงโลชั่นกันยุง OFF!®, ลวดกันยุง Baygon® และน้ำยาขัดรองเท้า KIWI® EKOCENTERS ยังเป็นสถานที่ชุมนุมของชุมชนและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการจัดตั้งธุรกิจ
 
ผู้ควบคุมตู้ทำการควบคุมโครงการสื่อสารด้านการศึกษาเรื่องโรคมาลาเรียด้วยการสาธิตและทดลองตัวอย่างสินค้า โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กร Society for Family Health ประเทศรวันดา การจำหน่ายโลชั่นกันยุงและลวดกันยุงช่วยอุดช่องว่างในการป้องกันโรคมาลาเรียและโรคที่เกิดจากยุงอื่น ๆ ในท้องถิ่น 
โลชั่นกันยุงของ SC Johnson จำหน่ายที่ EKOCENTERS
EKOCENTERS บริหารโดยผู้หญิงและเป็นสถานที่ที่ให้พวกเขาขับเคลื่อนไปในทางบวกและนำสินค้าและบริการที่มีคุณค่ามาสู่ชุมชน
ขณะที่บางคนนึกถึงยากันยุงเป็นเพียงวิธีป้องกันยุงกัน ในหลายส่วนของโลก ยุงเป็นพาหะนำโรคที่อันตรายถึงชีวิตเช่น โรคมาลาเรีย 
 
เราตั้งเป้าที่จะลดจำนวนประชากรที่เป็นโรคมาลาเรียที่มียุงเป็นพาหะ ด้วยการกระจายสินค้ากำจัดแมลงในวงกว้างในชุมชนชนบทที่ประกอบไปด้วยฐาน BOP เป็นหลักเหล่านี้ วิจัยต่าง ๆ* ระบุว่ามีการลดลงของปริมาณยุงกัดถึงร้อยละ 33 ที่สอดคล้องกับปริมาณที่ลดลงถึงร้อยละ 60 ของการเป็นโรคมาลาเรีย
 
“ผมเห็นถึงผลกระทบทางบวกต่อชุมชนในรวันดาด้วยตัวเองหลังจากได้ความช่วยเหลือจากสินค้าควบคุมแมลงหรือสัตว์รบกวนของ SC Johnson’” Wandera Gihana Manasseh, ประธานคณะกรรมการขององค์กร Society for Family Health ประเทศรวันดา กล่าว“เรากำลังปิดช่องว่างในการป้องกันโรคมาลาเรียนในพื้นที่ร่วมกับ SC Johnson” 
 
“เรายินดีกับการสื่อสารด้านการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม” เขากล่าวต่อ “เนื่องจากเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีสินค้าควบคู่กับการให้ความรู้กับสาธารณชนในเรื่องการป้องกันแมลงทั้งก่อนนอนและระหว่างหลับ”
เรารู้สึกตื่นเต้นกับโครงการนำร่องนี้ในรวันดาและการได้มีส่วนร่วมในแผนธุรกิจใหม่ที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการหญิง ในขณะเดียวกันยังมอบสินค้าราคาไม่แพงและความรู้ในการป้องกันโรค
ฟิสก์ จอห์นสัน ประธานและซีอีโอของ SC Johnson
ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราทำงานกับชุมชน BOP เรา’ทำงานเพื่อพัฒนาชีวิตของครอบครัว BOP มากว่าสิบปี และช่วยลดปริมาณการเป็นโรคที่มาจากยุง 
 
โครงการริเริ่มหกปีในรวันดาเน้นไปที่การช่วยเหลือครอบครัวที่ปลูกดอกไพรีทรัมให้เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเพื่อเพิ่มรายได้และยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต
 
ความพยายามอื่น ๆ เน้นไปที่การศึกษาการป้องกันโรคที่มาจากยุง เช่น การร่วมมือกับมูลนิธิบิลล์และเมลินดา เกตส์ (Bill & Melinda Gates Foundation Trust)
 
เรายังคงเดินหน้าไปกับความมุ่งมั่นที่จะทำให้ชุมชนเข้มแข็งและทำให้คุณภาพชีวิตของครอบครัวทั่วโลกดีขึ้นผ่านโครงการริเริ่มใหม่ ๆ และที่กำลังทำอยู่อย่าง EKOCENTERS 
 
*แหล่งข้อมูลโดยวารสาร American Journal of Tropical Medicine & สุขอนามัยในเรื่องประสิทธิผลของลวดกันยุงของ SC Johnson

การศึกษาประสบการณ์ทางวิทยาศาตร์: ห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร์ Mr Muscle สนับสนุนการศึกษา STEM ในแอฟริกาใต้

สุขภาพSC Johnson to Support Development of 40 New Health Posts in Rural Rwanda

ความรับผิดชอบต่อสังคมการเกษตรที่ยั่งยืนและการพัฒนาเศรษฐกิจในรวันดา: SC Johnson ให้การสนับสนุนการปลูกดอกไพรีทรัม

ความรับผิดชอบต่อสังคมวิธีที่ความร่วมมือทางกลยุทธ์ช่วยให้ SC Johnson ก้าวหน้าในการต่อสู้โรคที่มียุงเป็นพาหะรอบโลก

ชุมชนSC Johnson ช่วยเด็กผู้หญิงเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองด้วยการทำงานร่วมกับ Dibujando un Mañana

ชุมชนการกุศลขององค์กร พนักงานจิตอาสา: SC Johnson ช่วยทำให้ชุมชนดีขึ้น

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป