การเกษตรที่ยั่งยืนและการพัฒนาเศรษฐกิจในรวันดา: SC Johnson ให้การสนับสนุนการปลูกดอกไพรีทรัม

การส่งเสริมผลผลิตของดอกไพรีทรัมโดยมีเกษตรกรเป็นฐานพีระมิดส่งผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจแก่ครัวเรือนต่าง ๆ
“โครงการริเริ่มนี้แสดงถึงคุณค่าของความร่วมมือที่ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น” – ฟิสก์ จอห์นสัน ประธานและซีอีโอของ SC Johnson

เรามองหาโอกาสมานานกว่าสิบปีที่จะลงทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ฐานพีระมิดของเศรษฐกิจโลกที่เรียกว่า "ฐานของพีระมิด" หรือ "BOP" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของเราในการทำให้แต่ละครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ตัวอย่างล่าสุดคือความร่วมมือของเรากับบริษัท Coca-Cola และ Society for Family Health Rwanda ในโครงการ EKOCENTER ในโครงการดังกล่าว ร้านค้าชุมชนที่บริหารโดยผู้หญิงจำหน่ายยากันยุงและทรัพยากรที่จำเป็นอื่น ๆ ในชุมชนชนบท

แต่นั่นไม่ใช่โครงการเดียวที่เราดำเนินการ ตัวอย่างเช่น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 ถึง 2015 เราลงทุนในการเสริมสร้างและขยายศักยภาพของสหกรณ์การเกษตรท้องถิ่นในรวันดา 

SC Johnson ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการหญิงและการเกษตรที่ยั่งยืนในรวันดา
เป้าหมายของการพัฒนาของเราในรวันดาคือการเพิ่มรายได้และมาตรฐานของคุณภาพชีวิตสำหรับเกษตรกรที่ปลูกไพรีทรัม และพัฒนาบทบาทของเกษตรกรหญิง

ไพรีทรัมหรือ "ไพ" เป็นดอกไม้กําจัดแมลงสกัดจากดอกเบญจมาศอบแห้ง ไพเป็นที่พืชปลูกโดยเกษตรกรชนบทในแอฟริกา

SC Johnson ใช้ดอกไพในการผลิตสินค้าบางตัวของเรา เช่น ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง Raid® และ Baygon® ที่จำหน่ายทั่วโลก ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องมีแหล่งที่มาของผลผลิตไพรีทรัมที่น่าเชื่อถือ เราใช้ประสบการณ์ 40 ปีในการสั่งซื้อดอกไพจากแอฟริกาตะวันออกและภารกิจของเราในการสร้างความยั่งยืนในการจัดหาวัถุดิบจากภูมิภาคดังกล่าว และเริ่มมองหาโอกาสในการสนับสนุนเกษตรกรชาวรวันดาที่ปลูกไพใน ค.ศ. 2007 

ในปี ค.ศ. 2009 เราเปิดตัวโครงการความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) และสถาบันนอร์แมน บอร์ล็อกสำหรับการเกษตรกรรมระหว่างประเทศ (Norman Borlaug Institute for International Agriculture) ที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสเอแอนด์เอ็ม ที่เรียกว่าโครงการไพรีทรัมรวันดา เป้าหมายคือเพื่อเพิ่มรายได้และมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับเกษตรกรที่ปลูกไพ ด้วยการเพิ่มผลผลิตทางพืชผลและปรับปรุงคุณภาพของดอกไพที่พวกเขาปลูก

หลายปีที่ผ่านมา ความร่วมมือดังกล่าวขับเคลื่อนการพัฒนาขั้นสูงจำนวนมาก:

  • สหกรณ์การเกษตรถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเก็บเกี่ยวและขนส่งไพ 
  • ภายในสหกรณ์การเกษตร กลุ่มผู้ปลูกดอกไม้รวมตัวกันอีกครั้งเพื่อกำจัดพ่อค้าคนกลางที่ยักยอกเงินจากห่วงโซ่คุณค่าไพ และเก็บผลกำไรไว้กับเกษตรกรแทน
  • มีการใช้เทคนิคการวิจัยพื้นฐานทางพืชไร่ร่วมกันเพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกรภายในจำนวนพื้นที่เพาะปลูกไพเดียวกัน 
 

โครงการริเริ่มนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของคุณค่าของความร่วมมือที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับการผลิตพืชผลที่ยั่งยืนอย่างไพรีทรัม
ฟิสก์ จอห์นสัน ประธานและซีอีโอของ SC Johnson
  • ครอบครัวเกษตรกรได้รับข้อมูลด้านสุขภาพผ่านสหกรณ์ เพื่อช่วยให้พวกเขามีสุขภาพที่แข็งแรง 
  • สมาชิกสหกรณ์ได้รับการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการทางการเงิน ความเป็นผู้นำ และธรรมาภิบาล ทำให้พวกเขาเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจมากขึ้นในอนาคต
  • โครงการ Py Lifeline Project ทำให้ชุมชนการเกษตรที่อยู่ห่างไกลมีวิทยุที่ทำงานด้วยข้อเหวี่ยง ทำให้พวกเขาได้รับข่าวสารด้านการเกษตร แนวโน้มการตลาด และข้อมูลด้านสุขภาพ รวมไปถึงโครงการดั้งเดิมในหัวข้อต่าง ๆ เช่น หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการแพร่พันธุ์และการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์
  • การฝึกอบรมด้านความยั่งยืนให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือการเกษตรที่ยั่งยืนและผลประโยชน์ของแนวทางด้านความยั่งยืนสำหรับธุรกิจของเกษตรกร

ฟิสก์ จอห์นสันกับเกษรกรปลูกไพรีทรัมเรียนรู้เทคนิคการเกษตรที่ยั่งยืนในรวันดา
ประธานและซีอีโอฟิสก์ จอห์นสันเยี่ยมเยียนโครงการไพรีทรัมในรวันดาอย่างใกล้ชิดและพบปะกับผู้เข้าอบรม ระหว่างที่เข้าร่วมโครงการไพรีทรัมในรวันดา 

เมื่อโครงการไพรีทรัมในรวันดาสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2015 ผลผลิตไพในรวันดาเพิ่มขึ้นร้อยละ 371 และมูลค่าของเกษตรกรเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐในปี ค.ศ. 2015

เกษตรกรมากกว่า 5,000 ครัวเรือนได้รับการช่วยเหลือจากโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ โครงการยังช่วยเพิ่มบทบาทของเกษตรกรหญิงและยังทำให้พวกเธอมีความเท่าเทียมในการตัดสินใจและแบ่งปันผลกำไรภายในสหกรณ์ 

มาเรีย ไนยีรัมโบนีซานายเป็นสมาชิกในกลุ่มเกษตรกรปลูกไพรีทรัมหญิง 82 คนที่บริหารกลุ่มออมทรัพย์ผ่านโครงการดังกล่าว บอกว่าสถานะทางการเงินของครอบครัวของเธอดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด “ฉันไม่ต้องดิ้นรนหาค่าเล่าเรียนอีกต่อไป” เธออธิบาย

เกษตรกรในแถบชนบทได้รับการช่วยเหลือภายใต้โครงการสหกรณ์การเกษตรไพรีทรัม
มาเรีย ไนยีรัมโบนีซานายและสามีของเธอเป็นเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการไพรีทรัมในรวันดา
ความรับผิดชอบและการบริหารจัดการโครงการไพรีทรัมในรวันดาได้รับการส่งต่อให้กับหุ้นส่วนท้องถิ่นในช่วงสุดท้ายของความร่วมมือ เพื่อรับรองว่าเกษตรกรที่ปลูกไพรีทรัมและคนในชุมชนจะได้รับผลประโยชน์ในอีกหลายปีข้างหน้า

ความรับผิดชอบต่อสังคมSC Johnson พัฒนาบทบาทผู้ประกอบการหญิงและต่อสู้กับโรคมาลาเรียในรวันดาด้วย EKOCENTERS

การศึกษาประสบการณ์ทางวิทยาศาตร์: ห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร์ Mr Muscle สนับสนุนการศึกษา STEM ในแอฟริกาใต้

สุขภาพSC Johnson to Support Development of 40 New Health Posts in Rural Rwanda

ความรับผิดชอบต่อสังคมวิธีที่ความร่วมมือทางกลยุทธ์ช่วยให้ SC Johnson ก้าวหน้าในการต่อสู้โรคที่มียุงเป็นพาหะรอบโลก

ชุมชนSC Johnson ช่วยเด็กผู้หญิงเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองด้วยการทำงานร่วมกับ Dibujando un Mañana

ชุมชนการกุศลขององค์กร พนักงานจิตอาสา: SC Johnson ช่วยทำให้ชุมชนดีขึ้น

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป