การเกษตรที่ยั่งยืนและการพัฒนาเศรษฐกิจในรวันดา: SC Johnson ให้การสนับสนุนการปลูกดอกไพรีทรัม

การส่งเสริมผลผลิตของดอกไพรีทรัมโดยมีเกษตรกรเป็นฐานพีระมิดส่งผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจแก่ครัวเรือนต่าง ๆ
“โครงการริเริ่มนี้แสดงถึงคุณค่าของความร่วมมือที่ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น” – ฟิสก์ จอห์นสัน ประธานและซีอีโอของ SC Johnson

เรามองหาโอกาสมานานกว่าสิบปีที่จะลงทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ฐานพีระมิดของเศรษฐกิจโลกที่เรียกว่า "ฐานของพีระมิด" หรือ "BOP" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของเราในการทำให้แต่ละครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ตัวอย่างล่าสุดคือความร่วมมือของเรากับบริษัท Coca-Cola และ Society for Family Health Rwanda ในโครงการ EKOCENTER ในโครงการดังกล่าว ร้านค้าชุมชนที่บริหารโดยผู้หญิงจำหน่ายยากันยุงและทรัพยากรที่จำเป็นอื่น ๆ ในชุมชนชนบท

แต่นั่นไม่ใช่โครงการเดียวที่เราดำเนินการ ตัวอย่างเช่น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 ถึง 2015 เราลงทุนในการเสริมสร้างและขยายศักยภาพของสหกรณ์การเกษตรท้องถิ่นในรวันดา 

SC Johnson ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการหญิงและการเกษตรที่ยั่งยืนในรวันดา
เป้าหมายของการพัฒนาของเราในรวันดาคือการเพิ่มรายได้และมาตรฐานของคุณภาพชีวิตสำหรับเกษตรกรที่ปลูกไพรีทรัม และพัฒนาบทบาทของเกษตรกรหญิง

ไพรีทรัมหรือ "ไพ" เป็นดอกไม้กําจัดแมลงสกัดจากดอกเบญจมาศอบแห้ง ไพเป็นที่พืชปลูกโดยเกษตรกรชนบทในแอฟริกา

SC Johnson ใช้ดอกไพในการผลิตสินค้าบางตัวของเรา เช่น ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง Raid® และ Baygon® ที่จำหน่ายทั่วโลก ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องมีแหล่งที่มาของผลผลิตไพรีทรัมที่น่าเชื่อถือ เราใช้ประสบการณ์ 40 ปีในการสั่งซื้อดอกไพจากแอฟริกาตะวันออกและภารกิจของเราในการสร้างความยั่งยืนในการจัดหาวัถุดิบจากภูมิภาคดังกล่าว และเริ่มมองหาโอกาสในการสนับสนุนเกษตรกรชาวรวันดาที่ปลูกไพใน ค.ศ. 2007 

ในปี ค.ศ. 2009 เราเปิดตัวโครงการความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) และสถาบันนอร์แมน บอร์ล็อกสำหรับการเกษตรกรรมระหว่างประเทศ (Norman Borlaug Institute for International Agriculture) ที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสเอแอนด์เอ็ม ที่เรียกว่าโครงการไพรีทรัมรวันดา เป้าหมายคือเพื่อเพิ่มรายได้และมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับเกษตรกรที่ปลูกไพ ด้วยการเพิ่มผลผลิตทางพืชผลและปรับปรุงคุณภาพของดอกไพที่พวกเขาปลูก

หลายปีที่ผ่านมา ความร่วมมือดังกล่าวขับเคลื่อนการพัฒนาขั้นสูงจำนวนมาก:

  • สหกรณ์การเกษตรถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเก็บเกี่ยวและขนส่งไพ 
  • ภายในสหกรณ์การเกษตร กลุ่มผู้ปลูกดอกไม้รวมตัวกันอีกครั้งเพื่อกำจัดพ่อค้าคนกลางที่ยักยอกเงินจากห่วงโซ่คุณค่าไพ และเก็บผลกำไรไว้กับเกษตรกรแทน
  • มีการใช้เทคนิคการวิจัยพื้นฐานทางพืชไร่ร่วมกันเพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกรภายในจำนวนพื้นที่เพาะปลูกไพเดียวกัน 
 

โครงการริเริ่มนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของคุณค่าของความร่วมมือที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับการผลิตพืชผลที่ยั่งยืนอย่างไพรีทรัม
ฟิสก์ จอห์นสัน ประธานและซีอีโอของ SC Johnson
  • ครอบครัวเกษตรกรได้รับข้อมูลด้านสุขภาพผ่านสหกรณ์ เพื่อช่วยให้พวกเขามีสุขภาพที่แข็งแรง 
  • สมาชิกสหกรณ์ได้รับการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการทางการเงิน ความเป็นผู้นำ และธรรมาภิบาล ทำให้พวกเขาเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจมากขึ้นในอนาคต
  • โครงการ Py Lifeline Project ทำให้ชุมชนการเกษตรที่อยู่ห่างไกลมีวิทยุที่ทำงานด้วยข้อเหวี่ยง ทำให้พวกเขาได้รับข่าวสารด้านการเกษตร แนวโน้มการตลาด และข้อมูลด้านสุขภาพ รวมไปถึงโครงการดั้งเดิมในหัวข้อต่าง ๆ เช่น หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการแพร่พันธุ์และการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์
  • การฝึกอบรมด้านความยั่งยืนให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือการเกษตรที่ยั่งยืนและผลประโยชน์ของแนวทางด้านความยั่งยืนสำหรับธุรกิจของเกษตรกร

ฟิสก์ จอห์นสันกับเกษรกรปลูกไพรีทรัมเรียนรู้เทคนิคการเกษตรที่ยั่งยืนในรวันดา
ประธานและซีอีโอฟิสก์ จอห์นสันเยี่ยมเยียนโครงการไพรีทรัมในรวันดาอย่างใกล้ชิดและพบปะกับผู้เข้าอบรม ระหว่างที่เข้าร่วมโครงการไพรีทรัมในรวันดา 

เมื่อโครงการไพรีทรัมในรวันดาสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2015 ผลผลิตไพในรวันดาเพิ่มขึ้นร้อยละ 371 และมูลค่าของเกษตรกรเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐในปี ค.ศ. 2015

เกษตรกรมากกว่า 5,000 ครัวเรือนได้รับการช่วยเหลือจากโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ โครงการยังช่วยเพิ่มบทบาทของเกษตรกรหญิงและยังทำให้พวกเธอมีความเท่าเทียมในการตัดสินใจและแบ่งปันผลกำไรภายในสหกรณ์ 

มาเรีย ไนยีรัมโบนีซานายเป็นสมาชิกในกลุ่มเกษตรกรปลูกไพรีทรัมหญิง 82 คนที่บริหารกลุ่มออมทรัพย์ผ่านโครงการดังกล่าว บอกว่าสถานะทางการเงินของครอบครัวของเธอดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด “ฉันไม่ต้องดิ้นรนหาค่าเล่าเรียนอีกต่อไป” เธออธิบาย

เกษตรกรในแถบชนบทได้รับการช่วยเหลือภายใต้โครงการสหกรณ์การเกษตรไพรีทรัม
มาเรีย ไนยีรัมโบนีซานายและสามีของเธอเป็นเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการไพรีทรัมในรวันดา
ความรับผิดชอบและการบริหารจัดการโครงการไพรีทรัมในรวันดาได้รับการส่งต่อให้กับหุ้นส่วนท้องถิ่นในช่วงสุดท้ายของความร่วมมือ เพื่อรับรองว่าเกษตรกรที่ปลูกไพรีทรัมและคนในชุมชนจะได้รับผลประโยชน์ในอีกหลายปีข้างหน้า

ความรับผิดชอบต่อสังคมการเกษตรที่ยั่งยืนและการพัฒนาเศรษฐกิจในรวันดา: SC Johnson ให้การสนับสนุนการปลูกดอกไพรีทรัม

การศึกษาประสบการณ์ทางวิทยาศาตร์: ห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร์ Mr Muscle สนับสนุนการศึกษา STEM ในแอฟริกาใต้

การศึกษาประสบการณ์ทางวิทยาศาตร์: ห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร์ Mr Muscle สนับสนุนการศึกษา STEM ในแอฟริกาใต้

สุขภาพSC Johnson to Support Development of 40 New Health Posts in Rural Rwanda

สุขภาพSC Johnson to Support Development of 40 New Health Posts in Rural Rwanda

ความรับผิดชอบต่อสังคมSC Johnson พัฒนาบทบาทผู้ประกอบการหญิงและต่อสู้กับโรคมาลาเรียในรวันดาด้วย EKOCENTERS

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป