SC Johnson Supports STEM Education

SC Johnson สนับสนุนเงินทุนให้กับ STEM ซึ่งก็คือโครงการอ่านออกเขียนได้และนักนวัตกรรมแห่งอนาคต

SC Johnson หวังพึ่งมันสมองอัจฉริยะของอนาคตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง เพราะเหตุนี้เราจึงลงทุนในการศึกษา STEM
"การรู้หนังสือวางรากฐานไปสู่อนาคตที่ประสบความสำเร็จของเยาวชนของชุมชนเราและรุ่นต่อ ๆ ไป" —ฟิสก์ จอห์นสัน
เมื่อเป้าหมายของคุณคือการทำให้โลกใบนี้เป็นสถานที่ที่น่าอยู่มากขึ้นด้วยสินค้าที่ทำให้ชีวิตสะอาด มีสุขภาพที่ดีกว่าเดิม วิทยาศาสตร์จึงถือเป็นรากฐานของธุรกิจของคุณ ที่ SC Johnson นักเคมี วิศวกร ช่างเทคนิค นักพิษวิทยา นักวิทยาศาสตร์สารสนเทศ วิศวกรระบบ นักออกแบบโปรแกรม นักบัญชี นักวิเคราะห์ และผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ ร่วมมือกันทุกวันในการทำให้ธุรกิจของเรามีชีวิตขึ้นมา  
 
ดังนั้น เราเชื่อว่าสาขาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์–ที่เรียกว่า STEM นั้น– เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทเราและต่อชุมชนที่เราทำงานด้วย และยังไม่รวมถึง รายได้ที่สูงกว่าของงาน STEM โอกาสที่มีมากกว่าที่ STEM ในแต่ละปีและผู้เชี่ยวชาญของ STEM จะต้องรับหน้าที่แก้ไขปัญหาที่ท้าทายที่สุดในโลก
 
สาขาเหล่านี้ขับเคลื่อนนวัตกรรมขั้นสูงไม่เพียงแต่ที่ SC Johnson เท่านั้น แต่ทั่วโลกจะได้รับผลประโยชน์เช่นกัน และเพราะเหตุนี้เราจึงลงทุนในเรื่องของการศึกษาและเปิดความคิดด้วยการศึกษามานานกว่าทศวรรษ โดยเฉพาะในชุมชนบ้านเกิดของสำนักงานใหญ่ของเรา
ในปี ค.ศ. 1979 เราเปิดตัวโปรแกรมการศึกษาเรียกว่า Kaleidoscope Education Series (KES) ในที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของเราที่เมืองราซีน รัฐวิสคอนซิน โปรแกรมนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และตั้งเป้าที่จะสนับสนุนหลักสูตรการสอนของโรงเรียน ด้วยหลักสูตรที่เพิ่มเข้ามาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และการละคร ในปีแรก Kaleidoscope มี 13 โปรแกรมและเปิดรับสมัครนักเรียนและครูประมาณ 9,000 คน 
 
ทุกวันนี้ โปรแกรมนี้มีนักเรียนมากกว่า 25,000 คนต่อปีในแถบตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐวิสคอนซิน เราได้ขยายหลักสูตรการสอนและความทุ่มเทของเรา แม้กระทั่งการให้บริการรถรับส่งนักเรียนไปที่วิทยาเขตเพื่อไม่ให้การเดินทางเป็นอุปสรรค โดยรวมแล้ว มีนักเรียนในท้องถิ่นมากกว่า 650,000 คนเข้ามาเปิดโลกทัศน์และเพิ่มความรู้ของพวกเขาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
การอ่านเป็นการเปิดโลกกว้างของเด็ก ๆ และวางรากฐานสำหรับความสำเร็จด้านการศึกษาในอนาคต

ฟิสก์ จอห์นสัน ประธานและซีอีโอของ SC Johnson

การเล็งเห็นถึงการรู้หนังสือเป็นรากฐานของความสำเร็จด้านการศึกษาของคนทุกคน โดยในปี ค.ศ. 2011 เราได้เปิดตัวโปรแกรมหนึ่งขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการอ่านและการส่งเสริมการรู้หนังสือ รวมทั้งในชุมชนสำนักงานใหญ่ของเราด้วยเช่นกัน 
 
เเราท้านักเรียนระดับประถมศึกษาในท้องถิ่นให้อ่านหนังสือหนึ่งล้านเล่ม ในช่วงหนึ่งปีการศึกษา– ซึ่งเฉลี่ยแล้วคิดเป็นหนังสือ 100 เล่มต่อนักเรียนหนึ่งคน นักเรียนทุกคนรับคำท้า และยังสามารถอ่านหนังสือได้มากถึง 180 เล่มต่อนักเรียนหนึ่งคน หรือ 1.8 ล้านเล่มโดยรวม ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศถึงสี่เท่า 
 
นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. 2011 และอีกครั้งในปี ค.ศ. 2017 เราได้ให้เงินทุนแก่โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับเมืองราซีน เป็นการช่วยให้หนังสือในห้องสมุดถึงมือนักอ่านที่อยู่ไกล เสริมสร้างความสัมพันธ์ของเรากับชุมชนโดยรอบและส่งเสริมการอ่านหนังสือ
ห้องสมุดเคลื่อนที่สาธารณะของราซีน
SC Johnson ให้เงินทุนกับโครงการ "ห้องสมุดเคลื่อนที่" ของราซีนสองครั้ง ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงตำราในห้องสมุดได้มากขึ้น
ในปี ค.ศ. 2017 บริษัท SC Johnson ประกาศว่าจะบริจาคเงินจำนวน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนการบูรณะห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์แบบผสมผสานที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-พาร์คไซด์ ในเคโนชา รัฐวิสคอนซิน ที่อยู่ใกล้กับเมืองที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของเรา
 
เงินบริจาคเป็นการร่วมมือกันระหว่าง SC Johnson และมูลนิธิชุมชนราซีน เงินบริจาคเป็นการสนับสนุนโครงการริเริ่มวิทยาศาสตร์ผสมผสานและการเรียนรู้เชิงประยุกต์ของพาร์คไซด์ และจะช่วยเพิ่มโอกาสต่าง ๆ ให้กับนักเรียนในมหาวิทยาลัย เช่น ทุนวิจัย การสำรวจวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมการพัฒนา 
 
ประธานและซีอีโอของเรา ฟิสก์ จอห์นสัน กล่าวตอนประกาศข่าวดังกล่าวว่า “เราตื่นเต้นที่ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ผสมผสานของ SC Johnson แห่งใหม่จะช่วยสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ในอนาคตให้มีความพร้อมต่อการทำงานในสายอาชีพดังกล่าว และจะสนับสนุนความต้องการด้านแรงงานในภูมิภาคในอนาคต” 
 
การปรับปรุงอาคารประกอบไปด้วยการออกแบบห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ และการติดตั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ใช้ในสถาบันวิจัยและอาคารทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะขยายห้องทดลองให้มีพื้นที่เพิ่มในการทำการวิจัยขั้นสูงและการวิจัยอิสระ 
บนสุด : SC Johnson ช่วยให้วิทยาลัยเทคนิค Gateway สร้างอาคารเสริมขนาด 18,000 ตารางฟุตรวมไปถึงห้องปฏิบัติการประดิษฐกรรมแห่งแรกของวิทยาลัย
ด้านล่าง : วิทยาลัยให้การฝึกอบรมด้านการเชื่อม งานแปรรูปเหล็ก ระบบการผลิตอัตโนมัติ และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
การบริจาคที่ห้องปฏิบัติการประดิษฐกรรมที่วิทยาลัยเทคนิค Gateway
ในแง่ของการเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและทักษะวิศวกรรม มีข้อเท็จจริงเพียงหนึ่งเดียว: ประสบการณ์ทางตรงเป็นสิ่งสำคัญ 
 
เพราะเหตุนี้ SC Johnson จึงร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคนิค Gateway มานานกว่า 20 ปี โดยให้บริการหลักสูตรวิชาชีพการศึกษามากกว่า 65 หลักสูตรในด้านสุขภาพ ธุรกิจ การผลิต วิศวกรรม และการบริการ’
 
นอกเหนือไปจากการสนับสนุนทางการเงินสำหรับหลักสูตร Gateway ที่เพิ่มศักยภาพทางเทคนิคในชุมชนที่อยู่รอบ ๆ อาคารผลิตทั่วโลกที่ใหญ่ที่สุดของเราแล้ว เรายังให้การสนับสนุนจำนวน 1.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยขยายศูนย์ Gateway's iMET Center ศูนย์แห่งนี้ตั้งขึ้นเพื่อฝึกอบรมแรงงานด้านการผลิตโดยเฉพาะ และหลักสูตรการฝึกอบรมประกอบไปด้วยการฝึกทักษะเชิงปฏิบัติสำหรับวิชาชีพในด้านต่าง ๆ เช่น อิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรม 
 
นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. 2016 บริษัท SC Johnson พร้อมประธานและซีอีโอของเรา ฟิสก์ จอหน์สัน ออกมาประกาศว่าได้บริจาคเงินจำนวน 700,000 ดอลลาร์สหรัฐให้กับ Gateway เพื่อสนับสนุนโครงการ Gateway Promise ที่ช่วยเติมเต็มช่องว่างระหว่างทุนสนับสนุนทางการเงินที่ให้กับนักเรียนและค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียนใน Gateway ทุนนี้เปิดโอกาสทางการศึกษาที่ปกติแล้วนักเรียนรายได้น้อยเข้าไม่ถึง
วิทยาศาสตร์ (Science), เทคโนโลยี (Technology), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics)
การสนับสนุนการศึกษาเป็นกิจกรรมการกุศลที่สำคัญเป็นอันดับหนึ่งสำหรับ SC Johnson ทั่วโลก
ถึงแม้ว่าชุมชนบริเวณสำนักงานใหญ่ซึ่งเป็นบ้านของแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดของเรา จะได้รับการสนับสนุนทางการศึกษาอย่างเต็มที่ SC Johnson ก็ยังได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาทั่วโลกด้วยเช่นกัน ความจริงแล้ว การสนับสนุนทางการศึกษาถือเป็นร้อยละ 13 ของกิจกรรมบริจาคเพื่อการกุศลทั่วโลกในปี ค.ศ. 2016/17
 
SC Johnson แสดงตัวอย่างมาตลอด 20 ปี ด้วยการสนับสนุนกองทุน Teenage Environmental Education Fund ในเซี่ยงไฮ้ ที่สอนหลักปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับเยาวชนจีน ในสหราชอาณาจักร การสนับสนุนกองทุน The Princes Trust  ได้ช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับกลุ่มเยาวชนเข้าสู่ชีวิตการทำงาน การฝึกอบรม หรือการศึกษา SC Johnson ในเยอรมนีได้สนับสนุนองค์กร NeanderLAB ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้พื้นที่การทดลองแก่นักเรียนจาก 24 โรงเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนหันมาสนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้น
 
ที่กล่าวมาเป็นเพียงไม่กี่ตัวอย่าง ไม่ว่าเราจะดำเนินธุรกิจที่ไหนบนโลก SC Johnson ตั้งเป้าที่จะพัฒนาการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา สำหรับเรา การดำเนินการนี้เป็นสิ่งถูกต้องที่ควรทำ เหล่านักคิด STEM ของอนาคตจะทำให้ชีวิตของทุกคนดีขึ้น –และเราต้องการช่วยให้พวกเขาไปถึงจุดนั้น 

การศึกษาการสร้างทักษะในด้าน STEM: SC Johnson สนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการขยายวิทยาลัยเทคนิค

การศึกษาประสบการณ์ทางวิทยาศาตร์: ห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร์ Mr Muscle สนับสนุนการศึกษา STEM ในแอฟริกาใต้

การศึกษาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์กลายเป็นจริงได้ด้วยการสนับสนุน NeanderLAB ในเยอรมนีของ SC Johnson

การศึกษาสืบทอดการดำเนินการอันเป็นมรดกที่ยาวนานนับทศวรรษในประเทศบราซิลและช่วยให้เด็ก ๆ สามารถได้รับการเรียนรู้แบบ STEM

การกุศลวิทยาลัย Cornell SC Johnson College of Business ได้รับการตั้งชื่อตามนั้นเพื่อเป็นเกียรติให้กับบริษัท SC Johnson ที่บริจาคเงินจำนวน 150 ล้านดอลลาร์จาก Fisk Johnson และบริษัท

การศึกษาไม่คิดค่าเล่าเรียน: SC Johnson และซีอีโอสนับสนุนวิทยาลัยชุมชนและอาชีพด้วยการมอบเงินทุนให้กับ Gateway Promise

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป