ในฐานะพันธมิตรด้านการอนุรักษ์ SC Johnson และองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติ ทำงานร่วมกันเพื่อหยุดการตัดไม้ทำลายป่าในอเมซอน

พันธมิตรด้านการอนุรักษ์: SC Johnson และองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติ ทำงานร่วมกันเพื่อหยุดการตัดไม้ทำลายป่าในอเมซอน

SC Johnson กับองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติร่วมมือกันในโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มานานกว่า 15 ปี
โครงการล่าสุดของ SC Johnsons ที่ร่วมมือกับองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติจะช่วยปลูกต้นไม้กลับคืนประมาณ 3 ล้านต้นในพื้นที่ป่าอเมซอน

การสนับสนุนด้านความยั่งยืนและการปกป้องโลกใบนี้ เป็นภารกิจที่องค์กรหนึ่งองค์กรไม่สามารถดำเนินการให้สำเร็จได้เพียงผู้เดียว ที่ SC Johnson เราภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับ องค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติ เป็นเวลากว่า 15 ปีเพื่อช่วยปกป้องผืนป่าและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราได้ร่วมกันดำเนินการในโครงการจับคู่เอเคอร์ต่อเคอร์เพื่ออนุรักษ์ป่าอเมซอนที่ใหญ่ที่สุดให้ลุล่วงไปได้ เงินทุนที่ได้จากโครงการจะนำไปใช้เพื่อปกป้องผืนป่าดงดิบหลายแห่งและปลูกต้นไม้กลับคืนประมาณ 3 ล้านต้นในพื้นที่ป่าอเมซอน

ฟิสก์ จอห์นสัน สมาชิกผู้ก่อตั้ง Conservation International Team Earth

นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 SC Johnson ทำหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการศูนย์ความเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจขององค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติ ปี ค.ศ. 2009 เราเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง Conservation International Team Earth ซึ่งมีภารกิจในการผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์ทั่วโลกด้วยการรวมธุรกิจ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและผู้มีส่วนร่วมอื่น ๆ มาเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

ถือเป็นการขยายพันธกิจของ SC Johnson ให้กว้างขึ้นกว่าเดิม ณ เวลานั้น เราได้บรรลุเป้าหมายความยั่งยืน 2011 ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงงานร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับปริมาณในปี ค.ศ. 2000 ปัจจุบัน เราบรรลุเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึงร้อยละ 55 รวมไปถึงการลดขยะจากแหล่งผลิตทั่วโลกของเราร้อยละ 79%

นอกจากนี้ SC Johnson ได้ร่วมมือกับองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติผ่านโครงการ REDD+ ในป่าอเมซอน ประเทศเปรู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าถึงชุมชนในเรื่องการอนุรักษ์ การปกป้องผืนป่า และปกป้องรักษาการดำรงชีวิต และขณะเดียวกันก็ทดแทนการปล่อยก๊าซคาร์บอน

หากเราต้องการร่วมมือกันปกป้องทรัพยากรในโลกใบนี้เพื่อคนรุ่นต่อไป เราต้องทำงานร่วมกับพันธมิตรที่เข้าใจถึงความจำเป็นของวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องแม่นยำ ความมั่นคงของมนุษย์และการสนับสนุนการปกป้องสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น
ฟิสก์ จอห์นสัน ประธานและซีอีโอของ SC Johnson

เราร่วมมือกับองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติในการสนับสนุนโครงการผลิตภาพยนตร์เสมือนจริงเรื่อง Under the Canopy ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ เราได้เชิญชวนผู้คนจากทั่วโลกมาช่วยกันปกป้องป่าฝนที่อเมซอน 10,000 เอเคอร์ผ่านกิจกรรมรณรงค์การจับคู่เอเคอร์ต่อเอเคอร์ โครงการดังกล่าวเรี่ยไรเงินบริจาคผ่านเว็บไซต์ขององค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติจาก 50 รัฐในสหรัฐฯ และ 31 ประเทศทั่วโลก

ซึ่งเงินทุนดังกล่าวได้นำมาใช้เปิดตัวโครงการการฟื้นฟูสภาพป่าเขตร้อนที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลกที่อเมซอน ประเทศบราซิล โครงการนี้มีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์และมีระยะเวลาดำเนินการหกปี ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือระหว่างองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติ กระทรวงสิ่งแวดล้อมของบราซิล กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) ธนาคารโลกและเทศกาลดนตรีร็อค 'Rock in Rio' และคาดว่าจะฟื้นฟูต้นไม้มากกว่า 73 ล้านต้นในพื้นที่ป่าอเมซอนในบราซิลภายในปี ค.ศ. 2023 

ความมานะพยายามครั้งนี้ยังช่วยให้บราซิลขยับเข้าใกล้เป้าหมายความตกลงปารีสที่จะฟื้นฟูพื้นที่ขนาด 12 ล้านเฮคเตอร์ภายในปี ค.ศ. 2030

SC Johnson ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติที่สุดขององค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติ: รางวัล Global Conservation Hero รางวัลนี้มอบให้แก่บุคคลและองค์กรต่าง ๆ ที่พันธกิจและการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพวกเขาได้สร้างผลกระทบที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีต่อโลกและมวลมนุษยชาติ

ผู้ได้รับรางวัลประกอบไปด้วย ฟิสก์ จอห์นสัน ประธานและซีอีโอของเรา รวมไปถึงนักแสดง แฮร์ริสัน ฟอร์ด และลูอิส จัสโต ซีอีโอเทศกาลดนตรีร็อค 'Rock in Rio'

ฟิสก์ จอห์นสัน, แฮร์ริสัน ฟอร์ด และลูอิส จัสโต ขึ้นรับรางวัล Global Conservation Hero ขององค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติ (Conservation International)
องค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติให้การยกย่องฟิสก์ จอห์นสัน ประธานและซีอีโอของ SC Johnson, แฮร์ริสัน ฟอร์ด นักแสดง และลูอิส จัสโต ซีอีโอ เทศกาลดนตรีร็อค 'Rock in Rio' สำหรับความเป็นผู้นำของพวกเขาในด้านการอนุรักษ์

“ป่าดงดิบเป็นหนึ่งในระบบนิเวศที่สำคัญที่สุดของโลกและเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องพึ่งพาเพื่อมีชีวิตรอด” ฟิสก์กล่าวถึงความสำคัญของรางวัลที่ได้รับ“เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการยกย่องจากองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติที่เห็นถึงคุณประโยชน์ที่เราได้มอบให้กับสุขภาพและสุขภาวะในอนาคตของผืนป่าอเมซอน การปกป้องผืนป่าคือการปกป้องอนาคตของเรา และผมหวังว่าสิ่งที่เราให้การสนับสนุนไปนั้นจะโน้มน้าวให้ผู้อื่นอยากมีส่วนร่วม” 

“พันธกิจที่แรงกล้าของ SC Johnson ที่จะช่วยปกป้องป่าอเมซอน – โดยเฉพาะโครงการปกป้องป่าอเมซอน 10,000 เอเคอร์ที่ร่วมมือกับองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้ – แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างของความเป็นผู้นำและจิตใจที่มุ่งมั่นที่จะรักษาสุขภาพและความรุ่งเรืองของคนในพื้นที่ป่าอเมซอน ชุมชนดั้งเดิม และโลกใบนี้” เอ็ม. ซานจายัน ซีอีโอขององค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติกล่าว

เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินตามพันธกิจนี้ต่อไป

การอนุรักษ์ป่าการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ: SC Johnson สนับสนุนสมาคมคาทิงกาในบราซิลเพื่อปกป้องป่าและนิเวศมณฑล

การอนุรักษ์ป่าSC Johnson สนับสนุนองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติและทัวร์ป่าอเมซอนเสมือนจริงที่สร้างแรงบันดาลใจขององค์กร

การอนุรักษ์ป่าSC Johnson, Conservation International Exceed Goal in Largest Acre-for-Acre Match Campaign to Protect Amazon Rainforest

สิ่งแวดล้อมSC Johnson ก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ป่า: SC Johnson ยังคงรณรงค์หยุดการตัดไม้ทำลายป่า

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป