SC Johnson มอบทุนวิจัยเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มความยั่งยืนและการรับรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อม

SC Johnson สนับสนุนทุนวิจัยในเรื่องความยั่งยืนเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

SC Johnson ลงทุนในการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและความเชื่อมั่นที่ยั่งยืน เพื่อดูว่าเรื่องนี้มีผลต่อผู้บริโภคอย่างไร

“ในการผลักดันให้เกิดการเดินหน้า ทุกฝ่ายจะต้องรับผิดชอบและลงมือทำอย่างต่อเนื่อง” – ฟิสก์ จอห์นสัน ประธานและซีอีโอของ SC Johnson แสดงความเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านสิ่งแวดล้อม

คุณมีความรู้สึกนั้นเมื่อสัญชาตญาณบอกว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลง แต่คุณไม่รู้ว่าจะโน้มน้าวคนอื่นได้อย่างไรหรือไม่ เราจึงทำเช่นนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการเลือกที่ยั่งยืน SC Johnson มีการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้ามานานหลายทศวรรษ แต่บางครั้งความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือทำให้ทุกคนเห็นด้วยกับสิ่งที่ต้องเกิดขึ้น

นั่นทำให้การเข้าใจความคิดของผู้คนเป็นเรื่องที่สำคัญ นี่เป็นเหตุผลที่เราเป็นผู้นำเสนอและผู้สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการรับรู้และพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นเวลานาน

ในทศวรรษที่ผ่านมา SC Johnson ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บุกเบิกศึกษาสิ่งแวดล้อม: ทัศนคติของสาธารณะและพฤติกรรมส่วนบุคคล แนวคิดดังกล่าวคือการทำความเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจในอนาคตของอเมริกาเกี่ยวกับการรักษาและปกป้องสิ่งแวดล้อม การศึกษาดำเนินการโดย GfK Roper และนำมาสู่ Green Gauge® Report– ซึ่งเป็นการสำรวจขนาดใหญ่ครั้งแรกที่วัดทั้งทัศนคติและพฤติกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

“ในปี ค.ศ. 1990 SC Johnson เป็นผู้นำในการศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกระทำและพฤติกรรมของผู้บริโภคอเมริกัน” ทิโมธี เค็นยอน ผู้อำนวยการ Green Gauge® Report ในปี ค.ศ. 2011 ของ GfK Roper กล่าว “นับตั้งแต่นั้น เราก็สามารถพัฒนาเครื่องวิเคราะห์ที่ดีเยี่ยมเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจได้”
การร่วมมือกับ GfK Roper ของ SC Johnson ช่วยให้เราสามารถทำการวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจผู้บริโภคชาวอเมริกันและการดำเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ทิโมธี เค็นยอน ผู้อำนวยการการจัดทำรายงาน Green Gauge® Report ของ GfK Roper ในปี ค.ศ. 2011

เพื่อให้ความพยายามนี้มีความต่อเนื่อง เราได้สนับสนุนด้านเงินทุนในการศึกษาร่วมกับ GfK Roper ในปี ค.ศ. 2011 เพื่อทำความเข้าใจว่าความสนใจและพฤติกรรมของผู้บริโภคมีวิวัฒนาการอย่างไรในช่วงสองทศวรรษนับตั้งแต่การศึกษาครั้งแรก ในฐานะส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีในการสำรวจของ Green Gauge® เราได้ให้การสนับสนุนการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับ:

  • 75 เปอร์เซ็นต์ของผู้บริโภคชาวอเมริกันระบุว่า พวกเขารู้สึกดีเมื่อทำตามขั้นตอนเพื่อช่วยสิ่งแวดล้อม ความเชื่อมั่นในเชิงบวกดังกล่าวสะท้อนให้เห็นจากลงมือในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น
  • เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 1990 ชาวอเมริกันมีแนวโน้มที่จะคัดแยกขยะเพิ่มขึ้นถึงสองเท่า เพื่อแยกขยะออกจากวัสดุรีไซเคิล และซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหรือบรรจุในวัสดุรีไซเคิล
  • เมื่อถามว่าใครควรเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 38% ระบุว่า“ชาวอเมริกันทุกคน” และ 29% ระบุว่า“ธุรกิจและอุตสาหกรรม”
  • ทั้งแรงจูงใจทางการเงินและบทลงโทษ (49% ทั้งสองรายการ) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคมากกว่าแรงกดดันจากครอบครัว เพื่อน และรัฐบาล– โดยบุคคลผู้มีชื่อเสียงมีผลกระทบต่อการตัดสินใจน้อยที่สุดที่ 7% 
  • ในปี ค.ศ. 1990 39% ของผู้บริโภคชาวอเมริกันที่สำรวจระบุว่า พวกเขาสับสนเกี่ยวกับสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ในปี ค.ศ. 2011 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามด้วยคำตอบเดียวกันลดลงเหลือ 18%

การสนับสนุนงานวิจัยนี้ทำให้เราสามารถสำรวจความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมได้ รวมทั้งวิธีการที่เราจะสามารถสนับสนุนทางเลือกในเชิงบวก ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยผลักดันความพยายามในเรื่องต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสูตรเข้มข้นที่เปิดตัวในปี ค.ศ. 2012 เพื่อทำให้การเติมได้รับความสนใจ และการเปิดตัวถุง Ziploc® Brand Compostable Bags ในปี ค.ศ. 2013

ดังที่ฟิสก์ จอห์นสัน ประธานและซีอีโอของเราได้อธิบายว่า "เพื่อผลักดันให้เกิดการก้าวไปข้างหน้า ทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐบาล ธุรกิจ และผู้บริโภค จะต้องมีความต่อเนื่อง ความรับผิดชอบ และลงมือทำ  สำหรับ SC Johnson นั่นหมายถึงการทำงานหนักเพื่อมองหาหนทางใหม่ ๆ ในการช่วยให้ครอบครัวต่าง ๆ สามารถมีทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น"

บนสุด : SC Johnson เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์สูตรเข้มข้นชนิดเติมเพื่อช่วยแสดงให้เห็นว่า การเติมผลิตภัณฑ์และลดขยะพลาสติกนั้นง่ายเพียงใด
ด้านล่าง : ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้แบรนด์ Ziploc® ผลิตมาเพื่อชุมชนที่มีโครงการทำปุ๋ยหมักในเชิงพาณิชย์
การวิจัยในเรื่องความยั่งยืนนำไปสู่การคิดค้น Windex Mini สูตรเข้มข้น

หลังจากการศึกษาครั้งนั้นได้ไม่นาน เราได้ให้การสนับสนุนงานวิจัยที่สำคัญอื่น ๆ ที่มุ่งเน้นไปที่ทัศนคติ แรงจูงใจ และพฤติกรรมของผู้บริโภค– โดยคราวนี้เป็นงานวิจัยในระดับโลก 

The Regeneration Roadmap เป็นโครงการความร่วมมือที่ดำเนินการโดย GlobeScan และ SustainAbility โดยมีเป้าหมายที่จะกำหนดโครงร่างสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โดยมุ่งเน้นไปที่การผลักดันให้ภาคเอกชนปรับปรุงกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน เพิ่มความน่าเชื่อถือ และเร่งให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น 

ในปี ค.ศ. 2012 Roadmap ดังกล่าวได้เปิดโครงการ เรื่อง:การพิจารณาในเรื่องการบริโภค: ผู้บริโภค & ความยั่งยืนในอนาคต รายงานฉบับนี้อิงกับผลการสำรวจผู้บริโภคในบราซิล จีน อินเดีย เยอรมนี สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา

บนสุด : SC Johnson ให้การสนับสนุนเงินทุนส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีในการสำรวจความคิดเห็นของ Green Gauge® ร่วมกับ GfK Roper
ด้านล่าง : รายงานที่เป็นส่วนหนึ่งของ The Regeneration Roadmap ร่วมกับ GlobeScan และ SustainAbility
การสำรวจสิ่งแวดล้อม Green Gauge โดย GfK Roper และ SC Johnson

การวิจัย Regreatation Roadmap พบว่าสองในสามของผู้บริโภคเห็นพ้องกันว่า “ในฐานะสังคม เราจำเป็นต้องลดการใช้พลังงานเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นสำหรับคนรุ่นหลัง” นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังรู้สึกว่า ต้องซื้อผลิตภัณฑ์อย่างรับผิดชอบเพื่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 

ที่สำคัญ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังระบุว่า“ความโปร่งใสของส่วนผสม”เป็นหนึ่งในแรงผลักดันอันดับต้น ๆ ในการซื้ออาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม และผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดครัวเรือน

นี่เป็นข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์สำหรับ SC Johnson นับตั้งแต่เราได้ลงทุนในการขยายความโปร่งใสของส่วนผสม นับตั้งแต่เปิดตัวเว็บไซต์รายชื่อส่วนผสมของเราในปี ค.ศ. 2009 เรารู้อยู่แล้วว่าความโปร่งใสในเรื่องส่วนผสมเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ต้องทำ– และในตอนนี้เรามีหลักฐานยืนยันว่า เรื่องนี้เริ่มได้รับความสนใจจากผู้บริโภคด้วยเช่นกัน

ช่วงสุดท้ายของ The Regeneration Roadmap คือปี ค.ศ. 2013 ซึ่งเป็นการเปิดตัว Changing Tack อันเป็นรายงานอีกฉบับหนึ่งที่ SC Johnson ให้การสนับสนุน รายงานดังกล่าวช่วยให้ภาคเอกชนมีแนวทางสำหรับโครงการนำร่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต 

บทสรุปที่สำคัญของโครงการก็คือ บริษัทต่าง ๆ จะมีบทบาทสำคัญในการทำให้เกิดความมั่นใจในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต นี่เป็นข้อสรุปที่ SC Johnson สนับสนุนอย่างเต็มที่นับตั้งแต่เรามีความเชื่อมั่นในการทุ่มเทด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรสำหรับคนยุคถัดไป

ในการผลักดันให้เกิดการเดินหน้า ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐบาล ธุรกิจ และผู้บริโภค จะต้องมีความต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบ และลงมือทำ สำหรับ SC Johnson นั่นหมายถึงการทำงานหนักเพื่อมองหาหนทางใหม่ ๆ ในการช่วยให้ครอบครัวต่าง ๆ สามารถมีทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น
ฟิสก์ จอห์นสัน ประธานและซีอีโอของ SC Johnson

เรามักจะถามคำถามตัวเองเสมอ เช่น “เราจะกระตุ้นให้ผู้บริโภคคำนึงถึงความยั่งยืนทุกครั้งเมื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร” และ “เราจะนำเสนอผลิตภัณฑ์เดียวที่มีคุณภาพสูง ราคาประหยัด และมีความยั่งยืนสูงได้อย่างไร”

เราไม่มีคำตอบสำหรับทุกคำถาม แต่เราก็ไม่เคยหยุดถามคำถาม การเป็นพันธมิตรด้านการวิจัยภายนอกเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการได้รับข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนยุคถัดไป

เราจะลงทุนอย่างต่อเนื่องในเรื่องที่เราสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมีความหมายในการช่วยให้ธุรกิจ รัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้บริโภคสามารถกำหนดทิศทางสำหรับอนาคตได้อย่างยั่งยืน 

การอนุรักษ์ป่าการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ: SC Johnson สนับสนุนสมาคมคาทิงกาในบราซิลเพื่อปกป้องป่าและนิเวศมณฑล

การอนุรักษ์ป่าในฐานะพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม SC Johnson และองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติทำงานร่วมกันเพื่อต่อสู้กับการตัดไม้ทำลายป่า

การอนุรักษ์ป่าSC Johnson สนับสนุนองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติและทัวร์ป่าอเมซอนเสมือนจริงที่สร้างแรงบันดาลใจขององค์กร

การอนุรักษ์ป่าSC Johnson, Conservation International Exceed Goal in Largest Acre-for-Acre Match Campaign to Protect Amazon Rainforest

พลาสติกพลาสติกในทะเล: SC Johnson แก้ไขปัญหามลพิษจากพลาสติกในอินโดนีเซียพร้อมกับให้ความช่วยเหลือครอบครัว

การกุศลการกุศลของ SC Johnson และ SCJ Giving, Inc.

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป