วิธีที่ความร่วมมือทางกลยุทธ์ช่วยให้ SC Johnson ก้าวหน้าในการต่อสู้โรคที่มียุงเป็นพาหะรอบโลก

ความร่วมมือทางกลยุทธ์มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ SC Johnson สร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมทั่วโลก
"SC Johnson เป็นผู้นำในการวิจัยแมลงและเรามุ่งมั่นเพื่อช่วยปกป้องสุขภาพของผู้คนโดยเฉพาะจากโรคที่มีแมลงเป็นพาหะ” - ฟิสก์ จอห์นสัน ประธานและซีอีโอของ SC Johnson
ทำให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้นเป็นงานยาก ดังนั้น เมื่อนั่นคือเป้าหมายของคุณ คุณรู้ทันทีว่าความร่วมมือทางกลยุทธ์สำคัญอย่างมากในการสร้างผลกระทบเชิงกว้างที่คุณทำสำเร็จไม่ได้ด้วยตนเอง 

ที่ SC Johnson เราได้สร้างความร่วมมือสำคัญจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยให้ประชากรเลี่ยงการถูกยุงกัดและป้องกันพวกเขาจากโรคที่ติดต่อผ่านยุง จากการทำงานร่วมกับภาครัฐ อุตสาหกรรม และองค์การนอกภาครัฐทั่วโลก เรามีเป้าหมายที่จะสร้างผลกระทบขนาดใหญ่ โดยเฉพาะกับประชากรที่อาศัยอยู่ในฐานของพีระมิด หรือ "BOP" 
ชั่วโมงให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการถูกยุงกัดในพื้นที่ชนบทในประเทศรวันดา 

ชาวรวันดามากกว่าร้อยละ 90 มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมาลาเรีย ในปี พ.ศ. 2018 SC Johnson ได้จับมือกับกระทรวงสุขภาพและสังคมสำหรับสุขภาพครอบครัวของรวันดาเพื่อลดความเสี่ยงและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอื่น ๆ

แนวคิดที่มีคือสร้างเครือข่ายของผู้นำเอกชน วิชากร และการดูแลสุขภาพเพื่อสร้างระบบสุขภาพที่แข็งแกร่งและเชื่อมโยงมากขึ้นและทำให้เข้าถึงการบริการง่ายขึ้น ดร.ไดแอน กาชุมบา รัฐมนตรีกระทรวงสุขภาพของรวันดา กล่าวว่าความร่วมมือดังกล่าวจะ "ช่วยปรับปรุงสุขภาพครอบครัวโดยรวมและแก้ไขปัญหาด้านการดูแลสุขภาพ อาทิ โรคมาลาเรียทั่วประเทศ"

เราสร้างศูนย์สุขภาพ 10 แห่งในรวันดาเพื่อให้ประชากรมากกว่า 60,000 คนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการสุขภาพ ก่อนหน้านั้น ได้มีการประมาณการว่าชาวรวันดาต้องเดินสูงสุดถึงสามชั่วโมงเพื่อใช้บริการสุขภาพที่ใกล้ที่สุด

 
หนึ่งในศูนย์สุขภาพที่สนับสนุนโดย SC Johnson ในรวันดา 
ในปี พ.ศ. 2019 เราได้ประกาศแผนที่จะสนับสนุนการพัฒนาศูนย์สุขภาพอีก 40 ศูนย์ เพื่อเป็นการขยายการให้บริการสุขภาพและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมาลาเรียกับประชากรอีก 200,000 คน ถือเป็นก้าวต่อไปที่น่าตื่นเต้นและทำไม่สำเร็จหากไม่ได้ความร่วมมือจากพันธมิตรของเราที่ดำเนินงานอยู่ที่ศูนย์แต่ละศูนย์ 

มาเนสซาห์ กิฮานา วันเดรา ผู้อำนวยการบริหารของสมาคมเพื่อสุขภาพครอบครัวแห่งรวันดากล่าวว่า ศูนย์ต่าง ๆ จะช่วยให้ทีมของเขา "เข้าถึงหมู่บ้านในพื้นที่เขตชนบท ให้ความรู้พวกเขาเกี่ยวกับวิธีป้องกันโรคมาลาเรียและจัดหาแนวทางในการเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม"

นอกจากนี้ ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องดังกล่าวประกอบไปด้วยการพัฒนามาตรฐานระดับชาติเพื่อแก้ไขปัญหาโรคที่มียุงเป็นพาหะและตั้งมาตรฐานความปลอดภัยระดับท้องถิ่นและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ควบคุมแมลงก่อกวนที่มีประสิทธิผล มาตรฐานดังกล่าวจะเน้นไปที่การกระจายและการใช้ผลิตภัณฑ์กันยุงระยะไกลและส่วนบุคคล รวมไปถึงการส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวกเพื่อลดความเสี่ยงของโรคที่มียุงเป็นพาหะ
นอกเหนือจากการช่วยเหลือครอบครัวท้องถิ่น ความร่วมมือกับกระทรวงสุขภาพและสังคมสำหรับสุขภาพของครอบครัวรวันดาในครั้งนี้เป็นการให้ความรู้เชิงลึกและหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดที่จะช่วยแก้ไขปัญหาโรคมาลาเรียในประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก
ฟิสก์ จอห์นสัน ประธานและซีอีโอของ SC Johnson
ฟิสก์ จอห์นสัน กล่าวว่าเขารู้สึกตื้นตันเมื่อได้ฟังเรื่องราวจากเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยในศูนย์สุขภาพแห่งหนึ่งที่เขาเข้าไปเยี่ยมชม บทเรียนจากความร่วมมือดังกล่าวทำให้สามารถนำไปสู่การขยายโปรแกรมให้มากกว่านี้ในอนาคต 
อีกหนึ่งองค์กรที่ร่วมปกป้องผู้คนจากโรคที่มียุงเป็นพาหะ คือมหาวิทยาลัยนอเตอร์เดม มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นสถาบันแถวหน้าที่มีความน่าเชื่อถือด้านการวิจัยโรคติดต่อนำโดยแมลงและกำลังวิจัยเพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงคุณค่าทางสาธารณะสุขของยากันยุงระยะไกล

"ยากันยุงทำหน้าที่ป้องกันคนจากโรคติดต่อที่มีแมลงเป็นพาหะ อาทิ โรคมาลาเรียและโรคไข้เลือดออก และถูกคิดค้นครั้งแรกเมื่อ 50 ปีก่อน" นิโคล แอล อาชี, ปริญญาเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านการวิจัยที่มหาวิทยาลัยนอเตอร์เดม 

"ถึงกระนั้น ผลิตภัณฑ์ยากันยุงยังไม่ได้รับคำรับรองอย่างเป็นทางการให้นำไปใช้ในโปรแกรมสาธารณะสุข ทีมของเราได้โอกาสและมีความรับผิดชอบในการผลักดันให้ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้กับประชากรที่จำเป็นมากที่สุด"

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2019 ทางมหาวิทยาลัยได้รับเงินอุดหนุนด้านการวิจัยที่ใหญ่ที่สุดที่มอบให้กับข้อเสนอเดียวที่มหาวิทยาลัยได้เสนอไป องค์กร Unitaid เป็นผู้มอบเงินอุดหนุนดังกล่าวและจะทำให้นอเตอร์เดมเป็นผู้นำทีมบริหารและกำกับดูแลการวิจัยในกรอบระยะเวลาห้าปีเพื่อหาข้อสรุปถึงประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ยากันยุงระยะไกลต่อการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะ อาทิ โรคมาลาเรีย โรคไช้เลือดออก และโรคชิคุนกุนยา
บนสุด : นอเตอร์เดมในอินเดียนา สหรัฐอเมริกา นำทีมวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของยากันยุงระยะไกลต่อโรคที่มียุงเป็นพาหะ
ด้านล่าง : มีสายพันธุ์ยุงประมาณ 3,500 สายพันธุ์ทั่วโลก
SC Johnson เป็นคู่ค้าทางธุรกิจในอุตสาหกรรมที่ทำงานร่วมกับทีมที่พัฒนาวิธีจัดส่งผลิตภัณฑ์ยากันยุงระยะไกล สร้างความก้าวหน้าให้กับการวิจัยโรคที่มียุงเป็นพาหะ และทดลองผลิตภัณฑ์ในสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลกที่โรคมาลาเรียระบาด 
 
"ยากันยุงระยะไกลช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ที่การแทรกแซงแบบดั้งเดิม อาทิ ตาข่ายดักยุงและการพ่นสเปรย์คงค้างภายในบ้านนั้นไม่ได้ผล" เนียล โบโล, ปริญญาเอก, รองศาสตราจารย์ด้านการวิจัยที่มหาวิทยาลัยนอเตอร์เดม กล่าว

"เรามีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่ายากันยุงระยะไกลได้ผลกับประชากรแมลงที่ทนต่อน้ำยาฆ่าแมลง และทำให้จำกัดการแพร่ระบาดหรือการเกิดขึ้นของการทนต่อยาฆ่าแมลง ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาจำนวนมากที่เจ้าหน้าที่สาธารณะสุขต้องเผชิญทุกวันนี้" นอกจากนี้ การแพร่เชื้อที่คงค้างเป็นปัญหาสำคัญที่ทั่วโลกต้องเผชิญ และเมื่อนำมารวมกับเครื่องมืออื่น ๆ เราคาดว่าจะเกิดผลได้ยิ่งกว่านี้
ผลิตภัณฑ์ยากันยุงยังไม่ได้รับคำรับรองอย่างเป็นทางการให้นำไปใช้ในโปรแกรมสาธารณะสุข ทีมของเราได้โอกาสและมีความรับผิดชอบในการผลักดันให้ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้กับประชากรที่จำเป็นมากที่สุด"
นิโคล แอล. อาชี, ปริญญาเอก, รองศาสตราจารย์ด้านการวิจัยที่มหาวิทยาลัยนอเตอร์เดม
โครงการริเริ่ม BOP ต่าง ๆ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง SC Johnson และมูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์โดยทั้งสององค์กรได้นำวิสัยทัศน์ของตนเองมาเชื่อมสัมพันธ์กันในการดำเนินงาน

บุคลากรส่วนใหญ่ของทีมภาคีนี้ประกอบไปด้วยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ ที่ตรงกับคุณลักษณะของแต่ละโครงการริเริ่ม รวมไปถึงกีฏวิทยาการแพทย์ เภสัชวิทยา บริการสาธารณะสุขทั่วโลก การปรับโครงสร้างตลาด การผลิต และอุปทานของผลิตภัณฑ์ 

ที่สำคัญที่สุดคือเราทุกคนได้ใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่ตนเองมีมาใช้ในงาน มีเป้าประสงค์ร่วมกันคือบริการที่ให้จะมีความหมายก็ต่อเมื่อบริการดังกล่าวทำให้ผู้ใช้ปลายทางของเราได้รับประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นเราจึงใช้เวลาคลุกคลีอยู่กับคนในชุมชนที่เราให้บริการ
มูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์สนับสนุนประชากรที่มีสถานะความยากจนขั้นสูงสุดด้วยการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพและเกิดประโยชน์ 
ไม่มีใครควรต้องใช้ชีวิตอย่างหวาดกลัวโรคมาลาเรีย มีบริการจำนวนมากที่มีบทบาทในการป้องกันการส่งต่อโรค รวมไปถึง ยากันยุง ชุดตรวจแบบรวดเร็ว ตาข่ายดักยุง และยารักษา ทว่าผู้ที่อาศัยในพื้นที่ที่มีมาลาเรียไม่ยอมรับหรือใช้แนวทางเหล่านี้เสมอไป 

บางครั้งพวกเขาใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือไม่ใช้เลยหากเห็นว่าไม่สอดคล้องกับกิจวัตรประจำวัน วิถีชีวิต และพฤติกรรมของพวกเขา ความรู้เชิงลึกเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้กับงานที่เราทำร่วมกับมูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์ เราใช้วิธีที่ให้มนุษย์เป็นจุดศูนย์กลาง โดยให้เราสัมผัสเข้าถึงชีวิตของผู้ใช้ปลายทางของเราเพื่อเข้าใจความต้องการสูงสุด วิถีชีวิตและลำดับความสำคัญของพวกเขา

ทีมได้อาศัยอยู่กับครอบครัวต่าง ๆ ในมุ้งตาข่ายกันยุงในบ้านของพวกเขา ทำการกรีดยางกับแรงงานต่างด้าวบนสวนยาง หรือเดินทางไปกับนางผดุงครรภ์เพื่อให้บริการสุขภาพในชุมชนในพื้นที่เขตชนบท 
เมื่อได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวที่เสี่ยงต่อโรคมาลาเรีย เราสามารถพัฒนาบริการที่ตรงกับความจำเป็นและกิจวัตรประจำวันของพวกเขา
ด้วยการใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของเราในชีวิตประจำตัวของคนที่เสี่ยงต่อโรคมาเลเรีย ความร่วมมือเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความจำเป็นและโอกาสต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ เราเชื่อว่าหากเราต้องการสร้างบริการที่ยั่งยืน พวกเขาต้องดำเนินชีวิตภายใต้มุมมองนี้ต่อชีวิตในโลดกของมาลาเรีย 

สุขภาพSC Johnson to Support Development of 40 New Health Posts in Rural Rwanda

การศึกษาประสบการณ์ทางวิทยาศาตร์: ห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร์ Mr Muscle สนับสนุนการศึกษา STEM ในแอฟริกาใต้

ความรับผิดชอบต่อสังคมกิจการเพื่อสังคมที่ฐานของพีระมิด: กรณีศึกษาจาก SC Johnson

การกุศลSC Johnson ช่วยให้เด็ก ๆ ได้เรียนว่ายน้ำ โดยให้ทุนสร้างสระว่ายน้ำสำหรับชุมชนบ้านเกิด

ความรับผิดชอบต่อสังคมSC Johnson พัฒนาบทบาทผู้ประกอบการหญิงและต่อสู้กับโรคมาลาเรียในรวันดาด้วย EKOCENTERS

ความรับผิดชอบต่อสังคมการเกษตรที่ยั่งยืนและการพัฒนาเศรษฐกิจในรวันดา: SC Johnson ให้การสนับสนุนการปลูกดอกไพรีทรัม

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป