ฟิสก์ จอห์นสันทำการทดสอบยากันยุงในรวันดา

การป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะ: ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งสร้างช่องทางใหม่ ๆ ในการช่วยให้หลายครอบครัวสามารถต่อสู้กับโรคมาลาเรียได้

โครงการฐานของพีระมิดของ SC Johnson กำลังแก้ไขปัญหาของโรคที่มียุงเป็นพาหะให้กับประชากรยากจน 4 พันล้านคนทั่วโลก
“การป้องกันเป็นวิธีสำคัญสำหรับประชากรหลายพันล้านคนในทั่วโลกที่เสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคมาลาเรีย มีทีมผู้เชี่ยวชาญที่ SC Johnson ที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาโซลูชั่นที่สามารถแก้ปัญหาสาธารณะสุขที่ร้ายแรงได้จริง”  –ฟิสก์ จอห์นสัน

ตลอดระยะเวลามากกว่า 60 ปี SC Johnson ได้ทุ่มเทเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยให้หลายครอบครัว สามารถหลีกเลี่ยงแมลงที่เป็นพาหะของโรคติดต่อได้

ยากันยุงรอบบริเวณ  หมายถึงลวด ปลั๊ก และของเหลวกันยุงที่ปล่อยผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงออกไปในอากาศภายในพื้นที่  ยังไม่ได้ผ่านการวิจัยถึงผลกระทบในการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะ เช่น โรคมาลาเรีย, โรคไข้ซิกา และโรคไข้เลือดออกอย่างละเอียด 

ด้วยเหตุนี้ SC Johnson ซึ่งเป็นผู้นำในการปกป้องครอบครัวจากโรคที่มียุงเป็นพาหะมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ทำการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยนอเตอร์เดม และสถาบันเอลจัคมันเพื่ออณูชีววิทยาโดยรับทุนวิจัยจากมูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่ายากันยุงรอบบริเวณสามารถลดการแพร่กระจายของโรคที่มียุงเป็นพาหะอย่างโรคมาลาเรียได้อย่างเห็นผล

นักวิจัยทำการทดสอบยากันยุงรอบบริเวณที่เป็นนวัตกรรม–ซึ่งพัฒนาโดย SC Johnson เพื่อทำการวิจัยนี้โดยเฉพาะ–ในชุมชนซุมบา ประเทศอินโดนีเซีย การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยยากันยุงรอบบริเวณ รวมไปถึงคุ้มหมู่บ้านบางแห่งที่มีเส้นฐานการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรียเป็นศูนย์ แสดงผลลัพธ์ให้เห็นว่าปริมาณการติดเชื้อครั้งแรกลดลงประมาณร้อยละ 28 ขณะที่เซตย่อยของคุ้มที่มีประชากรยุงสูงสุดมีปริมาณการติดเชื้อโรคมาลาเรียโดยรวมลดลงประมาณร้อยละ 66

องค์การอนามัยโลก (WHO) เผยแพร่ข้อมูลการวิจัยนี้ในการประชุมรายงานกลุ่มที่ปรึกษาด้านการควบคุมตัวนำโรคของ WHO ครั้งที่สิบ

เราทำงานเพื่อป้องกันโรคมาลาเรียมานานหลายปี ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่รายงาน WHO ประจำสัปดาห์นี้ระบุว่ายากันยุงรอบบริเวณเป็นเครื่องมือป้องกันโรคมาลาเรียที่มีประสิทธิภาพ
ฟิสก์ จอห์นสัน ประธานและซีอีโอของ SC Johnson

เราทำงานมาตลอดหลายปีเพื่อป้องกันโรคมาลาเรีย ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่รายงาน WHO ประจำสัปดาห์นี้ระบุว่ายากันยุงรอบบริเวณอาจสามารถเป็นเครื่องมือป้องกันโรคมาลาเรียที่มีประสิทธิภาพ ผลของความสำเร็จครั้งนี้เปิดโอกาสให้มีการวิจัยเพิ่มเติม ซึ่งเราหวังว่าจะได้รับการรับรองทางนโยบายของ WHO ในอนาคต ท้ายที่สุด เราต้องการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์นี้ไปสู่ช่องทางสาธารณสุขและรักษาชีวิตจำนวนมาก"

การวิจัยและข้อค้นพบครั้งนี้มีโอกาสลดช่องโหว่ในการป้องกันระหว่างการฉีดสเปรย์กันยุงภายในบ้านและการใช้มุ้งกันยุงในประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรียเป็นจำนวนมากที่สุด นอกจากนี้ การวิจัยดังกล่าวพิสูจน์ให้เห็นว่าความร่วมมือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการหาวิธีป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะทั่วโลกได้อย่างเห็นผล 

ถึงแม้จะมีความก้าวหน้าในการลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคที่มียุงเป็นพาหะได้จำนวนหนึ่ง ในปี ค.ศ. 2018 WHO รายงานว่าอัตราการติดเชื้อมาลาเรียเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในหลายประเทศ และชุมชนเสี่ยงจำนวนมากขาดแคลนวิธีป้องกันในระยะยาว 

WHO ระบุว่าเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลก หรือ 3.2 พันล้านคนเสี่ยงต่อการติดเชื้อมาลาเรีย ในปี ค.ศ. 2017 ประชากรทั่วโลกประมาณ 219 ล้านคนป่วยเป็นโรคมาลาเรีย –ซึ่งเพิ่มขึ้น 3 ล้านคนจากปี ค.ศ. 2016

ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ SC Johnson เพื่อการวิจัยยากันยุงรอบบริเวณได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงช่องทางสาธารณะสุขทั่วโลก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ง่ายและใช้เวลาติตตั้งไม่นาน ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะทำงานเมื่อเปิดออกในลักษณะเดียวกันกับการเปิดหนังสือ แล้วนำไปแขวนไว้ตามจุดต่าง ๆ ภายในบ้าน 

ผลิตภัณฑ์จะปล่อยตัวยาสำคัญที่เรียกว่า Transfluthrin ไปตามการไหลเวียนของอากาศเพื่อปกป้องคนจากยุงในพื้นที่ที่ใช้ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ยากันยุงรอบบริเวณของ SC Johnson สามารถแขวนได้ทั้งในพื้นที่กึ่งปิดหรือพื้นที่ปิดเพื่อป้องกันยุงกัดได้นานถึงหนึ่งเดือน

จอห์นสันกล่าวต่อว่า “การป้องกันเป็นวิธีสำคัญสำหรับประชากรหลายพันล้านคนทั่วโลกที่เสี่ยงต่อการติดโรคมาลาเรีย” “มีทีมผู้เชี่ยวชาญที่ SC Johnson ที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาโซลูชั่นในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณะสุขที่ร้ายแรงได้จริง” 

SC Johnson ได้ทำงานร่วมกับชุมชนต่าง ๆ ที่อยู่ตรงฐานของพีระมิดทางเศรษฐกิจ มานานกว่า 20 ปีเพื่อพัฒนามาตรฐานการใช้ชีวิตของชุมชนและปกป้องชุมชนจากโรคที่มียุงเป็นพาหะ ทีมฐานของพีระมิด (BOP) ได้ทำงานและใช้ชีวิตร่วมกับชุมชนเสี่ยงทั่วโลกเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันต่าง ๆ ได้แก่:

  • การเปิดตัวกรอบความร่วมมือหลายปีกับกระทรวงสาธารณสุขของรวันดาและองค์กรสุขภาพครอบครัวของรวันดา (Society for Family Health Rwanda) เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขเช่นโรคมาลาเรียและสร้างศูนย์สุขภาพทั่วประเทศ 
  • การจับมือกับศูนย์องค์กรทั่วโลกที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยคอร์เนลในปี ค.ศ. 2012 เพื่อเปิดตัวชมรมนำร่อง WOW™ ในประเทศกานา นำมาซึ่งการค้นหาวิธีใหม่ ๆ ในการลดการแพร่กระจายของโรคมาลาเรียด้วยโมเดลธุรกิจที่ให้ครอบครัวชนบทเข้าถึงสารป้องกันยุงและสารฆ่าแมลง 

ความรับผิดชอบต่อสังคมกิจการเพื่อสังคมที่ฐานของพีระมิด: กรณีศึกษาจาก SC Johnson

ความรับผิดชอบต่อสังคมวิธีที่ความร่วมมือทางกลยุทธ์ช่วยให้ SC Johnson ก้าวหน้าในการต่อสู้โรคที่มียุงเป็นพาหะรอบโลก

ความรับผิดชอบต่อสังคมวิธีดำเนินงานของ SC Johnson ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรอยู่ตรงฐานของพีระมิด

สุขภาพการทำสงครามกับยุงและแมลงอื่น ๆ ในบ้าน: การคุ้มครอง ป้องกันและการศึกษา

สุขภาพSC Johnson สนับสนุนครอบครัวในรวันดาด้วยการเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคที่มาจากยุงได้ดีขึ้น

สุขภาพSC Johnson to Support Development of 40 New Health Posts in Rural Rwanda

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป