ฟิสก์ จอห์นสันทำการทดสอบยากันยุงในรวันดา

การป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะ: ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งสร้างช่องทางใหม่ ๆ ในการช่วยให้หลายครอบครัวสามารถต่อสู้กับโรคมาลาเรียได้

โครงการฐานของพีระมิดของ SC Johnson กำลังแก้ไขปัญหาของโรคที่มียุงเป็นพาหะให้กับประชากรยากจน 4 พันล้านคนทั่วโลก
“การป้องกันเป็นวิธีสำคัญสำหรับประชากรหลายพันล้านคนในทั่วโลกที่เสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคมาลาเรีย มีทีมผู้เชี่ยวชาญที่ SC Johnson ที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาโซลูชั่นที่สามารถแก้ปัญหาสาธารณะสุขที่ร้ายแรงได้จริง”  –ฟิสก์ จอห์นสัน

ตลอดระยะเวลามากกว่า 60 ปี SC Johnson ได้ทุ่มเทเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยให้หลายครอบครัว สามารถหลีกเลี่ยงแมลงที่เป็นพาหะของโรคติดต่อได้

ยากันยุงรอบบริเวณ  หมายถึงลวด ปลั๊ก และของเหลวกันยุงที่ปล่อยผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงออกไปในอากาศภายในพื้นที่  ยังไม่ได้ผ่านการวิจัยถึงผลกระทบในการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะ เช่น โรคมาลาเรีย, โรคไข้ซิกา และโรคไข้เลือดออกอย่างละเอียด 

ด้วยเหตุนี้ SC Johnson ซึ่งเป็นผู้นำในการปกป้องครอบครัวจากโรคที่มียุงเป็นพาหะมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ทำการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยนอเตอร์เดม และสถาบันเอลจัคมันเพื่ออณูชีววิทยาโดยรับทุนวิจัยจากมูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่ายากันยุงรอบบริเวณสามารถลดการแพร่กระจายของโรคที่มียุงเป็นพาหะอย่างโรคมาลาเรียได้อย่างเห็นผล

นักวิจัยทำการทดสอบยากันยุงรอบบริเวณที่เป็นนวัตกรรม–ซึ่งพัฒนาโดย SC Johnson เพื่อทำการวิจัยนี้โดยเฉพาะ–ในชุมชนซุมบา ประเทศอินโดนีเซีย การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยยากันยุงรอบบริเวณ รวมไปถึงคุ้มหมู่บ้านบางแห่งที่มีเส้นฐานการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรียเป็นศูนย์ แสดงผลลัพธ์ให้เห็นว่าปริมาณการติดเชื้อครั้งแรกลดลงประมาณร้อยละ 28 ขณะที่เซตย่อยของคุ้มที่มีประชากรยุงสูงสุดมีปริมาณการติดเชื้อโรคมาลาเรียโดยรวมลดลงประมาณร้อยละ 66

องค์การอนามัยโลก (WHO) เผยแพร่ข้อมูลการวิจัยนี้ในการประชุมรายงานกลุ่มที่ปรึกษาด้านการควบคุมตัวนำโรคของ WHO ครั้งที่สิบ

เราทำงานเพื่อป้องกันโรคมาลาเรียมานานหลายปี ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่รายงาน WHO ประจำสัปดาห์นี้ระบุว่ายากันยุงรอบบริเวณเป็นเครื่องมือป้องกันโรคมาลาเรียที่มีประสิทธิภาพ
ฟิสก์ จอห์นสัน ประธานและซีอีโอของ SC Johnson

เราทำงานมาตลอดหลายปีเพื่อป้องกันโรคมาลาเรีย ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่รายงาน WHO ประจำสัปดาห์นี้ระบุว่ายากันยุงรอบบริเวณอาจสามารถเป็นเครื่องมือป้องกันโรคมาลาเรียที่มีประสิทธิภาพ ผลของความสำเร็จครั้งนี้เปิดโอกาสให้มีการวิจัยเพิ่มเติม ซึ่งเราหวังว่าจะได้รับการรับรองทางนโยบายของ WHO ในอนาคต ท้ายที่สุด เราต้องการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์นี้ไปสู่ช่องทางสาธารณสุขและรักษาชีวิตจำนวนมาก"

การวิจัยและข้อค้นพบครั้งนี้มีโอกาสลดช่องโหว่ในการป้องกันระหว่างการฉีดสเปรย์กันยุงภายในบ้านและการใช้มุ้งกันยุงในประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรียเป็นจำนวนมากที่สุด นอกจากนี้ การวิจัยดังกล่าวพิสูจน์ให้เห็นว่าความร่วมมือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการหาวิธีป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะทั่วโลกได้อย่างเห็นผล 

ถึงแม้จะมีความก้าวหน้าในการลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคที่มียุงเป็นพาหะได้จำนวนหนึ่ง ในปี ค.ศ. 2018 WHO รายงานว่าอัตราการติดเชื้อมาลาเรียเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในหลายประเทศ และชุมชนเสี่ยงจำนวนมากขาดแคลนวิธีป้องกันในระยะยาว 

WHO ระบุว่าเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลก หรือ 3.2 พันล้านคนเสี่ยงต่อการติดเชื้อมาลาเรีย ในปี ค.ศ. 2017 ประชากรทั่วโลกประมาณ 219 ล้านคนป่วยเป็นโรคมาลาเรีย –ซึ่งเพิ่มขึ้น 3 ล้านคนจากปี ค.ศ. 2016

ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ SC Johnson เพื่อการวิจัยยากันยุงรอบบริเวณได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงช่องทางสาธารณะสุขทั่วโลก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ง่ายและใช้เวลาติตตั้งไม่นาน ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะทำงานเมื่อเปิดออกในลักษณะเดียวกันกับการเปิดหนังสือ แล้วนำไปแขวนไว้ตามจุดต่าง ๆ ภายในบ้าน 

ผลิตภัณฑ์จะปล่อยตัวยาสำคัญที่เรียกว่า Transfluthrin ไปตามการไหลเวียนของอากาศเพื่อปกป้องคนจากยุงในพื้นที่ที่ใช้ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ยากันยุงรอบบริเวณของ SC Johnson สามารถแขวนได้ทั้งในพื้นที่กึ่งปิดหรือพื้นที่ปิดเพื่อป้องกันยุงกัดได้นานถึงหนึ่งเดือน

จอห์นสันกล่าวต่อว่า “การป้องกันเป็นวิธีสำคัญสำหรับประชากรหลายพันล้านคนทั่วโลกที่เสี่ยงต่อการติดโรคมาลาเรีย” “มีทีมผู้เชี่ยวชาญที่ SC Johnson ที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาโซลูชั่นในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณะสุขที่ร้ายแรงได้จริง” 

SC Johnson ได้ทำงานร่วมกับชุมชนต่าง ๆ ที่อยู่ตรงฐานของพีระมิดทางเศรษฐกิจ มานานกว่า 20 ปีเพื่อพัฒนามาตรฐานการใช้ชีวิตของชุมชนและปกป้องชุมชนจากโรคที่มียุงเป็นพาหะ ทีมฐานของพีระมิด (BOP) ได้ทำงานและใช้ชีวิตร่วมกับชุมชนเสี่ยงทั่วโลกเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันต่าง ๆ ได้แก่:

  • การเปิดตัวกรอบความร่วมมือหลายปีกับกระทรวงสาธารณสุขของรวันดาและองค์กรสุขภาพครอบครัวของรวันดา (Society for Family Health Rwanda) เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขเช่นโรคมาลาเรียและสร้างศูนย์สุขภาพทั่วประเทศ 
  • การจับมือกับศูนย์องค์กรทั่วโลกที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยคอร์เนลในปี ค.ศ. 2012 เพื่อเปิดตัวชมรมนำร่อง WOW™ ในประเทศกานา นำมาซึ่งการค้นหาวิธีใหม่ ๆ ในการลดการแพร่กระจายของโรคมาลาเรียด้วยโมเดลธุรกิจที่ให้ครอบครัวชนบทเข้าถึงสารป้องกันยุงและสารฆ่าแมลง 

สุขภาพการทำสงครามกับยุงและแมลงอื่น ๆ ในบ้าน: การคุ้มครอง ป้องกันและการศึกษา

สุขภาพSC Johnson สนับสนุนครอบครัวในรวันดาด้วยการเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคที่มาจากยุงได้ดีขึ้น

สุขภาพSC Johnson to Support Development of 40 New Health Posts in Rural Rwanda

การกุศลการกุศลของ SC Johnson และ SCJ Giving, Inc.

โรคที่มีแมลงเป็นพาหะSC Johnson และภารกิจป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะ

รางวัลรางวัลและการยกย่องจากทั่วโลกของ SC Johnson

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป