การป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะของ SCJ

การทำสงครามกับยุงและแมลงอื่น ๆ ในบ้าน: การคุ้มครอง ป้องกันและการศึกษา

นักวิทยาศาสตร์ของ SC Johnson ทำงานทุกวันเพื่อช่วยให้ครอบครัวป้องกันตัวเองจากยุงที่เป็นพาหะนำโรค เช่น โรคมาลาเรียและโรคไข้เลือดออก
ผู้เชี่ยวชาญที่ SC Johnson ศึกษาแมลงที่ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาเมืองส่วนบุคคลที่ใหญ่ที่สุดในโลก
องค์การอนามัยโลกรายงานว่าเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลกมีความเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรียคร่าชีวิตเด็กทุกสองนาที โรคชิคุนกุนยาแพร่กระจายอยู่มากกว่า 60 ประเทศ และเมื่อปี ค.ศ. 2016 โรคไข้ซิกากลายเป็นภัยคุกคามร้ายแรงที่ทำให้ติดเชื้อขณะตั้งครรภ์และทำให้สมองผิดปกติ   
 
หลายครอบครัวต้องได้รับการป้องกันที่มีประสิทธิภาพจากแมลงที่แพร่เชื้อโรค ในฐานะผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์ควบคุมแมลงหรือสัตว์รบกวนในครัวเรือน เราให้ความสำคัญกับภัยคุกคามเหล่านี้ เราทำงานไม่หยุดเพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ให้ครอบครัวปกป้องตนเอง และให้ความรู้พวกเขาเรื่องวิธีหลีกเลี่ยงโรคที่มีแมลงเป็นพาหะ
ยุงจะแพร่กระจายโรคได้อย่างไร
ยุงมีประมาณ 3,500 สายพันธุ์ และสามารถพบได้ทั่วทุกมุมโลก
งานของเราเริ่มด้วยผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ครอบครัวปกป้องตนเอง หลังจากเป็นผู้คิดค้น Raid® ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงในครัวเรือนเมื่อปี ค.ศ. 1955 ต่อมา SC Johnson ได้กลายมาเป็นผู้ทำการตลาดสินค้าที่ใช้สูตรเคมีไล่แมลงดีท (DEET) รายใหญ่รายแรก โดยสินค้าดังกล่าวใช้ชื่อว่า OFF!® ในปี ค.ศ. 1957 ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ป้องกันยุงให้ครัวเรือนหลายล้านครัวเรือน ก่อนหน้านี้ สารป้องกันยุงส่วนใหญ่มีส่วนผสม เช่น สารจารบีที่ส่งกลิ่นเหม็นและใช้ไม่ได้ผล เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้จำหน่ายอย่างกว้างขวาง 
 
ปัจจุบัน เราทำการตลาดผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงสำหรับใช้ส่วนตัวและในพื้นที่กว้างที่หลากหลายไปทั่วโลก โดยมีส่วนผสมเช่น ดีท (DEET) หรือพิคาริดิน (Picaridin) ซึ่งเป็นตัวยาสำคัญสำหรับการป้องกันยุงอีกชนิดหนึ่งที่ใช้งานได้ผล (ใช้งานสารป้องกันยุงทุกชนิดอย่างระมัดระวัง – อ่านฉลากทุกครั้งเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่การใช้งาน)
 
เราผลิตสินค้าออกมาเป็นจำนวนมากที่ใช้กำจัด ควบคุม และป้องกันแมลงในครัวเรือน – เช่น แมลงสาบ มด ตะขาบ แมงมุง และอีกมาก เราปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อไล่ยุงได้นานขึ้น ฆ่าแมลงได้รวดเร็วขึ้น และปัดป้องแมลงที่เป็นพาหะของโรคต่าง ๆ เรายังหาวิธีสร้างความคุ้มค่าในราคาที่ไม่แพงสำหรับคนที่ต้องการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ OFF! ของ SC Johnson สเปรย์กำจัดแมลง Deep Woods
แบรนด์กันยุง OFF!® ช่วยให้ครอบครัวป้องกันตัวเองจากยุงมานานกว่า 60 ปี
เราทำเช่นนี้ได้เพราะ SC Johnson Institute of Insect Science for Family Health ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาเมืองส่วนบุคคลแห่งนี้ใหญ่ติดอันดับโลก และตั้งอยู่ใกล้กับสำนักงานใหญ่ระดับโลกของเราในเมืองราซีน รัฐวิสคอนซิน
 
นักวิจัยของ SC Johnson ในราซีนได้ศึกษาและทดลองแมลงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 ความเชี่ยวชาญของพวกเขาได้แก่ชีววิทยาแมลง สรีรวิทยา นิเวศวิทยา พฤติกรรมศาสตร์และพิษวิทยา รวมไปถึงการจัดการเชื้อโรคและการป้องกันโรคที่มีแมลงเป็นพาหะ 
 
ในปี ค.ศ. 2013 เราขยายการวิจัยด้วยการเปิดตัวศูนย์วิจัยที่ไม่เหมือนใครเป็นแห่งแรกในประเทศจีน
วิดีโอ
ปกป้องบ้านของคุณ (ภายนอก)
เว็บไซต์ scjohnson.com/mosquitoes ของเรามีวิดีโออธิบายวิธีป้องกันยุงกัดกับครอบครัวต่าง ๆ 
 
นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบสำคัญของแนวทางป้องกันโรคของเราคือให้ความรู้ครอบครัวเรื่องวิธีหลีกเลี่ยงแมลงที่อาจเป็นพาหะของโรค โดยเฉพาะโรคมาลาเรียและโรคไข้เลือดออกที่แพร่กระจายผ่านยุงในประเทศเขตร้อน
 
เราใช้กิจกรรมภายในร้านค้า ทำงานร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่น นำสินค้ามาทดลอง และอื่น ๆ อีกมากเพื่อให้ตระหนักรู้การแพร่กระจายของโรคเหล่านี้ และเหตุผลสำคัญยิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงยุงกัด 
 
ในเวลาต่อมา โปรแกรมเหล่านี้ ได้รับการสนับสนุนโดยแบรนด์ของเรา เช่น Raid®, OFF!® และ Baygon® ในประเทศต่าง ๆ ได้กลายเป็นโปรแกรมสุขภาพสาธารณะและเป็นแนวทางสำคัญที่จะสร้างการตระหนักรู้กับคนที่ต้องการผลิตภัณฑ์ของเรา
 
ยกตัวอย่างเช่น SC Johnson ฟิลิปปินส์ โปรแกรมโรคไข้เลือดออก IWAS เข้าถึง 100,000 ครัวเรือนต่อปีมานานกว่าสิบปีด้วยข้อมูลป้องกันโรคไข้เลือดออกและบริการฉีดสเปรย์กันยุงในพื้นที่เพาะยุง
 
เราต่อยอดจากโปรแกรมนี้ด้วยการสร้างเครื่องมือให้ความรู้โรคที่มียุงเป็นพาหะ ทำให้ง่ายในการดำเนินงานทั่วโลกเพื่อจัดทำโปรแกรมอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในกรณีที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ได้แก่ โปรแกรมการให้ความรู้ในโรงเรียน แนวทางจัดทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์และกิจกรรมสุขสาธารณะเช่นการฉีดสเปรย์ฟรี 
 
โปรแกรมดังกล่าวดำเนินงานในประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา เอเชีย และแอฟริกา 
การศึกษาเรื่องการป้องกันโรคจากยุง
อีกแผนกของแนวทางป้องกันโรคคือการวิจัยในพื้นที่ - การวิเคราะห์ว่าผลิตภัณฑ์อะไรเหมาะสำหรับลักษณะการใช้งานของแต่ละคน และวิธีส่งเสริมและใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น เราทำงานร่วมกับมูลนิธิบิลล์และเมลินดาเกตส์นานหลายปีโดยให้การสนับสนุนการวิจัยปฏิกิริยาของยากันยุงจากระยะไกลต่อการป้องกันยุงที่เป็นพาหะโรคมาลาเรีย 
 
โครงการริเริ่มอื่น ๆ เป็นเหตุให้ SC Johnson ส่งนักวิจัยไปประเทศต่าง ๆ ได้แก่ กานา เปรู พม่า และอินโดนีเซีย เพื่อให้เข้าใจถึงขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และรูปแบบการใช้ชีวิตของครอบครัวชนบทที่เสี่ยงต่อการถูกยุงที่เป็นพาหะนำโรคกัด จากประสบการณ์เหล่านี้ ผู้เชี่ยวชาญของเราหาโอกาสปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะทำให้ครอบครัวใช้งานได้ดียิ่งขึ้น
 
ในปี ค.ศ. 2012 SC Johnson และศูนย์องค์กรทั่วโลกที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยคอร์เนลเปิดตัวสมาคม WOW™ ในกานาเพื่อสำรวจวิธีใหม่ในการช่วยเหลือครอบครัวด้วยการลดการแพร่กระจายของโรคมาลาเรียด้วยโมเดลธุรกิจใหม่ที่ให้ครอบครัวชนบทเข้าถึงผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและป้องกันยุง ผลลัพธ์ที่ได้ช่วยผู้ทำงานบ้านรายได้ต่ำดูแลบ้านและครอบครัวของพวกเขา
 
โปรแกรมล่าสุดที่ร่วมมือกับบริษัท Coca-Cola Company ช่วยให้คนชนบทในรวันดาเข้าถึงยากันยุงมากขึ้น โดยการเก็บไว้ที่ศูนย์ EKOCENTERS งานขายปลีกเหล่านี้ดำเนินการโดยผู้ประกอบการหญิง
 
SC Johnson ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยนอเตอร์เดม มูลนิธิซุมบาและสถาบันเอลจัคมัน โดยรับทุนวิจัยจากมูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่ายากันยุงจากระยะไกลสามารถลดการแพร่กระจายของโรคที่มียุงเป็นพาหะอย่างโรคมาลาเรียได้อย่างเห็นผล นักวิจัยได้ทำการทดลองยากันยุงจากระยะไกลรูปแบบใหม่ที่พัฒนาโดย SC Johnson สำหรับการวิจัยครั้งนี้โดยเฉพาะ ในชุมชนแห่งหนึ่งในเมืองซุมบา ประเทศอินโดนีเซีย ผลลัพธ์จากการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปริมาณการติดเชื้อครั้งแรกในหมู่บ้านบางกลุ่มลดลงร้อยละ 28 ในขณะที่ปริมาณการติดเชื้อมาลาเรียในพื้นที่ที่มีประชากรยุงชุกชุมมากที่สุดนั้นลดลงร้อยละ 66
 
เรายังคงทดสอบและเรียนรู้แนวคิดใหม่ในหลากหลายประเทศ แต่เป้าหมายของเรานั้นเหมือนเดิมคือ เพื่อช่วยให้ครอบครัวป้องกันการถูกยุงที่เป็นพาหะนำโรคกัด
วิดีโอ
ยุงศึกษาเบื้องต้น: บทสัมภาษณ์กับนักกีฏวิทยา
ยุงจะแพร่กระจายโรคได้อย่างไร เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่เราเชิญมาสัมภาษณ์ 
 
ในปี ค.ศ. 2016 เราเห็นโอกาสทางการศึกษาเพิ่ม หลังจากที่มีโรคไข้ซิกาเกิดขึ้น เรารวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากงานวิจัยวิทยาศาสตร์ตลอดหกสิบปีของงานวิจัยวิทยาศาสตร์แมลง และสร้างเว็บไซต์ให้ความรู้เรื่องยุงสุดพิเศษเพื่อช่วยให้ความรู้ต่อครอบครัวที่เป็นกังวลเรื่องยุงและโรคที่มียุงเป็นพาหะ 

เว็บไซต์ติดตั้งไม่กี่สัปดาห์และให้การรองรับ 14 ภาษาทั่วโลก และกลายเป็นจุดสำคัญสำหรับเคล็ดลับ ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และ วิดีโอสำหรับ ผู้ที่มีความเสี่ยงและกำลังมองหาข้อมูลเพื่อป้องกันตัวเอง

เราร่วมมือกับ Sesame Street ในโปรแกรม 1,2,3 Stay Away Mosquitoes ที่ให้เคล็ดลับการป้องกันการถูกยุงกัดสำหรับเด็กในครอบครัว

ในปีนั้น เรายังบริจาคผลิตภัณฑ์และให้การสนับสนุนครอบครัวในการป้องกันยุงที่อาจเป็นพาหะของโรคจำนวน 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เราจัดส่งผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและป้องกันยุง SC Johnson มากกว่า 4.8 ล้านหน่วยให้กับองค์การนอกภาครัฐและคู่ค้าไม่หวังผลกำไรเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ต้องการ

ผลกระทบจากโรคเหล่านี้ต่อครอบครัวต่าง ๆ นั้นเลวร้ายมาก แต่ตราบใดที่ยังคงมีภัย ผมรู้สึกดีใจที่เราสามารถนำเอาการวิจัยและความเชี่ยวชาญในเรื่องยุงเป็นระยะเวลาหลายทศวรรษของเรามาใช้งานและให้ความช่วยเหลือได้
ฟิสก์ จอห์นสัน ประธานและซีอีโอของ SC Johnson
เรายังคงมุ่งหวังสู่ช่วงเวลาที่ไม่มีครอบครัวใดที่ต้องเผชิญกับหายนะของโรคที่มียุงเป็นพาหะ แต่จนถึงวันนั้น เรามุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนเท่าที่ทำได้ ด้วยการวิจัย โปรแกรมให้การศึกษา การบริจาคและผลิตภัณฑ์ เราทุ่มเทอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือครอบครัวทุกหนแห่งที่มีเครื่องมือและข้อมูลที่จำเป็นในการต่อกรกับการถูกยุงกัดและให้มีสุขภาพแข็งแรง

สุขภาพวิทยาศาสตร์ด้านเเมลง: ช่วยครอบครัวให้มีสุขภาพแข็งแรงโดยต่อสู้กับโรคที่เกิดจากยุง

โรคที่มีแมลงเป็นพาหะSC Johnson และภารกิจป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะ

ความรับผิดชอบต่อสังคมกิจการเพื่อสังคมที่ฐานของพีระมิด: กรณีศึกษาจาก SC Johnson

ความรับผิดชอบต่อสังคมวิธีดำเนินงานของ SC Johnson ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรอยู่ตรงฐานของพีระมิด

สุขภาพSC Johnson to Support Development of 40 New Health Posts in Rural Rwanda

ความรับผิดชอบต่อสังคมวิธีที่ความร่วมมือทางกลยุทธ์ช่วยให้ SC Johnson ก้าวหน้าในการต่อสู้โรคที่มียุงเป็นพาหะรอบโลก

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป