ผลิตภัณฑ์ OFF! ของ SC Johnson สเปรย์กำจัดแมลง Deep Woods

 SC Johnson บริจาคเงินจำนวน 15 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือครอบครัวต่าง ๆ ในช่วงที่โรคที่มียุงเป็นพาหะกำลังแพร่ระบาด

SC Johnson บริจาคเงินเกือบ 1 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนเพื่อช่วยเหลือครอบครัวต่าง ๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสซิกาในปี ค.ศ. 2016
“เรามีความรับผิดชอบในการนำเอาความเชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแมลงกว่า 60 ปีมาช่วยเหลือครอบครัวต่าง ๆ ในการปกป้องตัวเอง” - ฟิสก์ จอห์นสัน
ในฐานะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ควบคุมแมลงหรือสัตว์รบกวนรายใหญ่ที่สุดในโลก เรามีความรับผิดชอบพิเศษในการช่วยเหลือครอบครัวที่ด้อยโอกาสในการปกป้องตัวเองจากยุงที่อาจเป็นพาหะนำโรคได้ ฟิสก์ จอห์นสัน ประธานและซีอีโอของเราได้กล่าวไว้ว่า: “ผลกระทบจากโรคเหล่านี้ต่อครอบครัวต่าง ๆ นั้นเลวร้ายมาก แต่ตราบใดที่ยังคงมีภัย ผมรู้สึกดีใจที่เราสามารถนำเอาการวิจัยและความเชี่ยวชาญในเรื่องยุงเป็นระยะเวลาหลายทศวรรษของเรามาใช้งานและให้ความช่วยเหลือได้"
SC Johnson มีประวัติที่ยาวนานในเรื่องการบริจาคเงินทุนและผลิตภัณฑ์เพื่อต่อสู้กับโรคที่มียุงเป็นพาหะ แต่ในช่วงต้นปี ค.ศ. 2016 เมื่อองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้ไวรัสซิกาเป็นวิกฤตสาธารณสุขระดับโลก เรารู้สึกถึงความเร่งด่วนในการหาทางช่วยเหลือสำหรับโรคระบาดนี้ เพราะเรื่องดังกล่าวไม่เหมือนกับที่เราเคยประสบมาในประวัติศาสตร์ 130 ปีของบริษัท
 
แม้กระทั่งในช่วงก่อนการประกาศของ WHO เราได้ใช้บุคลากรและทรัพยากรในการตอบสนองในบราซิล ซึ่งการแพร่ระบาดของไวรัสซิกาอยู่ในขั้นวิกฤตเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นเราได้เข้าไปยังพื้นที่อื่น ๆ ของภูมิภาคอเมริกาที่โรคร้ายนี้เริ่มต้นแพร่ระบาด 
 
ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016 เราได้บริจาคผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าอย่างน้อย 15 ล้านดอลลาร์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวต่าง ๆ ในการต่อสู้กับเชื้อโรคที่มียุงเป็นพาหะ เช่น ไข้เลือดออกและไวรัสซิกา โดยทำการผลิตยากันยุงตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันในหลายโรงงาน
 
ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2017 เราได้ดำเนินการครบถ้วนตามที่ได้ให้คำมั่นไว้ ในระหว่าง 16 เดือนดังกล่าว เราได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ขับไล่และกำจัดแมลงกว่า 4.8 ล้านหน่วยให้กับองค์การนอกภาครัฐ (NGO) และพันธมิตรที่ไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อทำการแจกจ่าย ควบคู่ไปกับการบริจาคเงินทุนเพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านโลจิสติกส์ การแจกจ่าย และวัสดุการศึกษา 
เราเป็นพันธมิตรกับหลายองค์กร ซึ่งรวมถึง มูลนิธิศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ, สภากาชาดอเมริกัน, Banco De Alimentos Headwaters Relief Organization, Feeding America, AmeriCaresAssociacao Saúde Criança และ UNICEF เพื่อแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ที่เราบริจาคให้กับครอบครัวที่ขาดแคลน 
 
บุคลากรของ SC Johnson ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อค้นหาองค์ประกอบและส่วนผสม ผู้ผลิต บรรจุภัณฑ์ และแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ ที่สอดคล้องกับองค์กรนอกภาครัฐบาลเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และทรัพยากรไปยังพื้นที่ที่ขาดแคลนมากที่สุด พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ผู้บริโภคและครอบครัวเกี่ยวกับการป้องกันยุงกัด
 
นอกจากนี้ เรายังรู้สึกเป็นเกียรติที่ ฟิสก์ จอห์นสัน ได้รับเชิญให้ไปร่วมเสวนาในการประชุมเกี่ยวกับไวรัสซิการ่วมกับคณะกรรมการวุฒิสมาชิกว่าด้วยความมั่นคงภายใน & กิจการของรัฐบาล ฟิสก์เป็นหนึ่งใน 5 ผู้อภิปรายในการประชุมแบบโต๊ะกลมในหัวข้อ“การเตรียมตัวรับมือและการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสซิกาในประเทศ”
 
นอกจากนี้ เรายังเป็นพันธมิตรกับ Sesame Street เพื่อสร้างความตระหนักและแบ่งปันข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการป้องกันยุงกัดให้กับครอบครัวใหม่ โครงการ 1,2,3 Stay Away Mosquitoes นำเสนอคำแนะนำง่าย ๆ เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงยุงกัด การป้องกันไม่ให้มียุงภายในบ้าน และการใช้ยากันยุงเพื่อป้องกันตนเอง  
ความเชี่ยวชาญของบริษัทของเราในเรื่องโรคที่มียุงเป็นพาหะมาจากการวิจัยเป็นเวลากว่า 60 ปีที่ SC Johnson Institute of Insect Science for Family Health ซึ่งเป็นศูนย์การวิจัยกีฏวิทยาในเขตเมืองของเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
 
นักวิจัยของบริษัทได้ทำการศึกษาและสร้างความก้าวหน้าให้กับวิทยาศาสตร์ในด้านชีววิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา พฤติกรรม และพิษวิทยาของแมลง สถาบันยังได้ทำการทดสอบสูตรยาควบคุมแมลงหรือสัตว์รบกวนและระบบการจัดส่งที่ช่วยให้ครอบครัวต่าง ๆ สามารถปกป้องตนเองจากแมลงรบกวนและเชื้อโรคที่มีแมลงเป็นพาหนะได้ ข้อมูลเชิงลึกจากสถาบันมีส่วนช่วย SC Johnson ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์ OFF!®, Raid®, Baygon®, Autan®, AllOut® และแบรนด์สำหรับผลิตภัณฑ์ควบคุมแมลงหรือสัตว์รบกวนอื่น ๆ ที่ได้รับความไว้วางใจจากครอบครัวต่าง ๆ มาหลายยุคหลายสมัย
โรคที่มียุงเป็นพาหะถือเป็นปัญหาที่น่ากลัวสำหรับหลายครอบครัวทั่วโลก แต่เราก็มีวิธีการแก้ปัญหาที่แข็งแกร่ง ตราบใดที่ยุงยังคงเป็นพาหะนำโรค เราจะลงทุนและสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อใหัความช่วยเหลือ
วิดีโอ
ช่วยให้ครอบครัวได้รับการปกป้องจากยุง
SC Johnson ดำเนินการเพื่อปกป้องครอบครัวต่าง ๆ จากโรคที่มียุงเป็นพาหะมาหลายทศวรรษ ซึ่งรวมถึงการบริจาคทรัพยากรและเงินทุนจำนวน 15 ล้านดอลลาร์

สุขภาพSC Johnson to Support Development of 40 New Health Posts in Rural Rwanda

การกุศลSC Johnson ช่วยให้เด็ก ๆ ได้เรียนว่ายน้ำ โดยให้ทุนสร้างสระว่ายน้ำสำหรับชุมชนบ้านเกิด

การกุศลSC Johnson ให้การสนับสนุนครอบครัวจำนวนมากผ่านเงินบริจาคที่ให้กับโรงพยาบาลและมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก

การกุศลการกุศลของ SC Johnson และ SCJ Giving, Inc.

ความรับผิดชอบต่อสังคมSC Johnson พัฒนาบทบาทผู้ประกอบการหญิงและต่อสู้กับโรคมาลาเรียในรวันดาด้วย EKOCENTERS

การศึกษาSC Johnson สนับสนุนเงินทุนให้กับ STEM ซึ่งก็คือโครงการอ่านออกเขียนได้และนักนวัตกรรมแห่งอนาคต

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป