SC Johnson มีวัฒนธรรมที่ยาวนานหลายทศวรรษในการดำเนินการเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และเพื่ออนุชนรุ่นต่อไปในอนาคต

เป้าหมายหลักในด้านความเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม 

พลังงานหมุนเวียนประเภทลมที่ให้พลังงานกับ SC Johnson
SC Johnson ได้รับการยกย่องหลายครั้งในด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงได้รับรางวัล World Environment Center Gold Medal สองครั้ง 
การปกป้องสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญในทุกแง่มุมของธุรกิจของเรา และเรามองหาวิธีที่จะปกป้องทรัพยากรของโลกที่สำคัญสำหรับอนุชนรุ่นหลังอยู่เสมอ

การต่อสู้กับการตัดไม้ทำลายป่า

SC Johnson กับองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติร่วมมือกันในโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มานานกว่า 15 ปี
article img
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ: SC Johnson สนับสนุนสมาคมคาทิงกาในบราซิลเพื่อปกป้องป่าและนิเวศมณฑล
 
article img
โครงการริเริ่มด้านพลังงานหมุนเวียนทั่วโลก
 

Under the Canopy: ทัวร์จริงเสมือน

ลิงคาปูชินแถบดำในคาทิงกา
SC Johnson และองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติ ได้นำป่าแอมะซอนที่มีชีวิตมาสู่ภาพยนตร์ความจริงเสมือนแบบ 360 องศา ที่ให้ความรู้สึกสมจริง
SC Johnson ส่งเสริมวิธีหยุดการตัดไม้ทำลายป่า
ไทม์ไลน์
การบรรลุวัตถุประสงค์ของเรา
1915 –
2017
ดูไทม์ไลน์
 
 

การวิจัยเพื่อความยั่งยืน

SC Johnson มอบทุนวิจัยเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มความยั่งยืนและการรับรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อม
เราได้สนับสนุนทุนการศึกษาวิจัยหลายทุนในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา เพื่อทำความเข้าใจการรับรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ของเรา

แบรนด์ต่าง ๆ ของเราที่อยู่ในบ้านของคุณมีตั้งแต่ Glade®, Raid®, OFF!® และ Ziploc® ไปจนถึง Mrs. Meyer’s® และ Mr Muscle®
ดูผลิตภัณฑ์ของเรา   

หลักการที่นำทางเรา

เราทำงานทุกวันเพื่อทำสิ่งที่ถูกต้อง ตั้งแต่ส่วนผสมที่เราใส่ลงในผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการบริหารโรงงานของเรา
ดูวัตถุประสงค์ของเรา