เรามีพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวทั่วโลกมาเป็นเวลาเนิ่นนาน

ฐานของพีระมิด

ภารกิจของโปรแกรมฐานของพีระมิดของ SC Johnson คือการทำให้มีการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะในชุมชนทั่วโลกด้วยการจัดหาบริการและผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับวิถีของประชากร 4 พันล้านคนทั่วโลก

ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์นำมาซึ่งนวัตกรรมใหม่ ๆ

เราร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนอเตอร์เดมและสถาบันชีววิทยาเชิงโมเลกุลเอลจัคมัน โดยรับทุนวิจัยจากมูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่ายากันยุงจากระยะไกลสามารถลดการแพร่กระจายของโรคที่มียุงเป็นพาหะได้อย่างเห็นผล
article img
SC Johnson ให้การสนับสนุนครอบครัวจำนวนมากผ่านเงินบริจาคที่ให้กับโรงพยาบาลและมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก
 
article img
วิทยาศาสตร์ด้านเเมลง: ช่วยครอบครัวให้มีสุขภาพแข็งแรงโดยต่อสู้กับโรคที่เกิดจากยุง
 

ปรับปรุงการเข้าถึงสาธารณสุข

สถานีอนามัยที่ SC Johnson สนับสนุนในประเทศรวันดา
เราร่วมงานกับกระทรวงสาธารณสุขของรวันดาและสมาคมเพื่อสุขภาพครอบครัว และจัดให้มีสถานีอนามัยทั่วประเทศรวันดาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหามาลาเรียและปัญหาสาธารณสุขอื่น ๆ นำเอาการศึกษาเชิงป้องกันและเวชภัณฑ์ไปยังผู้คนกว่า 200,000 คน
article img
การทำสงครามกับยุงและแมลงอื่น ๆ ในบ้าน: การคุ้มครอง ป้องกันและการศึกษา
 
article img
SC Johnson ได้บริจาคเงินจำนวน 15 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือครอบครัวมากมายในช่วงที่โรคที่มียุงเป็นพาหะแพร่ระบาด
 

หลักการที่นำทางเรา

เราทำงานทุกวันเพื่อทำสิ่งที่ถูกต้อง ตั้งแต่ส่วนผสมที่เราใส่ลงในผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการบริหารโรงงานของเรา
ดูวัตถุประสงค์ของเรา   

มุมมองครอบครัว

พวกเราสร้างทางเลือกต่าง ๆ ราวกับว่าผลที่ตามมาจะคงอยู่กับพวกเราบนโต๊ะอาหารเย็นของครอบครัวไปอีกนานหลายปี
นิยามของคำว่า บริษัทครอบครัว