โปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ของ SC Johnson จะประเมินส่วนผสมของผลิตภัณฑ์

คำอธิบายโปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ของ SC Johnson: ข้อมูลที่คัดตอนจากรายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนประจำปี 2017 ของเรา

โปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ของ SC Johnson เป็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทตั้งแต่ปี 2001
“เราหวังว่าจะมีคนเดินรอยตามเราและแบ่งปันวิธีทางวิทยาศาสตร์ของพวกเขา” – ฟิสก์ จอห์นสัน ประธานและซีอีโอของ SC Johnson 
ตั้งแต่ปี 2001 โปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ของ SC Johnson เป็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป้าหมายไม่ได้ซับซ้อนอะไร: ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่องด้วยการเลือกส่วนผสมที่ปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น

ด้วยผู้บริโภคให้ความสนใจว่ามีอะไรอยู่ข้างในผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาใช้ เราได้แบ่งปันข้อมูลการคัดเลือกส่วนผสมที่ใส่ในผลิตภัณฑ์ของเรา ข้อมูลดังกล่าวละเอียดกว่าข้อมูลของบริษัทอื่น ๆ ในวงการของเรา 

ในฐานะประธานและซีอีโอ ฟิสก์ จอห์นสันอธิบายว่า “เราหวังว่าจะมีคนเดินตามรอยเราและแบ่งปันวิธีทางวิทยาศาสตร์ของพวกเขา ความโปร่งใสที่มากขึ้นทำให้ทุกคนต้องก้าวตามให้ทัน”
เราหวังว่าจะมีคนเดินรอยตามเราและแบ่งปันวิธีทางวิทยาศาสตร์ของพวกเขา ความโปร่งใสที่มากขึ้นทำให้ทุกคนต้องก้าวตามให้ทัน
ฟิสก์ จอห์นสัน ประธานและซีอีโอของ SC Johnson
ในรายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนปี 2017 ของเรา คุณจะเห็นถึงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และความใส่ใจในการคัดเลือกส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ SC Johnson เช่น Glade®, Pledge®, Mr Muscle® และ OFF!®

โปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) มีความเข้มงวดมากกว่าที่กฎหมายกำหนด และเป็นการลงทุนที่สำคัญที่ต้องใช้เวลาและทรัพยากรในการตัดสินใจเกี่ยวกับส่วนผสมทุกชนิด แต่เรามีพันธกิจต่อครอบครัวที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา: เราจะให้ข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนเลือกซื้อ ในขณะที่เราหาวิธีทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีความปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มากที่สุด

เริ่มต้นด้วยข้อมูล

โปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลหนักแน่นที่โดดเด่นที่สุดที่เกิดจากการเก็บรวบรวมอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องส่วนผสมและผลกระทบของส่วนผสมเหล่านั้น นอกจากนี้แล้วยังมีการทบทวนข้อมูลซัพพลายเออร์และเติมรายละเอียดที่ขาดตกบกพร่องด้วยข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ที่เปิดเผยต่อสาธารณะชนจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น TOXNET ของสถาบันสุขภาพแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกาและฐานข้อมูลองค์การจัดการสารเคมีแห่งสหภาพยุโรป 

การตั้งค่ามาตรฐานความปลอดภัย

ส่วนผสมทุกชนิดแม้กระทั่งน้ำก็เป็นอันตรายถ้าได้รับในปริมาณมากเกินไป และหากมีการสัมผัสในปริมาณที่ต่ำพอ ทุกสิ่งก็มีความปลอดภัย ใจความสำคัญคือการระบุระดับความปลอดภัยในการใช้ส่วนผสม

การประเมินภัยอันตรายของเราถือเป็นจุดเริ่มต้น หากวิทยาศาสตร์ระบุว่ามีภัยอันตราย เราจะประเมินความเสี่ยงตามผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ ใครที่จะได้รับผลกระทบ ปริมาณที่จะได้รับผลกระทบ ระยะเวลา และความถี่ของผลกระทบ 

เรามองถึงกรณีที่อาจได้รับส่วนผสมมากที่สุด เพื่อเพิ่มเกณฑ์ในการกำหนดมาตรฐาน “ความปลอดภัยขั้นสูงขึ้นกว่าเดิม”

สี่ขั้นตอนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น

เรานำส่วนผสมแต่ละชนิดไปทำการประเมินสี่ขั้นตอนที่รวมการประเมินภัยอันตรายและความเสี่ยง ตามข้อมูลและมาตรฐานความปลอดภัยของเรา

ขั้นตอนดังกล่าวประเมินส่วนผสมแต่ละชนิดเพื่อตรวจหา: 1) ภัยอันตรายเรื้อรังต่อสุขภาพมนุษย์ 2) ภัยอันตรายทางสิ่งแวดล้อมระยะยาว 3) ความเสี่ยงเฉียบพลันต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และ 4) ผลกระทบอื่น ๆ เช่น อาการภูมิแพ้ 

ส่วนผสมที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภัยอันตรายต้องผ่านการประเมินความเสี่ยง เรานำผลลัพธ์ที่ได้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา

รายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนประจำปี 2017
กว่า 25 ปี ที่เราเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในเรื่องความโปร่งใส โดยรายงานให้สาธารณชนได้ทราบถึงการปฏิบัติและผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมของ SC Johnson ดูผลเรื่องการปฏิบัติงานล่าสุดของเราได้ในตอนนี้
ดูรายงาน

ความโปร่งใสความเชื่อใจในวัฒนธรรมความโปร่งใส: คำถามและคำตอบจากรายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนของ SC Johnson ประจำปี 2017

ฟิสก์ จอห์นสันทางเลือกที่แจ้ง: จดหมายจากประธานและซีอีโอของ SC Johnson เกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2017 ของเรา

Greenlist (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี)โปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ของ SC Johnson มีสี่ขั้นตอนในการพัฒนาให้ดีขึ้น

Greenlist (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี)โปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ของ SC Johnson เริ่มต้นด้วยข้อมูล: ข้อมูลที่คัดตอนจากรายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนประจำปี 2017 ของเรา

Greenlist (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี)โปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ของ SC Johnson เป็นโปรแกรมที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ: ข้อมูลที่คัดตอนจากรายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนประจำปี 2017 ของเรา

Greenlist (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี)โปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ของ SC Johnson ตั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัย: ข้อมูลที่คัดตอนจากรายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนประจำปี 2017 ของเรา

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป