ความก้าวหน้าของ SC Johnson ในการปกป้องสิ่งแวดล้อมในปี 2016/17: ข้อมูลที่คัดตอนจากรายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนประจำปี 2017 ของเรา

ตลอดปี 2016/17 SC Johnson เข้าใกล้เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและพร้อมกันนั้นก็พัฒนาโปรแกรมที่เป็นนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
SC Johnson สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 55% ตามดัชนีการผลิตเมื่อเทียบกับปริมาณที่ลดได้เมื่อปี 2000
พันธกิจของ SC Johnson คือการดำเนินงานในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม หมายความว่าเราต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานของเราและหาวิธีลดผลกระทบ ด้วยการลดขยะจากการผลิตทั่วโลกและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนทั่วโลก

ตลอดปี 2016/17 เราเข้าใกล้เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและพร้อมกันนั้นก็พัฒนาที่เป็นนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
13 ปีที่ผ่านมา SC Johnson ใช้แหล่งที่มาของพลังงานหมุนเวียนรอบโลกเพื่อใช้ในโรงงานผลิตของเรา 35% ของพลังงานที่เราใช้ทั่วโลกในปีงบประมาณ 2016/17 มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน แหล่งที่มาดังกล่าวได้แก่กังหันลมที่ตั้งอยู่ในโรงงานผลิตที่ใหญ่ที่สุดของเราในเมืองเมานต์เพลเซนต์ รัฐวิสคอนซิน และโรงงานของเราในประเทศเนเธอร์แลนด์ แผงโซล่าเซลล์ในประเทศจีน ขยะโรงงานที่แปลงเป็นแหล่งเชื้อเพลิงอย่างก๊าซชีวภาพในประเทศอินโดนีเซีย และการซื้อเครดิตพลังงานหมุนเวียน

นอกจากนี้ ในเดือนพฤษภาคมปี 2017 โรงงานผลิตของเราในเมืองเบย์ซิตี รัฐมิชิแกน กลายเป็นโรงงานผลิตแห่งที่สามของบริษัทที่ใช้พลังงานลม 100% เพื่อผลิตไฟฟ้า โรงงานผลิตในเบย์ซิตีเป็นโรงงานผลิตถุงแบรนด์ Ziploc®

ในปีงบประมาณนี้ เราสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 55% ตามดัชนีการผลิต เมื่อเทียบกับปริมาณที่ลดได้เมื่อปี 2000

เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลผู้นำด้านพลังงานสีเขียว (Green Power Leadership Award) จากสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐฯ (U.S. Environmental Protection Agency) ในปี 2016 จากความสำเร็จที่ว่านี้และจากการใช้แหล่งพลังงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง รางวัลความเป็นเลิศด้านการใช้พลังงานสีเขียวที่เราได้รับแสดงถึงพันธกิจและการสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าและการพัฒนาตลาดพลังงานสีเขียวแบบสมัครใจในสหรัฐอเมริกาของเรา
SC Johnson ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านทางการใช้พลังงานลม
SC Johnson สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 55% ตามดัชนีการผลิตเมื่อเทียบกับปริมาณที่ลดได้เมื่อปี 2000
กังหันลมของ SC Johnson เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียน
ในปัจจุบันโรงงานผลิตสามแห่งของ SC Johnson ใช้พลังงานลม 100% ในการผลิตไฟฟ้า
มาตรการป้องกันสิ่งแวดล้อมอีกหนึ่งมาตรการของเราคือการลดขยะทั่วโลก วัตถุประสงค์อันดับหนึ่งของเราคือการกำจัดขยะให้หมดสิ้น แต่หากเราทำไม่สำเร็จ เราตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนขยะของแข็งและของเหลวจากแหล่งฝังกลบเป็นแหล่งพลังงานอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

ในปี 2016/17 โรงงานผลิตอีกหกแห่งเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณขยะโรงงานที่ส่งไปที่แหล่งฝังกลบ ทำให้ขณะนี้มีโรงงานผลิตทั้งหมด 17 แห่งที่ใช้มาตรการดังกล่าว จากโรงงานผลิตทั้งหมด มีอยู่ห้าแห่งที่พัฒนาไปอีกระดับด้วยการไม่ส่งขยะไปที่แหล่งฝังกลบเลย รวมไปถึงขยะจากโรงอาหารและสำนักงาน โรงงานผลิตดังกล่าวได้แก่โรงงานผลิตที่ตั้งอยู่ในเมืองโตลูกา ประเทศเม็กซิโก, เมืองโฮจิมิน ประเทศเวียดนาม, เมืองโรสลิน ประเทศแอฟริกาใต้, เมืองเคียฟ ประเทศยูเครน และเมืองไนโรบี ประเทศเคนยา ในขณะนี้ มีโรงงานผลิตของ SC Johnson มากกว่าสิบแห่งที่ไม่ส่งขยะไปยังแหล่งฝังกลบเลย

เป้าหมายในการกำจัดขยะในแหล่งฝังกลบจะสำเร็จไม่ได้ถ้าคนของ SC Johnson ทั่วโลกขาดความทุ่มเทและความช่างคิด ทุกอย่างเริ่มด้วยการลงมือคัดแยกขยะและนำวัสดุเก่ากลับมาใช้ใหม่ แหล่งผลิตบางแห่งย่อยสลายขยะอาหารเพื่อใช้ในการจัดสวน บางแห่งใช้น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วเป็นปุ๋ยในสวนและพื้นที่ทางธรรมชาติอื่น ๆ
สิ่งสำคัญที่สุดคือการทำงานร่วมกัน เราไม่มีทางประสบความสำเร็จจนถึงขนาดนี้ถ้าไม่ได้ความทุ่มเทของทีม SC Johnson ที่ทำงานอย่างอุตสาหะในโรงงานผลิตแต่ละแห่งเพื่อค้นหาวิธีลดขยะอย่างมีนวัตกรรม
โรงงานผลิต 17 แห่งของ SC Johnson ไม่มีการส่งขยะไปยังแหล่งฝังกลบ
SC Johnson มีโรงงานผลิต 17 แห่งที่ไม่ส่งขยะไปยังแหล่งฝังกลบเลย
รายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนประจำปี 2017
กว่า 25 ปี ที่เราเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในเรื่องความโปร่งใส โดยรายงานให้สาธารณชนได้ทราบถึงการปฏิบัติและผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมของ SC Johnson ดูผลเรื่องการปฏิบัติงานล่าสุดของเราได้ในตอนนี้
ดูรายงาน

ความโปร่งใสความเชื่อใจในวัฒนธรรมความโปร่งใส: คำถามและคำตอบจากรายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนของ SC Johnson ประจำปี 2017

ฟิสก์ จอห์นสันทางเลือกที่แจ้ง: จดหมายจากประธานและซีอีโอของ SC Johnson เกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2017 ของเรา

Greenlist (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี)คำอธิบายโปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ของ SC Johnson: ข้อมูลที่คัดตอนจากรายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนประจำปี 2017 ของเรา

Greenlist (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี)โปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ของ SC Johnson มีสี่ขั้นตอนในการพัฒนาให้ดีขึ้น

Greenlist (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี)โปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ของ SC Johnson เริ่มต้นด้วยข้อมูล: ข้อมูลที่คัดตอนจากรายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนประจำปี 2017 ของเรา

ความโปร่งใสความก้าวหน้าของ SC Johnsons ในการเป็นผู้นำด้านความโปร่งใสในปี 2016/17

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป