โปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ของ SC Johnson เป็นโปรแกรมที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ: ข้อมูลที่คัดตอนจากรายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนประจำปี 2017 ของเรา

ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกยืนยันข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเกณฑ์ที่อยู่ในโปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ของ SC Johnson
การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ: "ระเบียบวิธีของ Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ของ SC Johnson เป็นระเบียบวิธีที่สมบูรณ์ สม่ำเสมอ มีความหนักแน่นทางวิทยาศาสตร์ ยืดหยุ่น และสร้างสรรค์" 
ก่อนที่จะเปิดเผยรายงานฉบับนี้ เราได้แบ่งปันข้อมูลของระเบียบวิธีของโปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ของ SC Johnson เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญแถวหน้าด้านพิษวิทยามนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้ทบทวน 

ความเห็นของพวกเขาถือเป็นการยืนยันความถูกต้องของโปรแกรม Greenlist™ รวมไปถึงเกณฑ์การประเมินและข้อมูลที่เราใช้ และแนวทางเชิงวิทยาศาสตร์ในการคัดเลือกส่วนผสมโดยคำนึงถึงภัยอันตรายและความเสี่ยง
ฉันพบว่ากระบวนการดังกล่าวมีการรับรองทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลที่ดี กระบวนการดังกล่าวครอบคลุมพื้นฐานของสุขภาพมนุษย์และการประเมินความปลอดภัยทางสิ่งแวดล้อมให้กับวัตถุดิบและส่วนผสมของสูตร
จอห์น พี. คาร์โบเน ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

ต่อไปนี้เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบ:

  • พอล อะนาสตาส์ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต และอธิการบดีของศูนย์วิจัยเคมีสีเขียวและวิศวกรรมสีเขียวแห่งมหาวิทยาลัยเยล เคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐฯ และที่ปรึกษาด้านวิทยาศาตร์ของสำนักงานฯ
  • จอห์น พี. คาร์โบเน ปริญญาดุษฎีบัณฑิต และประธานที่ปรึกษาสำนักงานประเมินความเสี่ยงเชิงนิเวศพิษวิทยาและสิ่งแวดล้อม เคยดำรงตำแหน่งเป็นนักวิทยาศาสตร์กิตติมศักดิ์ที่บริษัท Rohm and Haas และเป็นที่ปรึกษาอาวุโสด้านสิ่งแวดล้อมให้กับบริษัท Dow Chemical มีประสบการณ์มานานกว่า 30 ปี และเป็นสมาชิกของสมาคมความเป็นพิษและสารเคมีเชิงสิ่งแวดล้อม (SETAC)
  • อเล็กซานดรา ไมร์เต็นส์ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต และนักพิษวิทยาของสมาคมการจัดการความเสี่ยงเชิงสิ่งแวดล้อม (CERM) ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาคอมพิวเตอร์และการประเมินภัยอันตราย นอกจากนี้ ยังเป็นนักวิจัยที่สถาบันสาธารณสุขบลูมเบิร์ก มหาวิทยาลัยจอนส์ฮอปกินส์ ที่เธอเป็นผู้บริหารโครงการริเริ่มชื่อพิษวิทยาสีเขียว และยังเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแบรนไดส์ด้วย
  • จูลี่ เอ็ม. โชนัง ปริญญาดุษฎีบัณฑิต และศาสตราจารย์ที่สาขาวิศวกรรมเคมีและวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย, วิทยาเขตเออร์ไวน์, สถาบันวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ประยุกต์เฮนรี ซามูลี ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการคัดสรรวัสดุตามผลกระทบและความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เธอดำรงตำแหน่งในองค์คณะวิทยาศาสตร์กรีนริบบิ้นของกรมควบคุมสารเคมีแห่งแคลิฟอร์เนียเพื่อสนับสนุนกฎหมายผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นและโครงการริเริ่มด้านสารเคมีสีเขียว
  • โดนัลด์ เวอร์สตีก ปริญญาดุษฎีบัณฑิต และประธานบริษัท EcoStewardship, LLC เขาทำงานในฐานะผู้ประเมินความเสี่ยงเชิงสิ่งแวดล้อมและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนเป็นเวลา 30 ปีให้กับบริษัท Procter & Gamble ขณะที่เป็นสมาชิกของ SETAC เขาดำรงตำแหน่งบรรณาธิการด้านพิษวิทยาทางทะเลให้กับวาสารพิษวิทยาและสารเคมีเชิงสิ่งแวดล้อม (Environmental Toxicology and Chemistry) และเคยเป็นสมาชิกคณะกรรมการผู้บริหารและเหรัญญิกเลขานุการ
วิธีดำเนินการ Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ของ SC Johnson นั้นมีความเข้มงวด สม่ำเสมอ และอ้างอิงหลักการทางวิทยาศาสตร์อย่างหนักแน่น เป็นวิธีการที่ยืดหยุ่นและสร้างสรรค์ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่บริษัทในการปรับปรุงประวัติด้านความปลอดภัยของสูตรการผลิตต่อไป ระเบียบวิธีดังกล่าวประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุม สูตรผสมที่ชัดเจนเพื่อประเมินคุณภาพของข้อมูลและประเมินภัยอันตรายอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงการสัมผัสต่อสารที่อาจเกิดขึ้นและความเสี่ยงที่ตามมา
อเล็กซานดรา ไมร์เต็นส์ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ผมรู้สึกประทับใจมากกับแนวทางที่ SC Johnson ใช้ในการพัฒนาและใช้เกณฑ์ Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) เพราะมีความเข้มข้นและมีวิทยาศาสตร์รองรับ แนวทางความสมดุลของภัยอันตรายและการประเมินความเสี่ยงที่อ้างอิงตามข้อมูลและหลักการทางวิทยาศาสตร์นั้นถือเป็นสิ่งที่น่าสนใจ
จูลี่ เอ็ม. โชนัง ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
รายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนประจำปี 2017
กว่า 25 ปี ที่เราเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในเรื่องความโปร่งใส โดยรายงานให้สาธารณชนได้ทราบถึงการปฏิบัติและผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมของ SC Johnson ดูผลเรื่องการปฏิบัติงานล่าสุดของเราได้ในตอนนี้
ดูรายงาน

Greenlist (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี)คำอธิบายโปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ของ SC Johnson: ข้อมูลที่คัดตอนจากรายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนประจำปี 2017 ของเรา

ส่วนผสมทุกอย่างล้วนเป็นสารเคมี: ทำไม SC Johnson จึงต้องแก้ไขปัญหาการรับรู้เชิงลบเกี่ยวกับสารเคมีสังเคราะห์

สิ่งแวดล้อมSC Johnson ก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม

ฟิสก์ จอห์นสันฟิสก์ จอห์นสัน ประธานและซีอีโอคนปัจจุบันของ SC Johnson

สิ่งแวดล้อมการเคลื่อนไหวขององค์กร: กลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเพื่อการบริโภค (The Consumer Goods Forum) กฎบัตรสำหรับการทำความสะอาดอย่างยั่งยืน

ความโปร่งใสเส้นทางการพัฒนาความโปร่งใสของส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ของ SC Johnson

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป