โปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ของ SC Johnson ตั้งมาตรฐานความปลอดภัย: ข้อมูลที่คัดตอนจากรายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนประจำปี 2017 ของเรา

SC Johnson ตรวจสอบส่วนผสมทั้งหมดที่ใช้เพื่อกำหนดปริมาณที่ปลอดภัยและที่เป็นอันตราย 
SC Johnson พิจารณาผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคมีโอกาสใช้มากที่สุด พร้อมเลือกส่วนผสมและระดับของส่วนผสมที่ต้องการใช้
ส่วนประกอบซึ่งมีอยู่บนโลก – ที่รวมถึงออกซิเจนและน้ำ – อาจกลายเป็นพิษได้หากมีปริมาณที่สูงพอ ดังนั้น ส่วนผสมทุกรายการในผลิตภัณฑ์ของ SC Johnson จะต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อตัดสินใจว่าต้องมีปริมาณมากน้อยเพียงใดจึงจะปลอดภัย แน่นอนว่าต้องมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรม แต่ที่ SC Johnson เราไปไกลยิ่งกว่า

เราเริ่มด้วยการประเมินภัยอันตรายโดยใช้ข้อมูลที่เราเก็บอย่างต่อเนื่อง เมื่อใดก็ตามที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดอันตราย เราจะทำการประเมินส่วนผสมดังกล่าวนั้น เพื่อพิจารณาว่าควรนำมาใช้ที่ความเข้มข้นในระดับใด โดยไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์อันไม่พึงประสงค์ต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม นั่นคือระดับที่ปลอดภัย

ดังนั้น เราจึงประเมินผลเพิ่มเติมโดยมุ่งเน้นที่การสัมผัส นักวิทยาศาสตร์ของ SC Johnson มีหน้าที่ตรวจสอบจุดประสงค์ของผลิตภัณฑ์และวิธีที่ผู้บริโภคอาจใช้งานผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เราพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคมีโอกาสใช้มากที่สุด และเลือกส่วนผสมและระดับของส่วนผสมที่ต้องการใช้

ตัวอย่างเช่น เรารู้ว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประมาณสัปดาห์ละครั้ง และเราก็ลงลึกยิ่งกว่านั้น เราตรวจสอบระดับในการสัมผัสกับส่วนผสม โดยสมมติว่ามีการใช้หลายครั้งต่อวัน 

เรายังคำนึงถึงหลากหลายวิธีในการใช้หรือสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระจกที่ใช้บนเคาน์เตอร์ครัวที่ใช้สำหรับเตรียมอาหาร เราคำนึงถึงสถานการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้น และแยกย่อยรายละเอียดเพิ่มขึ้นหลายเท่าเพื่อกำหนดปัจจัยความปลอดภัยให้มากขึ้น 

เป้าหมายของเราคือกำหนดระดับ“ความปลอดภัยที่สูงขึ้นกว่าเดิม”ในแต่ละสถานการณ์ หลังจากนั้น เรากำหนดให้ระดับดังกล่าวเป็นระดับมาตรฐานที่ให้นักวิทยาศาสตร์ของ SC Johnson นำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป
ส่วนผสมทุกชนิดบนโลกล้วนมีพิษหากใช้ในปริมาณที่มากพอ ดังนั้นส่วนผสมทุกชนิดที่ใส่ในผลิตภัณฑ์ของ SC Johnson ต้องผ่านการประเมิน

การประเมินภัยอันตราย

การประเมินของเราเริ่มด้วยการประเมินภัยอันตราย:

  • การระบุภัยอันตราย – ใช้เกณฑ์ของ Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) เพื่อกำหนดว่ามีภัยอันตรายที่ต้องประเมินหรือไม่ เช่น มีส่วนผสมที่เป็นพิษต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมหรือไม่
  • กำหนดมาตรการตอบสนอง – ใช้แหล่งข้อมูลของ Greenlist™ (จากซัพพลายเออร์และข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน) เพื่อกำหนดปริมาณของส่วนผสมที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ

การนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เรากำหนดปริมาณความเข้มข้นของส่วนผสมที่สูงที่สุดที่อนุญาตให้ใส่ในผลิตภัณฑ์หลังจากทำการประเมินโดยสมบูรณ์ นักวิทยาศาสตร์ของ SC Johnson จะใช้ข้อมูลที่ได้นี้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม

อ่านขั้นตอนการประเมินภัยอันตรายและความเสี่ยงสี่ขั้นตอน เพื่อเข้าใจขั้นตอนต่อไปของโปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ของ SC Johnson

รายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนประจำปี 2017
กว่า 25 ปี ที่เราเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในเรื่องความโปร่งใส โดยรายงานให้สาธารณชนได้ทราบถึงการปฏิบัติและผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมของ SC Johnson ดูผลเรื่องการปฏิบัติงานล่าสุดของเราได้ในตอนนี้
ดูรายงาน

Greenlist (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี)โปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ของ SC Johnson มีสี่ขั้นตอนในการพัฒนาให้ดีขึ้น

Greenlist (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี)โปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ของ SC Johnson เป็นโปรแกรมที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ: ข้อมูลที่คัดตอนจากรายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนประจำปี 2017 ของเรา

Greenlist (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี)คำอธิบายโปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ของ SC Johnson: ข้อมูลที่คัดตอนจากรายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนประจำปี 2017 ของเรา

Greenlist (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี)โปรแกรม Greenlist™ (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี) ของ SC Johnson เริ่มต้นด้วยข้อมูล: ข้อมูลที่คัดตอนจากรายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนประจำปี 2017 ของเรา

ความโปร่งใสความเชื่อใจในวัฒนธรรมความโปร่งใส: คำถามและคำตอบจากรายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนของ SC Johnson ประจำปี 2017

ฟิสก์ จอห์นสันทางเลือกที่แจ้ง: จดหมายจากประธานและซีอีโอของ SC Johnson เกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2017 ของเรา

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป