ผู้บริโภคไทยต้องการรู้ว่าอะไรอยู่ข้างในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

SC Johnson ยังคงเป็นผู้นำด้านความโปร่งใสของข้อมูลส่วนผสมและได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภค

เมืองเรซีน, วิสคอนซิน, 22 มีนาคม 2018 – เมื่อความเชื่อมั่นในธุรกิจเริ่มถดถอยลง* บริษัทต่าง ๆ มีโอกาสที่จะนำความเชื่อมั่นของลูกค้ากลับคืนด้วยการทำให้เกิดความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น SC Johnson เป็นผู้นำของอุตสาหกรรมในด้านโครงการริเริ่มต่าง ๆ ทั่วโลกในเรื่องการให้ข้อมูลส่วนผสมในสินค้าเพิ่มเติม จากแต่ก่อนที่ระบุเพียงที่มาและวิธีการใช้ ได้เพิ่มเติมข้อมูลในส่วนของสารก่อภูมิแพ้ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทต่อยอดชื่อเสียงและความเป็นผู้นำในเรื่องความโปร่งใสของข้อมูลส่วนผสมด้วยการจัดทำเว็บไซต์ความโปร่งใส WhatsInsideSCJohnson.com ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลสินค้า SC Johnson มากกว่า 5,300 รายการที่จำหน่ายทั่วโลกที่เปิดอ่านและเข้าใจง่าย 

"เราจัดทำแบบสำรวจผู้บริโภคทั่วโลกและเข้าใจว่าพวกเขาสนใจที่จะเข้าไปอ่านข้อมูลส่วนผสมที่อยู่ในสินค้าที่พวกเขาซื้อกลับบ้าน" เคลลี เอ็ม. เซมรู รองประธานอาวุโสฝ่ายกิจการองค์กรทั่วโลก แผนกติดต่อสื่อสารและความยั่งยืนที่ SC Johnson กล่าว "เราเชื่อว่าความโปร่งใสเป็นหนทางที่จะทำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นและเราทุ่มเทอย่างเกินมาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ออกมาให้มากที่สุด" 

แบบสำรวจล่าสุด** ที่ SC Johnson เป็นผู้จัดทำพบว่า 94 เปอร์เซ็นต์ของผู้บริโภคชาวไทยเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทผลิตสินค้าทำความสะอาดในครัวเรือนเปิดเผยข้อมูลส่วนผสมบนสินค้าของตน ผลสำรวจดังกล่าวสอดคล้องกับความเห็นที่ได้รับจากประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก แบบสำรวจดังกล่าวเปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่า 79 เปอร์เซ็นต์ของผู้ทำแบบสำรวจทำการหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดครัวเรือนขณะที่กำลังเลือกซื้อสินค้า เป็นการเน้นย้ำกว่าบริษัทต่าง ๆ จำเป็นต้องให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวโดยง่ายผ่านอุปกรณ์มือถือ 

เส้นทางความโปร่งใสของ SC Johnson

SC Johnson เริ่มต้นเส้นทางความโปร่งใสด้วยการเปิดตัวเว็บไซต์ข้อมูลส่วนผสม WhatsInsideSCJohnson.com ในปีค.ศ. 2009 เว็บไซต์นี้ให้บริการข้อมูลรายการส่วนผสมโดยละเอียดกับผู้บริโภคสำหรับตราสินค้า Windex®, Mr Muscle®, Scrubbing Bubbles®, และ Ziploc®

ปีค.ศ. 2012 เว็บไซต์ได้เพิ่มรายการส่วนผสมของน้ำหอมที่อยู่ในสินค้าโดยละเอียด จานสีน้ำหอมเฉพาะยี่ห้อของ SC Johnson คัดส่วนผสมที่ไม่ผ่านมาตรฐานระดับสูงของบริษัทประมาณ 2,400 รายการออกถึงแม้ว่าส่วนผสมเหล่านั้นจะเป็นผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมและถูกกฎหมายพาณิชย์ก็ตาม

ปีค.ศ. 2015 SC Johnson ทำงานอย่างใกล้ชิดกับริษัทน้ำหอมและได้เพิ่มข้อมูลกลิ่นหอมของยี่ห้อบางประเภทในเว็บไซต์ ผู้บริโภคที่มีคำถามสามารถเข้าไปที่ WhatsInsideSCJohnson.com เพื่อเปิดดูรายการน้ำหอมที่อยู่ในสินค้าของ SC Johnson แต่ละยี่ห้อภายใต้หมวดสินค้าต่าง ๆ ปีค.ศ. 2016 บริษัทขยายโครงการเปิดเผยข้อมูลส่วนผสมไปที่ยุโรป ปีค.ศ. 2017 โครงการดังกล่าวเปิดตัวในประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชียแปซิฟิกและจะตามด้วยลาตินอเมริกาในปีต่อมา

ปีค.ศ. 2017 SC Johnson เปิดเผยสารก่อภูมิแพ้ผิวหนัง 368 ชนิดที่อาจเกิดจากการใช้สินค้า โดยจะให้ข้อมูลสินค้าบางยี่ห้อเท่านั้น เข้าไปดูรายการสารก่อภูมิแพ้จากสินค้าเหล่านี้ได้ที่ WhatsInsideSCJohnson.com

แบบสำรวจของ SC Johnson ที่จัดทำกับผู้ทำแบบสำรวจในประเทศ 1,000 คนพบว่า 92 เปอร์เซ็นต์ของผู้บริโภคชาวไทยต้องการรู้ข้อมูลรายการสารก่อภูมิแพ้ที่อยู่ในสินค้าทำความสะอาดในครับเรือนที่พวกเขาใช้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ SC Johnson เปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ข้อมูลส่วนผสม WhatsInsideSCJohnson.com

เกี่ยวกับ SC Johnson

SC J เป็นบริษัทครอบครัวที่ให้ความสำคัญในเรื่องนวัตกรรม สินค้าคุณภาพสูง ความเป็นเลิศในที่ทำงานและพันธกิจระยะยาวที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่ดำเนินธุรกิจ บริษัทมีฐานที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตสินค้าทำความสะอาดภายในครัวเรือนและสินค้าสำหรับจัดเก็บในบ้าน ระบบอากาศบริสุทธิ์ สินค้าควบคุมสัตว์พาหะ และสินค้าทำความสะอาดรองเท้า รวมไปถึงสินค้ามือาชีพต่าง ๆ บริษัทจัดจำหน่ายสินค้ายี่ห้อขึ้นชื่ออย่าง GLADE®, KIWI®, OFF!®, PLEDGE®, RAID®, SCRUBBING BUBBLES®, SHOUT®, WINDEX® และ ZIPLOC® ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ และมีสินค้ายี่ห้อที่จัดจำหน่ายนอกสหรัฐอเมริกาเช่น AUTAN®, TANA®, BAMA®, BAYGON®, BRISE®, KABIKILLER®, KLEAR®, MR MUSCLE® และ RIDSECT®. บริษัทก่อตั้งมา 132 ปี สร้างรายได้จากยอดขาย 1 หมื่นล้านเดอลลาร์หรัฐ มีบุคลากรในบริษัทประมาณ 13,000 อัตราทั่วโลกและจำหน่ายสินค้าในแทบจะทุกมุมโลก www.scjohnson.com 

*การวิจัยค่าความเชื่อมั่น Edelman ปีค.ศ. 2017:

**SC Johnson อนุมัติให้บริษัท Edelman Intelligence ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจกับผู้ใหญ่ในประเทศไทย แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นระหว่างวันที่ 8-20 กันยายน ค.ศ. 2017 ค่าความคลาดเคลื่อนสำหรับแบบสำรวจนี้ (n=1,000) อยู่ที่ +/-3.1% ที่ 95% ของระดับความเชื่อมั่น