โครงการบริจาคขององค์กร SC Johnson ได้บริจาคกำไรก่อนหักภาษีจำนวน 5 เปอร์เซ็นต์ให้กับการกุศล

การบริจาคเงินทุนและผลิตภัณฑ์ของ SC Johnson ช่วยให้ชุมชนของเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

การให้คืนต่อชุมชน: นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1937 SC Johnson ได้บริจาคกำไรทั้งหมดก่อนหักภาษีจำนวน 5 เปอร์เซ็นต์ให้แก่การกุศล
การกุศลขององค์กร SC Johnson มุ่งเป้าไปที่การพัฒนา การบริการสังคม สุขภาพ ความยั่งยืน และความต้องการอื่น ๆ ของชุมชน

ไม่ว่าจะเป็นที่ใดที่เราไปปฏิบัติงาน เราต้องการช่วยทำให้ที่แห่งนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนื่องจากมีเราอยู่ที่นั่น ความปรารถนานี้ได้เกิดขึ้นมานานกว่าหนึ่งศตวรรษมาแล้ว โดยซามูเอล เคอร์ติส จอห์นสันผู้ก่อตั้งบริษัทของเรา ซึ่งความปรารถนานี้เองได้รับการส่งเสริมด้วย คำแถลงค่านิยมขององค์กร และได้นำไปปฏิบัติโดยพนักงานของ SC Johnson ทั่วโลก

นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1937 SC Johnson ได้บริจาคกำไรทั้งหมดก่อนหักภาษีจำนวน 5 เปอร์เซ็นต์ให้แก่การกุศล ปี ค.ศ. 2017 คือปีที่ 80 ในการบริจาคของบริษัท และยังเป็นปีที่มูลนิธิการกุศลของเราที่ชื่อ SC Johnson Giving, Inc. มีอายุเกือบครบรอบหกทศวรรษอีกด้วย

โดยการบริจาคหลัก ๆ ขององค์กรเราได้มุ่งเน้นไปที่สถาบันหรือองค์กรที่ให้บริการหรือมีผลโดยตรงต่อชุมชนที่เราดำเนินงานอยู่ ซึ่งส่วนงานที่เราให้ความสนใจนั้นประกอบไปด้วย:

  • การพัฒนาเศรษฐกิจ&ของชุมชน - เป็นโครงการที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ รวมไปถึงการสร้างพื้นฐาน การสร้างศักยภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจ การสร้างความปลอดภัย ให้การเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม และการฝึกอาชีพให้กับชุมชน
  • การบริการสังคม - คือโครงการที่ให้การสนับสนุนแก่ผู้ที่มีรายได้น้อย/มีความเสี่ยง หรือการสนับสนุนครอบครัวต่าง ๆ ให้ดำเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเองได้ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิเช่น การบริการสำหรับครอบครัว ผู้พิการ หรือผู้สูงอายุ, โครงการป้องกันภัยพิบัติ, โครงการให้ที่พักพิงชั่วคราว และการสนับสนุนสำหรับผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยากไร้
  • การมีสุขภาพ&สุขภาวะที่ดี - เป็นโครงการที่ช่วยให้ความรู้และต่อสู้กับโรคที่มียุงเป็นพาหะ หรือส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะ รวมไปถึงกระตุ้นให้เกิดการเข้าถึงทางการแพทย์ที่ทั่วถึงแก่สาธารณะ
  • การศึกษา - คือโครงการที่ช่วยเน้นย้ำให้เกิดความสำเร็จทางการศึกษาของนักเรียนนักศึกษา ด้วยการมุ่งเน้นไปที่ความสมบูรณ์และความก้าวหน้าทางการศึกษาต่าง ๆ เช่น โรงเรียนสำหรับการศึกษาวัยเด็กตอนต้น, ระดับ K-12, ระดับหลังมัธยมศึกษา, ระดับเทคนิค และอาชีวศึกษา
  • โครงการความยั่งยืน&ด้านสิ่งแวดล้อม - เป็นโครงการที่กระตุ้นให้เกิดความยั่งยืนผ่านการดูแลด้านระบบนิเวศน์, การลดมลภาวะ, การอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ, การเสริมความงดงามด้านสิ่งแวดล้อม, พลังงานหมุนเวียน และการอนุรักษ์สัตว์ป่าของชุมชน
  • การบริจาคผลิตภัณฑ์ในสหรัฐฯ

การบริจาคบางส่วนของ SC Johnson นั้นเป็นผลมาจากการขอความสนับสนุนด้านการเงิน แต่ก็มีการบริจาคอื่น ๆ ที่บริษัทเป็นผู้ค้นหาผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือโดยตรงด้วยเช่นกัน 

หากคุณอาศัยอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาติดต่อหน่วยงานของ SC Johnson ในชุมชนของคุณ เพื่อค้นหาว่าหน่วยงานดังกล่าวมีการบริจาคให้กับท้องถิ่นใดบ้าง 

หากคุณต้องการขอรับบริจาคเงินทุนจากทาง SC Johnson ในประเทศสหรัฐอเมริกา องค์กรของคุณต้องได้รับการจดทะเบียนและได้รับการยกเว้นภาษีตามมาตรา 501(c)(3) สำหรับองค์กรการกุศลที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือองค์กรของคุณต้องเป็นหน่วยงานของรัฐบาล เช่น โรงเรียน ห้องสมุด หรือหน่วยงานสาธารณะ

เราไม่บริจาคเงินทุนให้เป็นรายบุคคล และเราไม่สนับสนุนองค์กรที่มีนโยบายสร้างความแบ่งแยกทางเชื้อชาติ, สีผิว, ศาสนา (ลัทธิ), เพศ, การแสดงออกทางเพศหรือการข้ามเพศ, อายุ, ถิ่นกำเนิด (ต้นตระกูล), ความพิการ, สถานภาพการสมรส, รสนิยมทางเพศ หรือสถานภาพทางทหาร ไม่ว่าจะเป็นนโยบายสร้างความแบ่งแยกที่เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือในทางปฏิบัติก็ตาม 

ดูคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบริจาคเงินทุนของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการบริจาคในสหรัฐฯ ของเรา

สมัครขอรับทุนในสหรัฐ
หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามแนวทางพื้นฐานที่ระบุไว้ด้านบน กรุณาใช้ระบบรับสมัครออนไลน์ของเราเพื่อเริ่มกระบวนการขอรับเงินทุน
สมัครขอรับทุน
กลับไปที่ใบสมัครขอรับเงินทุนในสหรัฐ
หากคุณเริ่มขั้นตอนสมัครขอรับเงินทุนไปแล้ว กลับไปที่ใบสมัครที่กรอกค้างไว้ที่นี่ 
กลับไปที่ใบสมัครขอรับเงินทุนในสหรัฐ
สมัครขอรับเงินทุนภายนอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
ดูหน้าคำถามที่พบบ่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายเงินทุนภายนอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดาของเรา
ติดต่อขอข้อมูลการสมัคร

การกุศลSC Johnson ช่วยให้เด็ก ๆ ได้เรียนว่ายน้ำ โดยให้ทุนสร้างสระว่ายน้ำสำหรับชุมชนบ้านเกิด

การกุศลการบริจาคเงินทุนและผลิตภัณฑ์ของ SC Johnson ช่วยให้ชุมชนของเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์ของเรากองทุน SC Johnson: แนวทางและสาขาที่เราสนใจ

การกุศลกองทุน SC Johnson: ขั้นตอนการสมัครขอรับเงินทุนจากบริษัทในสหรัฐฯ

การศึกษาประสบการณ์ทางวิทยาศาตร์: ห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร์ Mr Muscle สนับสนุนการศึกษา STEM ในแอฟริกาใต้

การศึกษาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์กลายเป็นจริงได้ด้วยการสนับสนุน NeanderLAB ในเยอรมนีของ SC Johnson

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป