กองทุน SC Johnson: ขั้นตอนการสมัครขอรับเงินทุนจากบริษัทในสหรัฐฯ

การกุศลขององค์กร SC Johnson มุ่งเป้าไปที่การพัฒนา การบริการสังคม สุขภาพ ความยั่งยืน และความต้องการอื่น ๆ ของชุมชน
SC Johnson ไม่ให้เงินทุนกับบุคคลและไม่สนับสนุนองค์กรที่มีนโยบายสนับสนุนการเลือกปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรหรือในทางปฏิบัติ
ที่ SC Johnson เราภาคภูมิใจในเกียรติประวัติด้านการกุศลที่เราปฏิบัติมายาวนาน ซึ่งได้กลายเป็นค่านิยมองค์กรของเรา หากคุณสนใจสมัครขอรับเงินทุนจาก SC Johnson เริ่มด้วยการอ่านคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบริจาคของบริษัทของเราเหล่านี้

คุณสมบัติผู้ขอรับเงินทุนในสหรัฐของ SC Johnson

คำตอบ องค์กรของคุณต้องเป็นองค์กรการกุศลที่ได้รับการจดทะเบียน และได้รับการยกเว้นภาษีตามมาตรา 501(c)(3) เป็นองค์กรการกุศลที่จัดตั้งในสหรัฐอเมริกา หรือเป็นองค์กรของรัฐ เช่น โรงเรียน ห้องสมุด หรือหน่วยงานภาครัฐ
- +
คำตอบ
 • กลุ่มบุคคล
 • องค์กรทางสังคม การกีฬา ทหารผ่านศึก สมาคมแรงงาน กลุ่มศาสนา แต่จะรับพิจารณาโปรแกรมที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับในภาพรวม 
 • องค์กรตั้งอยู่ภายนอกสหรัฐอเมริกา
 • กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือกลุ่มวิ่งเต้นหาเสียง
 • เงินเดือนหรือค่าจ้างสำหรับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารนอกเหนือจากสิ่งที่จำเป็นด้านการบริหารของโปรแกรมหรือโครงการนั้น ๆ
 • การสนับสนุนการดำเนินงานทั่วไปขององค์กรที่ได้รับการสนับสนุนโดย United Way แต่จะพิจารณาโปรแกรมบางโปรแกรมที่ไม่ได้รับเงินทุนโดย United Way
 • การประชุม สัมมนาหรือเวิร์กชอป เพราะเป็นงานหลักของ The Johnson Foundation มูลนิธิที่ดำเนินงานในราซีน รัฐวิสคอนซิน ที่ได้รับการสนับสนุนหลักจาก SC Johnson ทั้งนี้ SC Johnson อาจจะพิจารณาใบสมัครการขอทุนที่จะสนับสนุนการจัดประชุม สัมมนา หรือเวิร์กชอปภายนอกเมืองราซีน
 • โปรแกรม โครงการริเริ่ม หรือกลุ่มที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับ SC Johnson หรือธุรกิจของบริษัท (เช่น โปรแกรมที่ให้ประโยชน์กับบริษัทโดยตรง)
 • SC Johnson ไม่สนับสนุนองค์กรที่มีนโยบายสร้างความแบ่งแยกทางเชื้อชาติ, สีผิว, ศาสนา (ลัทธิ), เพศ, การแสดงออกทางเพศหรือการข้ามเพศ, อายุ, ถิ่นกำเนิด (ต้นตระกูล), ความพิการ, สถานภาพการสมรส, รสนิยมทางเพศ หรือสถานภาพทางทหาร ไม่ว่าจะเป็นนโยบายสร้างความแบ่งแยกที่เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือในทางปฏิบัติก็ตาม นโยบายของเราไม่ให้เงินทุนกับองค์กรที่มีนโยบายเช่นนี้
- +
คำตอบ SC Johnson ไม่ให้เงินทุนองค์กรที่อยู่ระหว่างยืนยันสถานะ 501(c) (3) เฉพาะองค์กรที่ยืนยันว่าได้รับการยกเว้นภาษี 501(c) (3) ตามที่สรรพากรสหรัฐอเมริกากำหนดเท่านั้นถึงจะมีสิทธิที่ได้รับเงินทุน
- +

จุดประสงค์หลักของงานการกุศลของ SC Johnson

คำตอบ
 • การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน - เป็นโครงการที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ รวมไปถึงการสร้างพื้นฐาน การสร้างศักยภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจ การสร้างความปลอดภัย ให้การเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม และการฝึกอาชีพให้กับชุมชน
 • การบริการสังคม - คือโครงการที่ให้การสนับสนุนแก่ผู้ที่มีรายได้น้อย/มีความเสี่ยง หรือการสนับสนุนครอบครัวต่าง ๆ ให้ดำเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเองได้ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิเช่น การบริการสำหรับครอบครัว ผู้พิการ หรือผู้สูงอายุ, โครงการป้องกันภัยพิบัติ, โครงการให้ที่พักพิงชั่วคราว และการสนับสนุนสำหรับผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยากไร้
 • การมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี - เป็นโครงการที่ช่วยให้ความรู้และต่อสู้กับโรคที่มียุงเป็นพาหะ หรือส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะ รวมไปถึงกระตุ้นให้เกิดการเข้าถึงทางการแพทย์ที่ทั่วถึงแก่สาธารณะ
 • การศึกษา - คือโครงการที่ช่วยเน้นย้ำให้เกิดความสำเร็จทางการศึกษาของนักเรียนนักศึกษา ด้วยการมุ่งเน้นไปที่ความสมบูรณ์และความก้าวหน้าทางการศึกษาต่าง ๆ เช่น โรงเรียนสำหรับการศึกษาวัยเด็กตอนต้น, ระดับอนุบาลถึงมัธยมปลาย, ระดับมหาวิทยาลัย, ระดับเทคนิค และอาชีวศึกษา
 • โครงการด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม - เป็นโครงการที่กระตุ้นให้เกิดความยั่งยืนผ่านการดูแลด้านระบบนิเวศน์, การลดมลภาวะ, การอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ, การเสริมความงดงามด้านสิ่งแวดล้อม, พลังงานหมุนเวียน และการอนุรักษ์สัตว์ป่าของชุมชน
 • การบริจาคผลิตภัณฑ์ในสหรัฐฯ
- +
คำตอบ ถึงแม้ว่าเราให้ความสำคัญกับพื้นที่ดำเนินงานหลักของเรา แต่เราไม่เพิกเฉยต่อใบสมัครที่มาจากภูมิภาคหรือประเทศอื่น ในกรณีนี้ เรามีขั้นตอนสมัครสองขั้นตอนเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหรือโปรแกรมของคุณ เมื่อได้พิจารณาข้อมูลเบื้องต้นและหากเรายังอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติม เราจะติดต่อผู้สมัครเพื่อให้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมที่ทำให้เราสามารถพิจารณามอบเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าเราไม่สนใจที่จะให้เงินทุน เราจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็วที่สุด
- +

ขั้นตอนขอรับเงินทุนในสหรัฐมีผลอย่างไรกับ SC Johnson

คำตอบ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ SC Johnson ในชุมชนของคุณเพื่อสอบถามข้อมูลการดำเนินงานในพื้นที่

ยุโรปเหนือ GivingUK@scj.com

ยุโรปใต้ GivingITA@scj.com

ยุโรปตะวันตก GivingFRA@scj.com

ยุโรปกลาง GivingDEU@scj.com

อาเซียน GivingASEAN@scj.com

จีน ฮ่องกง & ไต้หวัน GivingCHN@scj.com

ออสเตรเลีย & นิวซีแลนด์ GivingANZ@scj.com

ญี่ปุ่น & เกาหลี GivingJPN@scj.com

อาร์เจนตินา & ปารากวัย GivingARG@scj.com

อุรุกวัย & ชิลี GivingARG@scj.com

บราซิล GivingBRA@scj.com

เม็กซิโก GivingMEX@scj.com

คอสตาริกา & โคลัมเบีย GivingMEX@scj.com

เอกวาดอร์ & ปานามา GivingMEX@scj.com

กัวเตมาลา GivingMEX@scj.com

ฮอนดูรัส นิการากัว & โบลิเวีย GivingMEX@scj.com

เอลซัลวาดอร์ & เปรู GivingMEX@scj.com

แอฟริกาใต้ GivingZAF@scj.com

รัสเซีย GivingRUS@scj.com

แคนาดา Caenrich@scj.com - แบบฟอร์มคำขอ

- +
คำตอบ ไม่มีวันปิดรับใบสมัคร ส่งใบสมัครได้เรื่อย ๆ ใบสมัครส่วนใหญ่ผ่านการพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ภายใน 90-120 วันหลังจากที่ยื่น
- +
คำตอบ ไม่ได้ ใบสมัครทุกใบต้องยื่นผ่านขั้นตอนใบสมัครออนไลน์ของเรา
- +
คำตอบ ขั้นตอนพิจารณาเงินทุนส่วนใหญ่ใช้เวลา 90-120 วัน
- +
คำตอบ หลังจากที่คุณยื่นใบสมัครคุณจะได้รับอีเมลยืนยันการสมัคร หลังจากผ่านขั้นตอนพิจารณาขั้นแรกแล้ว คุณจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากผ่านขั้นตอนพิจารณาขั้นสุดท้าย คุณจะได้รับข้อความที่ระบุว่าคำขอรับเงินทุนของคุณได้รับการอนุมัติหรือปฏิเสธ โปรดทราบว่าขั้นตอนการพิจารณาใช้เวลา 90-120 วันโดยประมาณ
- +
คำตอบ หากผู้ยื่นขอรับเงินทุนตั้งแต่ 5,000 ดอลลาร์ขึ้นไป เราต้องการรายงานผลปฏิบัติการเมื่อสิ้นสุดโครงการหรือสิ้นปีของโปรแกรม เช่น ผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย จำนวนคนที่ให้บริการ เงินทุนที่ระดมได้ ฯลฯ
- +
คำตอบ หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมหลังจากเข้าไปดูเว็บไซต์ของเรา กรุณติดต่อเราผ่านอีเมลที่: USCommu@scj.com
- +

ขั้นตอนสมัครขอรับเงินทุนในสหรัฐฯ ของ SC Johnson

คำตอบ
 • รายชื่อเจ้าหน้าที่และผู้อำนวยการขององค์กรในปัจจุบัน
 • โปรแกรมระบุรายการ / งบประมาณโครงการ
 • สำเนาเอกสารรับรองการยกเว้นภาษีรัฐ 501(c)(3) ออกโดยสรรพากรสหรัฐอเมริกา
 • รายชื่อองค์กรและผู้บริจาคให้กับมูลนิธิ
- +
คำตอบ ไม่ คุณสามารถกรอกใบสมัครและบันทึกข้อมูลเอาไว้ และกลับมากรอกใบสมัครต่อจนจบได้ภายหลัง เพียงคลิกปุ่ม “Save and Finish later” ด้านล่างของหน้าใบสมัครแต่ละหน้า
- +
คำตอบ ไม่ ใบสมัครของคุณจะไม่ถูกบันทึกอัตโนมัติ เพื่อให้แน่ใจว่าใบสมัครไม่สูญหาย กรุณาคลิกปุ่ม “Save and Finish Later” ด้านล่างของหน้าใบสมัครแต่ละหน้า
- +
คำตอบ ได้ คลิกไปที่ลิงก์ “Printer Friendly Version” ที่อยู่มุมขวาสุดของหน้าใบสมัครแต่ละหน้า
- +
คำตอบ ใช้แท็บด้านบนสุดของหน้า หรือปุ่ม “back” หรือลิงก์ “return to my account” มุมขวาของหน้าใบสมัคร
- +
คำตอบ หากต้องการตรวจคำผิดในช่องใบสมัคร คลิกเครื่องหมายถูกสีแดงที่ด้านขวาของกล่องข้อความ
- +
คำตอบ เรายอมรับไฟล์สกุลต่อไปนี้: Word, Excel, PowerPoint, PDF ขนาดไฟล์ที่อัปโหลดรวมกันต้องไม่เกิน 25 MB
- +
คำตอบ เมื่อคุณสร้างบัญชีใบสมัครขอเงินทุนออนไลน์ คุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนที่ระบุอีเมลและรหัสผ่านในการเปิดใบสมัครที่บันทึกเอาไว้ อีเมลนี้ยังระบุถึงที่อยู่เว็บไซต์ของหน้า 'ลงชื่อเข้าใช้บัญชี'
- +
คำตอบ เมื่อกรอกใบสมัครออนไลน์จนเสร็จสมบูรณ์ คุณต้องคลิกปุ่ม “Review & Submit” ที่อยู่ด้านล่างของหน้าสุดท้ายของใบสมัคร เพื่อส่งใบสมัครของคุณอัตโนมัติ เมื่อยื่นใบสมัคร คุณจะได้รับการยืนยันทางอีเมลที่ใช้สร้างบัญชีใบสมัครขอรับเงินทุนออนไลน์
- +
สมัครขอรับทุนในสหรัฐ
หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามแนวทางพื้นฐานที่ระบุไว้ด้านบน กรุณาใช้ระบบรับสมัครออนไลน์ของเราเพื่อเริ่มกระบวนการขอรับเงินทุน
สมัครขอรับทุน
กลับไปที่ใบสมัครขอรับเงินทุนในสหรัฐ
หากคุณเริ่มขั้นตอนสมัครขอรับเงินทุนไปแล้ว กลับไปที่ใบสมัครที่กรอกค้างไว้ที่นี่ 
กลับไปที่ใบสมัครขอรับเงินทุนในสหรัฐ

การกุศลSC Johnson ช่วยให้เด็ก ๆ ได้เรียนว่ายน้ำ โดยให้ทุนสร้างสระว่ายน้ำสำหรับชุมชนบ้านเกิด

การศึกษาไม่คิดค่าเล่าเรียน: SC Johnson และซีอีโอสนับสนุนวิทยาลัยชุมชนและอาชีพด้วยการมอบเงินทุนให้กับ Gateway Promise

การศึกษาการแข่งขันอ่านหนังสือของ SC Johnson นำไปสู่การอ่านหนังสือกว่า 1.8 ล้านเล่มในปีการศึกษาเดียว

การศึกษาการสร้างทักษะในด้าน STEM: SC Johnson สนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการขยายวิทยาลัยเทคนิค

สุขภาพSC Johnson to Support Development of 40 New Health Posts in Rural Rwanda

การศึกษาSC Johnson Encourages Reading and Kindness with Literacy Program and the Book “Wonder”

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป

หัวข้อถัดไป