SC Johnson’ın iş için yol gösterici prensipleri, etrafımızdaki insanların iyi niyetini kazanabilmeye odaklıdır.

Buna İnanırız: Şirket Değerlerimiz, SC Johnson’a Beş Nesil Boyunca Rehberlik Etti 

SC Johnson’ın şirket değerleri beyanı olan Buna İnanırız, şirketin prensiplerini 1976 yılında dile getirdi.
“Herhangi bir işte insanların iyi niyeti, kalıcı olan tek şeydir. Tek gerçektir. Diğer şeylerin önemi yoktur.” – Herbert F. Johnson, Sr.
İyi niyetin değeri asla tartışılamaz - ister ailemizde, ister iş yerimizde veya ürünlerimizde olsun. SC Johnson, 1886 yılında kuruluşundan bu yana, etrafımızdaki insanların iyi niyetini kazanmaya devam etmeye olan bağlılığımız tarafından yönlendirildi. Çalışanlarımız, tüketicilerimiz, genel kamu, topluluklarımız ve dünyanın geri kalanı için doğru olanı yapmamız ve herkese dürüst ve saygılı davranmamız bizim için önemlidir. Değerlerimiz ve prensiplerimiz bunlardır.
 
Temel inançlarımız, ilk defa, 1927 yılında çalışanlara yaptığı bir konuşma sırasında aile şirketimizin ikinci nesil lideri olan Herbert F. Johnson, Sr. tarafından özetlendi.
Herhangi bir işte insanların iyi niyeti, kalıcı olan tek şeydir. Tek gerçektir. Diğer şeylerin önemi yoktur.
Herbert F. Johnson, Sr., ikinci nesil şirket lideri
1976 yılında, dördüncü nesil aile liderimiz Sam Johnson, prensiplerimizi Buna İnanırız olarak bilinen bir belgede toplayarak resmi hale getirdi. Bu, şirketlerin değer beyanları veya davranış kuralları uygulamalarından çok daha önce gerçekleştirilen bir girişimdi. Çok az kişi, çevre, güvenlik, farklılık veya kurumsal sosyal sorumluluk gibi konularla ilgilenmekteydi. Fakat Sam, prensiplerin gücüne ve resmi hale getirilerek onlara değer verilmesi gerektiğine inanmaktaydı. 
 
Buna İnanırız, o zamandan beri şirket için hem iyi hem de zorlu zamanlarda bir rehber haline geldi. Yönetim Kurulu Başkanımız ve CEO'muz olan Fisk Johnson, “Buna İnanırız bize fikirleri test edebileceğimiz, seçenekleri değerlendirebileceğimiz ve hiç sapmayacağımız gerçek doğruyu gösteren bir kılavuz sunuyor,” diyerek açıkladı. Bir aile şirketi olmak, diğer çok az organizasyonun yapabileceği şekilde büyük amaçları desteklememize olanak sağlıyor.”
 
Belge, tercüme edilerek dünyanın her yanında paylaşıldı ve şirketteki herkes, belgenin sunduğu ilkeleri uygulamakla yükümlü. 
İnancımız O Ki
Buna İnanırız, SC Johnson’a yön veren pusula. Bu inançlar, 1886 yılından beri temel prensiplerimiz niteliğindedir. Bunlar, 1976 yılında Buna İnanırız belgesinde toplandı 
Belgenin tamamını burada okuyun
Buna İnanırız, kendilerine karşı yükümlü olduğumuz ve güvenlerini kazanmamız gereken beş insan grubu hakkındaki inançlarımızı belirtir…
 
 • Çalışanlar: Dünya çapındaki şirketimizin temel yaşama gücünün ve dayanıklılığının çalışanlarımızdan kaynaklandığına inanıyoruz.
 • Tüketiciler ve Kullanıcılar: Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin tüketicileri ile kullanıcılarının kalıcı iyi niyetini kazanmaya inanıyoruz.
 • Genel Kamu: Serbest pazar ekonomisinde sorumlu bir lider olmaya inanıyoruz ve aşağıdakileri taahhüt ediyoruz.
 • Komşular ve Ev Sahipleri: İş yaptığımız ülkelerin ve toplumların refahına katkıda bulunmaya inanıyoruz.
 • Dünya Topluluğu: Uluslararası anlayışımızı geliştirmeye inanıyoruz.

Buna İnanırız, dürüstlükle hareket etmemiz, insanlara saygı duymamız, sorumlu tercihler yapmamız ve büyümenin peşinde koşmamız için çağrıda bulunuyor, böylece dünyada iyiyi yapmaya devam edebiliriz.

Fisk Johnson, SC Johnson Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su (İcra Kurulu Başkanı)

İnançlarımızın samimiyeti, her zaman dürüstlükle hareket etmemiz, herkesin bir birey ve insanoğlu olarak onuruna saygı göstermemiz, vicdani bir şekilde ahlaki ve sosyal sorumlulukları geç kalmadan üstlenmemiz, becerilerimizi ve kaynaklarımızı en ihtiyaç duyulan yerlerde kullanmak için ekstra çaba göstermemiz ve yaptığımız her şeyde mükemmelliği hedeflememiz için bizi teşvik eder.
 
Özel bir kuruluş olarak kalarak bu inançları güvenceye alırız. Wall Street’e borçlu değiliz. Bunun yerine, tamamen size bağlıyız - yani ürünlerimizi yapan, kullanan ve onlardan faydalanan insanlara. Kar elde ederken prensiplerimize de bağlı kalabileceğimize inanırız. Bu yolla, günümüz insanları ve gelecek nesiller için olumlu bir etki yaratabiliriz.  
Dünya çapındaki şirketimizin temel yaşama gücünün ve dayanıklılığının çalışanlarımızdan kaynaklandığına inanırız ve aşağıdakileri taahhüt ederiz…
 
Dünya genelinde katılım duygusu, karşılıklı saygı ve ortak hedeflere dair bir anlayışa dayalı olarak tüm çalışanlar arasında iyi ilişkileri şu yollarla sürdürüyoruz:
 
 • Tüm çalışanların serbestçe kaygılarını dile getirdiği ve fikirlerini ifade ettiği, bunların adil biçimde değerlendirileceğine dair güvence sunan bir ortam oluşturarak.
 • Çalışanların önerilerine ve sorunlarına özenli biçimde yanıt vererek.
 • Yönetim ve çalışanlar arasında açık, iki yönlü iletişimleri teşvik ederek.
 • Karar verme sürecine katılmak için çalışanlara fırsatlar sağlayarak.
 • Tüm düzeylerde ve tüm disiplinlerde çalışanların bir ekip olarak çalışmasını teşvik ederek.
 • Her çalışanın itibarına saygı duyarak ve tüm insanlara saygılı biçimde davranarak.
 
Dünya genelinde katılım duygusu, karşılıklı saygı ve ortak hedeflere dair bir anlayışa dayalı olarak tüm çalışanlar arasında iyi ilişkileri şu yollarla sürdürüyoruz.
​​​​İşimizi normal çalışanlar ve emeklilikler için güvenlik sağlayacak şekilde şu şekilde yönetiyoruz:
 
 • Planlı, düzenli büyümeye ait uzun vadeli bir politika izleyerek.
 • Koşullar değişirken, mümkün olduğunca çalışanları şirkette tutarak.
 • Ancak, bu özellikle rekabetin sürdürülmesi için büyük yeniden yapılanma veya yeniden organizasyonun gerekli olduğu durumlarda her zaman mümkün olmayabilir.
 • Kabul edilebilir performans geçmişi olan ve artık gerekmeyen pozisyonlarda bulunan çalışanları, uygun işlerin mevcut olması kaydıyla, yeniden eğitmek.
Organizasyon içinde yüksek düzeyde etkinliği şu yollarla sürdürüyoruz:
 
 • İş performansının açık ve yüksek standartlarını oluşturarak.
 • Performansı iyi olanlara uygun ödüllendirme sunarak ve performansı, yöneticilerinin yardımcı olma çabalarına karşın, şirket standardının altında kalmaya devam edenlerin iş akdini feshederek, tüm çalışanların performansının gerekli düzeyleri karşılamasını sağlayarak.
 
SC Johnson’ın kurumsal prensipleri sınırsızdır ve dünyanın her yanındaki SCJ çalışanları için geçerlidir.
​​İstihdamda ve gelişimde eşit fırsatları şu yollarla sağlıyoruz:
 
 • Ayrımcılık yapmaksızın ana kriterler olarak nitelikleri, performansı ve deneyimi kullanarak işe alım ve terfi yapmak.
Çalışanları, performanslarını tam olarak ödüllendiren ve şirketin başarısına olan katkılarını takdir eden düzeylerde şu yollarla ödüllendirmek:
 
 • Her biri ilgili pazarda yaygın ve rekabetçi olan  ücret ve yan haklar programlarını sürdürmek.
 • Tam anlamıyla rekabetçi ücret ve özlük hakkı programlarımıza ek olarak, uzun bir geçmişe dayanan çalışanlarla kâr paylaşımı geleneğimizi sürdürerek.
SCJ çalışma ortamlarındaki tüm çalışanların sağlık ve güvenliğini şu yollarla koruyoruz:
 
 • Temiz ve güvenli bir iş ortamı sağlayarak.
 • Uygun eğitim ve mesleki sağlık hizmetlerini sağlayarak.
 
Çalışanlarımızın yeteneklerini ve becerilerini şu yollarla geliştiriyoruz:
  
 • İşbaşında eğitim ve profesyonel gelişim programlarını sağlayarak.
 • Çalışanların eğitim ve gelişim programları ile şirketteki fırsatlar için uygun niteliğe gelmelerine yardımcı olarak.
Kendini ifade etme ve kişisel refaha yol açan ortamları şu yollarla oluşturuyoruz:
 
 • Ayrımcılık veya tacize sıfır tolerans göstererek bir saygı ve katılım kültürünü geliştirerek.
 • Çalışanlar ve emekliler için boş zaman programlarını geliştirerek ve destekleyerek.
 • İş zenginleştirme programları geliştirerek.
 • Ofislerimizde ve fabrikalarımızda uzun bir geçmişe dayanan yüksek kalite ve iyi tasarım geleneğini sürdürerek.
SC Johnson’ın Fortaleza Hall mekanı, çalışanlara yenilik yaratmak ve işbirliği yapmak için bir alan sunuyor
Racine, Wisconsin’deki global merkezimiz olan Fortaleza Hall, çalışanlara bir araya gelmeleri ve sosyalleşmeleri için bir mekan sunar.
Tüm çalışanlar arasında inisiyatifi, yenilikçiliği ve girişimciliği teşvik etmek ve bu sayede dünya çapında şirketin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olurken, daha fazla iş tatmini için fırsatlar sağlamak.
Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin tüketicileri ile kullanıcılarının iyi niyetini kazanmaya inanıyoruz ve aşağıdakilere kendimizi adıyoruz… ​​​​​​​​​
 
Dünya genelinde şu yollarla kullanışlı ürünler ve hizmetler sağlamak:
 
 • Tüketicilerin ve kullanıcıların değişen isteklerini ve ihtiyaçlarını yakından izleyerek.
 • Yüksek kalite standartlarını geliştirerek ve sürdürerek.
 • Tüketiciler ve kullanıcılar tarafından büyük rakiplerden genel olarak önemli ölçüde daha üstün olduğunun takdir edildiği yeni ürünleri ve hizmetleri geliştirerek.
 • Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kolaylıkla tüketiciler ile kullanıcılara sunulmasını sağlamak için ticaretle yakın ve etkin iş ilişkilerini sürdürerek.
 • Yenilikçi ve üstün ürün ve hizmetlere baz oluşturabilecek güçlü bir teknoloji sağlamak için araştırma ve geliştirmeye olan adanmışlığımızı sürdürerek.
Çevresel olarak  uygun olan ürünleri geliştirerek ve pazarlayarak ve tüketiciler ile kullanıcıların sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmayarak.
Aşağıdaki yollarla çevresel olarak uygun olan ürünleri geliştirmek ve pazarlamak ve tüketiciler ile kullanıcıların sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmamak:
 
 • Tüm düzenleyici gereklilikleri karşılayarak veya şirket standartlarının daha yüksek olduğu yerlerde aşarak .
 • Uyarıcı açıklamalar ve/veya sembollerle güvenli kullanım için açık ve yeterli talimatları sağlayarak.
 • Uygun olan durumlarda suistimale karşı korumayı dâhil ederek.
 • Daha iyi bir çevreyi destekleyen ürünler için yeni teknolojileri araştırarak.
Tüketiciler ve kullanıcılar için şu yollarla kapsamlı eğitim ve hizmet programlarını sürdürmek ve geliştirmek:
 
 • Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin doğru kullanımlarının tam olarak anlaşılmasını destekleyen bilgiyi tüketicilere ve kullanıcılara dağıtarak.
 • Tüketiciler ve kullanıcıların tüm sorgularını, şikâyetlerini ve hizmet ihtiyaçlarını çabucak, kapsamlı ve adil biçimde işleme alarak.
 
Serbest pazar ekonomisinde sorumlu bir lider olmaya inanıyoruz ve aşağıdakileri taahhüt ediyoruz…
 
Dünya genelinde şirketin gelecekte yaşama gücünü şu yollarla sağlamak:
 
 • Planlı büyüme ve ilerleme için yeni yatırım sağlayacak yeterli kârları kazanarak.
 • Yüksek düzeyde yetkin, motive ve adanmış çalışanlardan oluşan dünya çapında bir organizasyonu sürdürerek.
 • Bağımsız bir yöneticiler kurulundan danışmanlık ve tavsiye alarak.
Şu yollarla işimizi adil ve etik bir biçimde yürütmek:
 
 • Adil olmayan iş uygulamalarına girişmeyerek.
 • Tedarikçilerimize ve müşterilerimize ticari uygulamalara göre mantıklı ve adil bir biçimde davranarak.
 • Ürünlerimizi, tüketicilerin ve kullanıcıların bilgiye değer veren muhakemeler yapabileceği şekilde paketleyerek ve etiketleyerek.
 • Dürüstlük ve beğeni konusunda en yüksek reklâm standartlarını sürdürerek.
 • Rüşvetten uzak durarak.
Kamuoyuna dünya çapındaki şirketimizi daha iyi anlayabilmeleri için etkinliklerimiz hakkında bilgi sağlamak.
Başarıya katkıda bulunmuş olanlarla şirket kârlarını şu yollarla paylaşmak:
 
 • Bir kâr paylaşımı programı yoluyla çalışanları ödüllendirerek.
 • Faaliyet gösterdiğimiz toplumların refahını geliştirmek için bir kâr paylaşımı tahsis ederek.
 • Tüketiciler ve kullanıcıların yararına daha iyi ürünler ve hizmetler geliştirerek.
 • Hissedarlara makul yatırım dönüşü sağlayarak.
Kamuoyuna dünya çapındaki şirketimizi daha iyi anlayabilmeleri için etkinliklerimiz hakkında bilgi sağlamak.
İş yaptığımız ülkelerin ve toplulukların refahına katkıda bulunmaya inanıyoruz ve aşağıdakileri taahhüt ediyoruz…
 
İşimizi yaptığımız her ülkenin ve toplumun ekonomik refahına şu yollarla katkıda bulunmak:
 
 • Yeni yatırımın her bir ev sahibi ülkenin ve yerel toplumun ekonomik gelişimine yapıcı biçimde uymasını sağlayarak.
 • Stratejik olarak anlamlı olduğu durumlarda yerel tedarikçilerin ve hizmetlerin kullanımını teşvik ederek.
SC Johnson Hindiçin ekibi
SC Johnson Hindiçin ekibinin üyeleri
SC Johnson Kanada üretim ekibi
Kanada’da bir SC Johnson üretim ekibi
İşimizi yaptığımız her ülkenin ve toplumun sosyal gelişimine şu yollarla katkıda bulunmak:
 
 • Yeteneklerin gelişimi için eğitim programlarını sağlayarak.
 • Liderlik pozisyonları için bir global yetenek havuzu oluşturarak ve kullanarak.
 • Yaşam kalitesini geliştiren sosyal, kültürel ve eğitim projelerine katılarak.
İşimizi yaptığımız her ülkenin ve toplumun ekonomik refahına katkıda bulunarak.
Şu yollarla iyi bir kurumsal vatandaş olmak:
 
 • İşimizi yaptığımız her bir ülkenin kanunlarına, düzenlemelerine ve geleneklerine ve ABD Yurtdışı Yolsuzluk Uygulamaları Kanununa uyarak ve gerekli özeni göstererek.
 
Uluslararası anlayışımızı geliştirmeye inanıyoruz ve aşağıdakileri taahhüt ediyoruz…
 
Uluslararası ticaret ve yatırım konusunda şu yollarla sorumlu uygulamalarla hareket etmek:
 
 • Yerel şirketlerimize yeniden yatırım için gerekli kazançları elde tutarak ve kâr paylarını sürekli ileterek.
 • Adil ve makul olan ve gizli kâr transferi ile sonuçlanmayan telif hakkı, lisanslama ve servis anlaşmalarını yaparak.
 • Döviz kuru işlemlerini normal iş gerekliliklerine göre ve varlıklarımızın korunması için sınırlandırarak.
Fikirlerin ve tekniklerini paylaşımını şu yollarla artırmak:
 
 • Yeni teknolojide sahiplik haklarımızı ve yatırımımızı koruyarak, yeni teknolojinin yerel şirketlerimize ve lisans alanlarımıza hızlı bir biçimde yayılmasını teşvik ederek.
 • Bilginin yayılması ve paylaşımı için dünya çapında ve bölgesel toplantılar düzenleyerek.
 • Organizasyon genelinde yetenekleri geliştirmek için özellikle teknik ve profesyonel alanlarda destek ve yardım sağlayarak.
 • Çalışanların deneyim kazanmaları için yeni işlere atanmaları ve görevlerinde olumlu katkıyı yapmak için yeterince uzun kalmaları arasında dengeli bir yaklaşım izleyerek.
 • Siyasi olmayan ulusal ve uluslararası etkinliklere global iş ortamını geliştirme hedefiyle aktif biçimde katılarak.

ŞirketSC Johnson Bir Aile Şirketidir

Johnson AilesiSam Johnson SC Johnson’u Vizyonu ve Prensipleri ile Dönüştürdü

Johnson AilesiHerbert F. Johnson, Sr. İkinci Nesildi, Ama Asla Kimseden Sonra İkinci Olmadı

İnançlarımızSC Johnson’ı Sonsuza Dek Değiştiren Bir Şirket Değerleri Konuşması: “Diğer Şeylerin Önemi Yoktur”

ToplumToplum Gönüllüleri SC Johnson’un Toplumsal Duyarlılık Projelerini Mirasını Cömertçe Sürdürüyor

İnançlarımızSC Johnson Çatışma Mineralleri Politikası

Sıradaki

Sıradaki

Sıradaki