Kölelik ve İnsan Kaçakçılığı Hakkında SC Johnson Beyanı

SC Johnson yüzyılı aşkın bir süredir, sorumlu olduğumuz ve güvenini kazanmak istediğimiz insanlar hakkındaki belli temel ilkeler tarafından yönlendiriliyor. Bu ilkelerin başlıcaları arasında dürüstlük, sorumluluk ve saygı yer alır. İnsan kaçakçılığı veya kölelik konusunda sıfır tolerans gösteririz ve çalışanlarımızın ve dünya genelindeki tedarikçilerimizin çalışanlarının insan haklarını tartışmasız bir biçimde destekleriz.

Bu bağlılığı sürdürerek, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni, CGF (Tüketici Malları Forumu) Zorla Çalıştırma Karşıtı Sosyal Kararı’nı, öncelikli prensiplerini ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün zorla çalıştırma, çocuk emeği, örgütlenme özgürlüğü ve ayrımcılık konularındaki temel standartlarını destekliyoruz. Ayrıca 2010 yılına ait Tedarik Zincirleri Yasası’ndaki (“CA Yasası”) ve 2015 yılına ait Birleşik Krallık’ın Modern Kölelik Yasası’ndaki (“B.K. Yasası”) Kaliforniya Şeffaflığı’nı ve bu yasaların şeffaflığı artırarak küresel tedarik zincirlerinde köleliği ve insan kaçakçılığını önleme ve ortadan kaldırma niyetlerini destekliyoruz. 

İnançlarımızSC Johnson Çatışma Mineralleri Politikası

ŞirketSC Johnson Bir Aile Şirketidir

ToplumToplum Gönüllüleri SC Johnson’un Toplumsal Duyarlılık Projelerini Mirasını Cömertçe Sürdürüyor

Johnson AilesiHerbert F. Johnson, Sr. İkinci Nesildi, Ama Asla Kimseden Sonra İkinci Olmadı

Johnson AilesiSam Johnson SC Johnson’u Vizyonu ve Prensipleri ile Dönüştürdü

İnançlarımızBuna İnanırız: Şirket Değerlerimiz, SC Johnson’a Beş Nesil Boyunca Rehberlik Etti

Sıradaki

Sıradaki

Sıradaki