SC Johnson yüzyılı aşkın bir süredir, sorumlu olduğumuz ve güvenini kazanmak istediğimiz insanlar hakkındaki belli temel ilkeler tarafından yönlendiriliyor. Bu ilkelerin başlıcaları arasında dürüstlük, sorumluluk ve saygı yer alır. İnsan kaçakçılığı veya kölelik konusunda sıfır tolerans gösteririz ve çalışanlarımızın ve dünya genelindeki tedarikçilerimizin çalışanlarının insan haklarını tartışmasız bir biçimde destekleriz.

Bu bağlılığı sürdürerek, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni, CGF (Tüketici Malları Forumu) Zorla Çalıştırma Karşıtı Sosyal Kararı’nı, öncelikli prensiplerini ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün zorla çalıştırma, çocuk emeği, örgütlenme özgürlüğü ve ayrımcılık konularındaki temel standartlarını destekliyoruz. Ayrıca 2010 yılına ait Tedarik Zincirleri Yasası’ndaki (“CA Yasası”) ve 2015 yılına ait Birleşik Krallık’ın Modern Kölelik Yasası’ndaki (“B.K. Yasası”) Kaliforniya Şeffaflığı’nı ve bu yasaların şeffaflığı artırarak küresel tedarik zincirlerinde köleliği ve insan kaçakçılığını önleme ve ortadan kaldırma niyetlerini destekliyoruz. 

Yasalar Hakkında 
CA Yasası, Kaliforniya’da iş yapan şirketlerin tedarik zincirlerini bu insan hakları ihlallerinden arındırmak için ne gibi çabalar harcadıklarını açıklamasını gerektirmektedir. Benzer şekilde, Birleşik Krallık Yasası, Birleşik Krallık’ta iş yapan şirketlerin, köleliğin ve insan ticaretinin kendi tedarik zincirlerinde veya kendi işlerinde yer almadığından emin olmak için atılan adımları belirleyen yıllık bir beyan hazırlamasını gerektirir.

SC Johnson bu endişeleri, iç standartlarımız, politikalarımız ve uygulamalarımız; Tedarikçi Davranış Kurallarımız ve bunların gerektirdiği uygulamalar aracılığıyla ele alır.

Tedarikçi Davranış Kuralları 
SC Johnson’ın Tedarikçi Davranış Kuralları tedarikçilerimiz için dört temel alanda gereksinimlerimizi belirler: İnsan Hakları ve İş Gücü; Güvenlik, Sağlık ve Çevre; Sürdürülebilirlik ve İş Etiği.

Kurallar, Küresel Sosyal Uygunluk Programı Referans Kodu, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün İş Yerindeki Temel İlkeler ve Haklara İlişkin 1998 Tarihli Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi gibi kabul görmüş küresel standartlar ve kılavuzlar dikkate alınarak geliştirilmiştir. Bunun gibi organizasyonların çalışma koşullarını iyileştirmek isteyen çabalarını destekliyoruz. SC Johnson’ın Tedarikçi Davranış Kuralları, diğer şeylerin yanında aşağıdaki işçi ve insan hakları konularını ele alır:

  • Zorla Çalıştırmayı Yasaklamak – tedarikçiler, ister hapis, kölelik olsun ister sözleşmeli, bağlı veya başka şekillerde olsun zorla çalıştırmayı veya insan kaçakçılığını asla kullanmamalıdır.
  • Asgari yaş gerekliliği – tedarikçiler, 15 yaşından küçük veya ulusal asgari istihdam yaşının altında hiç kimseyi çalıştırmamalıdır (daha yüksek olan yaş sınırı dikkate alınır). Uluslararası Çalışma Örgütü standartları uyarınca belli bir ülkede asgari istihdam yaşı 14 olarak belirlenmişse, istisnalar yapılabilir.
  • Maaş ve asgari ücret gereklilikleri – tedarikçiler her çalışana en azından asgari ücret ödemelidir.
  • Yasal açıdan zorunlu sosyal yardımlar – tedarikçiler her çalışana en azından yasal olarak zorunlu tüm sosyal yardımları sağlamalıdır.
  • Azami çalışma saatleri – tedarikçiler yasal açıdan zorunlu çalışma saatlerine uymalıdır.
  • Çevre, sağlık ve güvenlik gereklilikleri – tedarikçiler yazılı güvenlik, sağlık ve çevre yönergelerine sahip olmalı; yerel güvenlik, sağlık ve çevre yasa ve düzenlemelerine uymalı ve çalışanlarına kişisel koruyucu ekipmanlar sağlamalıdır.
  • Göçmenlik/çalışma izni yasaları – tedarikçiler, çalışanların hizmet sundukları ülkede çalışma izni olduğundan emin olmak için, yürürlükteki göçmenlik yasalarına ve ilgili diğer yasalara uymalıdır.
Yasalara Uygunluğu Nasıl Doğrularız 
SC Johnson tedarikçileri en iyi uygulamalar konusunda sürekli güncel bilgilere sahip olmalı ve Tedarikçi Davranış Kurallarımızdaki standartlara uyduklarını göstermek için gereken tüm belge ve kayıtları tutmalıdır. Ayrıca SC Johnson tarafından talep edilen denetim ve incelemelere girmeleri ve Kurallara uyduklarını belgelemeleri gerekir.

Şirket içi süreçlerimiz ve tedarikçilerin sağladığı bilgilerin yanı sıra, tedarik zincirimizdeki tüm sosyal veya etik riskleri tespit etmek, değerlendirmek ve yönetmek için Tedarikçi Etik Veri Alışverişi (SEDEX) ile ortaklık yapmaktayız. SMETA 4 şart protokolüne göre, yerinde denetimler gerçekleştirmek için bağımsız, üçüncü şahıs denetim firmaları ile çalışıyoruz. SC Johnson’ın Tedarikçi Davranış Kuralları, denetimleri önceden haber vermeksizin veya SC Johnson personeli ile ya da bağımsız üçüncü şahıslarla gerçekleştirmemize olanak sağlar. Ayrıca, istenirse endişelerin anonim olarak bildirilebileceği bir Etik ve Uyum Rapor Hattı sunuyoruz. Bu rapor hattı, Tedarikçi Davranış Kurallarımızla ilgili bir konuda endişeleri olan herkesin günün 24 saati, haftanın yedi günü bildirimde bulunmasını sağlar.
Belgelendirme 
Ana tedarikçiler, tedarik sözleşmelerimiz kapsamında bulunan SC Johnson Tedarikçi Davranış Kuralları’na sözleşmeye bağlı olarak uymakla yükümlüdür. Ayrıca, satın alımlarımızın sözleşmeye bağlı olarak Kurallar’a tabi olan kısmını artırmaya devam etmeyi planlıyoruz. Ayrıca, satın alma siparişlerimiz, tedarikçilerin yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uyma zorunluluklarına dair gereklilikler içerir. SC Johnson Tedarikçi Davranış Kurallarına sözleşme gereği uymayı taahhüt etmiş olan tedarikçi, şirketimize sunduğu mal ve hizmetlerin, bu standartlara ve üretildikleri yargı alanlarında yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uygun olarak üretildiğini onaylamalıdır. Tedarikçilerin periyodik olarak yeniden belgelendirilmesini şart koşarız.
İç Hesap Verme Sorumluluğu ve Eğitimi 
Doğru olanı yapmak ve dürüst olarak hareket etmek SC Johnson bünyesindeki herkesin kişisel sorumluluğudur. Global Tedarik ekibimiz, tedarikçileri riske dayalı bir yaklaşımla incelemeye yönelik gayretlerimize öncülük eder ve bu tedarikçilerin denetim veya teftişleri kabul etmelerini ve çalışmalarını gereken şekilde belgelemelerini şart koşar. Bir tedarikçi bu Kuralların herhangi bir yönüne uymada başarısız olursa, bu tedarikçinin uygun düzeltici adımları atmasını şart koşarız. Sorun çok ciddi ise veya uygun düzeltici adımlar zamanında atılmazsa, SC Johnson bu tedarikçi ile olan ilişkisini sonlandırabilir. SC Johnson, her bir çalışanın şirket politikalarını ve yasalarını belirleyen İnancımız o ki bildirimi ile uyumlu şekilde yasal ve ahlaki bir tutumla hareket etmesini bekler. Her bir yönetim çalışanı, yıllık bazda şirketimizin Davranış Standartları’na uyumluluğunu doğrular. Buna ek olarak, en büyük risk alanlarından sorumlu kişiler için SC Johnson Tedarikçi Davranış Kuralları ve Güvenilir Kaynak Sağlama programımız hakkında hedefe yönelik eğitim sunuyoruz.

Hepimiz Birlikte Çalışıyoruz
İnsan haklarını korumak her adımda işbirliği ve şeffaflık gerektirir. Bu, her SC Johnson çalışanı ve tedarikçisi için beklentidir ve standartlarımız, politikalarımız ve uygulamalarımız aracılığıyla korumak için yoğun bir şekilde çalıştığımız bir taahhüttür. Web sitemizin Sürdürülebilirlik Raporu ve Tedarik Zinciri Şeffaflığı kısımlarına göz atarak ne yaptığımız ve nasıl yaptığımız hakkında daha fazla bilgi alın.

- H. Fisk Johnson, Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı

Bu açıklama, SC Johnson Europe Sarl, S.C. Johnson Limited ve SC Johnson BAMA için Birleşik Krallık Yasalarının 54. Maddesi uyarınca yayımlanmıştır.

İnançlarımızSC Johnson Çatışma Mineralleri Politikası

ŞirketSC Johnson Bir Aile Şirketidir

ToplumToplum Gönüllüleri SC Johnson’un Toplumsal Duyarlılık Projelerini Mirasını Cömertçe Sürdürüyor

İnançlarımızBuna İnanırız: Şirket Değerlerimiz, SC Johnson’a Beş Nesil Boyunca Rehberlik Etti

İnançlarımızSC Johnson’ı Sonsuza Dek Değiştiren Bir Şirket Değerleri Konuşması: “Diğer Şeylerin Önemi Yoktur”

Johnson AilesiHerbert F. Johnson, Sr. İkinci Nesildi, Ama Asla Kimseden Sonra İkinci Olmadı

Sıradaki

Sıradaki

Sıradaki