Kurumsal Aktivizm: Tüketici Malları Forumu, Sürdürülebilir Temizlik Sözleşmesi

SC Johnson’da bizler, sektörümüzün liderleri olmaya ve daha iyi bir dünya için gerçekleştirilen eylemlere katılmaya inanıyoruz. Bunun bir örneği Tüketici Malları Forumu üyeliğimiz ve bir diğeri ise Amerikan Temizlik Enstitüsü’nün Sürdürülebilir Temizlik Tüzüğünü kabul etmemizdir.

Tüketici Malları Forumu

Tüketici Malları Forumu (Consumer Goods Forum), 400’ü aşkın perakendeci, üretici, hizmet sağlayıcı ve diğer paydaşların CEO’ları (İcra Kurulu Başkanları) ve üst düzey liderlerinden oluşan küresel bir ağdır. Vizyonu “Daha iyi şirketler yoluyla daha iyi hayatlar” olan Forum’un bir parçası olduğumuz için gurur duyuyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımız ve CEO’muz (İcra Kurulu Başkanı) Fisk Johnson, Tüketici Malları Forumu Yönetim Kurulu üyesidir.

SC Johnson’ın Forum üyesi olarak faaliyetleri arasında:

Başlıca perakendecileri, markaları ve paydaşları bir araya getirerek, uyum standartlarının genel durumunu iyileştirmek ve aynı zamanda tedarikçi seviyesinde kapasite oluşturma çalışmalarını desteklemek amacıyla iş birliği içerisinde çalışmalarını sağlayan, sektörler arası bir platform olan Küresel Sosyal Uyum Programı’nın (GSCP) bir parçasıyız. SC Johnson, Çevresel Modülün Uygulanmasına yönelik Referans Modeller üzerinde yapılan çalışmalara liderlik etmektedir.

Bu çalışmanın amacı, çevresel uyumun izlenmesi ve kapasite oluşturma konusunda müşterek yaklaşımlar geliştirmektir. Bunun için, GSCP tarafından fabrikaların performansını ve etkilerini yönetmek için sağlanan çevresel gereklilikleri ve metodolojiyi  (GSCP Çevresel Modül)  uygulamak için tekrarlanabilir ve ölçülebilir modeller geliştiriyoruz.Diğer şirketler ve paydaşlarla işbirliği içerisinde, tedarikçilerin çevre koruma ve kontrol standartları belirlemesi için yasalara uyumdan liderliğe kadar geniş kapsamlı bir araç takımı oluşturmak için çalışıyoruz.

Bu çalışmalar hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen http://gscpnet.com/capacity-building/env-sustainability-models.html adresini ziyaret ediniz

Aynı zamanda, Küresel Ambalaj Projesi  ve bu projenin Eylül 2011’de açıklanan Ambalaj Sürdürülebilirliği Küresel Protokolü 2.0 için de katkıda bulunduk.

Bunun yanı sıra, Forum’un 2020’ye kadar net sıfır orman tahribi elde etmeye yardımcı olacak kaynakları seferber etmeyi amaçlayan Orman Tahribi Hakkında Karar'ına katılıyoruz. Forum Kurulu orman tahribi kararını Kasım 2010’da kabul etti. Nispeten daha az miktarda palmiye yağı ve türevleri kullanıcısı olarak, SC Johnson bu amaca ulaşılmasına yardımcı olmak konusunda kararlıdır. Kağıt, posa, ambalaj ve palmiye yağı için sorumlu kaynak sağlama çalışmalarına ilişkin taahhütlerimiz burada bulunabilir.

Tüketici Malları Forumu hakkında buradan daha fazla bilgi alın.

Sürdürülebilir Temizlik Sözleşmesi

SC Johnson, Amerikan Temizlik Enstitüsü’nün (American Cleaning Institute - ACI) temizlik ürünleri sektörünün sürdürülebilirlik profilinin sürekli olarak iyileşme göstermesi ve kalkınması için, sektörün başlattığı gönüllü bir girişim olan Sürdürülebilir Temizlik Sözleşmesi’ni (Charter for Sustainable Cleaning) hazırlayan üyeleri arasındadır. 

Sözleşme aracılığıyla, SC Johnson ACI Sürdürülebilirlik İlkeleri’ni kabul etmiştir, ACI’nin Sürdürülebilirlik Ölçütleri Programı’na katılmaktadır ve ham madde seçimi, kaynak yönetimi, ürün güvenliği ve üretim, ambalaj tasarımı, mesleki sağlık ve güvenlik ve sürdürülebilirliğin raporlanması gibi alanlardaki en iyi uygulamalara odaklanan bir dizi Temel Sürdürülebilirlik prosedürleri ve Faaliyetleri uygulamaktadır.

ACI Sürdürülebilir Temizlik Sözleşmesi, ürün yaşam döngüsünün başlıca aşamalarında sürdürülebilirlik performansının sürekli olarak değerlendirilmesi, incelenmesi ve iyileştirilmesi için bir çerçeve sağlamaktadır.

ACI hakkında buradan daha fazla bilgi alın. 

ÇevreSC Johnson Global Ürün Tedariği Güvenlik, Sağlık ve Çevre Politikası

Orman KorumaBiyoçeşitliliğin Korunması: SC Johnson Ormanları, Ekosferi Korumak için Brezilya’da Caatinga Derneği’ni Destekliyor

ÇevreÇevre Liderliğinde SC Johnson Dönüm Noktaları

Orman KorumaSC Johnson, Conservation International Exceed Goal in Largest Acre-for-Acre Match Campaign to Protect Amazon Rainforest

İçerik MaddeleriHer şey kimyadır: SC Johnson Neden Sentetik Kimyasallar Hakkındaki Negatif Algılar ile Mücadele Ediyor

İçerik MaddeleriSC Johnson’ın İçerik Kararlarını Bilimle Almasına Bir Örnek Olarak Galaksolid

Sıradaki

Sıradaki

Sıradaki