SC Johnson Kuzey Amerika Ürün Tedariği Güvenlik, Sağlık ve Çevre Politikası 

Beyan

“İnancımız o ki” ilkeleri rehberliğinde,  güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamaya ve faaliyet gösterdiğimiz toplumlarda çevreyi korumaya kararlıyız.  Bu amaç doğrultusunda, kirliliği önlemek ve kaynakları korumak için yürürlükteki gereklilikleri yerine getirerek ve en iyi uygulamaları benimseyerek; risklerimizi ve etkilerimizi değerlendirerek ve bunları ele alarak liderlik göstereceğiz.  Bu amaçla, sürekli iyileştirme çalışmalarımız kapsamında performansımızı düzenli olarak ölçecek, değerlendirecek ve belgeleyecek ve çıkardığımız dersleri paylaşacağız.

Mark Shipley
Global Üretimden Sorumlu Başkan Yardımcısı
31 Ağustos 2017

İlkeler

Kuzey Amerika Ürün Tedariği üretim sahalarımız, GSÇ Politikamızın taahhütlerini birçok şekilde ve özellikle aşağıdakiler yoluyla yerine getirecektir:
 
1.   Bu Politikanın periyodik olarak gözden geçirilmesi, belgelenmesi, uygulanması, çalışanlara iletilmesi ve halkın erişimine açılması sağlanarak;

2.   Hükümetin yürürlükteki GSÇ yasa ve yönetmelikleri, SCJ Kurumsal GSÇ gereklilikleri ve şirketin tabi olduğu diğer GSÇ standartları yerine getirilerek veya aşılarak;

3.   Meslek birlikleri, resmi kurumlar ve kamu yararına çalışan gruplar aracılığıyla, sektörel Güvenlik, Sağlık, Çevre öncelikleri savunularak;

4.   Potansiyel acil durumlar için hazırlanılarak, acil durumlara anında müdahale edilerek ve uygun durumlarda, GSÇ olaylarından çıkarılan dersleri paylaşılarak;

5.   Faaliyetlerimizin önemli GSÇ boyutlarını çalışanlara ve talep gelmesi durumunda devlet kurumlarına ve etkilenen diğer paydaşlara ileterek;

6.   Bireysel sorumluluğa vurgu yapan ve tüm çalışanların GSÇ uygulamalarımızı ve prosedürlerimizi anlamasını ve bunlara uymasını sağlayan eğitimler vererek;

7.   Çalışanlarımıza sağlık hizmetleri, ilk ve önleyici muayeneler ve sağlık programları sunarak;

8.   Faaliyetlerimizin önemli boyutlarına ilişkin GSÇ amaç ve hedefleri belirlenerek; 

9.   Bu ilkelerin uygulanması için kaynakların tahsis edilmesine her seviyedeki çalışanlar dahil edilerek.

ÇevreKurumsal Aktivizm: Tüketici Malları Forumu, Sürdürülebilir Temizlik Sözleşmesi

ÇevreOrman Koruma: SC Johnson Orman Tahribini Önleme Çabalarına Devam Ediyor

ÖdüllerSC Johnson’ın Dünya Çapında Aldığı Ödüller

ÇevreAtığı En Aza İndirmek: Kamyon Yükü Kullanımı Projesi Sera Gazı Emisyonlarını ve Yakıt Kullanımını Azaltıyor

Geri DönüşümZiploc® Poşetleri Geri Dönüştürme: Toplumları Plastik Filmler için Kaldırım Kenarındaki Geri Dönüşüm Kutularına Yaklaştırmak

Geri DönüşümSCJ Recycles: Latin Amerika’daki Geri Dönüşüm Oranlarını İnovasyon ve Eğitimle Artırma

Sıradaki

Sıradaki

Sıradaki