SC Johnson Global Ürün Tedariği Güvenlik, Sağlık ve Çevre Politikası

Beyan

“İnancımız o ki” ilkeleri rehberliğinde, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamaya ve faaliyet gösterdiğimiz toplumlarda çevreyi korumaya kararlıyız. Bu amaç doğrultusunda, kirliliği önlemek ve kaynakları korumak için yürürlükteki gereklilikleri yerine getirerek ve en iyi uygulamaları benimseyerek; risklerimizi ve etkilerimizi değerlendirerek ve bunları ele alarak liderlik göstereceğiz. Bu amaçla, sürekli iyileştirme çalışmalarımız kapsamında performansımızı düzenli olarak ölçecek, değerlendirecek ve belgeleyecek ve çıkardığımız dersleri paylaşacağız.

H. Fisk Johnson
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

İlkeler

Üretim sahalarımız, GSÇ Politikamızın taahhütlerini birçok şekilde ve özellikle aşağıdakiler yoluyla yerine getirecektir:
 
1.   Bu Politikanın periyodik olarak gözden geçirilmesi, belgelenmesi, uygulanması, çalışanlara iletilmesi ve halkın erişimine açılması sağlanarak;

2.   Hükümetin yürürlükteki GSÇ yasa ve yönetmelikleri, SCJ Kurumsal GSÇ gereklilikleri ve şirketin tabi olduğu diğer GSÇ standartları yerine getirilerek veya aşılarak;

3.   Meslek birlikleri, resmi kurumlar ve kamu yararına çalışan gruplar aracılığıyla, sektörel Güvenlik, Sağlık, Çevre öncelikleri savunularak;

4.   Potansiyel acil durumlar için hazırlanılarak, acil durumlara anında müdahale edilerek ve uygun durumlarda, GSÇ olaylarından çıkarılan dersleri paylaşılarak;

5.   Faaliyetlerimizin önemli GSÇ boyutlarını çalışanlara ve talep gelmesi durumunda devlet kurumlarına ve etkilenen diğer paydaşlara ileterek;

6.   Bireysel sorumluluğa vurgu yapan ve tüm çalışanların GSÇ uygulamalarımızı ve prosedürlerimizi anlamasını ve bunlara uymasını sağlayan eğitimler vererek;

7.   Çalışanlarımıza sağlık hizmetleri, ilk ve önleyici muayeneler ve sağlık programları sunarak;

8.   Faaliyetlerimizin önemli boyutlarına ilişkin GSÇ amaç ve hedefleri belirlenerek; 

9.   Bu ilkelerin uygulanması için kaynakların tahsis edilmesine her seviyedeki çalışanlar dahil edilerek.

ÇevreSC Johnson Global Ürün Tedariği Güvenlik, Sağlık ve Çevre Politikası

ÇevreKurumsal Aktivizm: Tüketici Malları Forumu, Sürdürülebilir Temizlik Sözleşmesi

ÇevreKurumsal Aktivizm: Tüketici Malları Forumu, Sürdürülebilir Temizlik Sözleşmesi

ÇevreOrman Koruma: SC Johnson Orman Tahribini Önleme Çabalarına Devam Ediyor

ÇevreOrman Koruma: SC Johnson Orman Tahribini Önleme Çabalarına Devam Ediyor

ÖdüllerSC Johnson’ın Dünya Çapında Aldığı Ödüller

Sıradaki

Sıradaki

Sıradaki