SC Johnson’ın Greenlist™ Programı ürün içerik maddelerini değerlendiriyor

SC Johnson’ın Greenlist™ Programı: İnsan Sağlığı ve Çevreyi Daha İyi Korumak için Ürün İçeriklerini Seçme

2001 yılından bu yana, Greenlist ™programı, SC Johnson’a insan sağlığı ve çevreyi daha iyi koruyan ürünler seçmesi için yardımcı oldu.
SC Johnson’ın kullandığı her bir içerik hem tehlike hem risk değerlendirmesi içeren bilimsel temelli, dört adımlık bir değerlendirmeden geçer. 
Aileniz için yeni bir şey yaptığınızda, muhtemelen kullandığınız içerikleri aileniz için iyi seçimler olduğundan emin olmak için değerlendirirsiniz. Ürün geliştirme sürecimiz bundan çok da farklı değil. 

2001’den beri, SC Johnson Greenlist™ içerik seçimi programımız, ürünlerimizin içeriklerini insan sağlığını ve çevreyi daha iyi korumak amacıyla sürekli olarak geliştirmemize yardımcı olarak bize rehberlik ediyor.

Ucuz değil ve yasal zorunlulukların çok ötesine geçiyor. Ama, bu bizim ürünlerimizi kullanan size ve ailenize taahhüdümüz; her zaman elimizden geldiğince en bilinçli seçimleri yapacağız. Bu, içerikleri değerlendirmek için zaman ve kaynak harcamak ve elimizdeki bilgileri ürünlerimizi etkili ve güvenli yapmak için değerlendirmek demek.
Her bir SC Johnson ürünündeki her bir içerik maddesi, titiz Greenlist™ programımızdan geçer. Temeli, hem zarar hem de riski değerlendiren bilimsel, dört adımlı bir süreçtir. Sınıfının en iyisi verileri toplamaya dayanır ve ürünlerimizi sürekli olarak geliştirme konusundaki taahhüdümüzle desteklenir.

Dört adımlı değerlendirme adımlarından her birini geçen içerik maddelerinin seçimine son derece özen gösteririz. Bir böcek ilacındaki aktif içerik maddesi gibi mevcut en iyi içerik maddesinin bu adımlardan herhangi birinde başarısız olduğu az sayıda durum mevcuttur. Bu tür bir durumda, içerik maddesi insanlar ve çevre için güvenli olan seviyenin belirlenebilmesi için bir risk değerlendirmesinden geçer. Sonra, ilave bir ihtiyat derecesi uygularız.

Değerlendirmemiz şu kriterleri içerir:

Adım 1: Kanser veya üreme hastalıkları yaratma potansiyeli gibi insan sağlığı üzerinde kronik zararlar. Bunun için veri kaynaklarımız arasında California Proposition 65 ve Dünya Sağlık Örgütü’nün Kanser Araştırmaları Uluslararası Ajansı’nın monografları bulunur. Bu adımda olağanüstü önlemler alırız ve kullandığımız içerik maddelerinin çoğunluğu bu adımdan geçer. Başta böcek ilaçları gibi ürünlerdeki içerik maddeleri olmak üzere değerlendirmede başarısız olan çok az sayıda içerik maddesi içinse insan sağlığı veya çevreyi etkilemesi olası olan en düşük seviyeden bin kat daha düşük bir seviyeye denk gelen bir güvenlik faktörü belirledik.

Adım 2: “PBT” olarak kısaltılan ve çevrede kalıcı olabilecek, birikebilecek ve zehirleyebilecek potansiyel anlamına gelen çevre üzerinde uzun dönemli zararlar. Bunun için veri kaynaklarımız arasında Avrupa Kimyasal Ajansı (ECHA), ECHA’nın Yüksek Endişe Kaynağı Maddeler listesi ve ABD Çevre Koruma Ajansı’nın PBT Profil Aracı ve PBT değerlendirme kriterleri bulunur. Adım 1’de olduğu gibi, PBT olabilme konusunda herhangi bir işaret, söz konusu içerik maddesinin değerlendirmede başarısız olmasına ve aşağıda açıklandığı gibi bir güvenli kullanım değerlendirmesinin tetiklenmesine neden olacaktır.

Adım 3: Memelileri ve deniz canlılarını zehirleme riski gibi
insan ve çevre sağlığı üzerinde akut riskler. Bu adım, 1. ve 2. adımda incelenen uzun dönemli etkiler yerine, cilt tahrişi veya havaya uçucu organik bileşikler yayılması (VOC’lar) gibi kısa vadeli etkileri değerlendirir. Bunun için veri kaynaklarımız arasında tedarikçi Güvenlik Verileri Tabloları, ABD Sağlık Enstitüsü’nün TOXNET’i ve İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü kılavuzları yer alır. Ürünlerimizden bazılarının kullanım şekilleri de bu değerlendirmeyi etkiler. Örneğin, böcek ilaçlarımızın böcekler için zehirli fakat insanlar için güvenli olmasını isteriz. Bu nedenle, belirli ürünlerde kullanılan bazı içerik maddeleri için farklı etki seviyelerine izin veririz.

Adım 4: Bir içerik maddesinin ciltte alerjik reaksiyon oluşturup oluşturmayacağı gibi
diğer potansiyel etkiler. Greenlist™ programı, hem ürünlerimizde hem de programın kendisinde sürekli olarak gelişme için tasarlanmıştır. Bu son adım verilerin ve metodolojilerin halen geliştirildiği ve gelecekte yeni kriterler eklemeyi düşündüğümüz alanları değerlendirir. Şu anda odak noktamız cilt alerjenleri. Sıradan olanın ötesine geçerek daha fazla şeffaflık sunmak istedik; bu nedenle cilt alerjenleri tespiti ve şeffaflığı için bilimsel temelli, harici olarak onaylanan bir süreç geliştirdik. Bu içerik maddeleri yalnızca sorun yaratmayacak ölçülerde kullanılıyor olsa da, bu yeni Greenlist™ kriterlerinin tüketiciler için daha da faydalı bilgiler sunduğunu düşünüyoruz.
 
Bilim, içerik maddelerinin etkileri, bu etkilerin nasıl hafifletilebileceği ve en iyi kararın ne zaman bir şeyi hiç kullanmama yönünde olması gerektiği konularına ışık tutar.
Fisk Johnson, SC Johnson Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su (İcra Kurulu Başkanı)
Dünyadaki herhangi bir potansiyel içerik maddesi - oksijen ve su bile - yüksek oranda toksik olabilir. Ve yeteri kadar düşük oranda maruz kalındığında her şey güvenlidir. Bu nedenle bir SC Johnson ürününde kullanılan her bir içerik maddesi, hangi oranın güvenli veya güvenli olmadığının belirlenmesi için değerlendirilir. Güvenlik konusunda elbette ki endüstri standartları bulunmaktadır. Fakat SC Johnson’da bundan fazlasını yaparız.

İşe, sürekli veri toplama sürecimizden elde ettiğimiz bilgileri kullanarak bir zarar değerlendirmesi ile başlarız. Bu, yukarıda açıklanan dört adımlık değerlendirmedir. Ortada potansiyel bir zarar durumu varsa, içeriğin insan sağlığı veya çevreye herhangi bir olumsuz etki olmadan ne oranda kullanılabileceğini veya kullanılıp kullanılamayacağını belirlemek için değerlendiririz. Güvenli seviye budur.

Ardından maruz kalmaya odaklı ek bir değerlendirme gerçekleştiririz. Bunun için, bir ürünün ne amaçla kullanılacağını ve kullanım amacının dışında nasıl kullanılabileceğini değerlendiririz. Örneğin, bir cam temizleme ürünü gıdaların hazırlandığı bir mutfak tezgahına püskürtülebilir. Haftada sadece bir kez kullanılması amaçlanan bir ürün, hayatını kazanmak için temizlik yapan biri tarafından her gün kullanılabilir.

Hangi içerik maddelerini ne oranda kullanacağımızı belirlemek için, en kapsamlı olası kullanım alanını belirler ve onun da ötesine geçeriz.
VİDEO
Doğal karşısında Kimyasal
İster sentetik olsun ister doğal, bazı kimyasallar diğerlerinden çok daha güvenli olabilir. Nereden bildiğimizi görün. 
Greenlist™ programımızın temeli olan dört adımlı içerik değerlendirmemiz tedarikçi bilgilerini ve kamuya açık, titiz bilimsel verileri kullanır. 

Ayrıca, “İzin Verilmeyenler” listesi adlı, kullanılmasına izin vermediğimiz bir içerik listesi de tutarız. Yaklaşık 90 madde kategorisinde yer alan 200 benzersiz hammadde.

Bu maddeler, tüm yasal ve düzenleyici gereksinimleri karşılar ve rakiplerimiz tarafından sık sık kullanılmaktadır. Fakat bunlar SC Johnson standartlarını karşılamamaktadır.

PVC’ler gibi bazı içerik maddeleri listeye çabucak geçirilir. Diğerleri ise ürünler için potansiyel maruz kalma ve risk durumlarının göz önüne alınması ile ilgili daha kapsamlı değerlendirmeler gerektirir. İzin Verilmeyenler listemizin, yeni bilimsel bulguları veya hükümet politikaları veya düzenlemelerindeki değişiklikleri kapsadığından emin olmak amacıyla düzenli olarak gözden geçirilir. 

SC Johnson ürünlerinde İzin Verilmeyen maddeleri kullanmaktan kaçınmak için çalışmakta olsak da, zaman zaman bunu engelleyemeyeceğimiz durumlar ortaya çıkabilir. Bunlar, genellikle aynı performansı sunabilecek veya üretim sürecinin gerekliliklerini karşılayabilecek bir alternatifin mevcut olmaması veya mevcut seçeneklerin maliyetler açısından aşırı kısıtlayıcı olması nedeniyle meydana gelir.

Bu az sayıda durumda, maddeyi kullanmaya devam etme konusunda bir istisna yapılabilir fakat bu istisnai durumlar son derece nadir olup, her iki yılda bir olmak üzere organizasyonun en yüksek kademesi tarafından değerlendirilir.
SC Johnson Greenlist™ metodolojisi, şirketi formüllerinin güvenlik profillerini sürekli olarak geliştirme konusunda yönlendiren sağlam, tutarlı, bilimsel açıdan titiz, esnek ve yenilikçi bir metodoloji.
Alexandra Maertens, Ph.D., Greenlist™ programının harici uzman değerlendirmesi
Yıllar boyunca, SC Johnson Greenlist™ programı büyümeye ve gelişmeye devam ederken, onu uzmanlar ve bilimsel otoriteler ile paylaştık. Birleşik Krallık’tan Geleceğin Forumu ve ABD Çevre Koruma Ajansı gibi uzmanlardan elde ettiğimiz girdiler ile oluşturuldu ve Dünya Bankası Vahşi Yaşam Fonu gibi örgütler tarafından gözden geçirildi.

2015 Dünya Çevre Merkezi Altın Madalya Ödülü, 2011 Safer by Design onayı, 2006 Presidential Green Chemistry ödülü ve 2006 Ron Brown Kurumsal Liderlik Ödülü gibi ödüller kazandı.

Yine de, onu değerlendirmeye devam ediyoruz ve geliştirme fırsatlarını araştırıyoruz. 2017’de, Greenlist™ programının detaylarını, bağımsız bir değerlendirme için insan ve çevre toksikolojisi alanlarındaki lider uzmanlarla paylaştık. Geri bildirimleri, Greenlist™ programına, ardında yatan kriterlere ve kullandığımız verilere ve de hem zarar hem de riski göz önüne alan bilimsel içerik maddesi seçme yaklaşımımıza onay verdi. 

Örneğin, Çevresel Risk Yönetimi Konsorsiyumu’nda görevli bir toksikolog ve John Hopkins Bloomberg Kamu Sağlığı Okulu’nda bir araştırmacı olan Ph.D sahibi Alexandra Maertens değerlendirmesinde: 

"SC Johnson Greenlist™ metodolojisi, şirketi formüllerinin güvenlik profillerini sürekli olarak geliştirme konusunda yönlendiren sağlam, tutarlı, bilimsel açıdan titiz, esnek ve yenilikçi bir metodoloji. Metodoloji, kapsamlı bir veri analizi, verilerin kalitesini değerlendirme konusunda açık bir formül ve beklenen maruz kalma durumları ve risk kapsamında oluşabilecek zararın dikkatle değerlendirilmesini içeriyor,” diyor.

Bir başka değerlendirici, tehlike ve risk değerlendirme yaklaşımlarımızı “gönül ferahlatıcı,” olarak nitelendirdi. 

Greenlist™ programımız hakkında daha fazla ayrıntıyı 2017 SC Johnson Sürdürülebilirlik Raporu‘da görün.

İçerik MaddeleriHer şey kimyadır: SC Johnson Neden Sentetik Kimyasallar Hakkındaki Negatif Algılar ile Mücadele Ediyor

İçerik MaddeleriSC Johnson’ın İçerik Kararlarını Bilimle Almasına Bir Örnek Olarak Galaksolid

GreenlistSC Johnson Greenlist™ Programı Hakkında: 2017 Sürdürülebilirlik Raporumuzdan Bir Kesit

GreenlistSC Johnson Greenlist™ Programı Güvenlik Standartlarını Belirliyor: 2017 Sürdürülebilirlik Raporumuzdan Bir Kesit

GreenlistSC Johnson Greenlist™ Programı İşe Verilerle Başlıyor: 2017 Sürdürülebilirlik Raporumuzdan Bir Kesit

İçerik MaddeleriKimyasal Güvenlik ve Ev Güvenliğini Destekleme: SC Johnson, Birleşik Devletler’deki TSCA Reformunun Gerçekleşmesine Yardım Etti

Sıradaki

Sıradaki

Sıradaki