SC Johnson sürdürülebilirlik girişimleri ile karbon ayak izini azaltıyor

Atığı En Aza İndirmek: Kamyon Yükü Kullanımı Projesi Sera Gazı Emisyonlarını ve Yakıt Kullanımını Azaltıyor

Sevkiyat kamyonlarımızın yükünü daha iyi planlayarak tek bir 12 aylık dönemde 1.882 ton GHG’yi azalttık.
SC Johnson kamyon yükü kullanımı standartları ile yakıt verimini artırıyor.
Hiç ailenizle bir yolculuğa çıkarken arabanızı tıka basa doldurmanızın kilometre başına yakıt tüketimini nasıl artırdığını düşündünüz mü? Yalnız değilsiniz. Bu temel soru birkaç yıl önce ürünlerimizi sevk etmek için kamyonları nasıl yüklediğimiz konusunda yeni prensipler edinmemize yol açtı.

En iyi yakıt verimliliği ağırlık ile boyut arasında akıllıca bir dengeye dayanır. Kamyonlarımızın kapasitesini maksimize etmek için, 2007 yılında bir yıl süren bir Kamyon Yükü Kullanımı Projesi yürüttük. Bulgularımız kamyonları yükleme prosedürlerimizi sonsuza dek değiştirdi ve sektörde değişiklik yapılmasını teşvik etmemize de yardımcı oldu.

Geriye dönüp verilere baktığımızda, bir kamyon dolusu hafif Ziploc® ürününün kamyonun en verimli yük hedeflerinden çok daha düşük ağırlıkta olduğunu fark ettik. Windex® cam temizleyici gibi sıvı ürünler maksimum ağırlığa ulaştığı halde kamyon kasasında boş yer kalmasına neden olacak kadar ağır.

Bu bilgi ışığında, birden fazla müşteri siparişini bir tek optimal olarak yüklenmiş kamyonda birleştiren bir sistem yarattık. Ayrıca, bir günlük yolculuklar için “günlük kabinler” olarak adlandırılabilecek olan, uyumak için gerekli büyük uyku kompartımanının ekstra ağırlığını gerektirmeyen küçük şoför mahalline sahip kamyonlar kullanmaya başladık. Günlük kabinler tipik olarak standart kamyon kabinlerinden 1.361 kg daha hafiftir.

Bu değişiklikleri uygulamaya başlayarak, tek bir 12 aylık dönemde, iki kişilik 90 haneyi karbon nötr yapmaya eşit olan, 1.882 ton sera gazı emisyonunu ortadan kaldırdık. Ayrıca, 2.098 daha az kamyon kullandık ve yakıt tüketimini 168.000 galon azalttık.

Bugün, akıllı kamyon yükü kullanımı standartları operasyonlarımızın bir parçasıdır. Yıllar içinde ciddi miktarda atığı ortadan kaldırarak, artık alışkanlığımız haline geldiler.  

ÇevreSıfır Atık Yönetimi: Artık SC Johnson Fabrikalarının %100’ü Katı Atık Sahasına Sıfır Üretim Atığı Gönderiyor.

ÇevreOrman Koruma: SC Johnson Orman Tahribini Önleme Çabalarına Devam Ediyor

Yenilenebilir EnerjiYenilenebilir Enerji SC Johnson’a Rüzgar, Güneş, Gıda Atıkları ve Çöp Kullanımı ile Güç Sağlıyor

Yenilenebilir EnerjiRüzgar Enerjisi SC Johnson’ın En Büyük Üretim Sahasına Güç Sağlıyor

Yenilenebilir EnerjiSC Johnson’ın Dünya Genelindeki Yenilenebilir Enerji Girişimleri

ÇevreÇevre Liderliğinde SC Johnson Dönüm Noktaları

Sıradaki

Sıradaki

Sıradaki