Sıfır Atık Yönetimi: Artık SC Johnson Fabrikalarının %100’ü Katı Atık Sahasına Sıfır Üretim Atığı Gönderiyor.

SC Johnson hedefine ulaştı: SC Johnson fabrikalarının %100’ü atık sahalarına sıfır üretim atığı gönderdi.
Bir şirket çöp sahasına atık göndermeyi nasıl sonlandırabilir? Ekipleri çözüm üretmek üzere yetkilendirerek başlayabilirsiniz. 
Dünya Bankası, 2021 itibarı ile küresel olarak üretilen katı atık miktarının iki katına çıkarak, yıllık bazda 1,3 milyar tondan yaklaşık olarak 2,2 milyar tona ulaşacağını öngörüyor.* Bu günümüzde ve gelecek kuşaklar için arzu ettiğimiz bir çöp sahası mirası değil.
 
2018/2019’un sonunda, vaadimizi yerine getirdik ve fabrikalarımızın %100’ünden katı atık sahalarına sıfır üretim atığı gönderildi.
2000’den beri, küresel çapta SC Johnson tesislerinde üretim atığını azaltmak için çalışıyoruz. Atığın oluşmasını engellemek ve yine de oluşan atığı daha çevresel sorumluluk sahibi bir şekilde kullanılmak üzere yönlendirmek için çalışıyoruz.
 
Hedefimiz 2016’da küresel üretim atığını %70 oranında azaltmaktı ve bu hedefe üç yıl önceden ulaştık.
Atığı azaltmak sanıldığı kadar kolay değil. Dünya genelindeki “Yeşil Ekiplerimiz” tarafından gerçekleştirilen, gözlem ve inovasyon gerektiriyor. 
 
Bu ekipler sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi takip ederek iyileştirmekle kalmıyor günlük faaliyetlerimizde süreç değişiklikleri önererek bize sürdürülebilirlik eğitimi veriyorlar. 
 
İşte sadece bir örnek: Endonezya’daki üretim tesisimiz malzemeleri büyük metal variller içinde alıyor. Kullanıldıktan sonra, bu varillerin ezilerek yakılması, her yıl binlerce kiloluk atık oluşması ile sonuçlanıyordu. 
 
Yerel ekip bunu değişim için bir fırsat olarak gördü ve bir plan yaptı. Varilleri yakmak yerine, yenilemek için yerel bir geri dönüşüm şirketi ile iş birliği yapacaktık. Sonrasında, serbest pazarda geri dönüşüm ve çöp toplama amacıyla kullanılabileceklerdi. 
Yenilikçi bir varil geri dönüştürme programı 7.500’den fazla varili yakılmaktan kurtardı.
SC Johnson çalışanlarının dünya genelinde gelecek kuşaklar için çevreyi korumaya yardımcı olmak amacıyla çok çalışmalarından gurur duyuyorum.
Fisk Johnson, SC Johnson Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su (İcra Kurulu Başkanı)

2017’de Cidde, Suudi Arabistan, SC Johnson’ın çöp sahasına sıfır üretim atığı hedefine başarı ile ulaşan altı üretim sahasından biri oldu. 

Toluca, Meksika; Ho Chi Minh, Vietnam; Rosslyn, Güney Afrika; Kiev, Ukrayna ve Nairobi, Kenya’daki sahalarımız 2017’de bir adım ileriye giderek, kafeteryalar, ofis binaları dahil olmak üzere çöp sahasına hiç atık göndermeden çöp sahasına sıfır atık statüsüne ulaştı.–

2018/19’un sonunda 2021 hedefimiz olan çöp sahasına hiç atık göndermeme hedefimize ulaştık. Yıllar önce, beş SC Johnson sahası çöp sahasına sıfır üretim atığı gönderiyordu. Bugün, 25 sahanın tamamı çöp sahasına sıfır üretim atığı gönderiyor ve bu sahaların 21’i aynı zamanda çöp sahasına sıfır atık gönderiyor.

Çözümler nadiren her duruma uyan kalıplar şeklindedir. Bu nedenle Yeşil Ekipler her bir sahanın özgün gerekliliklerine uygun çözümler bulmak üzere yetkilendirilmiştir. Çevreye uymaya ve duruma bağlı olarak en iyi, en sürdürülebilir tercihleri yapmaya hazır olmak zorundalar. 
 
Bazı sahalar gıda atıklarını çevre düzenlemeleri için kompost gübre üretmek amacıyla kullanıyor. Diğerlerinde, atık su parklarda ve diğer doğal alanlarda gübre olarak kullanılmak üzere arındırılıyor.
 
Örneğin Nairobi, Kenya’da insanlar sıklıkla atığı ayrıştırmıyor çünkü geri dönüşüm ve bunun için gerekli altyapı yaygın değil. Fakat orada bulunan SC Johnson çalışanları atık yönetiminin yararları ve şirketin atıklarını nasıl ayırmaları gerektiğini öğrendi ve artık tesis katı atık sahası için sıfır atık üretiyor. 
Şirketler çoğunlukla çöp sahası için sıfır atığı farklı şekillerde tanımlıyor. Bizim için “sıfır, sıfır demek” ve katı bir tanıma sahibiz. Bir tesis, bu şekilde adlandırılabilmek için belirli bir süre zarfında çöp sahasına sıfır atık göndermelidir. 
 
Bazı şirketler, başka şekillerde kullanılabilecek olan küçük oranda bir atığın çöp sahasına gitmesine izin veriyor olabileceklerini belirten bir yıldız işareti ve dipnot eşliğinde “sıfır atık” iddiasında bulunabilir. Biz değil. 
 
Bu aynı zamanda belediyelerin katı atık işleme faaliyetlerinin, atık yalnızca kompost gübreye veya metana dönüştürülmesi için yönlendirildiğinde SC Johnson’da sıfır atık politikasına katkı yaptığı anlamına gelir. (Yerel yasalar özel ortadan kaldırma yöntemleri gerektirse de küresel atığımızın küçük bir miktarını oluşturan biyolojik tehlikeli, tıbbi veya belirli tehlikeli atıklar için istisna yapmıyoruz.)
 
Bu konuda ciddiyiz. İnsanlar ve gezegenimizin yararı için kaynakları akıllıca kullanmak ve gelecek için korumak amacıyla her gün çaba sarf edeceğiz. Çocuklarınız ve çocuklarımız için en azından bunu yapabiliriz.
 

* Dünya Bankası (2012) What A Waste – A Global Review of Solid Waste Management/İsrafın Böylesi - Katı Atık Yönetiminin Küresel Bir Değerlendirmesi (Urban Development Series: Knowledge Papers/Kentsel Gelişim Serisi: Bilgi Notu). 3. Bölüm.

Amaca Yönelik ÜrünlerZiploc® Kompostlaştırılabilir Plastik Poşetler Belediyelerin Atığı Kompost Gübreye Dönüştürme Çalışmalarını Destekleyerek Çöp Sahası Atıklarını Azaltıyor

Geri DönüşümZiploc® Poşetleri Geri Dönüştürme: Toplumları Plastik Filmler için Kaldırım Kenarındaki Geri Dönüşüm Kutularına Yaklaştırmak

Geri DönüşümSCJ Recycles: Latin Amerika’daki Geri Dönüşüm Oranlarını İnovasyon ve Eğitimle Artırma

PlastikOkyanus Plastiği: SC Johnson Endonezya’da Hem Ailelere Yardım Ediyor Hem de Plastik Kirliliği ile Mücadele Ediyor

ÇevreAtığı En Aza İndirmek: Kamyon Yükü Kullanımı Projesi Sera Gazı Emisyonlarını ve Yakıt Kullanımını Azaltıyor

ÇevreOrman Koruma: SC Johnson Orman Tahribini Önleme Çabalarına Devam Ediyor

Sıradaki

Sıradaki

Sıradaki