SC Johnson Hibeleri: Kılavuzlar ve Odak Alanlar

SC Johnson’ın kurumsal hayırseverlik çalışmaları, toplumsal gelişim, sosyal hizmetler, sağlık, sürdürülebilirlik ve ihtiyaç duyulan diğer alanları hedef alır.
SC Johnson bireylere hibe vermemekte ve yazılı olarak veya uygulamada ayrımcılık politikası güden kuruluşları desteklememektedir.
SC Johnson’da, uzun bir geçmişe sahip kurumsal hayırseverlik mirasımızla gurur duyuyoruz – bu bizim kurumsal değerlerimizi yaşama biçimimizin bir parçasıdır. SC Johnson’dan hibe başvurusunda bulunmak istiyorsanız, işe şirketimizin bağış çalışmalarıyla ilgili bu sık sorulan soruları inceleyerek başlayın. 

A Bağış yapma kılavuzları ve yasaları ülkeden ülkeye biraz farklılık göstermekle birlikte, genel olarak, kuruluş tanınmış olmalı veya tescilli hayırseverlik kuruluşu/kâr amacı gütmeyen kuruluş olmalı veya okul, kütüphane veya kamu idaresi gibi bir devlet kurumu olmalıdır.
- +

A • Bireyler. 

• Siyasi amaçlar, sosyal, atletik, gazilik, işçi veya yardımlaşma kuruluşları veya dini kurumlar. SC Johnson, eğer toplumun tamamına yararlı oluyorsa, bu tür kuruluşların belirli programlarını destekleyebilir; örneğin bir kahvaltı programı veya barınma evi gibi. 

• Belirli programların veya projelerin yönetilmesi için gerekli olanlar dışında çalışan veya yönetim personeli için maaş veya ücret destekleri. 

• United Way gibi daha büyük kuruluşlar tarafından zaten desteklenen kuruluşlara genel faaliyet desteği, ancak bu tür kuruluşlar tarafından desteklenmeyen özgün programlar değerlendirilecektir.

• Hayırseverlik/kâr amacı gütmeyen kaynak sağlama amaçlı etkinliklerin sponsorluğu ancak SC Johnson bu tür etkinliklerin temel amacını destekleyebilir.
 
• SC Johnson veya onun herhangi bir işi için olası bir çıkar çatışması yaratabilecek herhangi bir program, girişim veya çaba (ör. şirkete doğrudan yarar sağlayan programlar).

• SC Johnson, ayrımcılık politikaları yazılı veya fiili olsun, ırk, renk, din (mezhep), cinsiyet, cinsel ifade veya geçiş, yaş, ulusal köken (soy), engellilik, medeni durum, cinsel yönelim veya askerlik durumu temelinde ayrımcılık politikasına sahip kuruluşlara destek vermez. Politikamız, bu tür bir politika yürüten herhangi bir kuruluşa hibe vermemektedir.
- +

A Hayır. Dünya genelinde çoğu SC Johnson işletmesi yerel ihtiyaçlar ve kuruluşların etkisi temelindeki bir değerlendirmeye kendi bağışlarını belirlemektedir. Sadece birkaç ülke, örneğin ABD, resmi bir hibe sürecine sahiptir. Eğer yerel SC Johnson işletmesi için bir sorunuz varsa, lütfen onlara buradan ulaşın
- +

SC Johnson Hayırseverlik için Odak Noktaları

A SC Johnson ağırlıklı olarak büyük ölçekli faaliyetlerimizin olduğu toplumlara hizmet eden veya bunlar üzerinde doğrudan etkisi bulunan kurum ve kuruluşları destekler. Odaklanmış bağış alanlarımız arasında:

• Toplum ve Ekonomik Kalkınma - Ekonomi ve toplum altyapısı, kapasite geliştirme, ekonomik kalkınma, güvenli mahalleler, kültürel deneyimler ve meslek eğitimi alanlarında hayat kalitesini iyileştiren programlar.

• Sosyal Hizmetler - Düşük gelirli/risk altındaki bireyler veya ailelere yönelik aileler, engelli veya yaşlı yurttaşlar için hizmetler, ev içi felaket önleme, geçici sığınak ve dezavantajlı veya yoksulluk içinde yaşayanlar gibi onları kendine yeterlilik yolunda destekleyen hizmetler sağlayan programlar.

• Sağlık ve Esenlik - Sivrisinek tarafından bulaştırılan hastalıklar hakkında eğitim veren veya onlarla mücadele eden, kamu sağlığı ve zindelik eğitimini ve sağlık hizmetlerine eşit erişimi teşvik eden programlar.

• Eğitim - Erken çocukluk eğitimi, K-12, ortaokul sonrası, teknik veya meslek okulları gibi akademik güçlendirme ve ilerleme konularına odaklı öğrencilerin akademik başarılarını vurgulayan programlar.

• Sürdürülebilirlik ve Çevre Programları - Toplum eko-sistemlerinin korunması, kirlilik azaltma, doğal kaynakların korunması, çevre güzelleştirme, yenilenebilir enerji ve vahşi hayatın korunması aracılığı ile sürdürülebilirliği teşvik eden programlar.

• Ürün Katkıları 
- +
Bir Kanada Hibesine Başvurun
Yukarıda açıklanan temel ilkeleri karşılıyorsanız, hibe sürecini başlatmak için başvurumuzu indirin.
Başvuruyu indirin

HayırseverlikSC Johnson Hibeleri: Bir ABD Şirketi Bağışına Nasıl Başvurulur

HayırseverlikSC Johnson Hibeleri ve Ürün Bağışları Toplumlarımızı Daha İyiye Götürmeye Yardım Ediyor

EğitimOkul Harcı Yok: SC Johnson, CEO (İcra Kurulu Başkanı) Gateway Promise’e Sağladığı Fonlar ile Yerel Koleji ve Kariyeri Destekliyor

EğitimUygulamalı Bilim: Güney Afrika’da Mr Muscle Bilim Laboratuvarı STEM Eğitimini Destekliyor

EğitimSC Johnson'ın Almanya’daki NeanderLAB Desteği ile Bilim Eğitimi Hayata Geçiyor

SağlıkSC Johnson to Support Development of 40 New Health Posts in Rural Rwanda

Sıradaki

Sıradaki

Sıradaki